SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
telaMgaaNanu vyatirEkistoo 96 eM.el.E lu,3 eM.pilu raajinaamaa
December 10th, 2009 by chittoor Murugeshan

soniya kaadu vaari attamma iMdirainaa sarE ee haTHaaMpariNaamaanni oohiMchi uMDaru. dilleelO koorchuni, vi.hech vaMTi poojaarula poojalu aMdukuMToo taamE nirNayaM teesukunnaa paDuMTaarani bhaaviMchina sOniyaaku 56 maMdi kaaMgres eM.el.E la raajinaamaa dimma tirigElaa chEsiMdi.

aarunelalakO si.eM nu maarchi chEtulu kaalchukuni kaasta buddi techchukunna dillee naayakatvaM vai.es. maraNaanaMtaraM maLLee paata maaTa modalu peTTiMdi. nEnu gata Saasana sabha ennikala saMdarbhaaMgaanE naa blaagulO spashTHaMgaa cheppaanu. kE.si.aar bhootaM kaaDani, baaTillO bhootamani. Ti.aar.es. aavirbhaavaM naaTinuMDi elakshan Tu elakshan tana unikini pOgoTTukuMToo vachchina ti.aar.es lO kE.si.aar atani kuTuMbha sabhyulu tappa marevvaroo lEni sthiti vachchiMdi

maarkeT pOgoTTukunna heerO E.aar rahmaan kaalsheeT paTTukunnaTTugaa kE.si.aar deeksha chEpaTTaaDu. naalrOjulu cheyyiMchi uMTE aayanagaariki aayanE nimmarasaM taagi iMTikeLLi kvaarTar koTTi panukonE vaaDu. vai.es. unnaMta kaalaM cheppu kriMda tElulaa unna kE.si.aar rOSayya vaalakaM choosi tOka vippaaDu nippu peTTaaDu. kaagitaMlOni puli bomma choosi jaDuchukunnaTTugaa sOnmiyaa chidaMbaraM chEta prakaTana cheyyiMchaaru. aa prakaTana velubaDakunnaa kE.si.aar deeksha viramiMchE vaaDE.

aa diSagaa niMs haaspiTal lO Ti.aar.es paarTi poliT byoorO samaavESaM kooDa ErpaaTaiMdi. asalu kaaMgres paarTi charitra telisina evarikainaa telusu adi utta usirikaayala bastaa. aa bastaa muDi gaTTidaitE gaani E kaaya bastaalO uMDadu. kaaMgres adishTHaanaM teerE iMta. avasaraaniki miMchi naaMchaDaM. lEdaa toMdara paaTu nirNayaM teesukOvaDaM. pratibhagala vaarikannaa chaMchaa gaaLLanu nammukOvaDaM. vai.es. ayitE iTu pratibhaavaMtuDainappaTiki vidhEyata pradarSistoo vachchaaDu.

rOSayyalaaMTi vaaru baat rooM pOvaalannaa adishTHaanaM anumati kOrE vaaru. ikkaDa telaMgaaNaa kaalutuMTE aMtaa adishTHaanaM choosukuMTuMdannaaDu. vilEkarlu eM.el.E la raajinaamaa guriMchi aDigitE naaku teliyadanna ghanuDu eeyana. laukhyaM uMDochchugaani adi maree miti meeritE ilaanE EDustuMdi

aTu en.Ti.aar gaani iTu vai.es. gaani samaikhyaaMdra pradESE dEyaMgaa unnavaaru. telaMgaaNostE EmautuMdi ? kottagaa marO si.eM, marO kyEbineT, marO SachivaalayaM prajaadanaaniki bokka aMtEgaa
asalu kE.si.aardi oka deekshEnaa ? selain aMTE Emi ? adi phud kaadaa. rOjuki mooDu pooTla selain ekkiMchukuni deekshaMToo katha naDipitE sOniyaa mEDaM virEchaNaalayyi chidaMbaraM chEta prakaTaNa cheyyiMchiMdi. asalu kE.si.aar meeda 420 sekshan kriMda kEsu peTTiMchaalsiMdi. deekshani prajalanu mOsagiMchinaMduku. asalu meediyaavaarini anaali. adO deeksha daanikee kavarEji

ika raajinaamaa chEsina itara paarTi eM.el.Ela vivaraalilaa unnaayi.
te.dE.paa: 29
pi.aar.pi 11
ee kleeshTHa paristhitilO sOniyaa mEDaM cheyyavalasiMdi reMDE okaTi telaMgaaNa kaavaalO vaddO telaMgaaNaa praaMta prajala madya vOTiMg ku aadESiMchaTaM, jagan nu si.eM cheyyaDaM. jatigina dushpariNaamaalanni rOSayya chEtagaani tanaMtOnE jarigaayi. kaneeSaM bhavishyattlO jaruganunna nashTHaalanu vaariMchaTaanikannaa jagan nu si.eM chEsi teeraalsiMdE

gamanika:
maa chittooru purapaalaka chErman sahaa aMdaru kaunsilarlu mookummaDigaa raajinaamaa chEsEru
Flash ! Flash !
CK.Babu , The chittoor Tiger had also resigned as MLA opposing Telengana

RTS Perm Link


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa

RTSMirror Powered by JalleDa