SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
raaSiphalaallOni losugulu EmiTO ?
August 22nd, 2009 by chittoor Murugeshan

raaSi phalaalu velubaDani patrikalanu vebsaiTulanu vELLa meeda lekkiMchavachchu. nijaaniki ee raaSiphalaallOni losugulu EmiTO ee TapaalO chooddaaM. raaSi chakraMlOni grahasthiti tadvaaraa kaligE yOgaalu,avayOgaalanu kaarugaa bhaavistE , jaataka prakaaraM jarigE
daSaa bhuktulanu rODDugaa bhaaviMchavachchu. ika raaSiphalaalaMTaaraa ? aayil anochchu. lEdaa muMduku tOsE gaali, lEdaa eduru gaali ani cheppochchu. aMtaku miMchi raaSiphalaalaku pedda praadhanyata lEdu.

raaSiphalaalanu taatkaalika grahasthitini anusariMchi gaNistaaru. taatkaalikaM anna padaanni bhaagaa gamaniMchaMDi.gOchaaraMlO grahasthiti eMta taatkaalikamaMTE chaMdruDu oka raaSilO reMDuMkaalu rOjulE uMTaaDu .budha,Sukra,ravi grahaalu nelarOjulu, kuja grahaM okaTinnara nela maatramE uMTaaru. sarE raaSi phalaalu vraasE vaaru mEmu ee grahaalanu prakkana peTTi saM.lu tarabaDi okE raaSilO uMDE grahaalanu paTTE phalitaalu chebutaamani vaadiMchavachchu. sarE aa grahaala katha ippuDu choostaaM.

guru:
ee grahaM oka saM.paaTu okE raaSilO uMTuMdi. idi sthoola satyaM. mari kaasta lOtugaa choostE guru oka raaSilO taanuMDE 12 nelala kaalaMlO modaTi naalugu nelalu,chivari naalugu nelalu gaTTi phalitaalanu ivvaDani SaastraM chebutuMdi. pOni iMdulO (madya kaalaMgaa pErkonE naalugu nelallO )guru vakri,guru astamanaM vaMTivi eMta kaalaM ? aa kaalaana guru aaSiMchina phalitaalanu ivvaDugaa ! iMkaa oka raaSi aMTE 30 Digireelu, 9paadaalu. iMdulO mooDu nakshatraaluMTaayi. vaaTilO aa nakshatraadhipatiki,guruvuku paga uMTE ? ilaa ennO nibhaMdanalunnaayi. ayinaa gaani raaSi phalaallO guruvunu brahmaaMDaMgaa choopistaaru. ika konni raaSulaku guru paapi ayyuMTaaDu (u.vrushabham,mithunaM,kanyaa,tulaa,makaraM,kuMbhaM ) veeriki gurugrahaM takkinara aaSulaku ichchETlu okE vidamaina phalitaalanu istaaDaa annadi praSnaarthakamE !

alaagE Sani tana viteeya bhaagaMlOnE( 1 1/4 +1 1/4) phalitaalistaaDu, mEshaM,karkaaTakaM,siMhaM,vruSvikaM,danassu,meena raaSulavaariki paapi, eeyana kooDa vakristaaDu,astamistaaDu . nijamilaa uMTe raaSiphalaalu E meraku phalistaayO aalOchiMchaMDi raahu kEtuvulaitE dviteeya bhaagaana ( 9+9 nelalu) maatramE phalitaalistaaru. iMkO rool kooDa uMdi ee chaayaa grahaalaku orijinaaliTi uMDadu. tamatO marE grahamannaa kalustEnE phalitamistaaru. (aa grahaM meeku Subhapradhamai ooMDaali/aa grahaaniki aa sthaanaM Subha pradamaiyuMDaali/kalisina grahaM sadaru raahu,kEtuvula kalayaka valana nirveeryaM kaakooDadu)

kaabaTTE oka jyOtishkunigaa chebutunnaa raaSiphalaalanu atigaa viSvasiMchakaMDi . vaaTini paTTi mukhya nirNyaalu teesukOkaMDi. debba tiMTaaru.

RTS Perm Link


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa

RTSMirror Powered by JalleDa