SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
తనకు 58 ఏళ్ళైనా తల్లి మాట జవ దాటాలంటే ఎంతగానో మధన పడేవాడు.
June 28th, 2009 by chittoor Murugeshan

బియ్యం ధర 50 రూ కారణాలు
25 సం.లకు పూర్వం చూస్తే బియ్యం కొనేవారు చాలా తక్కువ. మరి సోన మసూరా వంటి హై క్వాలిటి కొనే వారు అరుదు. ఇప్పట్లో ప్రతి ఒక్కరు బియ్యమే కొంటున్నారు. మరి హై క్వాలిటియే కావాలట.
ఎవరి జన్మదినాన్ని ఇంజినీర్స్ డే గా సెలిబ్రేట్ చేస్తారో ఆ విశ్వేశ్వరయ్యా తన కాలంలోనే చెప్పాడు..భారత దేశంలో ఒక కుటుంభంలో ఒకరు సంపాదిస్తే కూర్చుని తినే వారు 10 మంది అని. ఆ సంస్క్రుతి ఇప్పుడు మరి పెరిగి పోతుంది. అప్పట్లో అమ్మాయికి 10 ,12 సం.లొస్తే పెళ్ళి చేసేసే వారు. ఇప్పట్లో ? మగ పిల్లలు ఆ టైంలో 10 , 12 వయస్సులోనే తండ్రికి వ్రుత్తి ,వ్యాపారాల్లో సాయ పడేవారు. ప్రయోజకులయ్యే వారు. ఇప్పుడేమో 40 ఏళ్ళు వచ్చినా పెళ్ళి పెటాకుల్లేక తల్లి,తండ్రి పై పడి బతుకుతున్నారు. కాని రుచులు, అభిరుచులు మాత్రం ఎవరెస్టును తాకుతాయి.

అదే కాక ఒక కుటుంభ పెద్ద ఆర్థికంగా రాణిస్తున్నప్పుడు హై క్వాలిటిలు మెయింటైన్ చేస్తే ఫర్వాలేదుగాని అప్పుల అప్పారావై, దివాళా తీసినా అప్పు చేసి పప్పు కూడు చందాన కుటుంభాలు తయారయ్యాయి.

ఎస్.పి బంగ్లాకి కానిస్టబుల్ అద్దె కొంపకి (కొందరైతే స్వంత ఇళ్ళే) తేడా కనబడదు. అలా తయారైంది సమాజం. అప్పటి పొదుపు, క్రమశిక్షణ ఇప్పట్లో కనుమరుగయ్యాయి. మా నాన్నైతే తనకు 58 ఏళ్ళైనా తల్లి మాట జవ దాటాలంటే ఎంతగానో మధన పడేవాడు.

మరి నేను ? పైగా మనుషులకు పైకి రావాలి, తరువాతి తరంవారు భాగుపడాలి,వంశం నిలబడాలి అన్న ఆలోచనలు ఇప్పట్లో లేనే లేవుబియ్యం ధర 50 రూ కారణాలు
25 సం.లకు పూర్వం చూస్తే బియ్యం కొనేవారు చాలా తక్కువ. మరి సోన మసూరా వంటి హై క్వాలిటి కొనే వారు అరుదు. ఇప్పట్లో ప్రతి ఒక్కరు బియ్యమే కొంటున్నారు. మరి హై క్వాలిటియే కావాలట.
ఎవరి జన్మదినాన్ని ఇంజినీర్స్ డే గా సెలిబ్రేట్ చేస్తారో ఆ విశ్వేశ్వరయ్యా తన కాలంలోనే చెప్పాడు..భారత దేశంలో ఒక కుటుంభంలో ఒకరు సంపాదిస్తే కూర్చుని తినే వారు 10 మంది అని. ఆ సంస్క్రుతి ఇప్పుడు మరి పెరిగి పోతుంది. అప్పట్లో అమ్మాయికి 10 ,12 సం.లొస్తే పెళ్ళి చేసేసే వారు. ఇప్పట్లో ? మగ పిల్లలు ఆ టైంలో 10 , 12 వయస్సులోనే తండ్రికి వ్రుత్తి ,వ్యాపారాల్లో సాయ పడేవారు. ప్రయోజకులయ్యే వారు. ఇప్పుడేమో 40 ఏళ్ళు వచ్చినా పెళ్ళి పెటాకుల్లేక తల్లి,తండ్రి పై పడి బతుకుతున్నారు. కాని రుచులు, అభిరుచులు మాత్రం ఎవరెస్టును తాకుతాయి.

అదే కాక ఒక కుటుంభ పెద్ద ఆర్థికంగా రాణిస్తున్నప్పుడు హై క్వాలిటిలు మెయింటైన్ చేస్తే ఫర్వాలేదుగాని అప్పుల అప్పారావై, దివాళా తీసినా అప్పు చేసి పప్పు కూడు చందాన కుటుంభాలు తయారయ్యాయి.

ఎస్.పి బంగ్లాకి కానిస్టబుల్ అద్దె కొంపకి (కొందరైతే స్వంత ఇళ్ళే) తేడా కనబడదు. అలా తయారైంది సమాజం. అప్పటి పొదుపు, క్రమశిక్షణ ఇప్పట్లో కనుమరుగయ్యాయి. మా నాన్నైతే తనకు 58 ఏళ్ళైనా తల్లి మాట జవ దాటాలంటే ఎంతగానో మధన పడేవాడు.

మరి నేను ? పైగా మనుషులకు పైకి రావాలి, తరువాతి తరంవారు భాగుపడాలి,వంశం నిలబడాలి అన్న ఆలోచనలు ఇప్పట్లో లేనే లేవు

పొదుపు తగ్గి పోయింది. పెగ్గి ఎక్కువైంది. పాప భీతి అసల్లేదు. స్వార్థం పెరిగి పోయింది. తామున్నంత వరకు పిల్లలు బంగారు పళ్ళెంలో తింటే చాలు తమ పాపాలు వారికి చుట్టుకుని వారి అడుక్కు తిన్నా ఫర్వాలేదన్న స్థితికొచ్చేసారు మానవులు.
ఇలాంటి సామాజిక స్థితిగతుల్లో హైక్వాలిటి భియ్యం దర పెరగటంలో వింటేముంది. అసలు ఇలా 365 రోజులు బియ్యం తినే పుట్టిన పిల్లాడికి సైతం షుగర్ వచ్చేస్తుంది. (బియ్యం కార్భోహైట్రేట్ అవుతుంది .అది గ్లూకోస్ గా మారుతుంది. అధనగా ఉన్న గ్లూకోస్ గ్లకోజన్ గా మార్చబడి శ్టాక్ ఉంచ బడుతుంది. అవసరమైనప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది. కాని ఇలా నిల్వ ఉంచుకునే సామర్థ్యాన్ని శరీరం కోల్బోయినప్పుడు షుగర్ వస్తుంది)

అలా కాకుండా ఉన్నవాడు లేనివాడు అందరు వారానికి ఒక్కోదినం ఒక్కో దాన్యాన్ని తినడం మొదలు పెడితే హైక్వాలిటి బియ్యం దరేం ఖర్మ అన్ని ధరలు తగ్గు ముఖం పడతాయి. అసలు బియ్యంలో ఏముంది బొందా ? విటమిన్ బి ఉండేది. అది కూడ మెకనైజేషన్ అనంతరం ఊడి పోతుంది. అందుకే ఒక రోజు జొన్న, ఒక రోజు రాగులు, ఒక రోజు గోదుమలు ,ఒక రోజు బియ్యం, వండుకుని తిందాం. ఒక రోజు నిరాహార దీక్ష చేపడతాం. దరలు ఎందుకు తగ్గవో చూద్దాం.

ఇటు పొదుపుకు పొదుపూ ఆయె.. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యమాయే

RTS Perm Link


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa

RTSMirror Powered by JalleDa