SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
chittooruku chittooru Taigar si.ke. EMchEstE bhaavuMTuMdi?
May 29th, 2009 by chittoor Murugeshan

*muMdugaa tamarini gelipiMchina prajalanu maLLi oka saari ennikala prachaara paMthaalOnE kalisi krutajnatalu telapaali.

*ennikala bharilO unna pratyardulaku niyOjikavarga abhivru)ddi ki sahakariMchamani pilupunivvaali.

*nelalO modaTi aadivaaraM phOn lO, reMDava aadivaaraM aan lain lO aMdubaaTulO uMDaali. mooDava aadivaaraM prajalu svayaMgaa kalavaDaaniki veelu kalpiMchaali. ee aMSaalanu svayaMgaa pres meeT peTTi tamarE prakaTiMchaali.

*gataMlO meeru iMDipeMDeMT emmelEgaa ,pratipaksha emmelyEgaa unna 15 saM.llO mee meeda kasitO ennO prabhutva kaaryaalayaalanu jillaa kEMdramaina chittooru nuMDi taraliMchaaru. vaaTini maLLi chittooruku teppiMchE kaaryakramaaniki SreekaaraM chuTTaali.

*mana paTTaNa paridilO bi.vi.reDDi kanphikshanari,sahakaara Dairi tappa peddagaa upaadi kalpiMchE phyEkTarilu lEvu. aMdulOnu sahakaara Dairi mootabaDiMdi. daanini elaagannaa maLLi teripiMchaali. alaagE bi.vi.reDDi kanphikshanari daadaapugaa moota paDinaTlE. kaaraNaalu EmainappaTiki tamaru ee vishayaMlo chorava teesukoni phyEkTari gataMlO laagaa phul sviMg lO utpatti chEpaTTElaa chooDaali

*mana ooriki oka viSvavidyaalayaM teppistE chaalu. pratyakshaMgaa parOkshaMgaa vaMdalaadi maMdiki upaadi labhistuMdi. mana ooriki praadhanyata perugutuMdi

*Taun byaaMku vishayaMlO tamaru choopina chorava chEsina krushi aMdariki telusu. Taun byaaMk punaruddaraNa tvaragaa jarigETlu charyalu teesukOvaali. alaagE praivETu phainaans kaMpeneela tarahaalO Deyili lOns ichchE ErpaaTu cheyyaali

*chittooru rooral maMDalaM , guDipaala maMDalaM,chittooru paTTaNa prajalu tama gODunu vinipiMchukOvaDaaniki veelugaa aMdariki aMdubaaTulO uMDETlu kaaryaalayaalu ErpaaTu cheyyaali. modaTi sOmavaaraM guDipaala maMDalaM, reMDava sOmavaaraM chittooru paTTaNaM ,mooDava sOmavaaraM chittooru rooral maMDala kaarayaalayaalaku tamarE svayaMgaa haajaru kaavaali. sadaru kaaryaalayaallO udayaM 9 gaM.lOpu vinati patraalu sveekariMchi madyaahnaM 12 gaMTalakellaa kalekTarunu/je.si.lanu svayaMgaa kalisi aa vinati patraalanu aMda cheyyaali. vinati patraala jiraaks pratulanu badhraparachi vaaTi saaraanni kaMpyooTareekaraNa chEsi phaalO ap nirvaheeMchaali

*guDipaala maMDala paridilO byaaMku mariyu E.Ti.eM kaavaalannadi aa praaMta prajala kOrika deeni pai kooDa satvaraM spaMdiMcha valasi uMdi,

*chittooru rooral maMDalaM , guDipaala maMDalaM,chittooru paTTaNa nirudhyOgulaku udhyOgavakaaSaM kalpiMchE vidaMgaa mooDu pedda phyEkTarilanu niyOjaka vargaaniki taraliMchElaa chooDaali.

*muMdugaa niyOjaka varga paridilOni nirudhyOga yuvata bayODETaalanu teppiMchukuni vaariki tagina saaMkEtika vithya,SikshaNa labhiMchElaa chooDaali. aa pai vaariki vrutti,udhyOga avakaaSaala kalpanaku krushi cheyyaali.

*yuvatalO adhika saMkhyaakulu madyaaniki bhaanisalaiyunnaaru. vaariki Di-aalkahaalik kyEMpulu nirvahiMchaali.

*nelakO pres meeT, mooDu nelalakO pablik meeTiMg lO paalgonaali.

*mana niyOjika varga paridilO jarugutunna traagu,saagu neeTi praajekTulu satvaramE poorti kaavaDaaniki krushi cheyyaali.

*purapaalaka paridilO paariSudyaM advaannaMgaa uMdi. saadhaaraNa paripaalana kooDa aMtaMta maatramE. purapaalaka udhyOgulu chaalaa maMdiki vyaktigata aarthika samasyalu,aarOgya samasyalu unnaayi. mukhyaMgaa chaalaa maMdi aalkahaaliks gaa unnaaru. ee aMSaalu vaari pani saamarthayaanni bhaagaa debba koDutunnaayi. ee vishayaala pai tamaru chorava choopi purapaalaka yaMtraaMgaanni prakshaaLaNa cheyyavalasi uMdi. purapaalaka sibbaMdi pani teerunu merugu parachaali.
* vaariki vaidya pareekshalu cheyyiMchi uchita vaidya saukharyaM kalpiMChaali. aalaagE vaariki vaari kuTuMbha sabhyulanu utsaaha parachi mOTivET chEsEvidaMgaa kaunsiliMg,geT Tu gedar prOgraamulu,Toors ErpaaTu cheyyaali.praivETu ruNa vattiLLanuMDi upasamanaM kalpeeMchaali.

*Traaphik nu asta vyastaM chEstunna aakramaNala tolagiMpu.

*paryaavaraNaM pai drushTHi. paaliteen saMchula vaaDakaM pai ukkupaadaM.

*raamulavaariguDi utsavaala punaruddraNa

* meeru prajala muMdu nilabeTTi gelipiMchina kaunsilarlalO chaalaa maMdi pani teeru saMtruptikaraMgaa lEdu. javaabudaari tanaM korabaDiMdi. vaarDullO tama aajnaanusaaraM ErpaaTaina kaaryaalayaalu aaSiMchina reetilO pani cheyyaDaM lEdu. veeTi pai drushTHi saariMchaali.
*padi vaDdi vasooLLapai aaMkshalu kaTHina charyalu.

*okE samayaMlO vaMda maMdi braujiMg chEsukunEMduku braujiMg seMTar. rais kaarD hOlDarsuku reMDu roopaayala raayitee

*adE praaMgaNaMlo udayaM 6 nuMDi 8 daaka arhulachE rais kaarDu hOlDarsuku kaMpyooTar SikshaNa sagaM pheejukE ErpaaTu cheyyochchu.
*paata bas sTaaMDulO traagu neeTi saukharyaM ,prayaaNikulanu eMDaavaanalanuMDi rakshiMchE shelTar lu ErpaaTu cheyyaali.
*paata bas sTaaMDulOni shikaarulaku sinimaa seTiMgs tarahaalO taatkaalika shaapulu ErpaaTu cheyyaali. kaneeSaM vaaru bas sTaaMDu praaMganaMlO vaaru,vaari pillalu snaanaalannaa cheyyakuMDaa chooDaali.

*koora gaayala maarekeT nu koola dOsi kottagaa nirmaaNaM cheyyaali. mooDaMtastulugaa nirmiMchi modaTi aMtastunu paarkiMg ku parimitaM cheyyaali. ee pani cheyyakuMTE Traaphik samasyala nepaMtO bhavishyattulO evarO kooragaayala maarekeTTunu doorapraaMtaaniki taraliMchaTaM tadyaM.

*nirmaaNaMlO unna aaDiTOriyaM poortikaagaanE prajalaku druDa SareeraM, gaalikaMTE tElikaina manassu,pavitramaina aatmanu prasaadiMchagala srujaNaatmaka kaaryakramaalaku uchitaMgaa kETaayiMchaali

*graMthaalayaalakunna praamukhyata tamaku telisiMdE. kaani nETi taraM poortigaa pustakaalaku dooramai pOtooMdi. prastutamunna kEMdreeya graMthaalayaanni paTTaNapu naDiboDDuku maarchaTaaniki prayatniMchaali. lEdaa kaneeSaM oka Saakhanannaa paTTaNapu naDiboDDuna ErpaaTu cheyyaali. alaagE prastutamunna graMthaalayaMlO kaneeSaM 25,000 maMdi yuvata kottgagaa sabhyulayyElaa chooDaali. alaagE akkaDa jiraaks mishan ErpaaTu chEsi paavalaakE oka kaapi jiraaks teesukunE ErpaaTu cheyyaali

*mee pEriTa yuvajana saMghaalu ErpaaTu cheyyaali. vaaTi tarapuna kaneeSaM 2 vaaDulaku okaTi choppuna reeDiMg haalu, jimmu,yoot klab ErpaaTu cheyyaali.

*kasaayi maarkeT lO paariSudyaM advaannaMgaa uMdi.

*paata bas sTaaMDu parisara praaMtaallO trOpuDu baMDla valana Traaphik samasyalE kaaka eev TeejiMg samasyalu kooDa vastunnaayi. paata bas sTaaMDu pai seeliMg ErpaaTu chEsi daani pai vaariki niraMtara shaapulu nirmiMchi ivvavachchunu.

*paTTaNa praaMtaMlO pablik yoorinals pedda ettuna ErpaaTu cheyyaali. mootra visarjaNa uchitamani prakaTistE maMchidi. idi mahiLalaku eMtO upakaristuMdi.

*Dvaakraa groopulanu utpatti raMgaMlO prOtsahiMChaali. yuvajana saMghaalanu maarkeTiMg ku viniyOgiMchukOvachchu.

*prastutaM kaTTamaMchi cheruvulOni muriki neeLLanu neevaanadilO viDichipeTTE EpaaTu jarugutunnaTTu vaartalochchaayi. deeni kannaa niphuNalatO aalOchiMchi kaTTamaMchi cheruvunu oka megaa iMkuDu guMtagaa maarchE prayatnaM cheyyaali.

*purapaalaka saMstha vaMTivi tama vidyut viniyOgaarthaM sOlaar pavar yooniTs ErpaaTu chEsukunElaa chooDaali.

*praivETu saMsthallO pani chEsE chiru udhyOgulaku groopu bheemaa vasati, kaneeSa vEtanaM, pie.ph lu amalayyElaa chooDaali. mukhyaMgaa mahiLaa udhyOgula aristhiti dhaaruNaMgaa uMdi. baatrooms lEvu, resT rooms lEvu. kaneeSaM iddaru mugguru eMplaayars kalisi ee ErpaaTlu chEsi ummaDigaa tama udhyOgulu labhdi poMdElaa cheyyochchu.

*iMdiramma iLLaku sOlaar pavar aMdE ErpaaTu chEstE maMchidi. alaagE kotta kaalaneelu saamuhika iMkuDu guMtalu ErpaaTu chEsukunElaa chooDaali.

*neevaa nadi prakshaaLanaku prayatnaM. brashTHupaTTiMchina vaarinuMDi parihaaraM raabaTTE veeluMdaa aaraadeeyaali.

*raajeev gurha kalpa EmaiMdO choosi phaasT ap cheyyaali.

*purapaalaka saMsthaku veb saiT . aan lain sEvalu.

RTS Perm Link


2 Responses  
 • Ali writes:
  May 29th, 20098:06 pmat

  chaalaa maMchi alochana aMDi meedi.mee chitturu mariyu mana raashTraMloni prati niyojakavargaMlo ilaaMTi abhivRddi jaragaalani kOrukuMTTunnaanu.
  bhagavaMtuDaa ! maa naayakulaku sadbhuddi prasaadiMchu.!

  -Ali

 • swamy7867 writes:
  May 29th, 20099:35 pmat

  idi kEvalaM chittooruku saMbaMdiMchiMdO , okka si.ke.baabuku saMbaMdiMchiMdO kaadu prati eM.el.E, prati eM.pi phaalO cheyya tagiMdi . kaabaTTE deenini blaagulO peTTaanu. deeni priMT avuT si.ke.baabugaari paMpistaanu. chittooru vaaru evaranna marinni salahaalistaarEmO nani vEchiyunnaa. mee abhinaMdanaku tyEMks . nEnoo bhagavaMtuDni meelaagE kOrukuMTunnaa
  raghupati raaghava raajaa raaM pateeta paavana seetaaraaM
  eeSvara allaa tErE naaM” sab kO sanmati dE bhagavaan”


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa

RTSMirror Powered by JalleDa