SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ugravaadaM pai ukkupaadaM
April 30th, 2009 by chittoor Murugeshan

1. kEMdraMlO E kooTamiki mejaariTi vachchinappaTiki anni paarTeelanu kalupukuni jaateeya prabhutvaM ErpaaTu cheyyaali
2. prati pOleesu sTEshanuku 3 seTs aaph sibbaMdinivvaali. E seT aaph sibbaMdainaa sarE 8 gaMTalaku miMchi pani chEyakooDadu
3. prati pauruni vivaraalu sEkariMchi maikrO chiplO poMduparachaali. aa vivaraalanu kaMpyooTareekaraNa chEsi, chip kaarDulani paurulaku ivvaali
4. prabhutvasaMstha udyOgulanu vaidya, saikriyaaTri pareekshalaku paMpi anarhulaku 6 nelala selavu ichchi, chikitsaku ErpaaTu cheyyaali.
5. adhyaksha tarahaa paalana amaluku raajyaaMga savaraNa cheyyaali
6. padi kOTlamaMdi nirudyOgulatO pratyEka sainyaM ErpaaTu chEsi, nadula anusaMdhaana bhaadhyatanivvaali
7. kaaSmeerunu ai.raa.sa kaarya kalaapaalaku DonET chEseyyaali. paak aakramaNalO unna bhoobhaagaanni kooDa alaagE ivvaalani ottiDi tEvaali
8. mata paramaina bahiraMga charyalaku nishEdaM vidhiMchaali. kula mataaMtara vivaahaalanu prOtsahiMchaali.
9. svis tarahaa byaaMkokadaanini sthaapiMchaali. aa taruvaata prastuta karensee ni raddu chEsi kotta karensee amalu cheyyaali. paatavaaTini tagina lekkalu choopi ekchEMji chEsukunE veelu kalpiMchaali
10. jaateeya sthaayilO raitu saMghaalanu ErpaaTu chEsi samishTi vyavasaayaM saagElaa chooDaali

RTS Perm Link


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa

RTSMirror Powered by JalleDa