SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
నా శక్తిని నేను వృధా చేస్తున్నానేమో?
December 29th, 2008 by chittoor Murugeshan

ఔను..
నకీ అనుమానం తరచూ వస్తుంటుంది.
1984 నుండి 1986 దాకా నా సర్వ శక్తి యుక్తులను సెక్స్ కొరకే వెచ్చించాను.

అది వృధ అని గ్రజించి భ్రహ్మచర్యం చేపట్టాను
భ్రహ్మచర్యాన్ని కొనసాగించటం కోసం హనుమన్నను పూజించాను
ఎక్కడ రామ నామం ద్వనిస్తే అక్కద హనుమన్న ప్రత్యక్షమవ్తాడని
రామ నామం జపించాను.

యధ్బావం తధ్భవతి అన్నట్టుగా అతి కామినైన నేను
రాముడంతటి  వాదినాయ్యాను.

భారత దేశాన రామరాజ్య స్థాపనకు (బా.జా.పా చెప్పే రామ రాజ్యం కాదు)
ఒక పథకం రూపొందించాను.

రామనామ మహిమతో నేను సైతం ఒక శాస్త్రజ్ఞుడ్నైనను.
గ్రహ పీడనలకు మనవీయ ,హేతుబద్ద పరిహారాలను కనుగొన గలిగాను.

ఇంతలో నా పూర్వ జన్మ సుకృతమా అన్నట్టు శాక్తేయం నన్ను ఆకర్షించింది.
మాయా భీజాన్ని గత 8 సంవత్సరాలుగా జపిస్తున్నను.

2 సంవత్సరాలకు ముందు పొట్ట చేత పట్టి భ్రతికిన నేను
నేడు ఒక పక్ష పత్రికను విజయ వంతంగా నడుపుతూ పది మంది ఉపాది కల్పిస్తున్నాను.

అయినా నాకనిపిస్తుంది. నేను నా శక్తిని వృధా చేస్తున్నానని.

ఇంతకీ ఈ రాజకీయాలతో నాకెటువంటి సంబంథమూ లేదు. అయినా కాస్తో కూస్తో రాజకీయ అవగాహన ఉన్న వాదిని కాబట్టి నాకు తోచిన వాటిని నా
ప్రజలతో పంచుకోవాలనుకున్నను.

ఇది కేవలం ఒక ఔట్లెట్ మాత్రమే.

ఇంకేంచెయ్యాలి?

ఎంత సభ్యత సాధించినా మానవుడు ఒక జంతువు. ఆ జంతువు భట్టలతో ధాయ బడి ఉంది. ఆ జంతువుకు ఆకలి,కామం కలిగినప్పుడు అది భట్టలను తెంచుకుని
భయిటబడి నానా భీబత్సం సృష్ఠించేస్తుంది. దీనిని ఎలా అడ్డుకోవడం?

మానవులు పలు ముసుగులతో చేసేవి రెండే పనులు ఒకటి చమంపటం రెండు చావడం. ఈ రెండు ప్రక్రియలు సెక్స్లో సాధ్యం. అందుకే మానవులకు సెక్స్ మీద ఇంత మక్కువ.

మతం,సమాజం దాదాపు సెక్స్ను నిషేదించాయి కాబట్టి అనగ త్రొక్క బడిన సెక్స్ కోరికలు హింసగా వెలుబడుతున్నాయి.

సెక్స్కు ప్రత్యామ్నాయంగా డబ్బు,పదవి,మేధస్సులను ఎంచుకుని మానవులు చంపుతూ,చంపబడుతూ ఉన్నారు.

ఈ సంస్థ సృష్ఠి ఒకే వస్తువునుండి ఉధ్భవించినవే. మహా విస్ఫోటం ద్వారా విడి పడిన ఇవి మళ్ళి కలిసి పోవాలని తపిస్తాయి. అందుకు ఈ శరీరాలే అడ్డమని భ్రమిస్తాయి.

అందుకే ఈ చంపడాలు,చావడాలు.

ఇంతకీ ఈ జీవుల మమేకానికి అడ్డం శరీరాలు కావు మనలోని అహమే. ఈ సృష్ఠికి కేంద్ర భిందువు తనేనని భ్రమించటం, ఈ సృష్ఠినుండి తను విడిపడి యున్న అపోహతో కేవలం ఈగోతో తనకంటూ ఆలోచననలు,తనకంటూ పట్టింపులు..ఇదే అహమంటే.  ఇక ఆ  అహాన్ని “నేను”గా భ్రమించడం. ఆ అహం కాస్త దెబ్బ తిన్న కుమిలి పోవడం. ఇదేనా జీవితం. కాదు..కాదు.. కాదు..

ఈ సమస్త సృష్ఠికి కేంద్ర భిందువు మీరో నేనో కాదు. ఒబామా సైతం కాదు. మరెక్కడో ఉంది ఆ కేంద్ర భిందువు. దాని దృష్ఠిలో మనం పురుగులం.

ఈ సృష్ఠితో ఇదివరకే పెనవేసుకుని గమ్యానికేసి కొట్టుకు పోతు.. ఇక ఈ అపోహలేల..భ్రమలేల..
 

RTS Perm Link


7 Responses  
 • కొత్తపాళీ writes:
  December 29th, 20087:22 amat

  Interesting. Please pay attention to typos. thank you

 • durgeswara writes:
  December 29th, 20088:18 amat

  meeru sootigaa raakumdaa pakkaku velutunnaaru, meeru manasulo bhaavaanni khachchitamgaa velladimchinappudu srusti mottaanni aavarimchi vunna aaparaashaktinumchi samaadhaanaalu vastaayi

 • krishna rao jallipalli writes:
  December 29th, 20088:31 amat

  భారత దేశాన రామరాజ్య స్థాపనకు (బా.జా.పా చెప్పే రామ రాజ్యం కాదు) ఒక పథకం రూపొందించాను ,,, whats it. request post the same in your blog.

 • krishna rao jallipalli writes:
  December 29th, 20088:33 amat

  ఇంతకీ ఈ రాజకీయాలతో నాకెటువంటి సంబంథమూ లేదు .. but your blog title relates to politcs.

 • kesavan nair writes:
  December 29th, 20088:34 amat

  Dear Swamy,

  Don’t waste your energies by supporting politicians and political parties. Don’t live in fools world. You have to grow to manhood. Lord Krishna pointed out you have to take victory and defeat at their face value. Don’t put your ego inbetween them. Do your karma.

  Never think that you (your ego) are doing things. Once you think that you are doing things, then you have to own associated failures and successes.

  Identifying and not supporting evil is a good thing.

 • kesavan nair writes:
  December 29th, 20088:36 amat

  Basically you are good person. But you lack the personality. You confuse and mix things and concepts. That is the reason why your behaviour is so erratic and you do conflicting things.

  If you get a chance please do consult a good psychriatist to analyse your mental imbalances.

 • mohanrazz writes:
  December 29th, 200811:50 amat

  సంవత్సరాలకు ముందు పొట్ట చేత పట్టి భ్రతికిన నేను
  నేడు ఒక పక్ష పత్రికను విజయ వంతంగా నడుపుతూ పది మంది ఉపాది కల్పిస్తున్నాను.
  —–
  ఇంతకీ ఆ పక్ష పత్రిక పేరేంటో చెప్పలేదు..??


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa

RTSMirror Powered by JalleDa