బూటకమా, నాటకమా…!!

 

అక్షరాలే తప్ప
భావాలు కనిపించని
చాటింగ్ మహామాయలో

చూసేది, చేసేది – అంతా బూటకమే..!

 

పైసలే తప్ప
మనస్సులతో పని లేని
మాయా ప్రపంచంలో

కోరేది, పొందేది అంతా నాటకమే..!

(2009 సంవత్సరాంతంలో వ్రాసినది…)

RTS Perm Link

1 Comment so far

  1. endukoemo on December 31st, 2012

    well said

    ?!

Leave a reply

RTSMirror Powered by JalleDa

css.php