nalugurikee nachchinadi..!!

naaku chinnappaTnuMchee iMTlO chaalaa muddupErlE unnaayi..

iMTlO chinnavaaDini kaavaDaM moolaana chinnaa, munnaa, naannaa aMToo evariki tOchinaTlu vaaLlu pilchukuMToo uMTaaru. evaru E pErutO pilichinaa palikE SreekRshNuDu chinnatanaMlOnE talliki dooramai, peMpuDu talli yaSOdaku daggaraitE, nEnu udyOgareetyaa maa ammaku taatkaalikaMgaa dooramai, pinni iMTapaDDaanu. gata naalugELlugaa aame kooDaa naakO kotta muddupEru tagiliMchEsiMdanukOMDi..

kaanee chaannaaLla tarvaata maa anna naakeerOju O kotta pEru peTTaaDu… – Takkari doMga ani. alaagani nEnEdO maa anna parsulO nOTlu doMgiliMchaananukunEru… “nalugurikee nachchinadi naakasalE ika nachchadurO” aMToo chinnagaa ham chEstunnaaDu kooDaa. alaagani nEnu prins mahEsh^baabulaa unnaanani meeru anukuMTE adi mee porapaaTE.

aayana naakaa pEru tagiliMchaDaaniki gala Ekaika kaaraNaM – monna nEnu blaag^lO uMchina “vaishNavi hatya – marO kONaM” anE pOsT maatramE. ee reMDiMTikee gala liMk EmiTi ani meeranukOvachchu.

idigO… naaku maa annaku jarigina vaagyuddhaM:

eMdarO blaag mitrulu kooDali, jalleDa, haaraM vaMTi vaaTi dvaaraa blaag peTTina veMTanE chadivEstE maa anna maatraM nEnu blaag peTTina E mooDu naalugu rOjulaku gaanee chooDaDu. aayana O pEdda eMen^siki mEnEjar mari. sarElE eMtainaa anna kadaani phOn chEsi ilaa annaa.. “annaa, nEnO blaag vraasaanu “vaishNavi hatya” guriMchi. choosi nee abhipraayaanni teliyajEyi” ani.. ilaa annaanO lEdO veMTanE – “nEnasalu aa paapa guriMchi vaartalu kooDaa chadavaDaM maanEsaanraa.. manassaMtaa EdOlaa uMdi.. maLlee nee sOdokaTaa.. nEnu chadavanu pO” anEsi phOn peTTEsaaDu.

annaaDEgaanee, veeDelaa vraasaaDO, Emi vraasaaDOnanE kutoohalaMtOnE kaavachchu.. naa blaag terichinaTlunnaaDu..

ee rOju modaleTTaDamE “eMtainaa nuvvO pedda Takkari doMgaviraa” anEsaaDu.. adEMTi ani nEnaDigElOpE “nalugurikee nachchinadi naakasalE ika nachchadurO” ani tana sinimaa parij~naanaanni pradarSiMchaaDu.

ika nErugaa raMgaMlOki digipOtoo –
“paapaM aa prabhaakaraanni iMtalaa EkESaavEMTraa.. tana kooturu chanipOyiMdanE baadhatO guMDe aagi maraNiMchaaDanna jaalainaa lEkuMDaa.. prapaMchamaMtaa atanaMta goppa taMDri lEDani, phaadars DEni tanu chanipOyina rOjuku badalaayiMchaalanee kODai koostuMTE ee sarikotta kONamEMTi madhyalO. nee laajikkula myaajik^ki aMtaMToo lEdaa..” ani tanakunna vaagdaaTini pradarSiMchaaDu.

eMtainaa vayassulO peddavaaDu.. poortigaa maaTlaaDanichchaaneesaariki.. mugiMchaaka nEnokE praSna vEsaanu..

“nEnu vraasinadaaMTlO Emainaa asaMbaddhaMgaa uMdaa?” – aa vaipu nuMDi niSSabdaM..
“vaastavadooraM anipiMchiMdaa?” – aa vaipu nuMDi chinna SabdaM – “kaadanukO” aMToo..

“anukO EMTi.. kaadu.. maMdalO gorrelaa uMDalEkE kadaa ee avasthalu. evaDO ekkaDO EdO chEsi dEnikO chastaaDu.. ayyO paapaM aMToo E okka pEparODO, Teevee chaanelODO modaleDataaDu baakaa (chaMdrabaabuku eenaaDulaa, vaies^kO, kaaMgres^kO saakshilaa, marikoMdariki aaMdhrajyOtilaa).. iMka aMtE… pOlOmaMToo veMTapaDataaru janaM.. chEsina tappulannee gaaliki pOtaayi.. pOyinOLlaMdaroo maMchOLlEnaMToo meTTa vEdaaMtaanni vallistaaru.. jarigina anarthaaniki, tappuku moolakaaraNaanni vadilEsi chettaMtaa maaTlaaDEstaaru”

bhaaryaabhartala saMbaMdhaM guriMchi, manasparthalatO kaapuraalanu chellaacheduru chEsukunna vaari guriMchi, akrama saMbaMdhaalatO jeevitaalanu naaSanaM chEsukunna vaari guriMchi nEnee blaag vraasina rOju raatrE baabaayi oka klaas peekaaDu. gODaku koTTina baMtilaa nEnu O pedda klaasE peekaananukO.

bhaaryaku teleekuMDaa bharta, bhartaku teleekuMDaa bhaarya ennO tappulu chEstuMTaaru. pagilina addaM atakadu, ragilina chichchu aaradu ani SObhan^baabu Dailaagulannee valliMchaaDu kooDaa. dorakanannaaLlu prativaaDoo dorE ani aayana rechchipOyaaDu.. ee vishayaanni pinneeki cheppaali muMdu.. aayanEmEmi chEstunnaaDO EMTO.. 🙂 guruDu.. plaaT^phaam tayaaru chEsukuMTunnaTlunnaaDu.

nEnu EdO ulipikaTTe chaMdaana viDDooraMgaa pravartiMchaali, blaagaali anE dugdhatO aa pOsT vraayalEdu.. alaagani aa prabhaakaraM paTla  saanubhooti kuripiMchina vaaLlanu tappu paTTaDaM lEdu.. evari abhipraayaalu vaarivi..

evari prabhaavaMtOnO abhipraayaalanu maarchukOvaDaM naaku chEtakaadu. O saMghaTana jarigiMdani chadivinappuDO, choosinappuDO daani moolaalEMTi anE vishayaanni gaaliki vadilEyaDaM chaalaa tappu. maa mEnEjar^laa pakkanODi dvaaraa pani chEyistoo, ishTamaina vaaDi burratO aalOchistoo gaDipEstE elaa. svaMta burranu kooDaa upayOgiMchaali kadaa…

manaM asalu spaMdiMchEdE chaalaa takkuva vishayaalaku..
konni vishayaalaku takshaNamE maaTalatOnO, chEtala dvaaraanO spaMdistaaM..
chaalaa chaalaa konni vishayaalakE manassutO spaMdistaaM..
chaalaa vishayaalaku asalu spaMdiMchamanukO.. asalE speeDu yugaM kadaa
manaM spaMdanallO munigi tElutuMTE, marokaDevaDO manakaMTE muMdukeLlipOtaaDanE beMga, aadurdaa, bhayaM eppuDoo veMTaaDutoonE uMTaayi..

aa spaMdiMchE konni vishayaalaku kooDaa marokaDi paMthaalOnE saagitE eMduku bratuku…

maa anna arthaM chEsukunnaTlunnaaDu..

mari meeru??

RTS Perm Link

1 Comment so far

  1. JReddy on April 2nd, 2010

    vaies^kO, kaaMgres^kO saakshilaa, marikoMdariki aaMdhrajyOtilaa 🙂

Leave a reply

RTSMirror Powered by JalleDa

css.php