సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

Sankranthi

ప్రాంతాలతో సంబంధం లేకుండా తెలుగువారందరికీ,
ఉత్తరాయణంలో ప్రవేశించే సూర్య భగవానుడు అందరికీ శుభం చేకూర్చాలని ఆశిస్తూ..

“సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు”

RTS Perm Link

No Comment

No comments yet

Leave a reply

RTSMirror Powered by JalleDa

css.php