Nov 29 2012

telugu velugu DiseMbaru saMchika .. viSEshaalu

krismas SubhaakaaMkshalatO
prapaMcha telugu mahaasabhala auchityaM.. praSnistoo saagE saMpaadakeeyaM
kavita vidyaa saaMskRtikasEvaa saMstha yuva rachayitala puraskaaraala prakaTana, nellooru jillaa rachayitala saMghaM jaateeyasthaayi kavitalapOTee nirvahaNa, machileepaTnaM “saahiteemitrulu” aadhvaryaM lO kavitala pOTee la samaachaaraMtO paaTu “vinadagunevvaru cheppina” uttaraala spaMdana.
pErutechche paMDaga baarasaala pai Daa|| yallaapragaDa mallikaarjuna raavu
dhanurmaasaM viSEshaalapai vEdaaMtaM madhusoodhana Sarma la vyaasaalu
battula prasaad “maMdugoDtimi katha
kiTTayya alaka kavita jiviyas naagESvararaavu
karlapaaleM hanumaMtaraavugaari ” manamaMtaa kishkiMda vaasulaM pEra sthala, bhaashaa viSEshaalu
ke naaraayaNamoorti aMdiMchina kOlaaru telugu jaanapada gEyaala kaburlu Daa|| naaraayaNa svaami maaTallO

Daa||. sinaarE kavita: choopuloo pakshuloo
akkinEni aMtaraMgaallO tana maaTalu amma eMtO amma bhaashaa aMtE! teluguvelugu bRMda saaradhyaM lO
akshara kaLaaroopaala pradarSana iTeevala dESa raajadhaani lO nirvahiMchaaru . kaaryakramaanikE sobaguladdina telugu ” akshara Silpulu” muchchaTlu eenaaDu Dhillee ripOrTar surEsh sahakaaraM tO
haasya brahma bhamiDipaaTi kaamESvararaavu telugu bhaashaa prasaMgaM ” mana telugu” 6.8.1938. na raajamaMDri gautamee graMdhaalaya 40 va vaarshikOtsava sabhalO tirigi manakOsaM
Daa|| mannaM gOpee chaMd aavEdana: bhavishyattupai Edi bharOsaa?
ke. kRshNa mOhan katha ” ahaMtu raavaNO naama@h raamaayaNa kaalaM lOki kaalayaMtra prayaaNaM chEyiMchaDaaniki.. goppa kathana SaililO..

daaSarathi raMgaachaarya, velcheru naaraayaNa raavula alOchanalu ” telugu maaTlaaDaDamE aatmagauravaM”; “goppakOsaM paraayi tippaloddu”
gOgumaLLa kavita baibil kaburlu bhaashaparaMgaa aMdiMchina vaakyamu dEvuDai uMDenu.. pakkanE .. pachchaa peMchalayya kavitakee.. bomma ee kavita geesinadE..
amerikaa teluguvaaDi guMDe chappuDu taanaa viSEshaalu Daa|| jaMpaala chaudari maaTallO
tETateluguku naarlu pOsina naarla: patrikaa rachanalO maarpulaku SreekaaraM chuTTina vyakti jeevana prasthaana vivaraalu aMdiMchinadi Daa|| ernEni veMkaTESvara raavu
raavikoMDala raavu raatallO manaM vEsina “iMgleeshu talliki mallepoodaMDa.. ”

iMkaa kottagooDeM baalOtsav vinOdaala jallu.. kaaryakramaM lO paalgonna eenaaDu paatrikEya paaTHaSaala prinsipal, emmennaar, kathaa saahiti vaasireDDi naveen saMdESaalu, Daa: aMdeSree paaTa, aMdulO paalgonna baalala kavitaa sobagulu
chukkaa raamayya gaari ” telugoo naludikkulalO velugoMdavE!
balivaaDa kaaMtaaraavu muMgeesa katha

raaTaala veMkaTa subbayya ka aMTE kaMpyooTar.. saaMkEtika lipi vivaraalu
chimmapooDi Sreeraamamoorti telugunu kaapaaDaraa! paaTa

bulli kavitala konni aaMglaroopaala parichayaM bullikavitallO paDamaTi gaali aayurvEda vaidyulu jivi poorNa chaMdu maaTallO
raajaDigitEmaMdunu oka jaanapadageetaM.. kavitamma bommatO
paata patrikala kaMpyuTeekaraNa vebsaiT vivaraalatO: adigO.. adigO.. paata baMgaaraM. pres akaaDamee viluvaina sEvala saiTu
chennoori sudarSan gaari aDakatteralO pOkachekka katha
maatRbhaashaa vaibhavOtsavaalaku SreekaaraM chuTTina ramaadEvi pablik skool kaaryakrama viSEshaalu “telugu vaaDuka.. teepivEDuka.
ejee aapheesu telugu saahitee samiti raMjani parichayaM.. aMkelatO kustee.. saahityaMtO dOstee eenaaDu aadivaaraM kalaM: karaNaM janaarthan kathanaM
naraala raamireDDi avadhaani kavita: maMdaara makaraMda mathura bhaasha
SaMkaraMbaaDi suMdaraachari pai vyaasaM nityamai.. nikhilamai..aMdiMchina vaaru Daa|| mannava bhaaskara naayuDu
saayi brahmaanaMdaM gorti katha: batukaaTa
Daa” saamala ramEsh baabu vyaasaM: eMdukOsaM? telugu sabhalu evarikOsaM??

daSaabdaala telugu paalakula bhaashaa nirlakshyaM eenaaDu janaral byoorO kathanaM: chittaSudhdhilEni telugu pooja

iMkaa saaMkEtika sadassulO telugu jaalaM.. viSaakha geetaM kaLaaSaala lO jarigina reMDava aMtarjaateeya telugu sadassu vivaraalu bi es raamakRshNa eenaaDu maaTallO
alaparti veMkaTa subbaaraavi abhinava sugaatree Saaleenulu, j el narasiMhaM naaneelu, gannOju Sreenivaasaachaari padyaalu, padapaMchaayitee..
tulaabhaaraM Seershikana pustaka sameeksha: saleeM.. maraNa kaaMksha, maa Sarma.. kopparapu kavula pratibha, pivi suneel kumaar .. sayyaaTa, SikhaamaNi .. gijigaaDu, naTaraajaaraav maTTivaasana
koMDa addamaMdu lO.. iMkonni… krismas SubhaakaaMkshala mEghasaMdESaM..

amma.. naa panai poyiMdi.. iMka.. chadavaDaM.. mee pani.. 🙂

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa