Nov 09 2012

tuhinaM tuDu

pEru talichi ninu pilichi vinElOgaa
ee Saradraarti chalai nanu karustOMdi

EdO maaTa nanu taDumutOMdi
nee talapullOki tarumutOMdi

tapana talapulanu taakalEdaa
guMDelanu karigiMchi pOsina gaMTa
kaalamai kaalustuMdO ravamai mOgutuMdO

eMtadooraana unnaa nee mEnigaMdhaala palakariMtalu
nanu daaTiveLLina jaaDalanu
maruguparachalEka nilaneeyakunnaayi

nee oohE lOpalaa bayaTaa maMchuni karigistuMdE
niTToorpullO mana prEma vechchadanaM

maMchubiMduvalanu aaviri chEsinaa
gatiMchaDaanni maapalEni kaalaannaDugu mana saMgamaanni

niraMtaratanu niMpukunnamana snEhaanni aDugu
ninnu nannulanu daaTina mana bhaavananaDugu
vErlu vErainaa okaTaina mana jeevitaalnaDugu

manaM lEni naaDu okarikokarini
choopiMchaDaM nErpamanu kaLLaki

mana aMdaalu niMpukunna lOkaM lO
anavarataM prEmai SvaasiMchanee hRdayaanni

prEmalEni manasulnee prEmiMchanee
chevulaku niSsabda nilayaallO
paaravaSyapu padanisanalanu vinipiMchanee
saayaanni spRSiMchanee chEtulanu

aartigaa praarthanalO
pedavi palukanappuDoo.. naa gaLaanni vinu
kanneeLLanu nee pedavulatO cheripeyyaraadoo..
naa pramEyaM lEkuMDaa raalutunnaayi poolai
podavipaTTukO nannu neeku dooraMgaa unnappuDoo.

RTS Perm Link

One response so far

One Response to “tuhinaM tuDu”

  1. padmarpitaon 10 Nov 2012 at 12:05 AM

    adbhutamaina bhaavaM.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa