Sep 11 2012

ఆమె నా …….

నే పుట్టినప్పుడే.. ఆమెకు పాతికేళ్ళు వచ్చాయి
మేము మేమే కానీ మేమిరువురమూ ఒక్కరమే
నా ఏడుపు ఘోష వేరు.. ఆమె లాలించే భాష వేరు
నేను నేర్చిందేం లేకున్నా.. నేర్పిస్తూ అలవలేదు ఆమెన్నడూ

నే నేడిచినా, పక్క తడిపినా మాయమయ్యేవి ఆ రూపాలు
అవి నా చుట్టూ నించొన్న బుగ్గల్లాగే భూతాలు
పరిగెత్తుకొచ్చి.. పొదవిపట్టే లాలన గా ఆమె
ఆ చేతుల్లో వొదినపుడు ఒప్పులకుప్పను నేనే

చీకడం నడవడం నేర్చానేనపుడు
ఆమె తో అనుబంధపు వయసు రెండేళ్ళూ
ఒకరికొకరం అర్థమవుతున్న తరుణంలో
నేనే ఆమె సర్వస్వం..
ఆమెకు ఇంకేం అక్కర్లే లోకంలో

నడవబోతూ పడిపోతున్నా మరి
తెలిసిందిగా తన నాతోనే ఉందని
తగిలేదెబ్బల భయం లేదిక
మామాటలే ఒకరిదొకరికి అలవాటు కాలేదింకా
అవసరాలు మాత్రం అవగతమౌతున్నాయ్.

ఇప్పుడేమో నేనింక పక్షిలాగ తిరగగలను
రెండు దాటి మూడొచ్చిమాటలొచ్చి ఆటలొచ్చి
బడిఅనే కొత్తలోకపు చదువుల జీవితం నన్ను మార్చి

తయారుచేసేది నన్ను పాలనురుగు తార లాగ
వచ్చాకా బడినుండి గంటైనా ఉతకాలి చాకి మురికి వదిలేలా
వళ్ళంతా తోమి నిమిరి దెబ్బ కట్టు కట్టాలి
ఆమె నాకు రేవు తీరం నేనేమో నావ చుక్కాని

నాకింకా గుర్తే నాలుగేళ్ళ వయసప్పుడు
ఎవరి చొక్కా చించానో ఇంటి మీద గొడవకొస్తే మాట ఎవరు పడ్డారో
ఆటల్లో ఆలస్యం ఇంటి బాట నడచినప్పుడు
ఎదురుచూపు గుమ్మానిది బెదురు చుపు ఆమెది.

కళ్ళారా కానరాగా చేతుల్లో చేరగా
అందించిన కౌగిలింత నేను గాల్లోకి తేలినంత

కలిసి చేసిన గైహికాల్లో, ఆటల్లో చెదిరిన ఇంటిపనిలో
చెరగని చిరునవ్వు వెనక అబద్దాల అలక వెనుక
రెట్టించిన శ్రమ తనది కొలవలేనితనం నాది

కాలంతో పాటు కౌమారం కరిగింది
ఆమేంచెప్పినా వినని అహం కలిగింది
అనుబంధాల ఉన్నతి కానని అల్పత్వం పెరిగింది

గడచిన కొద్దీ ఆమె వడిలింది నా ఈడు మరి వంగనంది
నా మంచే ఆశించి చదవమనేది చెంత చేరి
పెడచెవిన పెట్టా అప్పుడు మరెందరో ఆమెలు నాతో

అందులోన ఒకరిని కోరుకున్నా తోడుగా
మమత లేని లోకంలో నా తలపులు వలపులు
మారిపొయా మరికాస్త ఆమె నేర్పని విద్యలతో

హత్తుకోవాలని ఆమెఆశ తప్పుకుతిరగాలని నేచూశా
చూశా ఆమెను చీదరగా హేయం గా
ఎప్పటిలా ఎదురుచూపుతో ఆమె గుమ్మం లో ఆత్రంగా

ఇంటిపట్టు ఉండకుండా చిల్లరగా తిరుగుతుంటే
తిట్టాలని తనకున్నా ఒక్క మాట అనలేదు
ఎప్పటికైనా మారక పోడను ఆశ తనకు చావలేదు

నాకేమి లెక్కతనం! ఎపుడో నేనెదిగిపోయా
నాది కాని లోకంలో నేనేమో ఒదిగిపోయా
నాకూ తనకీ నడుమ ఒరుసుకునే ఓ నది ఉంది
వదిలేశా ఆమెనిపుడు ఎదిగేందుకు నాకొక పని ఉంది.

చిన్నగా నేనున్నప్పుడు తన ఆహమహమిక చంపుకుంది
పట్టింపులు లేవునాకు నా లక్ష్యం నాకుంది
ఊరు నాది మారింది నేను తనతో ఉండరాక
ముసలిదైన మనిషి మీద ఆణుమాత్రం జాలిలేదు

నా అవసరమిపుడే తనకున్నా నే దొరకనంత దూరాన
వెలకట్టే అంగడి వేలంపాటలో పడివున్న చెడ్డవాడ్ని
ఒకటో రెండో ఏళ్ళల్లో ఒకటి రెండయ్యే ఇంటివాడ్ని
అప్పుడేమీ ఉండదుగా ఈ మాత్రపు ఝంఝాటం

నేనేమో కొడుకుని ఆమె నా కన్నతల్లి

RTS Perm Link

8 responses so far

8 Responses to “ఆమె నా …….”

 1. చిన్నిon 11 Sep 2012 at 11:05 PM

  చాల బాగా రాసారు

 2. Madhuon 11 Sep 2012 at 11:35 PM

  “ఆమె నాకు రేవు తీరం నేనేమో నావ చుక్కాని” chala bagundi sir..takkuva vyavadi lo baga rastunnaru..

 3. padmarpitaon 12 Sep 2012 at 4:05 AM

  chaala baagundandi.

 4. Ravi Kumar Bon 12 Sep 2012 at 6:52 PM

  chala bagundhi .chinnavayasuloni bhaavaalani chakkagaa vivarincharu..

 5. వెన్నెలరాజ్యంon 12 Sep 2012 at 9:44 PM

  ఏం చెప్పారండి.

 6. BVV Prasadon 16 Sep 2012 at 1:32 PM

  చాలా బాగుంది. తల్లీబిడ్డల అనుబంధం చాలా మంది రాస్తారు కాని, ఇట్లా ఒక డైరీలా, తల్లి ప్రేమ సంపూర్ణంగా పొంది ఆమెని నిర్లక్ష్యం చెయ్యటం ఇంత హత్తుకొనేలా రాయగా చూడలేదు. కమనీయ కవిత, అదే సమయంలో సున్నితంగా, సూటిగా ప్రశ్నించే కవిత.

 7. […] మీద పడుతుందో అమ్మకు నిరంతర చింతన.. “ఆమెనా” … నిజానికి ఒకప్పడు ఇంగ్లీషు లో చదివిన […]

 8. YasaswiSateeshon 27 Jan 2015 at 5:52 PM

  was a just-born and she was Twenty-Five,
  Though we were we, we were one.
  I would cry out in Latin and she would respond in Greek,
  I would learn nothing but she never got tired to teach.

  I was surrounded by monsters eager to pull my cheek,
  but they would vanish the moment i was wet and weep.
  She would come running and hold me in her arms,
  as if i had won the contest of the charms.

  Now I was able to walk and chew,
  hey, i was two.
  I and she could now understand each other,
  i was her everything and she needed no other.

  I would try to walk and fall down,
  But knowing she was with me, the fear of getting hurt was now gone.
  We still could not converse that effectively,
  But she would understand my needs so easily.

  I could now roam about free,
  because now i have turned three.
  I was ready to join a new world,
  my academic life was now gonna mould.

  She would dress me as best as a prince,
  but when i would come back, she would need at least an hour to rinse.
  I was now able to talk,
  I was a ferry and she was my dock.

  I still remember the child, whose shirt I had tore,
  Hey buddy, i have turned four.
  I now came home a little late,
  Nevertheless finding her waiting at the gate.
  She would hug me and carry me in her arms,
  it felt like flying through the farms.
  We now did the homework together,
  i would spoil the home and she used to work.

  Years passed and now i was fifteen, and with each year i would forget to
  lean.
  I wouldn’t care for what she said, because now i had become mean.
  She would ask me to study for a good future,
  but i was busy in a different culture.
  Now i had many shes in my life,
  i dreamed of having one of them as my wife.

  I changed a lot which she did not teach,
  She would try to hug me but i was out of reach.
  She still waited for me at the gate,
  but i would look at her with utmost hate.
  She would be awake till late in the night,
  because i wasn’t home, i was in a fight.
  She had so much to scold, but she never did say,
  hoping to find me better the next day.
  Time went on and now i am grown,
  lost in the world of my own.

  I and she, between us have a river,
  I have left her for my career.
  When i was young, for me, she sacrificed her ambitions,
  but i don’t care, i now have my own mission.
  I am not with her now, i am in a different city,
  she is so old now but i don’t even pity.

  She needs me now but i am nowhere to find,
  in the race for appraisal, i have become blind.
  In a few years from now, i will be two,
  there will be in my life someone new.
  Then I’ll forget even to bother,
  i am her son and she is my Mother.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa