Sep 04 2012

nuvvE.. naaguruvaMTE..

nuvvE.. naaguruvaMTE.. kOsi immani annaaDaMTa vElu..
ee kaalaM lO evaDainaa viMTaaDaa!!
naa vElu neekistaanu, chEyipaTTu aMTaaDaa!!
vinaDaM eMduku!!.. jeevitakaala vEdanakaa!!

guruvaMTE.. cheppochchu maMchigaa ennainaa
mari aDagochchaa edurEdainaa.. ani aDigaaraa evarainaa!!
EkalavyuDi nuMDi kaasabiyaaMkaa varakoo..
vini cheDipOyina vaarE taDava taDavakoo

Sishya lakshaNaM ananya saadhyatvamE gaanee aMgushTa samarpayaami kaadE..
kaavalsiMdi poMdaTaM kaaka veeDanidi kOsi ivvaDaM elaa oppu!!
aarti, adyavasaayaM unnavaaDevvaDoo tanakomma taanu narukkODu
gaTTipoonika unnavaaniki dhyaasa, Svaasa vidya meeda kaaka guruvu meedaa!!

asalu vishayaM adikaadu..nErchEvaaDiki uMDaali baagupaDE alavaaTu
vidyanErpedevarainaa aMdukO aadaraMgaa; Satrru SikshakuDi pai neekelaa guri!!
asooyaagrastuDi SikshaNa anasooyaga maarustuMdaa!
upadESaM poMdalEka vElistE.. paDina kashTaM tirigi vastuMdaa!!

vaMchalEka virichE guruvulu eenaaDoo kodava kaadu
kaLLu terachi chaDavaDaM raavaali pustakaalni kaadu manushulni
baadhalni chooDagalgaDaM eduroDdaDaM kaavaali
daarSanikatatO uttEjitaM avvaDaM teliyaali

naanaavidha charaacharaala saMbaMdhaalanu chooDagalgaali
haani chEsukOkatappanappuDu atitakkuva tappula daarilO naDavaali
praSna aDagaDaM raani SishyuDu vElEM kharma talevaridainaa kOsEstaaDu
lOkamaryaadaku talavaMchEvaaDu iMtakannaa EMchEstaaDu!!

tyaagadhanula jaabitaalO pErukOsaM praakulaaTa tappa
maTTilOna kalasina manassaakshulu kadhallOnE goppa.

RTS Perm Link

7 responses so far

7 Responses to “nuvvE.. naaguruvaMTE..”

 1. srinivasa raoon 05 Sep 2012 at 10:09 AM

  eMtOkaalaM tarvaata iMtaTi baavaavESaMkaligina kaligi vunnavaarini goorchi telusukuMTunnaanu. mee vaMTi vaaruMTE telugu eppaTikee velugutunE vuMTuMdi

 2. SKYon 05 Sep 2012 at 10:22 AM

  telugu velugula deepaavaLi aMdaala tO mana naraaloo, muMdu taraaloo urrootaloogaali.mappidaalu.

 3. Manoharion 05 Sep 2012 at 10:58 AM

  Nice interpretation of history. On Teacher’s day, the message delivered through your poem is very apt and timely. In the present context, it is still relevant as such Gurus still exist.

 4. SKYon 05 Sep 2012 at 11:32 AM

  Thankyou Manohari. we rquire jagatgurus: the persons who can receive knowledge from the whole world.

 5. kanistaon 06 Sep 2012 at 5:11 PM

  arjunuDi aakRtain^ drONuDE kaadu guruvaMTE
  b^li b^l^v^nmar^Naanni nirOdhiMchEMduku nEtratyaagaM chEsin^ SukraachaaryuDoo guruvE
  Sishyuraali kOrika pai bheeshmuDitO yuddhaM chEsi ODin^ p^raSaraamuDoo guruvE
  maMchi chEsEMduku chEsina pratee pray^tnaMlOnoo guruvu ODipOyaaDu…
  as^lu guruvu eppuDu gelichaaD^ni ? SishyuDi v^lla guruvuki origiMdEmiTi? kOlpODaM t^ppa…

  SishyuDi kOsaM EkaakshuD^yyaaDu SukraachaaryuDu…
  t^p^ph^laanni kOlpOyaaDu p^raSa raamuDu…
  SishyuDi hitaanni kOrinaMduku aa Sishyuni chEtilOnE m^r^NiMchaaDu drONuDu

  SishyuDi baagukOsaM, SishyuDi vij^yaM kOsaM, SishyuDi keerti kOsaM… chESaaDu guruvu iv^nnee
  SishyuDiki vidya nErpiMch^DamE kaadu.. taanu up^dESiMchina astraanni t^n^meedE prayOgistunnaa
  SishyuDi Sauryaanni, dhai ryaanni choosi aanaMdiMchaaDu guruvu..

  t^tphalitaM
  SishyuDiki keerti… guruvuki mukti…
  SishyuDiki vij^ya prasthaanaM… guruvuki m^haa prasthaanaM

  idi neet^ppoo naatappoo kaadaMTaaDu guruvu… aMdukE at^nu guruvu
  guruvuki sthaayi SishyuDi v^lla raadu, raabOdu….
  guruvu sthaayini guruvE aMch^naa vEy^g^l^Du
  aMdukE dEv^guruvaina b^h^spatitO s^maana sthaayi SukraachaaryuDidi…
  pOnee pOlchi chooD^raadoo iddaru Sishyap^r^maaNuvulni eevidhaMgaa
  saadhyaM kaadu neeku mullOkaal gaaliMchinaa, lEdu saadhistaanaMTaavaa aa saadhiMchEkramaMlO neevaipOtaavu O guruvu…..

 6. SKYon 06 Sep 2012 at 5:50 PM

  kanishTaa!.. eMta nishTagaa raaSaaru..kavanaM kadiliMchinaMduku.. meeru kadilinaMduku.. dhanyuDni.

 7. kavithaon 06 Sep 2012 at 8:11 PM

  kavitallO bhaavOdvEgaM kadiliMchiMdi.mugiMpu varusalu baavunnaayi

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa