Aug 01 2018

| pa raaM prE ya see..!|-34

Published by at 2:05 PM under my social views

chaltE chaltE.. haidarabaad
appaTikee, ippaTikee ee nagaraMlaanE neelO maarpulu, siTee bassulu kooDaa ekkEvaaLLaM anni haals kee, maals kee, hoTels kee. luMbineelO baaMbu pElakamuMdu Sanivaaraalu akkaDEkadaa nE vachchEdaaka tachchaaDEvaaLLu, aadebba daadaapu EDaadi mee kaaLLanu kaTTEyalEdoo! lakkeeni neeLLallO aaDiMchaDaaniki kadoo, luMbiniki, jalavihaar kee veLLEvaaLLaM! manamiddaramE tirigErOjullO yallaareDDigooDaa haidaraabaad resTareMT, krishNakaaMt paarku kaburlu aa anubhootulE vEru. meeTHaapaan vEsukunnappuDu kaavaalaMTE sigareT taagochchani soochiMchEdaanivi. ippuDu rOD meeda evaru kaalchinaa modaTi aMtastu baalkaneelOki vaasanostuMdi. ippuDu aimaaks lO sinimaa, svaagat pebuls lO baphe adi kooDaa nelakokka toori. naaku telusu aadivaaramostE nee manasu aimaaks ki parigeDutuMdani, phuD kOrT lO gaMTalakoddee gaDapaalani uMTuMdani. mek DOnaalD lO chiken naggeTs tini kOk taagaalani uMTuMdani. nee oLLu chooSaavaa kOvaa biLLalaa eMtalaa gullirigipOyiMdO, gaNEsh daggara guMjeelu teesEdaanivi, kiMdakoochOlEka poojalnee maanESaavu. vaakiMg cheyyamaMTE udayaannE varaMDaalO tirugutunnaa kadaa aMTaav! maMchE kadaa chebutunnaa, eppuDu naa maaTa viMTaav!

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa