Aug 01 2018

| pa raaM prE ya see..!|-28

Published by at 1:52 PM under my social views

3. …gurtukostunnaayi..
modaTi EDELLoo ooha teliyanihaayilO, taruvaata iravai nErchukunE tapanalO. edagaDaM eMtasEpu! kovvooru, taNuku, aakiveeDu, khammaM, naaraayaNapuraM-kaanveMTu-haiskoolu chaduvulu; vijayavaaDa, taNuku, kaakinaaDa-iMTar Digree peejeelu, ujjOgaM raajamahEMdri, akkaDE kalisaagaa ninnu, aagiMdi ekkaDa! aayaasaM tagganE lEdu. chaduvu cheDakuMDaanE Daansu, DraayiMgu. chuTTaaliMTiki ennaDoo veLLiMdilEdu. ukrOshaaniki kodavulEdu, DikTEshan lO maarku tagginaa, elakyooshan lO meTTudiginaa, rikaarDubukkulO bommeyyamannappuDu annayya beTTu chEsinaa tannukochchEdi kanneeru. amma naa hiMdee Tyooshan Teecharu, phasT eyiD DaakTaru. apaahij laa migilipOvaDamO, tunak mijaaj laa oogipOvaDamO kooDadanE cheppEdi suddulu gaayaalaki kaTlukaDutoo. vaMTa paTTiMchukunE vayasochchETappaTiki chaalaa debbalu tagilaayi laDDoo paapaa! debbatinnavaaDni koTTi EDchE aammalE lOkamaMtaa. gaaraM koMta cheDagoTTiMdi. pOgoTTukunnaa sunnitatvaM koMta, maaTa mettadanaM maaralEdu, moMDitanaM migiliuMdi uMdi koMta. jeevitaMpareeksha O kavviMta, gelavaalani neekOsaM naa prayaasaM. paTTu chikkutuMdanna aaSa ravvaMta. chaalamaMdiki uppoo nippoo kaapuraM chEyaDaM viMta.

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa