Aug 01 2018

| pa raaM prE ya see..!|-13

Published by at 1:04 PM under my social views

eenagaraM eMtO maMchidi

nee bojjalO bojjunna bujjODi saakshigaa bhaagyanagaraM manaku eMtO prEmanu paMchiMdi. neeLLOsukunnapilla  magani chEyaTTuku chaay koTTu daggaraki vastE vEDi paalayyiMdi, nuvvu vaddannaa bratimaali maree baadaMpaalai neetO taagiMchiMdi. naa pani mugiMchukuni vachchEvarakoo  eduruchoosEMduku baDaa maal ku vastE koorchObeTTi sEdateerchE challani gaalayyiMdi. nuvvu lEchi baruvugaa veLtunnappuDu tana baruvu diginaMta saMbarapaDipOyEdi. basekkina prateesaari biDdanu mOsE talliki seeTayyiMdi. lainlO nuMchOkuMDaanE

chEtiki aMdivachchina sinimaa TikeTTayiMdi. aagina E aaTO ainaa bEramaaDakuMDaanE ekkiMchukuMdi, rODDudaaTE samayaallO  Traaphik pOleesu neeku annO, baabaayO ayyEvaaDu. anni vaipulaa vaahanaalni aapEsi jeebraa kraasiMg ni Enugu aMbaaree chEsEvaaDu, nEnu maavaTivaaDni ayyEvaaDni. neetO kalasi naDichina daarlannee ennennisaarlu nannu neeguriMchi kaLLatO praSniMchEvO! eMdariki Emichchinaa naaku ninnu aMdaMgaa choosukunE avakaaSaanni, ooraMtaa tODuMdanna bharOsaani ellavELalaa ichchiMdi ee bhaagya nagaramE.  saphala prEmakadhaku saakshigaa puTTina ee nagaramE, tana dummu chEtulatO nimiri, vaana chinukulatO taDipi manalni saakiMdi. ippaTikee mana aalanaapaalanaa choostooMdi ee nagaramE.

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa