Jul 16 2016

yaSasvi|| aagi…..||

Published by at 4:36 PM under my social views

11957596835_d1d61e5ae8_b
aagaali..
appuDappuDu aagaalsiMdE..
gamanaM eMta avasaramO
viraamaM aMtE avasaraM

paDipOkuMDaa uMDEMduku aagaali
naDaka naDakaki naDuma nilabaDaDaM
nilabaDaDaala madhya koorchOvaDaM
koorchOvaDaala madhya paDukOvaDaM.. kOsaM

doMga parugulu peTTE koMTe vayasulO
amma aagamannappuDu aagaavO lEdO
tagilina debbEmainaa nErpiMdO lEdO
peddayyaaka aagaalsina saMdarbhaalennO

nidramattu vadiliMchukOkuMDaa nElana kaaluni aaMchi
parigettaalanukuMTE
paDataamO lEdO cheppukOvaalaa!
kaMgaaru paDDaTTE

padahaaru gaMTala melakuvaki
enimidi gaMTala viSraaMti maatramE kaadu
padaaniki padaaniki madhya ardhamayyEMduku
niSSabdaanni palakaDaM kOsaM..
appuDappuDu aagaalsiMdE

panilO nimagnamaiunnappuDu pai adhikaari vachchaaDani
kaapeeni daayalEka invijilETar ki dorikipOyina kurraaDilaa
tattarapaaTu paDi nilabaDDaamaa!
manapai, mana panipai tElikabhaavaanni techchipeTTukunnaTTE

adE kshaNaMlO sagaM kaalamainaa
aa raakanu gamaniMchinaTTu oddika choopaamaa
aagaDaM tanakunna marO ardhaanni
tiragEsi choopistuMdi

asalaa udyOgamE EM cheppaalO teliyani vELa
maaTalaapi navvinaMdukE vachchuMTuMdi
iMTarvyoo gadi muMdu aDugaapi
guMDelaniMDaa gaalipeelchinaMdukE variMchi uMTuMdi

sahacharitO saannihityapu samaagamaM lO
aagaalsina avasaraanni soochiMchinappuDu
eMta kaagi unnaa aagaka tappadu
aSanaanni nivaariMchEMdukainaa aagaalsiMdE

aagaDaM manaM marchipOtunna baalyaM
parigeTTaDaM techchipeTTukunna laMpaTaM
naDavaDaM ee reMTimadhya pErukunna paradhyaanaM
aayaasamochchi aagaDaM kaadu
avasaramainaTToo aagaDaM eTlaanO gurtu techchukOvaali

aagaDamaMTE parikiMchaDaM, pariSeeliMchaDaM
mana unikini nirdhariMchaDaM
raktaprasaraNani kramabaddaM chEyaDaM
svavyavahaaraanni nirvahiMchaDaM

rODDuna naDustunnappuDu
paadachaarula saukaryaM kOsamE kaadu
ooDchE panivaari vesulubaaTu kOsamainaa aagaali
rODDu daaTutunnappuDu
vaahanaala nuMchi rakshaNa kOsamE kaavachchu
avasaramaitE vaarini aapi manaM muMduku saagaali

nuvvE vaahana daaruDi vaitE
erra signal daggarEnaa!
manavalla ibbaMdi kalagakooDadani aagaali
liphT daggara aaDavaarikOsaM
TaayleT daggara aapuchEsukOlEnivaari kOsamO
railO bassO aaginappuDu digEvaarikOsamO
aagaali; aMdari prayaaNaM saagaali

maaTlaaDEmuMdu
paryavasaanaalu bEreejuveyyaDaanikO
pani modaleTTEmuMdu
saadhyaasaadhyaalu aMchanaaveyyaDaanikO
cheppEmuMdu paaTiMchaDaanikO
ichchEmuMdO, puchchukunEmuMdO
iruvaipulaa gurtuMDETaTTu
O atmeeya kshaNaanni aasvaadiMchaDaanikO aagaali

aagakapOtE vachchE paryavasaanaalni
charchiMchukOkuMDaa uMDaalaMTE..
oka lekkagaa aagaali..
aagi saagaali.

=15.7.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa