Mar 21 2016

|| lex terrae ||

Published by at 6:24 PM under my social views

[c

Hungarian Prime Minister Viktor Orban delivers a speech during a ceremony celebrating the national holiday, the 168th anniversary of the outbreak of the 1848 revolution and war of independence against the Habsburg rule at the Hungarian National Museum in Budapest, Hungary, Tuesday, March 15, 2016. (Tamas Kovacs/MTI via AP)

Hungarian Prime Minister Viktor Orban delivers a speech during a ceremony celebrating the national holiday, the 168th anniversary of the outbreak of the 1848 revolution and war of independence against the Habsburg rule at the Hungarian National Museum in Budapest, Hungary, Tuesday, March 15, 2016. (Tamas Kovacs/MTI via AP)

vaaLLani viDiviDigaa paalakulu, paalitulu paSuvulu aMTaaru
paalakulu paalitulni paSuvulugaa choosE daanni
kappi puchchaDaaniki EnElanainaa O chaTTaM uMTuMdi

aa SaasanaM paalakula maaTai uMTuMdi
koMdaru paalitulu paalakullO chErataaru
paalakulu paSuvulni paalitullO kalipEstaaru
aakali anaadigaa unnadE

kottagaa chErina paalakulu aakali kEkalni paTTiMchukunnaTE uMTaaru
paalitulakee, paSuvulakee kalipi taamu tinagaa migilinadi peTTaalani
pratipaadana chEstaaru; daanikOsaM chaTTaM savaristaaru.
kaagitaala meeda maagnaakaarTaa roopudiddukuMTuMdi

aMtaa lObaDi uMDaalanna teermaanaM
aanaaTiki baagaanE uMTuMdi. nEla ammalaa kanipistuMdi.
aakali unna jeevaalu konni akkaDiki chErukuMTaayi
avasaraalu perugutaayi. aakali bahuroopamautuMdi

koMdaru aakali teeraDaannE svEChchaaMTaaru, svaataMtryamaMTaaru
aartanaadaaloo aakrOSaalu ekkuvavutaay
paMchEvaaDiki noppitelustuMdi.
muMdoo venakaa lekkalu modalavutaayi

kaalaM kadilipOtuMdi.
aadhaaraalu aMdubaaToolO uMDavu
evarumuMdO paTTuchikkadu
paalitulni paalakulu paSuvulaMTaaru

paalakulni paalitulu paSuvulanukuMTaaru
paSuvulu taamE paalitulanukuMTaayi
paripaalana saagutuMdi
painunnavaaDu kiMdavaaDni paSuvugaanE choostaaDu

kiMdavaaDu paivaaDni paSuvugaanE talustaaDu.
manushulugaa evaroo manalErani aMdaroo teermaanistaaru
kotta raajyaaMgaM rachistaaru,
paalakulu paalitulu bhujaalu maarchukuMTaaru

aakali teerakuMDaanE paSuvulu uMDipOtaayi.
arupulu vinipistoonE uMTaayi.
konni chOTla paSuvulugaa chalaamaNilO unnavaarini
kaaMdiSeekulu ani kooDaa aMTaaru.

kaanee..
poTTapaTTukuni vachchinavaarini
ugravaadulatO pOlchaDaM
SaaMtiki Satruvulanu chEyaDaM
pradhaani nOTa okka haMgereelOnE aMdaroo viMTaaru

=21.3.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa