Jan 28 2016

yaSasvi ||sukkallO kookunnODaa! ..|| ..a tribute to Rohith Chakravarthi

Published by at 3:23 PM under my social views

111 copy

are abbaay! elaa unnaav!!
nuv pOyaaka eeDEM baalE !..
manusulaM.. pekRtinE kaadu..
pravRttinE marsi pOyaaM

aMdaroo raasettannaaru kaanee,
ninnoo nannoo iDadeesE raatalE raattunnaaru..

annaTTu neeketirEkaMgaa evalO maaTaaDaarani
aallOaallu maaTaa- maaTaa anEsukunnaaru gaanee,
ee rOjuki aMtaa sappaDipOyaaruraa!
sukkadorakadanEmO ! are ninnu marsipOyaarorE!

arerE! adi nuv koosunna sukkakaanaraadani kaadehE!
appuDappuDu nOru sEdu chEsukuMTaamE! adgadi.

aMdaroo kalasi nee maaTalni nijaM sEsaaru teldaa!
mana pEmalannee kaTTukunnaayani, kuTTukunnaayanee
mari nammakaalEmO raMguladdukunnaayani..
mana nikkachchitanaM techchipeTTukunnadani,

ayinaa noppilEni prEmalu labiMchEyaDaaniki..
idEmannaa sorgamanukunnaavEmiTraa!

kottEMkaadu eeDeppuDoo iMtE!!
maDisaMTE manasani neekevvuDu cheppaaDraa!!
oorakanE Edaarikaadaari viDipOtaayanukuMTannaavaa!
maMdi kadaraa raasi poosi iDadeesEyaali!!

taTTuku nilabaDaalaMTE guTTevaDu cheppaDorEy!
taTTuku nilabaDaalaMtE!!

nuv pOvaDamEM kotta kaaduraa
nee pErE kotta maaku
chachchEkaa evarnee mechchukOlEni maDusulaM
batikunnaMtasEpu guchchEsukuMTannaaM etti poDEsi

edavalni edavalani tiTTEdi edavalE!!
mudda muddakee seppaalEMTraa!

neekelaa ee lOkaM meena manasu pOyiMdO alaagE maakoonoo;
allaanE bottigaa dESamaMTE gauravaM lEkuMDraa pOyiMdiraa!!
abbaay! kanneeLLu kaarsadonnaav kaanee..
tiTTuku saavaddonalEkapOyaavaa!

pOkuMDuMDaaligaani!
nuvvEpoyyaaka maMchee-seDoo dEnikiraa!

uMDi vaMda tappulu sEy!
tappukaadarOy! pOyi tappusEsaavuraa!
aMdari kallO neeLLE..
iToo aToo kooDaanehE! mallaa aDagaalETee!!

iMtakaalaM gammunuMDi ippuDeMduku ninnu talisaanaMTaavaa!
maDisinigadaraa! gurtostuMDaavu..

nuv chamiMchEsinaa nee saavu
maa saMtOsaalni saMpEsiMdi tammee!
ilaa O maaru sooDu sukkallOMchi..
aMbEtkarannameedoTTu. ninu talvakapoyinaa batikEstaaMlEraa!

nee meeda seyya eyyalEka ilaa kudElaipOy manEdalO unnOLLaki
O maaru nee navvu sooparaa..

are! nEnu aaDevaDnO avutaanannaav gaa !!
aaDevarO maakuteldugaanee nuv maaku ekkuvEraa!
EdOlaa bEgochchey! mallaa!
neeku lEkapoyinaa maaku uMDaadi..nammakaM.

sukkallO kookunna sinnODaa!
nuv mallaa raavaalraa!!

saduvukunnoDiki saduvE balaM..
elaagainaa batikEyochchu!
ee okkaTi aaDa.. nErchEsukuni..
maLLochchEy!! EMdee!!

ee paTTu lOkaannee sadividigaanlE!
nee meedoTTugaa ninnellagoTTaM.
ee paTTu nuv maatODuMDaala..
ee nElanElaala.. inpaDiMdaa !! marsipomaaku! aa!!

|| subhaashitaalanu nErvani.. lEta taraaniki…. 26.01.2016||

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa