Sep 19 2014

యశస్వి|| “నాన్న చంద్రులకు నమస్కారాలతో..||

Published by at 6:50 PM under my social views

10557670_542764189183900_7730835993078129204_o

అప్పుడప్పుడు పెద్దొలొస్తారింటికి
పిల్లలకు .. కథలు చెప్పలనుకుంటారు

పిల్లల్ని చెడగొడుతున్నారు.. ….!! ,,
అంటుందావిడ. టీవీ చూస్తూ..
చదవకుండా.. కథలేంటి! అంటావ్ నువ్వు
కంప్యూటార్ లో తలదూరుస్తూ..

నువ్వంటే.. నువ్వేనా!!
నీలాంటివారమేగా మేమంతా!!

ఆనాడెందుకు కథ చెప్పమన్నావ్!
అమ్మమ్మనో! తాతయ్యనో!!

ఆవు- పులి కథ విన్నప్పుడల్లా
కన్నీరై వగచావ్!
పులి నిజంగానే తినేస్తాదా!!
చెప్పలేనన్ని సార్లు అడిగావ్
గుర్తులేదా!.. పెద్దెదిగావ్ కదా!

అసలు ఏం కథలు చెప్పగలవ్
ఎవరికైనా!
ఆలస్యానికి కారణాల కథలు
అవసరానికి అబద్దాల కథలు
నమ్మారా!! ఎవరైనా!!

కొత్త కథ చెప్పమంటే
తెల్లముఖం వేస్తావ్!!
చేపెందుకు ఎండలేదంటే
గడ్డివామంటే ఏమిటో చెప్పలేనితనం

చీమ ఎందుకు కుట్టిందంటే..
పుట్టబొమ్మైనా వేసి చూపలేని నిజం

నీ పిల్లల ప్రపంచంలో నువ్వెప్పుడు ఉన్నావ్!
నీకైనా తెలుసా!!
అసలెందుకు కన్నావ్!!

వెన్నెలంటే.. నీకైనా తెలుసా!
పండుగంటే సెలవొక లెక్క

నక్షత్రాలా!! ఎక్కడ ?
దుమ్ము దొంతరలోంచి కనిపించేనా పాలపుంత!!

అనగనగా.. రాజంట..
పిల్లల ముసిముసినవ్వులు..
ఇప్పుడెవరూ.. లేరంట..

చదువే లోకం
మార్కులే కొలబద్దగా,
ర్యాంకులే జీవితాలు… 🙁

జీవిత మాధుర్యామా! అదెక్కడిది!!

ఇప్పుడు జంతువులు కబుర్లాడుకోవడం మాత్రమే అబద్దం
అస్త్రాలు, యుధ్ధాల కథలు వినడం నిషిద్ధం
రాముడొక్కడే మంచి బాలుడు
ఎందుకో తెలీదు
కర్ణుడు ‘టూ గుడ్’
మంచో-చెడో
అట్లా ఉండొద్దనీ చెప్పలేవు

అనవసరమైన నీ హాల్యూసినేషన్ లలో
పిల్లలు కొట్టేసుకుంటారు..
అప్పుడే ఎందుకీ గొడవలూ!!

అన్నట్టు..మాటినని పిచ్చోడొకడు
బడిగంట కొట్టిమరీ
కథల కనికట్టు గుట్టుని రట్టు చేస్తున్నాడు..

నింగిలోన చందమామని
సెల్ ఫోన్ కెక్కించి
అనగనగా.. అంటున్నాడు
నిన్ను నాన్న చంద్రుడ్ని చేద్దామని

కథలు వినడం…
పిల్లలతో కలిసి గాల్లో ఎగరడం
నదుల్లో ఈదడం, సముద్రాలు దాటడం,
కాలాతీతంగా విహరించడం,
కేరింతలు కొట్టడం..
తుళ్ళింతలను తట్టుకోవడం

చాల కష్టం గానీ..
నీ పని నువ్వు చేసుకో..

పొరపాట్న గానీ..
ఈ ఆదివారం సాయంత్రం.. ( 21.9.2014)
రవీంద్రభారతికి పిల్లలతో
వస్తావా!! ఏంటీ!!

= 19.9.2014=

Indus Martin ప్రయత్నాన్ని అనుసరిస్తూ.. వివరాలకు..

Anaganagaa – అనగనగా

RTS Perm Link

One response so far

One Response to “యశస్వి|| “నాన్న చంద్రులకు నమస్కారాలతో..||”

  1. నిర్భయముగ మీరు నిజములను దెలుపు
    బాటలోన నడుచు ప్రతిభ మీదె
    కథల గూర్చి నేటి కాలాన గనురీతి
    విప్పి చెప్పినారు చక్కగాను- 9010619066

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa