May 24 2013

||haidaraabaad bajaarullO ||

Published by at 3:40 PM under my social views


ikkaDa..(okappuDu..) EM ammEvaaru naaneemaa!..
aDigaaDu.. O buDataDu.. baammani..

paatarOjulni palakariMchidEmO.. niTToorpu..
pOyina rOjullOki valisapOyiMdi.

ammagaliginaMtakaalaM kaLLamuMdE parichaaru vartakaanni
talapaagaaloo- SErvaaNeeloo maals lOki veLLipOyaayi..
addaala maMDuvaallO addaalevaroo konarippuDu
churakattulaa.. ammakaalu nishEdaM..
ippuDasalE rOjulu baalEvu
EM mOsukostaarippuDu.. konE iLLunnaayaa.. bETaa?
gaalimEDallO gaarDulu raanistaaraa!!
kuMkumapuvvaa! pappulaa!! biyyamaa!!!
gaMdhamaa.. gOriMTaakaa! garaM masaalaalEnaa!!
konEvannee okkachOTE.ippuDu..
. chEpainaa.. chaapainaa

iMTiMTaa tirigE.. kaaDi buTTalOrEri!
chadaraMgamaa.. paachikalaa..

aaTalasalu iMTipaTTuna aaDEvaaLlaM ..
orE chinnaa.. naa maaTa viMTunnaavaa!!
janaM rikshaallO tirigEvaaru..
baMgaaraMkoTTullO nagalu tayaaree uMDEdi.
paavuraaLLakaaliki kaTTE muvvalu ammE vaaru
tooneegala rekkalaaMTi sunnita panitanaM ekkaDikO egiri pOyiMdi..
vaMkaloo.. kaDiyaala kaalaM chelliMdi
paLLammEvaaLLu arichi pilichEvaaru kannaa..
draaksha, daanimma ani.. siTraan, pOmigranet ani kaadu..

akkaDakkaDa Ektaaraa appuDappuDu Dappu vinipiMchEvi.
poolallE aaDapillalu navvutoo kanipiMchEvaaru..
raMgula kuchchulu gummaalaku kaTTEvaaLLaM..
poola kireeTaalu peLLikoDukulaku peTTEvaaLLaM
poola guttulatO..
taata pOtE..poola guttulatO alaMkariMchaaru chaachaalu..
aa ooroo idE.. ee ooroo adE.. kaalaM maariMdaMtE..
chal bETaa.. muMduku naDuddaaM…

RTS Perm Link

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*

RTSMirror Powered by JalleDa