Aug 24 2017

యశస్వి ||నీతోనే..||

Published by under my social views

కళ్ళునులుముకుంటూనే కాంతిలా కనిపిస్తావు
రోజులోఇమడకముందే పలకరింపై వినిపిస్తావు
చదువుకుంటూనో, పనిచేస్తూనో యింపనిపిస్తావు
దారిని పరుస్తావు, తుడుస్తావు, పాడుచేస్తావు

ఏకకాలంలో ఎదురొస్తావు,
దాటేస్తావు ముందు వెనుక
దారిపక్క తేనీరు మరిగిస్తుంటావు
వెచ్చదనాన్ని నాలోకి నింపుతుంటావు

ఒక్కోసారి ఒద్దికగా తయారై బండి మీద
నాన్న బొజ్జ పుచ్చుకుని బడికెళ్లే పాపాయివి,
వయసుని సంచిలో దోపుకుని బస్సెక్కే అమ్మాయివి.
చూపులతోనే చిత్రలేఖనం గీసే అబ్బాయివి

అడ్డం వచ్చిన ఆకతాయివి కావచ్చు,
నువ్వే మరో బండి నడుపుతూ ఉండొచ్చు
దరి చేర్చాల్సిన బాధ్యతతో నిన్ను నువ్వే తిట్టుకుని
గమ్యానికి సాగిపోయే సారధివి

నోటితోనో, కళ్ళతోనో పలుకరిస్తూనే ఉంటావు,
చూపుల్ని కలుపుతావు, తిప్పుకుంటావు,
తప్పుకుని తిరుగుతూనే,
నాలెక్కేంటన్నట్టు వెళ్లిపోతావు

ఇంట్లోనైనా, కాంటీన్ లో నైనా వడ్డిస్తూ ఉంటావు
వెనక్కి తిరిగ్గానే ఎంగిళ్ళు ఎత్తుతావు,
నా బల్లను తుడుస్తావు నీరందిస్తావు,
పిలవగానే ఏంటన్నట్టు చూస్తావు

నవ్వుతావు, మొహమాట పడతావు,
మెచ్చుకుంటావు, తిట్టుకుంటావు,
సలహా ఇస్తావు, హెచ్చరిస్తావు,
ఇహలాభం లేదని మౌనం పాటిస్తావు

నన్ను పలకరించే స్నేహితుడివి
కొరకొరా చూసే ప్రత్యర్థివి
ఒక్కోసారి ఒక్కసారే కనిపిస్తావు,
కొన్నిసార్లు అన్నీ నువ్వే అయిఉంటావు

అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది,
నువ్వు ఉన్నాలేనట్టుగా, లేకున్నా ఉన్నట్టుగా
నా లోపల నీగురించి ఆలోచిస్తున్నానో లేదో
నీకు నేనెలా కనిపిస్తానో నాకెలా తెలుస్తుంది.

అనిపిస్తూ ఉంటుంది కవిత్వంలో ఎప్పుడూ
నువ్వు నాతో ఉంటే బాగుండు అని,
నా అక్షరాలతో కళ్లు కలిపి నడి చే వారంతా
కలుసుకుందామనే వస్తున్నారు

అక్కడ నువ్వో నేనో కాకుండా
వాళ్ళ కళ్ళతో చూసే ప్రపంచం కనిపిస్తే
మాటలతో తోనో, చేతులతోనో నన్ను పలకరించాలని చూస్తారు.
ఈ మాములు మాటల్నీ కవిత్వం అనుకుని మురుస్తారు

=24.8.2017=

RTS Perm Link

One response so far

Aug 19 2017

యశస్వి ||నా ముద్దు గోల..||

Published by under my social views

చిన్నప్పుడెప్పుడో అనడానికి ఇది అనగనగా కధ కాదు
ముద్దుల మధ్యన పెరిగాననడం అబద్దం లాంటి కల కాదు
ఏడుపు ఎందుకు వస్తుందో కారణం ఇప్పుడే అవగతం కాదు
ముద్దుపెట్టడమొక్కటే అప్పటికి ఇప్పటికీ అవసరం నాకు

పిల్లలందరూ ముద్దుగా ఉంటారంటే ఒట్టిమాట కాదు కదా
ముద్దుల్ని మూటకట్టి పగలంతా స్కూలు లో దాచిపెట్టినప్పుడు
తుళ్ళిపడే పూల తోటలో ఒద్దికైన పువ్వులా నేనుండడం
ఇంతముందుకు వచ్చాక తలచుకోవడమూ ముద్దే కదా

అమ్మకే కాదు క్లాసులో అమ్మాయిలకూ నేను ముద్దే
అమ్మాయిల కన్నా ముద్దుగా ఉండే టీచరమ్మకి మహాముద్దు
నా బుగ్గల మీద ముద్దుల ముద్దరలు చూడలేక
ఆమె కురులలో గులాబీ రోజూ ఎర్రబడి రెక్కలు వాల్చిన గుర్తు

అలా అలవాటైన ముద్దు ఎదుగుతున్న కొద్దీ ముద్దుగానే దూరమైంది
అమ్మ ముద్దు మినహాయింపు కాదు గానీ
నా బుగ్గలకీ ఊహల్లో పెదాలకీ మధ్య
ఆలోచనల గడ్డిమైదానమై గుబురుగడ్డం పెరిగింది

సినిమా హీరోల షేవింగులు, విలన్లకు గడ్డాలు
పెళ్ళయిన వాళ్ళ పెదాల ముద్దు ముందు మల్లెపూల మంచాలు
ఎవరినన్నా అలా ముద్దు పెట్టుకుంటే
ఆ తలంపే అయ్యబాబోయ్ అనిపిస్తూ ఉండేది

పొరపాట్న ముద్దుకే పిల్లలు పుట్టేస్తారేమో
ప్రేమిస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా అన్న భయంతోనే
స్కూల్ చదువంతా గడచిపోయింది
కళ్ళు పెట్టె ముద్దులతోనే కాలం కరిగిపోయింది

తొమ్మిదోక్లాసు సైన్స్ పుస్తకం 53 వ పేజీ
బొమ్మల్ని చూసి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు నవ్వుకున్నామే
ప్రశ్నలకు జవాబు సరిగా రాసినా అర్థం కానిది
కాలేజీ కబుర్లలో ఎలా అర్థం అయ్యిందో!

ఊరించే శరీర మార్పులు కొత్తగా చూపించే లింగభేధాలు
ఆనాటి ఆలోచనలకి సరికొత్త చేర్పులు
అన్నీ అవగత మయ్యాకా అబ్బాయిది
ఓస్ ఇంతేనా అనుకునే ఆరిందాతనం

అబ్బాయి ఉద్యోగం సాధించి పెద్దమనిషి అవ్వాలి
అది మగాడికి తప్పని సరి కష్టం
దేవుడు అడోళ్ళ పక్షం
అన్నీ ఆడవాళ్లకి అడక్కుండానే ఇస్తాడనుకునే అమాయకత్వం

అయినా ఓ అనుమానం! మనకోసం పుట్టింది
కళ్ళముందుఎదురుపడితే గుర్తెలాపట్టాలి
మనక్కూడా జరుగుతుందా హీరోలకి జరిగినట్టే
అనుకున్నా గట్టిగా ఎవర్నీ అడగకుండా ఎప్పటికైనా కనిపెట్టాలి

ఉద్యోగమొచ్చి పెద్దమనిషయ్యాకే
పెళ్ళి చేసి చేతిలో పెట్టారు ఇష్టం అన్న అమ్మాయిని
అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఎప్పుడో ఊరించిన ముద్దు
అడిగితే అమ్మలా నవ్వి బుగ్గమీద ఒకటిచ్చింది

ముద్దు పెట్టడం వరకే గుర్తున్నందువల్ల
పిల్లాడు పుట్టడానికి ముద్దే కారణం అని బలంగా నమ్మాను
ముద్దే లేకపోతే అంత ముద్దుగా పిల్లలెలా పుడతారు
పుస్తకాలలో ఏదో పరీక్ష పాసవ్వడానికే అబద్దాలు రాస్తారు

పెళ్ళైన ఎంతో కాలానికి అప్పుడు పుచ్చుకున్నదేదో తిరిగివ్వమంటే
మరో పిల్లో పిల్లాడో పుట్టేస్తే ఎలా అనుకున్నంత ఆదుర్దాగా
ముద్దు కన్నా ప్రమాదకరమైనదింకేంలేనట్టు.. ఏదో అంటుంది నన్ను..
ఇప్పుడన్నీ నాకు ముద్దు ముద్దుగా వినబడతున్నాయి

=15.8.2017=

RTS Perm Link

No responses yet

Aug 09 2017

యశస్వి|| సానిదాని మాట..||

Published by under my social views

నేనారోజు ఫోన్ మాట్లాడుతుండగా
ఎగతాళిగా వినిపించిందా మాట
అవతలి నుంచి ’సానిదాన” అని..
అవమానానికి సంకరం చేసి జారిన నోరు
ఆ చోటున నన్ను నిలబెట్టింది.
ఏం జాగా ఈ జగాన నాకిది!
నీ సంకుచిత స్వభావంలో ఇమడలేని
అభద్రతా భావనలో ఒదగలేని ఉన్నతమైన స్త్రీలకు
నీ మందపుటాలోచనల రైలుబండి ఆఖరి బోగీలో
అట్టేపెట్టినదదే కదా!
(ఇప్పుడు తిట్టుగా బయటపెట్టావ్)
సాని అన్న మాట-
నీకు పంచడానికి వంపని తేనీటి గిన్నెనయ్యానని
చీత్కారంగా చిట్లించిన నీకళ్ళ బాష
కారణం- నీ పరమార్ధం స్వార్ధం, నీ జాతి వాంఛ
సానిదానా అని పిలచి బాధపెట్టొచ్చు అనుకుంటున్నావే!
కన్నా! నీకో విషయం చెబుతా విను
ఓ వ్యవస్థకు ఎదురొడ్డి నిలబడ్డ గురువు ఈ సాని అన్న మాట.
ఒకే సమయం లో ఎన్నో పనులు చక్కబెట్టే మనిషి,
సానికి నీ సంజాయషీలు వినే సమయం ఉండదు
సాని ది వేల కోట్ల వ్యాపారం అనుమానం మీదే నిలబడ్డ ఏర్పాటు
సానిది జీవకణాలు ప్రేరేపించిన స్వచ్చమైన ఆశయం
అవును నిను కన్న ఆ హార్మోనులే
సానంటే నిన్ను కాదని
చూపులను విదుల్చుకుని
తన చేతిసంచిలో దాచుకుని
భద్రంగా వెళ్ళిపోయే అమ్మాయి
ఈ సాని ఎంత దయగలదైనా
నీతో నిరంతరం సున్నితంగా ఉండలేనిది,
సానిది తనకోసం కలల్ని కంటూనే..
పిల్లలకోసం నిద్రమానుకునేది
నువ్వనే సానిది..
ఉద్యోగాన నిను వంచి జీతంపెంచే దొరసాని,
తనకోసమే లోదుస్తుల్ని కొనుక్కుని తొడుక్కునేది,తన ఇష్టమైన బట్టల్నే వేసుకునేది
గుండె పగిలేమాటలకి వెరవనిదీ,
ప్రేమించినప్పుడు చెప్పడానికి జంకనిదీనూ
సాని అంటేనే ఎందులోనూ తక్కువ కాని స్థనాలున్న పోటుగాడి లెక్క
(సప్తస్వరాలకూ మొదలూ తుదీ సానిదే)
సానిదానా!
సానిదానా!
సానిదానా!!
నిన్ను వదిలి వెళ్ళిన స్త్రీని
అంతకు మించేమి తిట్టగలవు!
నన్ను తిట్టే ఓ మగాడా!
మరోసారి ఎప్పుడన్నా..
నన్ను చూసేందుకు.. కలిసేందుకు..
పూలు పంపే ముందు..గుర్తుంచుకో!
నా మొహం చూసేటప్పుడు,
నాతో కళ్ళు కలిపేటప్పుడు
నా బట్టల మెరుపుని గమనించేటప్పుడు,
నా చర్మపు నిగారింపుని పసిగట్టేటప్పుడు,
నా చిత్తాన్నిఊహించేటప్పుడు,
నా కాళ్ళూ చెప్పులు దర్శించే టప్పుడు..
నా మాట,
నా దోషాలు,
నా త్యాగాలు,
నా ఇప్పుడుని, అప్పుడుని.. అంచనా వేసేటప్పుడు
నా పోరాటాన్ని,
నా కాలాన్ని,
నా ప్రకాశాన్ని,
నా అంతరంగాన్ని,
నా తప్పుల్నీ,
నా అస్తిత్వాన్ని.. చూసి మరీ
సంతకం చేసి ఈ సాని దానికి అందివ్వు.
( originally written and presented by Shruti Haasan in English)
=9.7.2017=

RTS Perm Link

No responses yet

Aug 09 2017

యశస్వి ||ఐ అమ్ నాట్ అ బోమాండ్ ఎనీ మోర్||

Published by under my social views

 
అద్దానికి నాకూ మద్దెన కత్తెర
ట్రిమ్మర్ కొనొచ్చుగా.. నాకెందుకీ రోజూ కష్టం అంది
నీతో ఖర్చు తక్కువ గా అన్నా
కట్ కట్ ల మధ్య ఓ చిమ్టా ఇచ్చింది
 
చేతికీ నెత్తికీ మద్దెన ఫాంపూ
బోర్ నీళ్ళెందుకు ఊడిపోతుంది చూడు
పని దండగ అన్నా;మరి నేనెందుకో అంది
నవ్వుకున్నా
 
ఫాంట్సేసుకున్నాక బెల్ట్ అడిగింది,
టక్ మానేశావ్ పొట్టపెరిగింది చూడు
పోనిద్దూ, నన్నెవడు చూసొచ్చాడు
వదిలేసినా నొక్కుతున్నావే! అనుకున్నా
 
ఆ చెప్పుల్ని వదలవా!
పాదం పెద్దదైతే రేపు నాతో నీకే ఇబ్బంది
బూటు పాటపాడింది
ఆ మూలే ఉండు, నీకిది మామూలేగా అన్నా!
 
సౌకర్యం గా ఉంటుందని టీ షర్ట్ వేసుకున్నానా!!
మూడూ మా ఆవిడలానే చూస్తున్నాయి నన్ను
చప్పుడు లేకుండా బయటికి జారుకున్నా
 
దారిలో మిత్రుడొకరు మాట కలిపారు
ఏంటి మాస్టారూ మరీ నల్లపూస అయిపోయారు.. అంటూ.
= 5.7.17=
 
{beau monde-French word of English Usage
=The world of high society and fashion}

RTS Perm Link

No responses yet

Aug 09 2017

యశస్వి-||RIP- freedom of Speech||

Published by under my social views

అది సిరియా కావచ్చు, ఇండియా కావచ్చు
గోదావరి జిల్లా గొంతు కావచ్చు
అతడు బాస్సిల్ సఫాది కావచ్చు, కన్నయ్య కుమార్ కావచ్చు
వీరమల్లుడే కావచ్చు
 
రాజ్యమే గొర్రె తోలు కప్పు కున్న తోడేలు కావచ్చు
దొంగలే కార్యకర్తల ముసుగుల్లో ఉండొచ్చు
మీడియా ముసుగులో తోలు కప్పుకున్న బ్రోకర్లు ఉండొచ్చు
ఏలికలే పరిపాలన వెనుక వ్యాపారం జరపొచ్చు
 
ప్రమాదం పొంచి ఉన్నవాడు పారిపోయి బయటపడలేడు
పారిపోయినోడు పూర్తిగా కాపాడబడబోడు
నోరు మూసినా మాట ని తప్పించుకు తిరగలేము
మాట ఇచ్చి మరచిన నోరు మట్టిని కరవక మానదు
 
ఎత్తిన చెయ్యి తప్పు చూపించొచ్చు, నొప్పి చూపించొచ్చు
నిజాన్ని విప్పి చూపించొచ్చు
గొంతెత్తినోడి మీద కత్తి వేటు అధ్యక్షుడిది కావచ్చు
ప్రధానిది కావచ్చు, ముఖ్య మంత్రిది కావచ్చు
 
రాజ్యమా! నోరు నొక్కకు!
పీక నొక్కినా నిజమే చెబుతా!
నే రాస్తున్న మాటలన్నీ వేల కళ్ళలోకి ఇంకిపొతాయి
నన్ను లేకుండా చేసినా రేగిన తేనెతుట్టలా తిరగబడతాయి
 
స్వేచ్ఛా నిషేధం ఎన్నటికీ అమలు కానిది
హక్కుల నిర్లక్ష్యం నిప్పై దహించి వేస్తుంది
విభజించి పాలించడం శత్రుత్వాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది
 
నిరసనలకే నిర్బంధాలేల!
నిరాశల చితి పేర్చితే హింసకు ఆజ్యంపోసినట్టే
పాదయాత్రల వంతెన స్థంభాలు ఏక్కటి విరిగినా,
వరద ముంచక వదలదు
 
నేలనీ నీటినీ నీతిగా బతికే జనాన్ని పణంగా పెట్టి
అభివృద్ధి ముసుగులో జూదమాడితే అంతర్యుద్ధం చెప్పిరాదు
 
ఎక్కడో సిరియా ఇక్కడ నా నరాలకెక్కినట్టే
నే గెలవలేకపోయినా నిన్ను నిలువనీయను
 
RIP- Bassel Khartabil

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 04 2017

యశస్వి||నిశ్శబ్ద వసంతం||

Published by under my social views


పోనీలే బాబాయ్,
గ్యాస్ లీకై.. పోయింది ఐదుగురేగా
ఆయుషు తీరిపోయింది అంతే..
మనకు కర్మ సిధ్ధాంతం ఉందిగా

మొన్న నెక్కంటి సీఫుడ్స్ లో
అరవైమంది పడిపోతే..
సత్తెమ్మ అమ్మవారు పూనింది అన్నారు
ఆ బాపతే.. అని రాసుకుందామా!

ఏక్స్ గ్రేషియా పాతికలక్షలట..
నోరు మూయించే ప్రయత్నమేమో
కంపెనీ పదిహేను, ప్రభుత్వం పది
తలో భాగం తిలాపిడికెడు..
ఎంతైతే ఏమిలే పోయినోడికేమైనా వస్తదా!

అదిగో వస్తున్నారు పరామర్శలకు మాటల్లో పెద్దలు
బంగళాఖాతం లో విసిరెయ్యడానికి వాక్బాణాలు సంధిస్తారు
అందుకు అవసరమైన పదవిలో వారు లేరు

ఇంకొకరు హీరోగారు, చిత్తశుద్దికి కొదవేలేదు,
పరిశ్రమల వ్యతిరేకి అని అంటారేమోనని అనుమానం
ఏదో చేద్దామనే అనుకుంటున్నారు
వీరి ఆలోచనలకి అందాల్సిందేదో ఇంకా అందలేదు

నిశ్శబ్దం వసంతం .. పునరావృతం
చచ్చిన చేపపిల్లలు నీళ్ళల్లో తేలుతున్నాయ్
” వేసవి కదా ఆక్సిజన్ అందలేదేమో…”
చేపలగురించేనా!!

=30.3.17=
(సురేష్ జైల్లో ఎందుకున్నాడో!
మొగల్తూరు లో ఐదుగురు ఎందుకు చనిపోయారో అందరికీ తెలుసు..
సమస్య పరిష్కారానికే.. దిక్కుండదు)

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 04 2017

యశస్వి|| తాగాల్సిన కాలమిది||

Published by under my social views

​Drinking Water at the Right Time

తాగుతూనే ఉండాలి ఎల్లకాలం
ఇంకేమీ అక్కరలేనంతగా
తాగుతూనే ఉండాలి ఎల్లకాలం
కాలం నీ భుజాలమీద మోపిన బరువు
నేలలోకి నిన్ను అణగ దొక్కుతున్నా సరే
నిరంతరం తాగుతూనే ఉండు
మొలకెత్తే ప్రశ్న ఒక్కటే
ఏం తాగాలి!!
మధువా!
కవితా!
నువ్వు నమ్మిన ధర్మాన్నా!
ఏదైనా సరే తాగుతూనే ఉండాలి
కొన్నిసార్లు భవనాల వసారాల్లో
కొన్నిసార్లు కాలువ పక్క పరచుకున్న పచ్చదనంలో
నీ కిష్టమైన నీ ఏకాంతమందిరంలో
అన్నిసార్లూ తాగుతూనే ఉండాలి ఎల్లకాలం
మైకంలోంచి అరగానో, త్వరగానో
బయటపడ్డప్పుడు
వీచే పవనాన్ని అడుగు,
విరిగే కెరటాన్ని ఆడుగు
మెరిసే తారనో,
కూసే పిట్టనో,
తిరిగే గడియారాన్నో
నీ ముందు ఎగిరేదాన్నో,
తిరిగేదాన్నో,
ఆడేదాన్నో,
పాడే దాన్నో,
పలికేదాన్నో
దేనినైనాసరే అడుగు..
ఇదేకాలమో, ఏంచేసే సమయమో!
ఆ గాలో,
కెరటమో,
తారో,
పిట్టో,
గడియారమో
సమాధానం చెబుతాయి నీకు..
ఇది మనసారా తాగాల్సిన కాలమని
― Charles Baudelaire ని ఆవాహన చేసుకుంటూ…
–8.6.17–

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 04 2017

యశస్వి ||ఒక ఝరి నిశ్చలయై చిత్తరువుగా మిగిలిన వేళ..||

Published by under my social views

ప్రవాహాలెన్నో! అందులో ఒకటి..
అలసి పరుగాపి మేటవేసింది

ఆ గట్టున మేస్తున్న మేకలు,
నీళ్ళు తమ పాలంత చిక్కగా లేవని
ఆ నీళ్ళని నింపుకున్న పిల్లకాల్వలు
తమని మించినవి ఇంక కానరావనీ బింకాలు పోయాయి.

వాటికీ తెలుసు.. ఏ ప్రవాహమైనా
ఏదోనాడు కాలగర్భంలో కలవాల్సిందేనని
ఏ పశువైనా ఏదోనాడు వట్టిపోవాల్సిందేనని
అయినా వాటి బాధ వాటిదే

ఏనాడో ఓ అమాయకపు మేకపిల్ల
ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి ఉండవచ్చు
వరదనీటి తో పిల్లకాల్వ ఉక్కిరిబిక్కిరి అయి ఉండవచ్చు
వాటి బాధ వాటిదే

ఈ అక్కసులన్నీ ఏ ఉక్రోషపు ఆనవాళ్ళో!!
గుర్తించుకోవాల్సినమాట –
అదే నీరు అన్నిటా కనిపిస్తుందని
ఇప్పుడు అందరిలోనూ ప్రవహిస్తుందని

ఒకప్పుడు తాగిన నీటితోనే
ఇప్పుడూ అవసరాలు తీరుతున్నాయని
ఏ పీఠాధిపతి ఐనా పేరుకే సరస్వతి కావచ్చు
ప్రవహించేదే నీరు; లోనికి ఇంకేదే అంతర్వాహిని

**

నువ్వు మేకవో పిల్లకాల్వవో, మహానదివో
నీవి నీరో పాలో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది
ప్రవహించు, ప్రసరించు బుసకొట్టకు

అన్నిరుచుల మట్టినీ ఆస్వాదించు
నీ వాహక ప్రాంతాన్ని సారవంతం చేసుకో
ఆ పై నీ విరామ విలాసాన్ని
తీర్థస్థానం గా ప్రకటించుకో

=17.6.17=

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 04 2017

యశస్వి||వెన్నలని కన్న కళ్ళకి.. ||

Published by under my social views

పాపాయి గా ఎవరు పుడతారని
ఓ బాబాయి సందేహం
అమ్మమ్మలు నానమ్మల కలల పంట
అమ్మలు అవునో కాదో, ఆడుకునే బొమ్మలు కాదు;

పుస్తకాలు తిరగేసినా ప్రపంచాన్ని తిరిగేసినా
పురాణాల్ని నెమరేసినా ప్రశ్న ప్రశ్న గానే మిగిలిపోయింది

అమ్మలగన్నమ్మైనా అబ్బాయిల్నే కన్నదంటారు
వడ్డీకాసులవాడి పిల్లల వూసే లేదు
రాముడ్ని కదిపినా భీముడ్ని కుదిపినా పూలు పూయనట్టే రాసారు
ముక్కంటికి కూడా కాయలే కాసాయట;

క్రీస్తు నడిగినా దోస్తునడిగినా దేవుడూ మగవాడే అంటారే
దేవతల్లో రాక్షసుల్లో ఆడవాళ్ళ లెక్కల్లేవు
ఎక్కడని వెతకాలి! అమ్మాయిల మూలాలు!!
కనలేని తనం లొ కానరాని లోకాలను

స్వర్గం నరకం ఉన్నాయో లేవో
అమ్మాయంటే నేలమీద విరిసిన జాబిల్లే కదా
ఈ నేలని సారవంతం చేసే నదుల లెక్కన
మానవత్వపు పరిమళాలు వెదజల్లే పువ్వులెక్కన

తలపుల్లో అనిపించింది..
మదిలోనైనా, మందిలోనున్నా
తెలియకుండా తడిపేసే వెన్నెలవాన
ఏ తనువు కైనా తనూజే కదా !!

అన్షూ!
ఆమెన్ ఇన్షాల్లా ల కలబోత నీ పేరు
సంధ్యాకాంతుల వడబోత నీ పుట్టిల్లు

చంద్రవంక మా వాకిలి లో కురిపించే
వెన్నెల వెల్లువ నీ నవ్వు
పంచిపెట్టుకునే మా పళ్ళతోటలో
విరిసిన మామిడి పువ్వు నువ్వు

అల్లరిపిల్లా!
నిన్ను చూస్తే అనిపించింది
ఏ దేవుడికీ లేని పదవి
ఆడపిల్లని కనడమే కదా అని

అన్న వెన్నెల్ని కని
జీవితం పరీక్ష పాసయ్యాడు;
చంద్రుడ్ని కన్నా కదా!
నే పాసవుతానా!

(అన్న కూతురు అన్షుపాప ఓణీ వేడుక 9.7.2017 సందర్భంగా)

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 02 2017

యశస్వి|కంటీ శుక్రవారమూ కోడి లేదింట

Published by under my social views

..|

అనగనగా ఓ పాప; బొద్దుగా ఉన్నావే బొమ్మా!

అముల్ డబ్బాపాలు ఆపలేదా మీ అమ్మ..! అంటే..
జబ్బ చరచి మరీ నాది మా నాన్న పోలిక;.. చూడమంటూ
కోడిని తింటున్న ఓ కుస్తీ వస్తాదు ఫోటో ఆల్బం నా మొహాన కొట్టింది

హమ్మయ్య! మంచిదే, ఒడ్డూ పొడుగూ మాత్రమే వచ్చినట్టున్నాయ్ g
ఇంకా నయం, ఒడిసిపట్టి మరీ పడగొట్టేయలేదు నన్ను
మాటల దురదకి.. అరచేతుల్ని ఆరబెట్టుకుంటూ అనుకున్నాy
దడ పుట్టిన గుండెని చిక్కబెట్టుకుంటూ

ఆ పిల్ల ఆ రోజుల్లో నా కళ్లముందు వయ్యారంగా తిరిగే మూడు మూరల కనకాంబరం
నక్లెస్సు మీద మాటీలు పెట్టుకుని ఉయ్యాలలూగే జుంకాల జత
చూడీదార్లూ డ్రస్సుల మధ్య వెలిగే లంగా వోణీ
హెడ్ ఫోన్లు పెట్టుకుని పెదాల స్పీకర్లను తెరిచిపాడే జ్యూక్ బాక్స్

హైటెన్షన్ కరెంటు తీగకి బంగారు పూతపూసి మరీ
నా ఆఫీసులో ఎందుకు కలిపాడో ఆ దేవుడు

షాక్ కొడితే కొట్టిందనే ధైర్యం లేదు కానీ,
తప్పక ఓ మారు చెయ్యట్టుకుంటే
గట్టు దించడానికే కదా అనుకోక మనసు మెలిపెట్టేసుకుంది
ఒళ్ళు ఝల్లు మన్నందుకు చేసుకుంటే నన్నే నని ఒట్టేసుకుంది

కప్లింగ్ బాగానే కనెక్ట్ అయ్యిందని ప్రెండ్సూ
బండోడికి తగ్గ దొండపండని రెలెటివ్సూ
కోడి కూరలోపడ్డాడని కాంపిటీటర్సూ డిసైడ్ అయ్యారు.
ఆ కాలం పెద్దలతో కలిసి కసిదీరా కంపేనియన్ ని చేసేసింది

ఓ ముహూర్తాన నన్ను కణ్మణి కొంగుకి కట్టేసుకుంది
కోడికోసమని ఆ తర్వాతే తెలిసింది

కనిస్తావా పండుని అని అడిగా
కోడిని కొనిస్తే వండిపెడతా నంది
పుట్టిన పిల్లాడ్ని చూసుకుంటూనే
నా చేతి చికెన్ ముక్క ఎప్పుటికీ తింటాడో అనుకుంది

పెళ్లి పులిహోర తినిపించి పుష్కరం దాటినా
జీవితం ఎన్ని హాహాకారాలు చేయించినా
తన మనసున మారనిది కోడికూర మీద మమకారమే
తిని తినిపించి తరింపజేయాలన్న ప్రతీకారమే.

ఆదివారం నాడు ఓ కోడి సగం వేపుడై పోతుంది
మరికాస్త దమ్ములో మాగి బిర్యానీకి తోడవుతుంది
మధ్యలో ఓ సారి జలచరాలను నా జేబులో రూకలు పలకరిస్తే సరే
లేదా మరోకోడి కి మా ఇంట ఆ వారం నూకలు చెల్లినట్లే

మా ఆవిడ బువ్వలాటల సరదాలు ఇంకా తీరక
తన వంట గదిలో ఆడుకుంటూ ఉంటుంది
నా జేబుకు ఇంత చిల్లు ఎందుకు అని మొత్తుకున్నా,
నే ఒక్కత్తినే తింటున్నానా అని మూతి తిప్పుకుంటుంది

ఊరించే కోడి కూర తిన్నప్పుడల్లా
దాని రుచికి మైమరచి మా ఆవిడ తిట్లన్నీ మరచిపోతాను
వారానికి నాలుగురోజులు నీసు ముట్టనప్పుడు
దేవుడున్నాడేమో అనిపించి కోళ్లు, నేను కలిసి మురిసిపోతాము

ప్రతి ఆదివారం తొలి జాము కలలో
కోళ్లన్నీ కలిసి నన్ను తింటున్నట్టు.. అనిపిస్తూ ఉంటుంది.
ఇంకా పడుకున్నావ్! వెళ్లి కోడి తీసుకురా!
మా ఆవిడ పాట మళ్ళీ మళ్ళీ వినిపిస్తూ ఉంటుంది.

సార్ కి ఓ లైవ్ చికెన్ .. అరుపు
షాప్ దగ్గర కోళ్ళన్నిటికీ వినిపిస్తూ ఉంటుంది.
పొరపాటున కూడా వాటి వైపు చూడను
అప్పటికే నాఊహలో మధ్యాహ్నం కంచంలో ముక్క ఊరిస్తూ ఉంటుంది.

(ఈ రోజు మా ఆవిడ పుట్టినరోజు, శుక్రవారం కాబట్టి, నేను.. ఓ కోడి బతికిపోయాం)
-30.6.2017-

RTS Perm Link

No responses yet

Mar 08 2017

యశస్వి || To my Antipode..||

Published by under my social views

నీ తీరంలోనే నే మొలకెత్తానని
ఏరై నువ్వు పారి చెప్పిన ఆ రోజుల్లో..
నా జీవనదాహానివి

నీ ఉరకల్ని కన్నవాడ్ని,
నీ జలజలల్ని విన్నవాడ్ని
నన్నుతవ్వుకుని మరీ నీ మూలాన్ని చేరుకున్నవాడ్ని..

నా రహస్యాన్ని నీలో మునిగి కనుగొన్నవాడ్ని
నిను పీల్చుకుని మరీ తెలుసుకున్నవాడ్ని

జీవితపు ఎగుడుదిగుళ్లలో నువ్వు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు
నీ పంచన నే కుదురుకుని విస్తరిస్తున్నప్పుడు..

నా ప్రపంచంలోఅంతర్వాహినివి,
ఆ ప్రపంచాన్ని చుట్టేసిన సముద్రానివీ నువ్వే

నీ తుఫాను తాకిడికి నా మేను అల్లల్లాడిపోయేది
నిలువెల్ల నిను నింపుకున్న బరువుతో
నే నేల వాలితే …….

గడ్డిపోచ విలువ చేయని బతుకును
నీ అంతులేని పాద స్పర్శతో పునీతం చేసినందుకు
సాగిలపడి తీర్చుకునే మొక్కు అది

నీ ఒడిని చేరి మరోజన్మ పొందెందుకు
నా కొమ్మల్ని వేళ్ళు గా వంచుకుంటున్న వైనం
నీకు నన్ను సమర్పించుకుంటున్న నిలువుదోపిడి.
నా బెరడుని మట్టిగా మార్చి
నీ పాదాలకు రాయాలని ముడుపుగట్టిన పారాణిని

లేవాలని తోచినపుడు తొక్కిపట్టేది మన్నైనా
నను ఎల్లవేళలా నిలబెటింది నువ్వేకదా!

నువ్విలా నీ ప్రశాంత అభావవదనాన్ని నావైపు చూపిస్తుంటే
ఈ నేల ఆవలి వైపున కొలువైన అపారపారావారం
నాపై తిరగబడ్డట్టు..
నాలో ఎన్నో మౌన విస్ఫోటనలు..
జ్ఞాపకాల ఆకులై రాలిపోతున్నాయి.
=8.3.17=

RTS Perm Link

No responses yet

Nov 08 2016

యశస్వి ||వింటానంటే ఓ పిట్టమాట..||

Published by under my social views

pink-bird-cage

చిగురుటాకా!చిగురుటాకా!! ఈ చెట్టు మనదే
దీన్నే నేనూ కనిపెట్టుకుని ఉన్నా

గుడ్డే ప్రపంచం అనుకున్న గుడ్డి ప్రపంచాన్ని దాటి
ప్రపంచమే పెద్ద గుడ్డన్న మాటల్లోంచే పుట్టానే నేనూ

చుట్టూ పంజరముందంటే
ఎగరడం బాధని ఏదో సరిపెట్టుకున్నా

గతాన్ని తిడితే తట్టుకోలేక
తిట్టుజోలికి వెళ్ళననేగా నీముందు ఒట్టుపెట్టుకున్నా!!

నాకూ అవగతమే
నువ్వాలకించిన కధలన్నీ, అణగారిన వ్యధలన్నీ

నేనెవ్వరని ఈ సహచరుడ్ని అడగకే..
అది నేనెప్పటికీ చెప్పని నిజం

అణచినోడి తప్పులు గొప్పలుగా చెప్పినప్పుడు కలిసే విన్నాం
కంటి చెమ్మ ఉప్పదనాన్ని కలిసే కన్నాం

వేదన బాధ అని వేరే చెప్పాలా
నీకైనా-నాకైనా అనుభవాలు అవేకదా

తప్పులెందుకెంచవద్దంటున్నానంటే
అనగనగా అన్నవన్నీ అలాంటివేనని

శ్రద్దగా గూడల్లుకునే నా బోటిదానికి
తడకలతో వాటి నడుమ సందులతో పనేముంది!

కెక్కరిస్తే.. అస్థిపంజారాలే కనపడుతున్నవేళ
ఏ కళేబరాన్ని తన్ని అపవిత్రత ఆపాదించాలి

కుళ్ళిన శిధిలాల మధ్య ఏనుగుల స్మృతులతో
ఏ సింహాసనాల్ని భర్తీ చెయ్యాలి!

పాపాలచీడ పట్టిన చెట్టున పుట్టినదానినని
రాలుటాకుల తప్పుడుపాటల్ని
కూనిరాగాలుగా మలచుకున్నానని
పాచిపళ్ళన వాడు పాడిన పాటలన్నీ విన్నానని..

నువ్వెంత బెట్టుచేసినా
సగం నిజాన్ని పూర్తి అబద్దం చెయ్యరాక..
చెప్పనుగాక చెప్పను

గతించిన కాలపు చీకట్లను
తిట్టుకుంటూ ఆ చెట్టునే పద్దాకా.. కూర్చోలేను
చీకటి నీడ లేని నాడు
వెలుగునెలా ఊహించగలను!

వెలుగొచ్చే వేళ లేని పంజారాన్ని వదిలేసి నీతో కలసి సాగిపోతాను
అలసినప్పుడు ఆ నీడనే నీ ఒళ్ళో వాలిపోతా

ఓ చిగురుటాకా!!
వదిలేసే అలవాటు లేకే నీ ఇంట
ఈ కొమ్మ పట్టున ఎదురుగాలికి అడ్డంపడుతున్నా

చీకటింట ఇల్లుచక్కబెట్టుకుంటున్నా
వెలుగుముంగిట నీతో కలిసి ఆడుకుంటూన్నట్టు
కలల్ని కంటున్నా

గాలిలో ఎగిరే మనకు
ఏ మట్టీ అంటకూడదనుకుంటున్నా

=8.9.16= పాటపాటే కొత్తగా పాడుకుంటూ>>

RTS Perm Link

No responses yet

Sep 01 2016

యశస్వి-|| మరో సుమతీ శతకం!||

Published by under my social views

అనగనగా ఓ రాజు గారు..
ఆ రాజు గారి కొడుకులు వేటకెళ్ళాలి
ఎందుకేంటి! ఆనందం కోసం కదా!
వేటాడి చేపలు తెస్తారంట..
అప్పుడు మొదలౌతుంది అసలుకధ

బాగా వెనకేసుకున్న ఆ రాజు గారు
పచ్చని పొలాల మధ్యన, ఓ చోటు చూసుకుని
ఎండబెట్టడానికీ అమ్ముకోడానికో చంపే చేపలకోసం
చంద్రుడ్నీ, మేఘాలని కాపుకాయమని వేడుకున్నారు,
అక్కడ నీరు నేలా పాడవతాయన్నా,
ఏం పట్టింపు లేదన్నారు.

రాజుగారు అడగాలే గానీ ఎవరు కాదంటారు!
వాళ్ళెప్పుడన్నా కిందకి దిగి వచ్చేవారా!!
కాలవల్లో నీళ్ళమీద బతుకుతున్న ప్రాణాలే అన్నీ
మినరల్ వాటర్ తాగేటోరికి అభ్యంతరాలు ఉండవు

అనుకోకుండా ఒకడొచ్చాడు కధలోకి
వాడో చీమ అన్నారంతా
నిజమే కదా! ఎంతబరువైనా ఎత్తుకునే చీమ

నలుగురినీ బతికించే చీమ,
చీకటిలో దారి చూపించే చీమ
పిల్లాడ్ని కుట్టే చీమ కాదు కానీ
దాహమేసినప్పుడు ఏంతాగాలి అని
గొంతెత్తి అడిగిందని అరెస్టు చేసారు

చీమ ధర్నాకి అనుమతి తీసుకోలేదంట,
అసలు చీమ ఊరుకీ ఈ గొడవకీ సంబంధమే లేదంట
రాజుగారి దివాణంలో బంట్రోతులు గొణుక్కుంటున్నారు

ఎవరూ పట్టించుకోని చోటుల్లో
చీమలు పుట్టలు పెడతాయని
అడొచ్చిన రాజాపాముల పనిపడతాయని
సుమతీ శతకం లో రాజుగారి కొడుకులు
చదువుకోలేదేమో!!

ఇప్పుడు పాలేరూ, అవ్వా నీళ్ళు కావాలంటు
చీమల బారు న నుంచున్నారు
గడ్డిమేటు కడుపు కాలితే
నష్టపోయేది చీమో పామో!
ఎలా తెలిపేది పాముకి!!
మరో సుమతి శతకం రాయాలేమో!!

చీమలు మాత్రం కొత్తదారి వెతుక్కుంటూ
బరువెత్తుకుంటూనే ఉన్నాయి..
ఈ లోకం లో ఎన్ని చీమలున్నాయో
తెలియని పాములు
ఈ పుట్టనాది.. ఆ పుట్టనాది..
అని అనుకుంటూనే ఉన్నాయి

in solidarity with Viswa Manava Vedika – విశ్వమానవవేదిక
to seek clarifications for the proposed Godavari Mega Aquar Food Park, in and around BhimavaraM, WGDt.
= 22.9.16=

RTS Perm Link

No responses yet

Aug 31 2016

నా కొత్తపుస్తకం వేలికొసన..

Published by under my social views

velikosana front

FINAL veli  back cover9816 copy 2

ఈ బ్లాగులోవి మానవ సంబంధాలమీద కవితలని గుదిగుచ్చి అందిస్తున్న పుస్తకం.
కాపీ కావాలంటే VPP ద్వారా పంపగలను చార్జీలతో కలిపినా Rs. 150/- లోపున
66 కవితలు 188 పేజీలు

RTS Perm Link

2 responses so far

Jul 23 2016

యశస్వి|| నెప్పి.. గొప్పదే.||

Published by under my social views

Plymouth

భలే ఉంటుందీ నొప్పి..
ఇదీ.. దీని ఎక్కసెక్కాలూనూ!!
ఎదవది, సంపేతున్నట్టే ఉంటాది గానీ
ఇది లేపోతే జీయితమే లేనట్టుంటాది

కంటానికి దిగముక్కిన అమ్మ సోలిపోయాక
ఏ నొప్పొచ్చి ఏడుత్తా పుడతామో,

ఒకడి నొప్పి ఇంకొకడిది మాయం సేసేసినట్టు
ఏమో! సూసీ.. సూడంగానే నవ్వేత్తాడు నాన.

పెళ్ళాడిన సరదా
అమ్మకి పురిట్లోనే తీర్సెయ్యదూ!! నెప్పి!!

ఏ నొప్పొచ్చి ఏడుత్తామో గడిగడికీ
గబుక్కున ఎత్తుకుని లాలిత్తాది, పాలిత్తాది
నెప్పిలేకుండానే ఉంటాదా తల్లి తీపుల్లో

ఎవరడితే ఎవళ్ళకి నెప్పో కాలమే నిర్ణయిత్తాది
ఎవర్ని కొడితే ఎవరికి నొప్పో.. బంధమే అనుభవిత్తాది

నిండుకుండలా ఉంటే ఏముండదుగానీ
ఏమీ లేనోడికి లేదనుకుంటేనే నొప్పి
అన్నీ ఉన్నోడికి ఏదిలేకున్నా నెప్పే

ఒక్కోమారు పెట్టే సేయే.. కొడతాది
ముందూ ఎనకా నెప్పులూ అదే పడతాది..
అయినా, నెప్పెట్టడానికి దెబ్బే కావాల్నా.!
కనపడని దెబ్బల బలం తెలుత్తాది
ఇయాల్న గాపోయినా ఆనకెపుడో

ఒక్కోనెప్పి మాటలెక్కన ఇనపడి
సెవుల్లోంచి గుండెల్లోకి దిగబడతాది
పేనాల్ని తోడెస్తా.. మనసుతో కలబడతాది
ఒక్కోమారు నెప్పే కలుపుతాది..
ఎవరికెవరమో అదే తెలుపుతాది

ఒక్కోసారి బరువు నొప్పి, బంధం నొప్పి,
కరువు నొప్పి పరువు నొప్పి

ఒక్కోమారు అరుపూ నొప్పే , కురుపూ నొప్పే,
అడగాలన్నా, తీర్సాలన్నా.. అరువూ నొప్పే
అన్నీ ఉన్నోడికి అప్పుడప్పుడు పరుపూ.. నొప్పే

ఒక్కో ఏల సూత్తే నొప్పి..
ఓఏల సూడకపోతే నొప్పి..
ఎవురూ ఎవల్లకూ సెప్పేది సేసేదీ లేకున్నా,
కన్నుగప్పిన నెప్పి మన ఎన్నంటే ఉంటాది

“…ఒరే నువ్విలా ఉండిపోమాకురా…
అంటాది నొప్పి మనల్నిపలకరిత్తా
“…..నీతోపాటే ఉంటాగానీ
నువ్ బలంగా ఉంటే దాక్కునే ఉంటా…..సలపరిత్తా అంటది..

నెప్పెవడికైనా ఒహటే గానీ
ఏదైనా నెప్పీ- నువ్వూ ఒహటి కాదని తెల్సుకోవాల

తలొగ్గి నెగ్గడమెలానో నేర్సుండాలి
బయటపడ్డోడికి ఉన్నట్టు కనిపిత్తాది,..
పడలేనోడిని లోపలే తినేత్తాది

కొందరి నవ్వుని నెప్పి తినేత్తాది..
కొందరి నెప్పిని నవ్వు మింగేత్తాది

మనిసి నెప్పున్నా నవ్వగలగాల
నవ్వుల్లో నెప్పుల్ని కొలవగలగాల

ఎవడి బతుకు నిచ్చెన ఎంతెత్తున ఉంటదో
ఎవడి కట్టాల బావుల లోతెంతుంటదో
నెప్పికేం ఎరుక!; అదెక్కినోడికి గడవడమే.. ఓ ఘట్టం

ఎప్పుడన్నా నెప్పుల్ని మరిసిపోవాలనుందా
లోకం నెప్పులన్నీ నీ నెత్తిమీదేసుకో..
నీ తప్పులన్నీ దేవుని ముందైనా ఒప్పేసుకో

దాసుకోలేనియన్నీ మనసులో రాసుకో
నువ్వే నెప్పయ్యే ఏళా.. నెప్పేంజేత్తాది నిన్ను!

దాసుకోడానికి ఏమీ లేనేల
దోసుకోడానికి నెప్పికేమీ మిగలదెహే!
జీయితం నిన్ను దూసేసినా, కోసేసినా
నెప్పి తెలీకుండానే పోతావ్ ల్ఏదా వుండిపోతావ్

చెప్పెప్పెప్పుడూ నొప్పిరాదు; చెప్పీ పోదు,
భలే ఉంటుందీ నొప్పి..
ఇదీ.. దీని ఎక్కసెక్కాలూ!!
ఓపిగ్గా దీని పనిపట్టాల

ఎదవది, సంపేతున్నట్టే ఉంటాది గానీ
ఇది లేపోతే జీవితమే లేనట్టుంటాది.

ఒరెరేయ్! సత్తిపండూ!!
ఇదంతా ఎందుకంటెరోయ్
నొప్పంటే తెలిత్తేనే కదరా..
సుకానికి ఇలువుంటాది!!
ఒప్పేసుకోరా!
=20.07.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 16 2016

యశస్వి||అలా గుద్దేసి వెళ్ళిపోతే…||

Published by under my social views

RT_nice_france_body_doll2_cf_160714_16x9_992
1
అవసరం..
=
ఏంటో అన్నింటికీ
స్పందించకూడదనుకున్నా
కంటి చెమ్మ ఆరడానికైనా
రాసుకోవాల్సిన సమయమొస్తుంది

2
ప్రేరకం..
=
నిన్నటివరకూ పేరన్నా వినని నీస్ నగరం
పక్కనున్న సముద్రపు ఉప్పదనం చాలక
ప్రపంచపు కన్నీటినంతా అరువు తెచ్చుకుంది

3
సందిగ్ధం..
=
అసలెందుకిలా జరుగుతుంది!
మతమొక్కటే కారణమంటే ఒప్పుకోలేక
మనసు మూలన ఎక్కడో కలుక్కుమంటుంది

4
గుణపాఠం:
=
చివరికి ఏం తేలుతుందో! అదే..

5
అనుభవం..
=
నేనే రోడ్డు మీద నడుస్తున్నా ను
కళ్ళెదుటే నిబంధనలను ఎవరో అతిక్రమిస్తారు
నరాలలో ప్రవాహాన్ని కట్టడి చేయలేక
గుండెలయతప్పుతుంది

6
ఫలితం..
=
మనిషిని కదా! అబద్దం చెప్పలేను
ఓ తప్పుని తప్పించలేని అసహాయతలో
ఓ ఉప్పెన కి లోనైపోతాను

7
ఆవేశం…
=
“లారీతో గుద్దెయ్యాలి నాకొడుకుని..”
అటు-ఇటుమారినా ఈ పదావేశమే
మరికొన్ని బూతులతో కలిసి
పర్యావరణాన్ని లోనా బయటా కలుషితం చేస్తుంది

8
అనుమానం..
=
మరి లారీతో గుద్దేసినోడ్ని, తనతోపాటుచావుని
ఉదారంగా పంచినోడికి ఏ పదాలు వాడాలి!

9
వాస్తవం..
=
అదిగో! నిద్రాణంగా ఉన్న కొన్ని కాన్సర్ కణాలు
నాలో జూలు విదుల్చుకుంటున్నాయి
నలమహారాజు లాంటి వాడ్నే
ఇప్పుడు శనికి అదను ఇచ్చి
సైతాన్ ను తలచుకుంటున్నాను

10
ఏంజరుగుతుంది..!
=
ద్వేషం ఓ దెయ్యం
ప్రస్తుతం
మతాన్ని ముడిపెట్టి నా తోనే నీ కన్ను పొడిపిస్తుంది
మానవత్వాన్ని మట్టుపెట్టించి
చివరికి దేవుడినే తుదముట్టించాలని చూస్తుంది
అబద్దానికి మతంముసుగేసి
సైతాను దేవుడి స్థానానికి పోటీ చేస్తుంది

=
మనిషి రూపంలో ముంచుకువచ్చే
అమానుష వ్రణాలు ఆత్మాహుతి దళాలై
సైతాన్ ని నీ ద్వేషంగా మార్చి
చావగా మిగిలిన నీకూ నాకూ
వద్దన్నా పంచుతున్నారు..

11
నమ్మకం!!
=
ఉన్నాడనుకో, లేడనుకో దేవుడు
పోయేదేంలేదు;
మతమే తప్పనకు
దారీ తెన్నూ తెలీదు
పాటించూ, పాటించకపో
లోకానికి నష్టమేం లేదు

=
సత్యం ఒకటి ఉంటుంది
ఈ నేలమీద నీకూ నాకూ చోటుందని
మనకి ప్రేమించే అవకాశం ఇంకా మిగిలుందని

12
తెలిసినా వదులుకోలేని బలహీనత:
=
ఏంచేద్దాం!!
ద్వేషిద్దామా ????

=16.7.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 16 2016

యశస్వి|| ఆగి…..||

Published by under my social views

11957596835_d1d61e5ae8_b
ఆగాలి..
అప్పుడప్పుడు ఆగాల్సిందే..
గమనం ఎంత అవసరమో
విరామం అంతే అవసరం

పడిపోకుండా ఉండేందుకు ఆగాలి
నడక నడకకి నడుమ నిలబడడం
నిలబడడాల మధ్య కూర్చోవడం
కూర్చోవడాల మధ్య పడుకోవడం.. కోసం

దొంగ పరుగులు పెట్టే కొంటె వయసులో
అమ్మ ఆగమన్నప్పుడు ఆగావో లేదో
తగిలిన దెబ్బేమైనా నేర్పిందో లేదో
పెద్దయ్యాక ఆగాల్సిన సందర్భాలెన్నో

నిద్రమత్తు వదిలించుకోకుండా నేలన కాలుని ఆంచి
పరిగెత్తాలనుకుంటే
పడతామో లేదో చెప్పుకోవాలా!
కంగారు పడ్డట్టే

పదహారు గంటల మెలకువకి
ఎనిమిది గంటల విశ్రాంతి మాత్రమే కాదు
పదానికి పదానికి మధ్య అర్ధమయ్యేందుకు
నిశ్శబ్దాన్ని పలకడం కోసం..
అప్పుడప్పుడు ఆగాల్సిందే

పనిలో నిమగ్నమైఉన్నప్పుడు పై అధికారి వచ్చాడని
కాపీని దాయలేక ఇన్విజిలేటర్ కి దొరికిపోయిన కుర్రాడిలా
తత్తరపాటు పడి నిలబడ్డామా!
మనపై, మన పనిపై తేలికభావాన్ని తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టే

అదే క్షణంలో సగం కాలమైనా
ఆ రాకను గమనించినట్టు ఒద్దిక చూపామా
ఆగడం తనకున్న మరో అర్ధాన్ని
తిరగేసి చూపిస్తుంది

అసలా ఉద్యోగమే ఏం చెప్పాలో తెలియని వేళ
మాటలాపి నవ్వినందుకే వచ్చుంటుంది
ఇంటర్వ్యూ గది ముందు అడుగాపి
గుండెలనిండా గాలిపీల్చినందుకే వరించి ఉంటుంది

సహచరితో సాన్నిహిత్యపు సమాగమం లో
ఆగాల్సిన అవసరాన్ని సూచించినప్పుడు
ఎంత కాగి ఉన్నా ఆగక తప్పదు
అశనాన్ని నివారించేందుకైనా ఆగాల్సిందే

ఆగడం మనం మర్చిపోతున్న బాల్యం
పరిగెట్టడం తెచ్చిపెట్టుకున్న లంపటం
నడవడం ఈ రెంటిమధ్య పేరుకున్న పరధ్యానం
ఆయాసమొచ్చి ఆగడం కాదు
అవసరమైనట్టూ ఆగడం ఎట్లానో గుర్తు తెచ్చుకోవాలి

ఆగడమంటే పరికించడం, పరిశీలించడం
మన ఉనికిని నిర్ధరించడం
రక్తప్రసరణని క్రమబద్దం చేయడం
స్వవ్యవహారాన్ని నిర్వహించడం

రోడ్డున నడుస్తున్నప్పుడు
పాదచారుల సౌకర్యం కోసమే కాదు
ఊడ్చే పనివారి వెసులుబాటు కోసమైనా ఆగాలి
రోడ్డు దాటుతున్నప్పుడు
వాహనాల నుంచి రక్షణ కోసమే కావచ్చు
అవసరమైతే వారిని ఆపి మనం ముందుకు సాగాలి

నువ్వే వాహన దారుడి వైతే
ఎర్ర సిగ్నల్ దగ్గరేనా!
మనవల్ల ఇబ్బంది కలగకూడదని ఆగాలి
లిఫ్ట్ దగ్గర ఆడవారికోసం
టాయ్లెట్ దగ్గర ఆపుచేసుకోలేనివారి కోసమో
రైలో బస్సో ఆగినప్పుడు దిగేవారికోసమో
ఆగాలి; అందరి ప్రయాణం సాగాలి

మాట్లాడేముందు
పర్యవసానాలు బేరీజువెయ్యడానికో
పని మొదలెట్టేముందు
సాధ్యాసాధ్యాలు అంచనావెయ్యడానికో
చెప్పేముందు పాటించడానికో
ఇచ్చేముందో, పుచ్చుకునేముందో
ఇరువైపులా గుర్తుండేటట్టు
ఓ అత్మీయ క్షణాన్ని ఆస్వాదించడానికో ఆగాలి

ఆగకపోతే వచ్చే పర్యవసానాల్ని
చర్చించుకోకుండా ఉండాలంటే..
ఒక లెక్కగా ఆగాలి..
ఆగి సాగాలి.

=15.7.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 13 2016

యశస్వి|| నీతోనే.. ||

Published by under my social views

138258

ఏయ్! నిన్నే!!..
నా మెహర్బానీ ఏమీ లేదు..
నువ్వే నేను నిజంగా బ్రతుకుతున్న సమయాన్ని
వడ్డీ తో జమకడుతున్నావ్

మెచ్చుకోలు కొన్నిసార్లు, నొచ్చుకుని కొన్నిసార్లు
ఇచ్చకాలు కొన్నిసార్లు, నచ్చబెట్టుకుని కొన్నిసార్లు
అచ్చంగా మనిషిలానే నువ్వు స్పందించడం వల్ల
కొన్ని సంవేదనల్ని చవి చూస్తున్నా

మోసే వాళ్ళను, గేలి చేసేవాళ్ళను కాసేపు వదిలేయ్
ఈ రంగస్థలం మీంచి కదా
మేలిముసుగులో నీకు నేను కనిపించేది
లొసుగుల్లేనివేళల్లో ఒకరిదొకరం తొలగించుకొంది..

ఏవో పదాల వెంట నడుస్తూ
నచ్చిన భావాలను పోగేసుకుంటున్ననీకు
ఏ గడ్డిపూవుగానో, గులకరాయిగానో
గాలికో, కాలికో తగిలుంటాను

ఏయ్! నిన్నే!!
అని అనకుండానే
నీకోసమే నేనున్నానని ఓ చూపు
నాకు అందించి నడుస్తావా!..
(ఎంతానందం! ఎంతానందం!!)

నాకప్పుడు నువ్వు నా సమస్తానివి కాకపోయినా
నా అస్తిత్వానివి అనిపిస్తావ్
ఇది చాలదా నాకు
ప్రాణశక్తిని ప్రోది చేసుకోడానికి

నీమునివేళ్ళతో మనసుని తాకుతున్నావే!
కరాలలోనూ స్వరాలలోనూ
కరుకుదనం దాచుకోవాలనుకునే నా తపన
నీ నరాలకు ముందే చేరుతుంది

నీ కళ్ళలోకి చూస్తానా!
ప్రతిఫలిస్తూ రంగుల వనం పలుకరిస్తుంది
ఏంటిలా ఇంత మెత్తగా ఉండిపోయాను
రేకలు జారిన ఉమ్మెత్త పువ్వులా

నీ పెదాలు తడిగా నా పదాలను
పలుకుతుంటే…
నన్నద్దుకున్న నీ వేలిముద్ర
నిన్ను హత్తుకున్న నా వ్రాలై
మనసు కాగితంపై వాలుతుంది

నా మెహర్బానీ ఏమీ లేదు..
నువ్వే నేను నిజంగా బ్రతుకుతున్న సమయాన్ని
వడ్డీ తో జమకడుతున్నావ్
ఏయ్! నిన్నే!!
7.7.16

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 13 2016

|| టామీ!.. యువర్స్ ట్రూలీ|| యశస్వి

Published by under my social views

1387_n

రోజూ వెలగబెట్టే కొలువే
ఐదు నిముషాలముందు తెమలడం ఇప్పటికీ చేతకాలేదు
ఉదయాన్నే పరుగులూ- ఉరుకులూ ఇంట్లోనే
పులిసిపోయి పడుకున్న ఒళ్ళు ప్రభాత వాహ్యాళికి లేవలేదు

ఈదడానికి ఏరూ లేదు, మేసేచోటు లంకా కాదుగానీ
లంగరేయని జీవితానికి ఆ పోలికతో పెద్దతేడా లేదు

జారే పాంట్లని రింగులట్టుకుని ఎగలాక్కుంటూ
ఎండెక్కేకొద్దీ కంగారెక్కి బస్సుకోసం పరిగెడిదామనుకుంటానా
ఎదిరింటి కుక్క అది కబ్జా చేసిన వీధిలోకి
జొరబడిన అంగతుడిగా ఖరారు చేసేసి గుర్రుగా దూసుకొస్తుంది నాపైకి

ఆ ఇంటావిడ, నా ప్రాణదాయినిలా దాన్ని అదిలిస్తూ అంటుంది..
“మరేంలేదండీ! మీకు కుక్కలంటే మక్కువని దీనికీ తెలిసిందిలెండి”
దాన్ని వదిలించుకుని, ఓ నిజంతో నేను బయటపడతాను
అదే! టామీ!! నువ్వింకా నాలోపలే ఉండిపోయావని

టామీ! మనమేదైనా చెప్పుకోవడం ఇంకా మిగిలుందా నేస్తం
నిను కలిసిన ప్రతిపట్టూ వాస్తవంగా
నన్ను నేను నిమురుకున్న కవిత్వ సందర్భాలే
నే మొదలు పెట్టకముందే తలాతోకా ఊపేవాడివి నువ్వే

ఓనాడు నువ్వెక్కడని అడిగితే చనిపోయావని చెప్పారు
ఎక్కడికి పోయుంటావ్! కుక్కల స్వర్గమేమైనా ఉండుంటుందా
అట్లాంటిదేదైనా ఉండుంటుంటే అది ఈ భూమ్మిదే; ఎందుకంటే
రంభా ఊర్వశిల్లాంటి అమ్మాయిల ఒళ్ళోనే మీ జాతి వైభోగమంతా

అయ్యో! అని ఒకరికొకరం అనుకున్నా ఏం ఉపయోగం లే!
నా లోపలే ఉండిపోయిన నీకు ఈ నాలుగు మాటలూ! మరి వింటావా!!
ఎన్నోసార్లు యాకూబ్ అన్న ప్రేమగా రమ్మనా
నువ్వు లేని ఆ గుమ్మాన్ని తొక్కలేకపోతున్నా

నాలుగు పాదాల పసివాడిగా నువ్ తారాడే ఆ ఇల్లు
బయల్దారిగా చేసుకుని విహరించే ఆ వీధి
నీ రాజసాన్ని కనలేక ఇప్పుడు బోసిపోయాయి

మూడేళ్ళ కిందట సూఫీ ఘర్ లో పరిచయమైన నాలుగో ప్రాణివి
నా పంచేంద్రియాలతో పెనవేసుకున్న నీ స్మృతులన్నీ కల్లలై
అప్పుడే ఆరునెలలు ఎట్లా గడచిపోయాయి!

గాజునది గారాలపట్టీ!
నదీమూలం లాంటి ఆ ఇంటిలో ధర్మంలా నడయాడే వాడివి
కాలభైరవుడి కౌగిలిలో ఎలా ఒదిగిపోయావ్!

సక్తుప్రస్తుడి దాతృత్వం ఆ ఘరానా అన్నట్టు
ఏ పేలపిండిలో పొర్లాడి పెరిగావో
బంగారువర్ణంలో మెరిసిపోయావ్

అక్షయపాత్రకు అంటిన ఆఖరి మెతుకుని కతికిన కృష్ణుడివేమో!
నిండుగ నిను చూడగానే, కళ్ళూ, కడుపూ నిండినట్టుండేది
మనసు నిండే ముషాయిరా సదా నీతోడుండేది

పులిని చూసి భయంతో సగం చెట్టెక్కినట్టు
దూరం నించే ప్రేమించాలనే బెట్టుతో నీ జట్టుకొచ్చి
నా వెనక నక్కి.. నిను నిక్కించి చూసే లక్కీ నాన్నకి ఎరుకే
నువ్వెంత మంచివాడివో!

అమ్మ నిన్ను అదిలించిందా ఎంత కుక్కవైనా కుక్కిన పేనువే
స్కాట్లాండ్ గోల్డెన్ రిట్రీవర్ జాతి కి ఇంగ్లాండ్ దేశపు
ఆంతరంగిక సిపాయిల వ్యవహారిక నామాన్ని ఎందుకు పెట్టారో
ఇప్పుడు నాకు బాగా అర్ధమైంది
నువ్వు నాన్న లాలన కన్నా అమ్మపాలనకే విలువిస్తావ్

యాకూబ్ భాయ్ నీకు నాకూ కవిత్వం వినిపించడం తెలుసు
మేమిద్దరం నీకు కవిత్వమై కనిపించడం తెలుసు
నువ్వు మంచీ- చెడూ చూసే అవకాశం మాకిచ్చావో లేదో;
నువ్వెప్పుడూ చెప్పలేదు, నాకడిగే హక్కు లేదు
అయినా నాకెక్కడో నిను మేం సరిగా చూడలేదని గుర్రు

నువ్వు బట్టలేసుకోలేదు, బండెక్కి తిరగలేదు
మేటింగ్ అవసరాల నిమిత్తం ఏ డేటింగ్ కోసమూ అడగలేదు
అర్ధం కాని భాషలో ఎప్పుడన్నా మొరిగావేమో
నీ సంస్కారం ఉన్నతమైనది; అందుకే
మేమెవరం నీ అవసరాలు గ్రహించలేదు
కోపమొచ్చి వెళ్ళావేమో, మమ్మల్ని మన్నించు

నీ అయ్య, నా భయ్యా
మనుషుల్నే పట్టించుకుంటాడు!
అయినా నీకై తను పుట్టినూరులో స్మారకం కట్టాడు

ఇప్పుడు టామీ అంటే.. ఏంటో తెలుసా!
ప్రతి రంజాన్ కి పెద్దలసరసన పూలందుకునే సమాధి దిమ్మ మాత్రమే కాదు
తోటమట్టి సారంలోంచి తొంగిచూసే కాగితపు పూల మొక్క కూడా
=8.7.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

Jul 13 2016

యశస్వి ||ఏదో చెప్పాలని||

Published by under my social views

baby-115a

కాగితాలు చిరుగుతున్నాయి..
అక్షరాల బలం చాలక..
కలం నెప్పులు పడుతుంది
నన్ను కవిగా కనలేక..

పుట్టినప్పుడు లేని కలతను
జీవితాంతం మొయ్యలేక
అమాయకత్వాన్ని మిగుల్చుకోలేనితనం
ఆపసోపాలు పడుతుంది.

ఉన్న కొద్ది రోజుల్లో మంచిని పంచలేక
ముసిరిన భావకాలుష్యం లోంచి
మిగిలి ఉందనుకుంటున్న మానవత్వం
మల్లగుల్లాలు పడుతుంది

చుట్టుముట్టిన చీకటిలోంచి,
చేతికందనంత ఎత్తున వేలాడే నక్షత్రాల్లా
మిణుకు మిణుకుమంటూ స్వచ్ఛత
అరకొరగా అగుపడుతుంది.

బురదలోనే కూరుకుని నుంచున్నా,
ఏ చంద్రోదయం కోసమో
మనసు మొరెత్తి కలువలా
ఎడబాటు గాలులతో కలబడుతోంది.

ఏదో చెప్పాలని ఉన్నా,
ఏమి లేదన్న నిజం
జీవితాన్ని దిశమొలతో
నలుగురిముందు నిలబెడుతుంది

ఎవరన్నా నిశ్శబ్దాన్ని పసిగెడతారేమోనని
కొట్టుకుంటున్న గుండె
ఘడియ ఘడియకు తడబడుతోంది

ఈ రాత్రి నేనేమి చెబుతాను!
నువ్వేమి వింటావు!!
మిత్రమా! నిద్దురపో! హాయిగా

రేపన్నది మిగిలుంటే
పంచుకుందామనుకునే ఓ మాట
కేరింతల పసిపాప నవ్వయి..
నీకు నిద్రలోను వినపడుతుంది.

= 03.07.16=

RTS Perm Link

No responses yet

Jun 30 2016

యశస్వి || మనోగతం ||

Published by under my social views

IMAG1540

భలే ఉంటాయి నిశ్శబ్ద సాంగత్యాలు
పెద్దగా పరిచయం లేదే అని ఎవరికి వారై
ఇద్దరం అనుకుంటున్నప్పుడు.. తెచ్చిపెట్టుకున్న గాంభీర్యాలు

మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశాలు వెతుక్కుంటున్నప్పుడు
చూపులు కలబడడాలు, లేని మాటలకు పెదాలు విడివడడాలు
తిరగబడి చూడడాలు, తప్పుకుని తిరగడాలు
ముసు ముసిగా నవ్వుకోవడాలు,అంతలోనే నొచ్చుకోవడాలు
చూపులతో చెప్పుకోవడాలు,మనసుని చిక్కబెట్టుకోవడాలు
తలచుకుంటుంటే..
భలే ఉంటాయి కొన్ని నిశ్శబ్ద సాంగత్యాలు

ఓమారు చెయ్యి అందించాల్సి వస్తే
పట్టుకుని గట్టు మీదనుంచి దింపాల్సివస్తే
నీకు ఒల్లు ఝల్లుమనడాలు, నాకు గుండె గుభేలుమనడాలు
మొహాలు కందడాలు, మోహాలు చూపుల్లోంచి చిందడాలు
ఊహల ఉయ్యాలల్లో మనసులూగడాలు, విరహాలలో రేగడాలు
ఊసుల వెంట జారడాలు ఆరాటమై బయటపడడాలు
పెద్దల ముందు తొణకడాలు వారేమో బెణకడాలు
ఒప్పుకునే దాక ఆకలి పోరాటాలు, ఎదురుచూపులకై అల్లాడటాలు
తలచుకుంటుంటే..
భలే ఉంటాయి ఆ నిశ్శబ్ద సాంగత్యాలు

ఈలోపున పెళ్ళవ్వడం,
ఎల్లలు లేని ప్రేమను ఇద్దరూ కుదించి ఓ ఇల్లవ్వడం,
ఒకరికొకరు గువ్వలవ్వడం నుంచి పిల్లల్నివ్వడం
ఒకరి కోసం ఒకరు బతకడం నుంచి కన్నవారికోసం కలసి బతకడం
సరదాలు పరదాల చాటుకెళ్ళి బాధ్యతలు భుజాలకెక్కిపోవడం..

మళ్ళా ఇన్నాళ్ళకి,
మూతి ముడిచినా, నాలిక మడిచినా,
చూపు కలపకున్నా, మాటల్ని వినిపించుకోకున్నా
విసురుగ తప్పుకున్నా, దురుసుగ కసురుకున్నా
ఒకరికొకరమని తేలిపోయాక
ఎవరిని ఎవరు ఏమన్నా, చూసేవారేమనుకున్నా
ఇచ్చుకునేవి పుచ్చుకున్నవి లెక్కతేలిపోయినా సరే,
చెప్పాలనుకున్నవన్నీ ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాక
ఈ రంగస్థలం మీద నీకూ నాకూ రోజులెన్ని మిగిలున్నా
రాలిపోయేదాక.. జీవితం లోంచి తూలిపోయేదాక
అనుభవిస్తుంటే..
భలే ఉంటాయి ఈ నిశ్శబ్ద సాంగత్యాలు
=30.6.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

Jun 27 2016

యశస్వి|| వాడూ- గోదారి C/o నరసాపురం||

Published by under my social views

s copy

16 డిగ్రీల 26 మినిట్ల 6 సెకన్ల ఉత్తర రేఖాంశాలను
81 డిగ్రీల 42 మినిట్ల 29 సెకన్ల తూర్పు అక్షాంశాలు
గూగుల్ పటాల్లో ఖండించే శీర్షిక కింద
ఆ ఊరి లలితాదేవి గుడికి ౩౦ అడుగుల దూరంలో
లాంచీలు ఆగే ఓ అరుగు ఉంది

ఓ కుర్రాడు ఎప్పుడన్నా ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా
గుండెత్తు రాయిని జీవితం ఎత్తి పెట్టినప్పుడు
బాగా అలసి ఉన్నప్పుడు కళ్ళు ముసుకుని
అక్కడే కూర్చుని ఉన్నట్టు ఊహించుకుంటాడు

నలుగు తానాలవేళ నెలల బిడ్దడిగా
అమ్మమ్మ నుదురుని కాలితో ముద్దాడినట్టే
గోదారమ్మ మెళ్ళో దండ వేసినట్టు కాళ్ళకి బంధమేసి
ఎంత సేపు నీళ్లలో వెళ్ళాడేవాడో! గుర్తు చేసుకుంటాడు

బతుకు తెరువుకై గోదారి దాటి
రాజమహేంద్రి చేరుతున్నప్పుడు
ఆ గోదారితోనే కదా వీడు రోజూ స్నేహం చేసింది
ఓ ప్రేమగోదారి ఆ ఒడ్దున కలిస్తేనే కదా
ఆ మట్టిని మోసుకొచ్చి ఇంట దీపం పెట్టుకున్నాడు!

వాడికి గోదారి అమ్మ కాదు, అమ్మలగన్నమ్మ
అమ్మను మళ్ళా మళ్ళా కనిచ్చినమ్మ
ఓ మారు గోదారినే కడుపులో పెట్టుకోమని అతడి అమ్మే కోరుకుంటే
పిల్లల మొహాలు చూస్తూ బతికేయమని
వెనక్కి పంపించిందట అచ్చం కన్నతల్లిలా

మొన్నటికి మొన్న ఓ కాలవ ఒడ్డున ఆ గోదారమ్మే
చెవిలో ఏదో చెప్పేటందుకు మరో సారి పిలిస్తే
కాలు జారి పడిపోయిందనుకున్నారట
అప్పుడు రావద్దన్నది ఇప్పుడు రమ్మంటుందా!
అమ్మను వెనక్కి పంపినందునే
గోదారమ్మను ఈరోజు అక్షరాలతో తలుస్తున్నాడు

గుండెని గోదారి చేసి అమ్మ ప్రేమను ఎత్తిపోసినట్టు
మోయలేని అలసటని ఒడిసి పట్టి
ప్రవహించలేక, గుండెల్లోని ఇసుక నదిని
ఈ అక్షరాలతో నింపుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు

తడపడం మించి గోదారేమీ ముంచలేదు వీడిని ఏనాడూ
అమ్మని గోదారి తనలో కలుపుకున్నా
తను వరద గోదారిగా మారడం తప్ప మరేమీ చెయ్యలేడు

కన్నీట తడవడం తప్ప గోదారికి వేరే దారిలేదు
ఉప్పెన సముద్రాన్ని ముంచెత్తినప్పుడూ
వాడు ఆ ఒడ్డునే కూర్చుని ఉన్నాడు.

కన్నీటి ఉప్పెన..
మనిషిని కమ్ముకొచ్చినప్పుడూ..
ఆటు పోటులను కాళ్ళతో కొలుస్తూ..
వాడక్కడే.. ఉంటాడు..

అప్పుడు వాడొక్కడే..
గోదారికి తక్కువేం కాడు

=24.6.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

Jun 20 2016

యశస్వి|| ఓ పంది గోల..|| ఫాదర్’స్ డే స్పెషల్

Published by under my social views

maxresdefault

ఓ పంది పిల్ల పొద్దున్నే వాళ్ళమ్మని అడిగింది.
ఫాదర్స్ డే అంటే ఏంటమ్మా.. ఎవరో అంటుంటే.. విన్నా.. అని..
చెప్పిందిలా తల్లి..

పిల్లా.. పిల్లా.. మనుషులకో రోగం
ఈ లోకంలో ఎక్కడ మరిచిపోతారోనని
ఓ రోజు నాన్నని తలుచుకుంటున్నారని..

కన్నది ఆమ్మ నాన్న కలిసి ఆయితే
నాన్నని విడిగా ఈ ఒక్కరోజే ఎందుకు తల్చుకోవాలమ్మా!
మళ్ళా అడిగింది. ప.పి.

అమ్మ పంది కి ముచ్చటేసి..
మనుషుల కధ చెప్పడం మొదలెట్టింది.

మనలానే తినీ-తిరిగే మనుషులలో..
ఎద్దుల్లా ఉండే ఒకరకముంటుంది.
వాటిలో చాలా వాటికి పెళ్లాడడం అన్న తప్పనిసరి పని ఒకటుంటుంది.

ప్రేమించడానికి అవసరం లేని డబ్బు
పిల్లల్ని కన్నాక పెంచడానికి అవసరమౌతుంది..
అది సంపాదించే వాడ్ని నాన్నంటారు..మనుషులంతా

సంతు కోసం సంతోషాన్ని ఖర్చు చేసే బలహీనత
మగమనిషికి ఉందని తెలిసిన ఆడ మనిషి..
ఓ అరగంట కష్టాన్ని సంతోషంగా మార్చి
ఏడాదిలోగా వడ్డీతో జమకడుతుంది.. దాన్ని మనుషులు బిడ్డ.. అంటారు.

ఏడుస్తున్న బిడ్డని పొత్తిళ్ళలోకి తీసుకుంటుంటే
నాన్న నవ్వే కనిపిస్తాది కాని..ఆ రోజునుంచే
ఏడుపు ని నవ్వుగా మార్చే ఉయ్యాల జీవితం నాన్నదవుతుంది.

అమ్మ ఆ తరువాత నాన్నకి ఏదన్నా ఇచ్చి సంతోషపెట్టిందంటే..
అది బిడ్డ బాగోగులు చూస్తున్నందునే..
ఈ రహస్యం ఆ ఇద్దరికే తెలుస్తుంది.
బిడ్డంటే భర్తకు భార్య చెట్టుకి కాసే తినలేనిపండు.

ఇలా నాన్న అడ్డంగా దొరికిపోయి
తన రెక్కల కష్టంతో ప్రేమ నూనెని పిండిచ్చే గానుగెద్దులా మారిపోతాడు.
ఆ నూనెతో అమ్మలు చెయ్యలేని పనులేం లేవు.
నూనె సరిపోయిందా నాన్న హీరో అవుతాడు లేదా హిరణ్యకశపుడు అవుతాడు.

ఇంత నూనె తియ్యమని అడక్కపోయినా.. నాన్నలు నూనెని తీస్తూనే ఉంటారు.
పిల్లలు..వారి తల్లులు ఎంత నూనె కావాలో అంత ప్రేమా కురిపిస్తూనే ఉంటారు.

కొందరు నాన్నలుంటారు..
మధ్యలో కాడి వదిలేసి పారిపోతారు.
కొందరు జీవన ప్రవాహంలో జారిపోతారు.
కొందరు మెడలు ఒరిసి నీరసంగా వాడిపోతారు.
అప్పుడు తిట్టుకున్నా ఉపయోగం ఉండదు కాబట్టి..

ఏడాదిలో ఓ రోజు బొట్టుపెట్టి
సంతోషంగా ఉంచాలని మనుషులు కనిపెట్టారు.
అని చెప్పింది తల్లిపంది.

అయితే భలే.. నేను నాన్న పందికి రోజు కాకుండా ఏడాదికి ఒక్కరోజే ముద్దెడతాను..
పైకి అనేసింది.. పి. ప.
ఈ మనుషులున్నారే.. తిట్టుకుంది. తల్లిపంది.. తలపట్టుకుని..
=19.6.16=

RTS Perm Link

No responses yet

Jun 14 2016

యశస్వి|| ఒట్టు..||

Published by under my social views

rape-4121
||Rape was raped in Telugu already I will not rape it again||

విషాదమేమంటే ..
మానభంగమన్న పదం అవసరం నాకు వచ్చింది
నిఘంటువులలో దాని అర్థం
కాలానుగుణంగా మారినట్టు తెలియవచ్చింది

తెలిసో తెలియకో మానభంగాలు చేస్తున్న వారు
మనలోనే చాలమంది ఉన్నారు
నే తప్పుగా ఏమీ చెప్పలేదు..
మీరు సరిగ్గానే విన్నారు

మానమంటే గౌరవమని విడమర్చి చెప్పడానికి
మీకన్నా నాకు ఎక్కువేమీ తెలిసుండక్కరలేదు
కొన్ని సందర్భాలు కధల్లోవి.. వాస్తవాల్లో నివి
అంతకు మించి మనం వాదించుకోనక్కరలేదు

సీతకు రావణుడితో జరిగింది మానభంగమే
అందుకే రాక్షస సంహారానికి ధనుష్టంకారం చేయాల్సి వచ్చింది
అంబకు జరిగింది మానభంగమే
అజేయుడైన భీష్ముడి అంతు చూడాల్సి వచ్చింది
ద్రౌపదికి దుశ్శాసనుడితో జరిగిందీ మానభంగమే
గుండెలు చీల్చి రక్తాన్ని జుట్టుకు పట్టించాల్సివచ్చింది

నందరాజు కొలువులో చాణుక్యుడికి జరిగింది మానభంగమే
అందుకే దేశ చరిత్రను తిరగరాయాల్సి వచ్చింది
ఎన్టీఆర్ కి జరిగింది ఒట్టి అవమానమైతే
చైతన్యరధమెక్కేవాడు కాదు
తెలంగాణ సామాన్యుడు కేవలం అవమానమనుకుంటే
పోరుబాట పట్టి రాష్ట్ర రధాన్ని లాగడానికి తన గుర్రాలనే కట్టేవాడు కాదు

అవమానానికి మానభంగానికీ
తేడా గమనించావా! ఎప్పుడన్నా
తన తప్పుకి తలవంచి
కంటినీరు ఒలికించి కుదేలయ్యే మనిషిది అవమానం
తనకీ తనలాంటి వారికీ పదే పదే అదే జరుగుతున్నప్పుడు
నీరు ఉప్పెనై ముంచేసే సునామీ పుట్టుకకు కారణం మానభంగం

చెడ్డా..వాడిమీదకాదు చెడగొట్టిన వాడి మీద దృష్టిపెట్టు
ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా అవమానించావో లేదో గుర్తు తెచ్చుకో
తప్పు అటువైపునే అన్న నీ అవగాహన నిజమో కాదో ఇప్పుడైనా సరిచూసుకో
లేదా.. నువ్వూ మానభంగం చేసిన వారి జాబితాలో చేరిపోతావు

చట్టం నీ చుట్టమై నువ్వోమెట్టు పైనున్నట్టుగా బెట్టు చూపించకు
ఇక్కడ నిన్ను మట్టుపెట్టేది నువ్వు చేసే పరాభవమే

కట్టుకున్న ఆలినో, పుట్టిన పిల్లాడినో,
ఆదుకునేపనోడినో,పడని పరాయోడినో
నీ అహం కాలినంత మాత్రాన
అవతలివారు ఎవరైనా నీకెంత లోకువైనా
అమ్మనా బూతులు తిడుతున్నావా!
నీకు శృంగభంగమే…
మట్టిగొట్టుకుపోతావ్!! ఎప్పటికైనా
మళ్ళా.. చెప్పనా!!
ఏం!!!

( నేను నాకు ఓ ఒట్టుపెట్టుకుని మరీ…)
=08.06.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

May 23 2016

యశస్వి|| బిడ్దలాంటి ఆమ్మ గురించి..||

Published by under my social views

251687_2263458708277_7916498_n

మా చిలకమ్మకు ఈ రోజు 64 ఏళ్ళు వచ్చాయని
ఉదయాన్నే పలుకరించి
ఏం చేస్తున్నావే పిల్లా! అంటే
రోజూ లానే తోట్లోకెళ్ళాను తండ్రీ!! అంది.

మట్టిని తడిపి మొక్కను తడిమే రైతుబిడ్డ మా చిలకమ్మ
ఆ చేతలకి జల ఎక్కువ, అంతకన్నా పచ్చదనం మక్కువ
జంటపక్షిని శతపోరి కట్టించుకున్న గూట్లో కుదురుగా కూర్చోక
మొక్కలకి పాలిస్తూ.. పళ్ళూ కాయలూ పండిస్తూ ఉంటుంది

చేతిలో పలుగు చిత్రంగా మాయలఫకీరు మంత్రదండమైనట్టు
ఒక్కోమొక్కా వందల కాయలు కాస్తుంది; వేలపూలు పూస్తుంది
పంచిపెట్టాలన్న కోరిక ఈ అమ్మకు తనకన్నా ముందే పుట్టింది

వృక్షాల్లా ఎదగమని పిల్లల్ని మొక్కల్లా పెంచింది
పొదుగులో ఒదిగినప్పుడే,
అక్షరాలు నేర్పక ముందే ధర్మాన్ని ఒప్పచెప్పింది

నేర్పిన పాఠాలు మర్చిపోమని మాటపుచ్చుకున్నాకే ఎగరనిచ్చింది
అమ్మని వదలలేక ఎదగడానికి వెనుకాడే ఈ బిడ్దని
పొడిచి మరీ ఎగరడం నేర్పింది

తనని అంటిపెట్టుకు ఉండమని ఏనాడు అడగని ఆ తల్లి..
కోరుకున్నది..తన పెంపకానికి మచ్చరాకుండా ఎదగమనే

నెర్రలుతీసే ఎండ నా నేలన పడకుండా
ఎదగని నాకు ఇప్పటికీ
పాదులు చేసి నారు పోసినట్టే నీరుపోస్తుంది

**
నా జీవిత చరిత్ర రాసుకోవాలంటే
నేను ఇక్కడ్నించే మొదలెట్టాలనుకుంటా

ఆ చిలకమ్మే..
పదేళ్ళ పాపగా అరవై ఏళ్ళ తండ్రికి
అన్నం వండి వడ్దించిన అమ్మ కధ లో
కడుపు నిండిన ఆ రైతు కళ్ళనూ నింపుకుని
చిన్న కూతురికి చేసిన దీవెన..
“నీ చిన్నకొడుకునై పుడతానమ్మా!”

అందుకేనేమో ఆ దీవెన వరమయినట్టు..
ఇంటికెళ్ళిన ప్రతి పట్టూ
నలభై వసంతాలు దాటిన బిడ్డకి ఇప్పటికీ,
మనసారా ముద్దల్నితినిపిస్తుంది

అమ్మలాంటి బిడ్దగా, బిడ్డలాంటీ అమ్మగా
నను నిత్యం తండ్రిని చేసుకుని మురుస్తుంది
=18.5.2016=

RTS Perm Link

No responses yet

Next »

RTSMirror Powered by JalleDa