ఆకాశంలో సగం….

మైలాపూర్ మార్గంలో వచ్చే 12B బస్సు అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో.. ఎందుకంటే వెస్ట్ మాంబళంలో ఉన్న మా ఆఫీసుకు రోజూ వచ్చేదారిలో పాండీ బజారు వరకు నన్ను తీసుకొచ్చి దింపేది ఈ బస్సే మరి. సకాలంలో నేను రోజు ఆఫీసుకు రావాలన్నా, ట్రాపిక్ రద్దీలో చిక్కుకుని ఆఫీసుకు లేటయినప్పుడు ఉన్న బీపీని మరింతగా పెంచుకోవాలన్నా అంతా ఈ బస్సు పుణ్యమే మరి. దీంట్లో ఎక్కి సీటు దొరికి కూర్చుంటే, ఒక అరగంట పైగా విశ్రాంతిగా ఉండొచ్చు, […]

Packaged by Edublogs - education blogs.

RTSMirror Powered by JalleDa

css.php