పట్టుకుంటే వదలనుగాక వదలను…!!

నన్నో అంటువ్యాధి అంటుంటారు కొందరు
పట్టుకుంటే ఫ్లూ లా వదలనంటారు మరికొందరు

అదెలాగంటే…

ఎవరి ముఖంలోనైనా నేను కనిపించానంటే చాలు
ఎదుటివారి నుంచి బదులుగా నవ్వులే నవ్వులు…

అలా ఒకరినుంచి ఇంకొకరికి, మరికొందరికి
నేను ఓ అంటువ్యాధిలా అల్లుకుపోయి
ఫ్లూ వ్యాధినై పట్టుకుంటానన్నమాట..

ఓ చిన్నపాటి చిరునవ్వునైన నేను
ఒకరినుంచి మరొకరికి అలా.. అలా…
ప్రయాణించి, ప్రయాణించి
ప్రపంచమంతటా చుట్టేస్తాను…
అంటువ్యాధిలా అల్లుకుపోతానన్నమాట…

పేరుకు అంటువ్యాధి అంటారేమోగానీ…
వ్యాధి లక్షణాలు నాలో ఏమాత్రం లేవు సుమా..
మనుషుల్ని, మనసుల్ని
ఉత్సాహంతో ఉరకలేయించటమే
నా అసలు లక్షణం, లక్ష్యం…
అందుకే.. అందరూ నన్ను
“లాంగ్ లివ్ స్మైల్ ఇన్‌ఫెక్షన్” అంటూ
పెద్ద మనసుతో దీవించేస్తుంటారు తెలుసా..?

RTS Perm Link

No Comment

No comments yet

Leave a reply

RTSMirror Powered by JalleDa