vaaLlevaroo veLlalEdE.. nuvvE eMdukeLlaali…?

udayaMnuMchee maa chinnaaku ennisaarlu phOn chESaanO gurtulEdugaanee.. saayaMkaalaMgaa maLlee phOn chESaanu..

iTuvaipunuMchi “ippuDelaa uMdi?” annaanu..

“abbaa.. tallee nEnu baagaanE unnaanu. ennisaarlu phOn chEstaavu.. maree aMta tikka ayitE elaa..?” annaaDu aTuvaipunuMchi..

“adi kaadu naannaa.. neerasaMgaa uMdaa..? Emainaa tinnaavaa..? Evainaa paMDlu, lEdaa biskeTlu teppiMchukuni tiMTE koMcheM Sakti vastuMdi kadaa..” annaanu

“avEmee avasaraM lEdu.. nEnu baagaanE unnaanu. nEnEmainaa pEsheMTunaa, nuvvu maree aMtagaa idaipOtunnaavu” annaaDu koMcheM kOppaDutoo..

“sarlE nuvvu kOppaDaku.. jaagrattagaa iMTiki raa.. adi sarE baMDi naDipEMduku Opika uMdaa..?” anagaanE,

“pinnee.. nEnu aarOgyaMgaanE unnaa, elaaMTi neerasaM lEdu iMTiki jaagrattagaanE vastaanu, iMTiki vachchaaka vivaraMgaa maaTlaaDadaaM..” annaaDu.

aa taruvaata vaMTa pani mugiMchukuni, maavaaDi kOsaM eduruchoostoo koorchunnaa..

choostuMDagaanE chinnaa vachchESaaDu.. rOjoo raatriki iMTiki raagaanE tananu aMtagaa pariSeeliMchi chooDani nEnu, eerOju maatraM mohaMlOki guchchi guchchi choostunnaa.. naa choopulni choosina tanaki navvu vachchEsiMdi. ayinaa naa kOpaanni choosi aapukuMToo preshap ayyi vachchaaDu. tinaDaaniki vEruSenaga giMjalu vEyiMchi peTTaanu.

giMjalni tiMToo musimusigaa navvutunna tanatO “nuvvu chEsEdi Emainaa baaguMdaa chinnaa..” annaanu.

“EMTi pinnee, vEruSenaga giMjalu tinaDaM kooDaa tappEnaa, muMdE chebitE tinakapOdunu kadaa..” annaaDu buMgamooti peTTi.

“vedhavaa jOkulESaavaMTE naalugu vaDDistaanu” aMToo cheyyi ettaanu.

“ammaa tallee SaaMtiMchu.. ippuDEM koMpalu aMTukupOyaayani podduTnuMchee alaa gaabaraa paDipOtunnaavu..” annaaDu saanunayaMgaa

“adi kaadu naannaa.. oMTlO okka chukka raktaM tayaaravvaalaMTE enni rOjulu paDutuMdO, eMta baagaa tinaalO kadaa..!!” annaanu

“ayyO pichchitallee adEmaMta pedda vishayaM kaadu.. aakukooralu, kooragaayalu, paMDlu, paalu baagaa teesukuMTE eMta aa raktaM tirigi konni rOjulakE oMTlO chEripOtuMdi” annaaDu

(ikkaDa meekO vishayaM cheppaali.. ivvaaLa udayaannE maavaaDu evarikO “O paajiTiv” raktaM avasaraM ani veLli raktaM ichchi vachchaaDu. tanu ninna raatrE naakee vishayaM cheppagaanE vaddani annaanu. ayinaa vinakuMDaa tanu veLli raktaM ichchEsi, O sarTiphikeT^tO iMTiki vachchaaDu. daanimeedE iMdaakaTinuMchi maa iddarikee tagavu naDustOMdi)

“ayinaa chennailO iMtamaMdi uMDagaa, O  paajiTiv raktaM neekE uMdaa.. iMkevarikee lEdaa..? vaaLlevaroo veLlalEdE.. nuvvE eMduku veLlaali…?” aMToo vaadanaku digaanu.

“unnaaru kaadananu.. ayitE O paajiTiv raktaM unnavaaLlaMdaroo raktadaanaM chEyaDaaniki arhulu kaaru.. vaaLlu poorti aarOgyaMtO uMDaali. beepee, shugar, laaMTi jabbuloo uMDakooDadu. mukhyaMgaa udayaannE raktaM ichchEMduku raatripooTa taagakuMDaa (madyaM) uMDaali… laaMTi ennO vishayaalu unnaayi pinnee arthaM chEsukO” Opikagaa cheppasaagaaDu.

“aarOgyaMgaa uMDEvaaLlE raktaM ivvaalannaavugaa.. mari bakkagaa uMDEvaaLlu kooDaa raktaM ivvavachchaa…?” eduru praSniMchaa.

(chinnaa maatOnE uMToo, ikkaDE aiTee udyOgaM chEstunnaaDu. eppuDoo kaMpyooTar^tO taMTaalu paDutoo koorchuni uMTaaDu. aapheesulO pani elaagoo tappadu kadaa anukunnaa, tanu iMTiki vachchaaka kooDaa kaMpyooTar i-meyils, ChaaTiMg, gEms aMToo eppuDOgaanee nidrapODu. ekkuvasEpu koorchuni chEsE jaab kaabaTTi, kaasta poTTa vachchiMdi kaanee.. tana SareeraM maatraM bakkagaa uMTuMdi. daaMtO raktaM ichchi vachchinaMduku naaku kaasta digulugaanE uMdi.)

“tikkadaanaa.. eMduku maree iMta amaayakaMgaa tayaarayyaavu.. koDukupai prEma uMDaalEgaanee, mOtaaduku miMchi vaddu tallee..! aarOgyaMgaa uMDEvaaLlu sannagaa unnaa sarE, raktaM ivvavachchammaa…” annaaDu navvutoo..

“aahaa.. alaagaa..! raktaM avasaramaina daatalaku raktadaanaM chEsi sahaayapaDaalani neelaa chaalaamaMdi raktaM istunnaaru sarE.. ayitE nijaMgaa raktaM avasaramainavaarikE adi chErutOMdaa..? rOjoo pEparlO choostoonE unnaaM kadaa.. chaalaamaMdi raktaanni kooDaa ammukuMTunnaaraTa kadaa..?” vaadanalO koMchemainaa taggutaaDani annaa..

“sarE pinnee.. nuvvu cheppinaTlugaa raktadaanaM chEsinaa, adi chEraalsina vaariki chEraTaM lEdani oppukuMTunnaa.. ayitE raktaanni ammukuMTunnavaarinuMchee konukkuMTunnavaarainaa raktaM avasaramayyE kadaa koMTaaru.. alaagainaa sarE raktaM avasaramayyE vaarikE chErutuMdi kadaa..! ayinaa raktaM ichchina veMTanE daanni alaagE avasaramaina vaariki ekkiMchEyaru. daanni maLlee EvEvO praases chEstaaru. aMdukOsaM avasaramayyE ekvip^meMT^ku kharchu peTTaalsi vastuMdi. kaabaTTi eMtO koMta Chaarj chEyaTaM sahajamE kadaa..!” annaaDu.

“sarlE.. vElikEstE kaaliki, kaalikEstE vEliki.. O paTTaana oppukOvu kadaa.. ippaTiki ichchaavugaanee, iMkOsaari maatraM alaa raktaM ichchEsi vastE oorukunEdi lEdu..” hechchariMchaa…

“sarE tallee.. ika nuvvu veLlamannaa veLlanu.. O mooDu nelalu aagi aa taruvaata veLtaanlE..!!”

“aari baDavaa.. maLlee mooDu nelala taruvaata veLtaavE.. EM aaTalugaa uMdaa..?” annaa aavESaMgaa..

“avunu pinnee.. okasaari raktaM ichchaaka maLlee mooDu nelala varakoo ivvakooDadaTa.. aa taruvaata maLlee ivvavachchaTa”

“naayanaa.. ippaTiki chEsiMdi chaalu.. maLlee nannu kaMgaaru peTTaku” annaanu bratimalaaDutoo..

appaTidaakaa saradaagaa, Opikagaa badulistunna maavaaDu kaasta seeriyas ayyaaDu.. “nuvvu maree iMta selphish ayitE elaaga pinnee..! iMta pedda nagaraMlO ‘O paaTiTiv raktaM’ unnavaaLlu eMtO maMdi uMDagaa nEnE eMduku ivvaali ani prati okkaroo anukuMTE.. paapaM raktaM atyavasaramaina vaari paristhiti EMTi..?” annaaDu.

“nEnu ivvaaLa raktaM ichchiMdi naart iMDiyaa nuMchi vachchina O madhya vayassu aameki.. paapaM vaaLlaki ikkaDi bhaasha arthaM kaakapOvaTaMtO evarainaa daatalanu raktaM kOsaM aDigEMduku pakka beD^lalO uMDEvaari saayaM teesukuni maree phOn chEyiMchaaru telusaa..?”

“aameki haarT aaparEshan jaragaalsi uMdi.. aameki avasaramaina raktaM ippaTikE okaru ichchaaru. adi saripOka pOvaTaMtO naaku kaal chESaaru.. aametO paaTu aame bharta, koDuku vachchaaru.. haarT aaparEshan sakramaMgaa jarugutuMdO, lEdOnani vaaLlu eMta kaMgaarugaa unnaaru telusaa..? evarO okaru raktaM istaarlE ani aMdaroo alaagE anukuMTE.. paapaM aame paristhiti EmiTi.. O koDukiki tallini, O bhartaku bhaaryanu lEkuMDaa chEsina paapaM mooTagaTTukOmaa..”

appaTidaakaa eduru praSnistoo unna naavaipu nuMchee elaaMTi sauMD raavaTaM lEdu… maavaaDu cheppukuMToo pOtunnaaDu..

“livar lEka mee baabu, sarayina samayaMlO aaksijan aMdaka maa baabu ee lOkaM viDichi veLlipOyina saMgati marchipOyaavaa..?”

“kaaraNaalu EmaitEnEM.. mee naannanu, maa naannanu pOgoTTukunnaaM, ippuDu aa abbaayiki tallini lEkuMDaa chEddaamaa..? aa paapaM manaki vaddu pinnee.. manalaagaa vaaLlu kashTapaDavaddu.. aMdukE raktaM saMtOshaMgaa ichchi vachchaanu.. aameki haarT aaparEshan sakramaMgaa jarigi, maMchi aarOgyaMtO iMTiki tirigiveLlaalani aa dEvuDini praarthistunnaanu.. nuvvu kooDaa aa dEvuDiki mokkukO..!” annaaDu tRptigaa.

“ayinaa ammaayilatO tirigitEnE, cheDu snEhaalu chEstEnO tiTTaaligaanee… nee koDuku O maMchipani chEsi vachchaaDu.. daaniki saMtOshapaDakuMDaa ilaa sataayistaavEMTi tallee…?” aMToo daggariki vachchaaDu.

appaTikE nEnu maree iMta svaarthaMgaa tayaarayyaanEMTabbaa anukuMToo, tala kiMdiki vaalchEsi koorchuni unnaa…

“maa chinnaa daggariki vachchi, naa talapaiketti.. ippaTikainaa arthamayyiMdaa..? iMkeppuDoo nannu raktaM ivvoddani aDDu cheppavukadaa..” annaaDu.

“voo.. hoo..” kaLlatOnE badulichchaa..

“vereeguD.. maamaMchi pinnivi kadoo.. ayitE nEnu nee pErunu kooDaa aan^lain^lO rijishTar chEsEstaa.. nuvvu kooDaa raktaM avasaramainavaariki raktadaanaM chEstaavu kadoo..!” annaaDu.

“tappakuMDaa chEstaa naannaa..!! iMkeppuDoo aMta selphish^gaa uMDanugaaka uMDanu, ippaTikainaa naa kaLlu teripiMchaavu..” aMToo maa chinnaani manasphoortigaa abhinaMdistoo, annaM vaDDistaanaMToo vaMTiMTlOki aDugulESaanu.

(paina cheppinadaani saaraaMSaM meekaMdarikee ippaTikE arthaM ayyE uMTuMdanukuMTunnaa.. nijaMgaa ee samaajaMlO naalaaMTi chaalaamaMdi svaarthaMgaa aalOchistuMDaTaM sahajamE. taanu, tanavaaLlu baaguMTE chaalanukunE svaarthaM nuMchi bayaTapaDi, aapadalO unnavaariki, sahaayaM kaavaalsina vaariki mana chEtanainaMta saayaM chEyaDaMlO unna tRpti aMtaa, iMtaa kaadani eerOju maa chinnaani choostE naaku arthamaiMdi.. adi meetO paMchukuMdaamanE ilaa…)

RTS Perm Link

3 Comments so far

 1. vasu on March 14th, 2011

  ayyo…endhuku lerandi…ma Amme undhi..kani tharvatha nenu vivaranga cheppanu…appati nundi..no arguments..

  and thanks..

 2. kaarunya on March 14th, 2011

  vaasugaaroo.. dhanyavaadaalaMDee..

 3. shaida khan on January 10th, 2012

  last day (10.01.2012) i donate blood at NIMS HYD
  I feel vary happy to do that.

  When i am searching how to refile blood in my body
  i saw u r Blog

  this Blog is vary good

  thanqqq

Leave a reply

RTSMirror Powered by JalleDa