ee paapaM evvaridi..?

Child

eerOju udayaannE aaphees^ku veLtuMTE.. Traaphik kaasta ekkuvagaa uMDaTaMtO bas slOgaa veLtOMdi. kiTikeevaipu koorchunna nEnu basTaapullO, plaaT^phaaMpai niluchunna janaalu avatalivaipuku chaalaa aasaktigaa choostuMDaM gamaniMchaanu. veeLlaMtaa aMta aasaktigaa EM choostunnaarabbaa..?  anukuMToo iTuvaipu talatippi chooSaanu.

akkaDa paTTupani aidELlu kooDaa uMDani O chinna ammaayi oka taaDupai naDustoo kanipiMchiMdi. taaDupai naDavaTaMlO aaScharyaM EmuMdi aMTaarEmO…? EDaDugula ettulO aToo iToo karralaku kaTTina oka taaDupai naDustOMdi tanu. kiMdana aame talli oka Dappunu vaayistuMTE, aa ammaayi pakkanE iMkO Dappu vaayistoo taMDri tanatO aa pheeTu chEyistunnaaDu.

aMta chinnammaayi aa taaDupai byaalens chEstoo naDavaTamE kaakuMDaa, chEtullO O laavaaTi karranu kooDaa paTTukuni naDustOMdi. aMtEkaadu aa ammaayi taaDumeeda elaa naDustOMdaMTE… oka aDugu kiMda chinna plETunokadaanni peTTukuni, okkO aDugu muMduku vEstoo ee plETunu kooDaa muMduku teesukeLtOMdi.

karra, plETulu kiMdapaDakuMDaa, taanu paDipOkuMDaa byaalens chEsukuMToo EkakaalaMlO aa chinna ammaayi paDutunna… kashTaM choostuMTE naa kaLlalO neeLlu tirigaayi. aa ammaayi pakkanE Dappu vaayistoo naDustunna taMDrini, tallini choostE cheppalEnaMta kOpaM vachchiMdi.

chooDu naannaa vaaLlelaa chEstunnaarO annaTlugaa nEnu maa abbaayi vaipu chooSaanu. vaaDi mukhaM appaTikE kOpaMtO erragaa kaMdipOyi uMdi. haayigaa aaDutoo, paaDutoo skoolukeLlaalsina vayasulO tamanu saakaalsina tallidaMDrulanE saakutunna ee chinnaarula guriMchi talchukuMTE guMDellO kalukkumaMTuMdi.

chaalaa saMdarbhaalalO ee ammaayillaaMTi chaalaamaMdi.. tallidaMDrulaku aasaraagaa (balavaMtagaanO, ishTaMgaanO) EdO oka panichEstoo unnaaru. poTTakooTikOsaM chaalaamaMdi chinnaarulu yaachaka vRttilOnoo.. marikoMta maMdi chittu kaagitaalu ErukuMToo tallidaMDrulatO kanipiMchaTaM nEDu sharaa maamoolE..!

palakaa, balapaM paTTi aksharaalu diddaalsina chiTTi poTTi chEtulatO iMTiMTiki veLLi yaachiMchE pillalu.. iTuka baTTeelu, hOTals, peTrOl baMk^lu, vyavasaaya kooli panulaku veLtoo aDugaDugunaa durbhara jeevanaalu gaDuputunna baalalE nEDu eTuchoosinaa darSanamistunnaaru.

ee baala yaachakulanu, baala kaarmikulanu minahaayistE.. palu vyaapaara saMsthallO veTTichaakiri chEstu kaalaM veLLadistunna 14 saMvatsaraala vayassu gala baalala saMkhya kooDaa kokOllalugaanE uMdi. pillalanu panullO peTTakuMTE chaTTareetyaa charyalu tappavani telisinappaTiki, koMta maMdi vyaapaarulu chinnaarulanu baala kaarmikulugaa maarchaDaM maamoolaiMdi.

ika prabhutvaala vishayaaniki vastE.. baala kaarmika vyavasthanu SaaSvataMgaa nirmooliMchEMduku tagina charyalu teesukunna daakhalaalEmee kanipiMchaTaM lEdu. okavELa teesukunnaa avi pEpar, Teevee prakaTanallO maatramE..! anEka pathakaalu chEpaTTi baalalanu paaTHaSaalallO chErpiMchaamani saMbaMdhita adhikaarulu kaaki lekkalu choopistunnaarEgaanee.. vaastavaM marO rakaMgaa uMTOMdi.

ayitE ee paristhitini ilaagE vadilEyaalsiMdEnaa..? deeniki parishkaaramE lEdaa..?

 

RTS Perm Link

6 Comments so far

 1. rayraj on October 5th, 2009

  “aMta chinnammaayi aa taaDupai byaalens chEstoo naDavaTamE kaakuMDaa, chEtullO O laavaaTi karranu kooDaa paTTukuni naDustOMdi.”

  ee vaakyaMlO mee bhaavaM, naDavaTamE kashTaM kadaa! aa laavaaTi karrani mOyaTaM daaniki Dabul kashTaM kadaa anE anukuMTunnaanu.

  🙂 kaanee sTOree adi kaadu. aa karra uMDaTaM vallE byaalensu vastuMdi. mee pillaaDu deenni choosinappuDu, nijaaniki seMTar aaph graaviTee guriMchina paaTHaM cheppochchu. meeru kaasta hEtuvaadulatO tirigi sainsu nErchukuMTE, iMtalaavuna baadha paDipOru. iMkoMcheM pedda klaasulO daanni lekkalu kaTTaDaM nErchukunETappuDu, bahuSaa ilaaMTi bhaavOdvEgaalu uMDavu.

  aa pilla chEsEdi kashTamE! adE vayassulO unna chinnapillalakee rashyaalO ayitE ilaagE bOLDeMta kashTapeTTi “jimnaasTiksu”nErpistaaru. aa kashTaM aMdaroo paDalEru gaabaTTE, adi “TaaleMT” autuMdi.

  beedarikaanikee, prati “kashTaaniki” liMku peTTi baadha paDakaMDi. aa ammaayi TaaleMTunu choosi aanaMda paDaMDi. ee beedarikaanni tolagiMchE maargaM chooDaMDi. chaalaa saarlu, manishilOni TaaleMT^ki aadaraNa lEka, avakaaSaalugaa maarchulEka prajalu beedarikaMlO uMTaaru. vyaktilOni TaaleMTunE ikkaDaa talli daMDrlulu Dabbu chEsukuMTunnaaru. aMdulO tappEmee kooDaa lEdu. mee abbaayiki sinimaa Chaansu vastE, teesukeLtaaraa lEdaa!?

  hOp yoo geT mai paayiMT. When you feel like this, look what other opportunity can be “shown” to them. Because, most of the time, this of lack of information and knowledge is whats keeping our progress at bay.Isn’t the same reason that’s working against in your career!?

 2. Sree on October 6th, 2009

  ee mottaM pOsT^kaMTE, rayraj gaari vyaakhya niDivE ekkuvainaTTuMdi kadoo!:)

  ee pOsT^lO blaagar upayOgiMchina oka “anavasara” vyaakyaanni paTTukuni, daanni saagadeesi, laagadeesi, chiMpi, chaaMtaaDaMta chEsEsi asalu blaagar blaagu vraasina uddESyaaniki EmaatraM saMbaMdhaM lEkuMDaa kotta kONaMlO manalni ekkaDikO teesukeLlipOyaaru. Centre of Gravity, Gymnastics, Talent etc. aMToo chaalaa eks^TraalE chE(vraa)saaru paapaM..

  “meeru kaasta hEtuvaadulatO tirigi sainsu nErchukuMTE, iMtalaavuna baadha paDipOru.” aMToo saanubhootitO paaTu uchita salahaalu kooDaa kuripiMchEsaaru.

  “mee abbaayiki sinimaa Chaansu vastE, teesukeLtaaraa lEdaa!?” aMToo aatmaSOdhana chEsukOmannaaru kooDaa..
  krikeT, Tennis, sinimaa avakaaSaalu vaMTi bahumukha laabhaalu (Dabbu, parapati mo.) unna raMgaalatO samaanaMgaa bhaaviMchEsukuni – poTTakooTi kOsaM kannabiDDalatO praaNaapaayakaramaina “talent”lu pradarSiMchaDaanni pOlchEsaaru.

  “vyaktilOni TaaleMTunE ikkaDaa talli daMDrulu Dabbu chEsukuMTunnaaru. aMdulO tappEmee kooDaa lEdu.”
  eeyana vyaakhya, pratyEkiMchi ee lain chadivaakaa — eeyana kooDaa panipaaTaa maanEsi, tana pillala daggara so called jimnaasTiks, TaaleMTla pradarSanatO poTTa niMpukuMTunnaarEmO.. aMdukE aa sOmari tallidaMDrulanu -tana vargaM vaaru kaabaTTi aMtalaa venakEsukostunnaarEmO.. anETaTuvaMTi saMdEhaalu evarikainaa kaligitE aaScharyamuMdaa!!

  poTTakooTi kOsaM kannabiDDala daggara alaaMTi Talent pradarSanalE ippiMchanakkarlEdaMDee rayraj gaaroo..!
  kaadaMTaaraa.. ee naa vyaakhyaku kooDaa guDDigaa aDDadiDDaMgaa vaadiMchEyaalani siddhapaDipOyaaraa?

  lOkaMlO sainsuki, maanava mEthassuki aMdani vishayaalu chaalaanE unnaayaMDee.. pillalapai prEma, aakali vaMTivi vaaTilO konni maatramE.. arthaM chEsukuMTaaru kadoo!!

  (vaammO.. naa vyaakhya niDivi kooDaa koMDaveeTi chaaMtaaDaiMdi sumaa!!)

 3. rayraj on October 6th, 2009

  ninna iMpalsivgaa vEsEsina kaameMTuku, blaagaru elaa pheelayyaarO ani nEnu pheelayyi,ee blaaguni kashTapaDi vetiki paTTukoni maLLee vachchaanu. sarpaijiMglee, vErevarO tega pheelayyaaru.

  @Sree: yoo misD di hool paayiMT.

  @kaaruNya – asalu blaagari :
  nirbaMdha vidya, baaniMg chaiLD lEbar anEvi “parishkaaraalugaa” bhaaviMchaaru. avE parishkaaraM ayyiMTE, avi iMkoMcheM ekkuvagaanE vijayavaMtaM ayyuMDEvi. kaanee, di sO kaaLD “vidya”, relaTiv TaaleMTlanu chaMpEsi, avakaaSaalanu mariMta dooraM chEstOMdi. idE “kashTaM”, mari koMta saMpanna pillallO, “TaaleMTuni abhivRddi” chEsukODaaniki paDE “kashTaM” ; E kaaraNaM vallanainaa gaavachchu, aa pani aalreDee chEsEyagalugutunna pillaki, adE TaaleMTu “abhivRddi”ki kaaraNaMgaa maarchalEkapOtunnaaM.

  E chEtilO karra valla mariMta kashTaM istOMdani bhramistunnaarO, aa chEtilO karra nijaaniki naDakaki byaalensuni istunna parishkaaramE!

  ippaTikee nE cheppina vishayaM ekkakapOtE, aa tappu maniddaridee kaadu leMDi. 🙂

 4. Sree on October 7th, 2009

  @ rayraj –
  tamari taajaa vyaakhya : “E chEtilO karra valla mariMta kashTaM istOMdani bhramistunnaarO, aa chEtilO karra nijaaniki naDakaki byaalensuni istunna parishkaaramE!”

  ninna nEnu mottukunnadi kooDaa adE mahaaSayaa:
  “ee pOsT^lO blaagar upayOgiMchina oka anavasara vyaakyaanni paTTukuni…..”

  ayinappaTikee meeru mee vyaakhyalO – “ninna iMpalsivgaa vEsEsina kaameMTuku..” aMToo blaagar pheeliMguni pheelavvalEkapOyaananE pheeliMgulO maLlee vetukkuMToo (kashTapaDi) venakki vachchi chiMtistunnaTlu naTiMchinappaTikee, chivaralO – “ippaTikee nE cheppina vishayaM ekkakapOtE, aa tappu maniddaridee kaadu leMDi.” aMToo maLlee kiMchaparichaaru.

  mottaaniki nEnu missayina hool paayiMT EmiTO naaku teliyaDaM lEdu.. 🙂

 5. anusri on February 16th, 2010

  hello na peru anu meeru raasina kavita chaala baaguMdi nenu oka promoo teesthunna aaMdhulo mee kavita use chedhaamani aanukuMtunna meeku istamayite

 6. kaarunya on February 16th, 2010

  dhanyavaadaalu.

  ika kavita vaaDukOvaalannaaru kadaa… ayitE adi E kavitO naaku sarigaa arthaM kaavaTaM lEdu.

  eMdukaMTE meeru naaku kaameMT peTTiMdi ee paapaM evvaridi anE aarTikal^ki. meeru E kavitanu vaaDukOvaalanukunnaarO cheppaMDi, tappakuMDaa nEnu anumati istaanu.

Leave a reply

RTSMirror Powered by JalleDa