మచ్చరకోశియుడి పిసినారితనం

August 31st, 2009
మచ్చరకోశియుడు

మచ్చరకోశియుడు

చాలామంది పిసినారులను చూసే ఉంటాం. కానీ మచ్చరకోశియుడి తరహా పిసినారితనం గురించి మీరు ఇంతకు ముందెన్నడూ ఎరిగిఉండరు.

ఈ మచ్చరకోశియుడు, అతడి కథా కమామిషు ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా?

అయితే ఈ వారం ఆన్‌లైన్ చందమామ జాతక కథను కింది లింకులో చదివి ఆనందించండి.

http://www.chandamama.com/lang/story/stories.php?lng=TEL&mId=12&cId=37&sbCId=92&stId=2159&pg=1

RTS Perm Link