పునరాగమనం

February 19th, 2014

2012 సెప్టెంబర్ 15.. చందమామతో నా అనుబంధం తెగిపోయిన రోజు. మద్రాసుతో 16 సంవత్సరాల అనుబంధం చెదిరిపోయిన రోజు. ఒక మహానగరం నుంచి మరో మహానగరానికి,  భాగ్యనగరానికి జీవిక కోసం వలస వచ్చిన రోజు. గత 17 నెలలుగా వృత్తి జీవితానికి తప్పితే వ్యక్తిగత జీవితానికి, అభిరుచులకు ఇంటర్నెట్‌ను చాలా తక్కువగా, అరుదుగా మాత్రమే ఉపయోగించగలిగిన నేపథ్యంలో బ్లాగ్ ప్రపంచానికి, మిత్రులకు దూరమయ్యాను.

ప్రింట్ మీడియాలో రోజువారీ జీవితంలో మహదానుభవాలను, అనుభూతులను, రాత విషయంలో రోజువారీ పరీక్షలను పొందుతూ, ఎదురీదుతూ కొత్త జీవితంలో నిత్యం నేర్చుకుంటూ వచ్చిన కాలం. ఆన్‌లైన్ నుంచి ప్రింట్‌ మీడియాకు, మళ్లీ ఇటీవలే ఆన్‌లైన్‌కు మారవలసిన కాలం. వ్యాఖ్యలు పెట్టడానికి కూడా సమయం సరిపోని కాలం. కొద్దిగా అయినా బ్లాగ్ ప్రపంచంలోకి అలా తొంగి చూసి మళ్లీ దాటుకుని పోయిన కాలం.

మళ్లీ ఎందుకో బ్లాగ్ లోకంలోకి రావాలనిపిస్తోంది. కాని మునుపటిలా కాదు. అలా సాధ్యం కాదేమో.. వృత్తి జీవితంలో నేను రాస్తున్న రచనలను, వాటి లింకులను కొన్నింటిని నాకోసం భద్రపర్చుకోవాలనే చిరు కోరిక మళ్లీ బ్లాగ్ లోకం లోకి తీసుకువస్తోంది.

సమయం దొరికో దొరక బుచ్చుకునో నాలోని రచనా స్పూర్తికి పదునుబెట్టిన బ్లాగుతో మళ్లీ సయ్యాటలాడాలనే ప్రయత్నం. ఇది ఒకరి కోసం కాకుండా నా మనో నివేదనగానే ఉంటుందని, ఉండాలని కోరిక. ఇది నా మానసిక స్పందనల సమాహారం. మనల్ని వదలివెళ్లిపోయిన మిత్రులు కొడవటిగంటి రోహిణీ ప్రసాద్ గారి జ్ఞాపకాలు మాత్రమే మిగిలిన ప్రపంచంలోకి మరోసారి రావాలనే ప్రయత్నం.

రాజశేఖర రాజు

8341571371

 

 

 

 

RTS Perm Link