jaati amaragaanaM… ghaMTasaala

February 19th, 2014

sariggaa nalabhai ELLa kritaM ee bhoommeeda nuMDi oka manishi veLlipOyaaDu. oka amara svaraM ika paaDalEnani selavu teesukuMdi. ‘divija kavivarul guMDiyal digguranaMga’ chaMdaana aa manishi, aa svaraM ee bhautika prapaMchaM nuMchi veLlipOyaayi. manishi lEDu… aayana svaraM lEdu. naalugu daSaabdaalu gaDichaayi. kaani aa manishi, aa svaraM ee gaDDa j~naapakaallOMchi aMtariMchi pOlEdu. konni lakshala kuTuMbaalu aayana paaTalu viMToonE taristunnaayi. jeevitaMlO tamakeduravutunna samasta baadhalanu, saMtOshaalanu, prEmaabhimaanaalanu, piDugupaaTulaa tagilE edurudebbalanu, vichaaraanni, vEdananu, bhaktibhaavananu, SRMgaaraanni, karuNa rasa hRdaya spaMdanalanu aayana paaTala dvaaraa viMToo svaaMtana poMdutoo ee nEla meedi manushulu sEda teerutunnaaru. aayana paaDiMdi mooDu daSaabdaalu.. aayana gatiMchina tarvaata gaDichina kaalaM naalugu daSaabdaalu. gata EDu daSaabdaalugaa ee nEla aayana paaTalatO puneetamavutoonE uMdi.

ooLlalO harikathalu paaDutoo baala bharatuDilaa janaanni meppiMchina vaaDu, teluguseemalO oka maarumoola naalugiLlalO annaM aDukkuni, koMdarammalu peTTina biksha saakshigaa saMgeetaMlO Onamaalu nErchukunna O pillaaDu.. telugu nEla nalucheragulaa, prapaMchaMlO teluguvaaLlu kaalu mOpina prati chOTaa tana unikini paaTa roopaMlO, padyaM roopaMlO chaaTukuMToo chiraMjeevigaa manaMdarimadhyE uMTunnaaDu. kaMchukaMTHaaniki SaaSvata nidarSanaMlaa nilichi, mooDu taraalapaaTu telugudESaMlO aabaalagOpaalaanni tana kamaneeya kaMTHa maadhuryaMtO paravaSiMpa jEsina gaMdharva gaayakuDu ghaMTasaala. telugu paaTa, telugu padyaM goppatanaanni prapaMchaaniki kammaTi goMtutO parichayaM chEsina ghaMTasaala… marO veyyELla paaTu telugu sinee saMgeeta, nEpadhya gaana charitralO karigipOni saMtakaMlaa telugu vaari hadayaallO nilichipOyaaDu.

aayana gaatraM, asalunnaaDO lEDO teliyani ‘dEvuDu’ karuNiMchi, telugu prajalaki prasaadiMchina apuroopa varamani koniyaaDutunnaaru. aTu aastikulanu, iTu naastikulanu kooDaa, svarapETikalOMchi pellubiki vachchE mahaa vEdanalO muMchetti EDpiMchi, kanneerupeTTiMchina amaragaanaM aayanadi. paaTalOni bhaavaaniki paDipOkunnaa, lObaDipOkunnaa, maaMtrika mahaneeya kaMTHasvaraMtO vaadaalanu, siddhaaMta bhEdaalaku ateetaMgaa manushulanu karigiMpajEsina apara tuMbura naadaaniki aayana goMtu oka achchamaina pratibiMbaM. ‘Saastreeya saMgeeta ChaayalanuMchi, lalita saMgeetaMlOki telugu sinimaapaaTa pariNaamaM cheMdutunna kramaMlO vElakoddee paaTalu, padyaaloo paaDi, telugu sinee gaana charitralO oka suvarNaadhyaayaanni likhiMchina goppakaLaakaaruDu’ aayana.

elaa saadhyaM oka manishiki ataDi goMtuku idi elaa saadhyamaiMdi oka goMtu prEmanu palikiMchavachchu, oka goMtu vichaaraanni taaraasthaayiki teesukupOvachchu.. okaru chilipitanaaniki tEnesogasuladdi paravaSiMpajEyavachchu. O goMtu vishaadaaniki Sikhara sthaayi nichchi udvEgaMlO muMchettavachchu. O goMtu SRMgaaraanni apara Sreenaadha kavi saarvabhaumuDilaa SikharasthaayilO nilipi kaMchuDakkanu pagulagoTTavachchu… oka goMtu navviMchavachchu, oka goMtu kanneeru teppiMchavachchu. O goMtu aathyaatmika prapaMchapu sarihaddullOki manishini teesukupOyi akkaDE viDichi raavachchu.

kaani idEmiTi aTu bhaktini, iTu raktini, aTu prEmanu, iTu eDabaaTunu, aTu vEdananu iTu anukaMpananu, viraktini, allarini, saMtOshaanni ‘okka manishi samastajeevula taanaina’ chaMdaana navarasaalanu okka goMtulO palikiMchaDamEmiTi mana kaLlamuMdu ee prapaMchaMlO enni bhaashallO, eMtamaMdi prasiddha gaayanee gaayakulu paaDaTaanni, paaTalatO jeevitaanni paMDiMchukOvaDaanni manaM chooDalEdu kanalEdu..! vinalEdu.. prEmanu palikiMchinavaaru, vishaadaanni guMDeniMDaa niMpinavaaru.. bhaktini raMgariMchi paaDinavaaru eMtamaMdini manaM chooDalEdu. kaani inni maanava anubhootulanu oka goMtu.. okE okka goMtu palakaDamEmiTi oka jaati goMtunu tana gaanaMtO tariMpajEyaDamEmiTi

anitara saadhyamaina ee gaMdharva gaana kaLa eeyanakE elaa saadhyamaiMdi aayana kaMTHaMlO palikina bhakti, vichaaraM, vEdana, virakti, prEma, chilipitanaM, SRMgaaraM, allari, gaDusudanaM marokariki anukaraNa saadhyaMkaadani telugu jaati mukta kaMTHaMtO SlaaghistOMdi. prapaMcha gaana charitralO oka gaayakuDu inni maanava manObhaavaalanu, saMvEdanalanu mooDu daSaabdaalapaaTu okE sthaayilO paaDaTaM jarigiMdaa, mana dESaMlO kaani, itara dESaalalO kaani navarasaalanu jeevita paryaMtamoo palikiMchina goMtu ekkaDainaa uMdaa anEdi rEpaTi pariSOdhakulakE vadilEddaaM…

kaani.. anEkulu chebutunnaTlu aayana kaaraNa janmuDu kaaDu. gaMdharvagaayakuDu kaaDu.. dEvuDu prasaadiMchina varaprasaadaM aMtakaMTE kaadu. pEdarikaanni jeevitapu tolinaaLlalO ghOraMgaa anubhaviMchina aa chinni jeevitaM, aakali viSvaroopaanni taanu chEpaTTina madhookara vRtti saakshigaa chavichoosina aa pillaaDi jeevitaM tana goMtunu raagaraMjitaM chEsiMdi. maanava jeevitapu samasta vEdanalanu, aaSalanu, aaraaTaalanu, abhimaanaalanu, anuraktulanu aayana kaMTHaM tanavigaa chEsukuMdi. pEdarikaM, aakali aa goMtuku amRtaanni aMdiMchi kammaTi svaraanni ee prapaMchaaniki chirasthaayigaa aMdiMchaayi.

jeevitaMlO baadha paDanivaaDu, baadha aMTE EmiTO teliyani vaaDu, aakali rucheruganivaaDu, samasta baadhala venuka oka jeevitaM aMToo uMTuMdanna aaSanu, vaastavaanni aakali saakshigaanE gurteragani vaaDu… manishini karigiMchE paaTa paaDalEDu. ataDu tyaagaraaju kaavachchu, annamayya kaavachchu.. raamadaasu kaavachchu.. chivaraku gaddarE kaavachchu… veeri paaTala venuka unna mahimaanvita Saktiki vaari jeevita nEpathyamE kaaraNaM. veerilO E okkaru saMpannulai unnaa vaariki charitralO sthaanaM uMDEdi kaadannadi vaastavaM. tadanaMtara jeevitaMlO vaaru eMta unnata sthaayikainaa edagavachchu. kaani pEdarikamE vaarini naDipiMchiMdi. jeevitaMlO lEmitanaM vaarini ragiliMchiMdi. kashTabhooyishTa baalyamE vaarini raaTudElchiMdi.

mana kanneeLlu, mana vEdana, mana du@hkhaM ivi paaTaku, gaanaaniki praaNa pratishTa chEstaayanE satyaanni, annamayya geetaalaapanaku praaNaMpOsina SObhaaraaju oka saMdarbaMlO annaTlu gurtu. tiMDiki mukhaM vaachipOyina tana pEdarikamE, tana aakalE tana paaTaku moolamaiMdani, annamayya paaTa roopaMlO tana akalibaadha veliki vachchiMdani aame paatikELla kritamE oka saMdarbhaMlO annaaru. charitrakekkina, charitranu charitaarthaM chEsina prati goppa vyakti jeevitaM vyaktigata baadhanuMchE modalaiMdi. ghaMTasaala daaniki ateetuDu kaadu. aayana goMtu palikiMchina adbhuta raagaalaku, kamaneeya vyakteekaraNalaku aayana anubhaviMchina baadha kaaraNaM. aakali kaaraNaM, kaTika pEdarikaM kaaraNaM. jeevuDi vEdana kaaraNaM.

aayananu ilaagE smariMchukuMdaaM. gurtiMchukuMdaaM… aayana goMtulO taaraaDina paaTa palikiMchina sahasra vyakteekaraNalanu manaM ilaagE bhadraparchukuMdaaM. marO veyyELlu gaDichinaa jaati marchipOni ee gaana gaMdharvuDiki ilaagE nivaaLi palukudaaM.

(phibravari 11 ghaMTasaala varthaMti)

jaati amaragaanaM… ghaMTasaala

http://www.andhraprabha.com/specials/ghantasala-a-nations-eternal-singer/11998.html

daadaapu 17 nelala tarvaata blaag lOkaM lOki vastoo nEnikkaDa pOsT chEstunna toli rachana. toluta aaMdhraprabha.kaam lO idi iTeevalE prachuritamaiMdi.

RTS Perm Link


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind