sains rachanallO sarikotta oravaDi: koDavaTigaMTi rOhiNee prasaad

September 20th, 2012

aMtarjaalaMlO, pratyaamnaaya patrikallO, dinapatrikallO paapular sains rachayitagaa oka merupulaa merisi arthaaMtaraMgaa mananuMchi veLlipOyina maMchi rachayita koDavaTigaMTi rOhiNee prasaad gaaru. oka mitruraalu annaTlugaa…. manaki abhivRddhitO kooDina aadhunika jeevanaanni aMdiMchina paata taraM kramEpee kanumarugayipOtOMdi.. aa jaabitaalO rOhiNi prasaad gaari pEru kooDaa chEriMdi. ‘naakaitE kuTuMbaraavugaarE marO saari kannu moosinaTTu anipiMchiMdi’ annaaraame.

tanaku paTTunna vishayaalanu aMdarikee paMchipeTTaDaMlO asaadhaaraNa naipuNyaM choopaDamE kaadu. bhaavaprachaaraM kOsaM iMTarneT^nu, priMT meeDiyaanu iMta vistRtaMgaa upayOgiMchukunna rachayita iTeevali kaalaMlO lErani cheppaali. saMvatsaraalugaa veMTaaDutunna madhumEhaanni kooDaa dhikkariMchi iMta teevraabhinivESaMtO rachanalu chEsina maroka rachayitanu ee madhya kaalaMlO manaM choosi uMDaM. maanava samishTi Srama phalitamaina saaMkEtika aavishkaraNalanu upayOgiMchukOvaDaMlO sharaa maamoolugaanE venukabaDutunna pragatiSeela saMsthalanu, patrikaa nirvahaNakartalapai aayana enni moTTikaayalu vESaarO mari.

tanu konna pustakaanni, tana vaddaku vachchina pustakaanni veMTanE chadavaTaM, daanipai padi mukkalu raasi paMpaTaMlO asaadhaaraNa vEgaanni choopina taMDri koDavaTigaMTi kuTuMbaraavu gaari saahitya vaarasatvaanni puNikipuchchukunnaareeyana.

jeevita viSEshaalu

aNubhautika SaastravEtta, paapular sains rachayita, saMgeetakaaruDu, vakta koDavaTigaMTi rOhiNeeprasaad gata aidu saMvatsaraalalO EDu paapular sains pustakaalu prachuriMchi daadaapu padi patrikalalO Saastravij~naana vishayaalanu subOdhakaMgaa virivigaa raastunna rachayitagaa, iTeevali kaalaMlO raashTra vyaaptaMgaa Saastra vij~naana vishayaalapai prasaMgaalu chEstunna vaktagaa telugu samaajaMlO suprasiddhulayyaaru.

suprasiddha rachayita koDavaTigaMTi kuTuMbaraavu varoodhini daMpatula koDukugaa rOhiNeeprasaad Digree varaku madraasulO chaduvukunnaaru. chinnanaaTi nuMchi Saastreeya saMgeetaM meeda chaalaa aasakti kanabarichi sitaar vaadana abhyasiMchaaru. viSaakha aaMdhra viSvavidyaalayaMlO aNu bhautika SaastraMlO eMessee chEsi, TraaMbElOni bhaabhaa aNu pariSOdhanaa kEMdraM (baark)lO SaastravEttagaa chEraaru. boMbaayi viSvavidyaalayaM nuMchi aNudhaarmikata anvEshaNa saadhanaala guriMchi pariSOdhanaa patraaniki pi.hech.Di poMdaaru. mooDu daSaabdaalugaa boMbaayilOnE udyOgaM chEsina rOhiNeeprasaad, udyOga viramaNa tarvaata amerikaalOni aTlaaMTaalO koMtakaalaM kansalTeMT^gaa panichESaaru. iTeevala isiaiel^lO kansalTeMT^gaa panichEyaDaaniki haidaraabaad vachchaaru.

boMbaayi rOjula nuMchE rOhiNeeprasaad^lO saMgeeta, saahitya abhiruchulu eMtagaanO vistariMchaayi. paapular sains rachanalu chEyaDaM praaraMbhiMchaaru. padavee viramaNa anaMtaraM aayana saahitya sRshTi mariMtagaa vistariMchiMdi. sains vyaasaala toli saMpuTaM jeevaSaastra vij~naanaM samaajaM 2008lO veluvaDiMdi. appaTi nuMchee aayana telugulO pradhaana sravaMti patrikalalOnoo, pratyaamnaaya patrikalalOnoo paapular sains vyaasaalu raastoo vachchaaru. madhumEhaM kaaraNaMgaa teevra asvasthatatO muMbai jaslOk aasupatrilO sepTeMbar 8na kannumooSaaru. tana Sareeraanni maTTilO kalapaDaM kaakuMDaa, vaidyapariSOdhanala kOsaM aasupatriki ivvaalanna aayana kOrikanu kuTuMbaM neravErchiMdi.

vistRtasthaayi rachanalu

prajaasaahiti, veekshaNaM, aruNataara, viSaalaaMdhra, aaMdhrabhoomi, di haans iMDiyaa vaMTi patrikalu… eemaaTa.kaam, epiveeklee.kaam, poddu.neT, prajaakaLa. oaar^ji, praaNahita.oaar^ji vaMTi veb^saiTlalO sains, saMgeetaM, bhaasha, saahityaM, viSishTavyaktulatO j~naapakaalu,.. ilaa gata panneMDELlugaa eMtO vaividhyapoorimaina rachanalanu SaravEgaMgaa vistRta sthaayilO aMdiMchina prajaa rachayita rOhiNee prasaad.

taMDri ko.ku. maarksisT padajaalaanni vaaDakuMDaa, saamaajika, aarthika pariNaamaalanu pragatiSeela kONaM nuMchi viSlEshistoo kalpanaasaahityaMlO kotta puMtalu tokki charitra sRshTistE,, tanayuDu kamyoonijaM pErettakuMDaa Saastreeyataku, aSaastreeyataku madhya unna tEDaanu evarinee noppiMchakuMDaa veelainaMta sayamanaMtO, aMdarinee aalOchiMpajEsElaa raayaDaMlO nishNaatuDayyaaru.

aayana gaDipina chivari saMvatsaraalu vyaktigaa tananu teevramaina adhyayanaaniki, vistRtamaina rachanaavyaasaMgaaniki aMkitaM chEsi uMDavachchu. adE samayaMlO paapular sains rachanaa prakriya tana dvaaraa oka kotta oravaDini aMdukuMdi. ekkaDaa siddhaaMtaM pErettakunnappaTikee, sains aavishkaraNala pariNaamaanni hEtupoorvakaMgaa vivariMchaDaMlO viSlEshiMchaDaMlO, sooTigaa vishayaanni anni vargaala paaTHakulaku aMdiMchi arthaM chEyiMchaDaMlO asaadhaaraNa naipuNyaM choopina praj~naaSaali eeyana.

sains pariSOdhanalu aavishkaristunna taajaa pariNaamaalanu eMta sulabha SaililO aayana pErkoMTaarO, aa pariNaamaalanu vivaristunnappuDu chinna chinna padabaMdhaalatO aayana chEsE vyaakhyalu ennO merupu vaakyaalanu sRshTiMchaayi. tana pradhaana rachana kaMTE tanu chEsina vyaakhyalu maLlee maLlee chaduvukOvaalanipiMchEMta aasakti kaligistaayi. alaagani moola paaTHaanni tElikaparustunnaTlu kaadu.

veMTrukavaasilO ryaaMkunu, seeTunu lEkuMDaa chEsE pOTee prapaMchapu parugupaMdeMlO, saaphT^vEr maayaajaalaMlO paDi pustaka adhyayanaM aMTE EmiTO teliyanaMtagaa koTTukupOtunna yuvataraM kooDaa aayana rachanalanu viSEshaMgaa chadavaTaM praaraMbhiMchiMdani telisinappuDu aayana nooTiki noorupaaLloo tana lakshya saadhanalO vijayaM saadhiMchinaTlE lekka. okE vishayaanni palu saMdarbhaallO cheppavalasi vachchinappuDu anivaaryaMgaa kanipiMchE punaraavRtti lOpaM kooDaa gamaniMchanaMtagaa tana rachanalu manalni muMduku naDipistaayi.

‘jeevaSaastra vij~naanaM samaajaM’ anE pustakaM prajaasaahiti prachuriMchina aayana toli pustakaallO okaTi. vRttireetyaa paramaaNu SaastravEttE ayinappaTikee, jeevapariNaama SaastraMlO jarugutunna viplavaatmamaina aavishkaraNalanu vibhramaMgaa pariSeelistoo tana dRshTiki vachchina prati kotta bhaavananu telugu maatramE telisina paaTHakulaku vivariMchaalanE abhipraayaMlO rachayita raasi prachuriMchina viluvaina vyaasa saMpuTi idi. ivi kEvalaM Suddha sains vyaasaalE ayitE vaaTiki iMta praachuryaM labhiMchEdi kaadEmO.

aarthika, saamaajika, raajakeeya, saaMskRtika aMSaalapai gatitaarkika dRkpathaM nuMDi chEsina vyaakhyalu, vyaMgyOktulu, churakalu, nikkachchi vimarSalatO kooDukOvaTaMtO rachayita sains vyaasaalaku viSishTa praamukhyata labhiMchiMdi. ee vyaasaalu chaduvutunnappuDu eMgels 130 saMvatsaraala kritaM appaTi sains pariNaama gatipai rachiMchina praamaaNika pustakaM ‘DayalekTiks aaph nEchur’ gurtochchiMdaMToo ee pustakaM parichayakarta atiSaya rahitaMgaanE cheppaaru.

daivaSakti kaadu… bhautika Sakti…

“dEvuDunnaaDani vaadiMchEvaaritO lEDani cheppaDaMtO oorukOkuMDaa jarugutunna saMghaTanala venaka eTuvaMTi bhautika Saktulu panichEstaayO hEtuvaadulu vivariMchagalagaali. ani “bhautika vaada dRkpadhaM aavaSyakata’ anE vyaasaMlO soochiMchina rachayita mooDhaviSvaasaalaku kottaraMgulu pulumukuMToo, vaaTini balaparachaDaM tama janmahakkayinaTlu pravartiMchE aadhunika aaTavikulapai anEka vyaasaallO vyaMgyavimarSalu chESaaru.

‘eerOju manamanukunnadi rEpu tappu kaavachchu’ anE EkavaakyaM dvaaraa Saastreeya aalOchanalu nitya prayOgaalatO elaa maarutoo vachchaayO atyaMta spashTaMgaa vivariMchaaru. 19va SataabdaMlO samaajaMlO unikilO unna anEka satyaalu 20va Sataabdapu nootana aavishkaraNala velugulO paakshika satyaalugaa, asatyaalugaa tElipOyaayani, yaavattu maanava, samaaja pariNaamaala vij~naanaM ilaa satyaasatyaala nirdishTa prayOga prakriyallOMchE niggudElutoo vastOMdani, staMbhiMchina aalOchanalaku, aj~naanaaniki saMbaMdhiMchina matabhaavanalaku, prakRtilOni rahasyaalanu niraMtaraM vedukutoo, paatabhaavanalanu sarididdutoo, tiraskaristoo kotta bhaavanalanu oohiMchE Saastra bhaavanalaku ErakaMgaanoo pottu kudaradani tElchicheppaaru.

adE samayaMlO praacheena kaalapu prajala viSvaasaalu appaTi parimitamaina sains^lO bhaagamEnani cheppaDaMlO rachayita EmaatraM venukaaDalEdu. saMtaanOtpatti saamarthyaaniki prateekalaina ammatalli bommalu, liMgaroopaalu vaMTivi tama manugaDaku mElu jarugutuMdani nammina prajalu chEstoovastunna taMtulEnani, ivi appaTi samaaja SrEyassu kOsaM jaripina taMtulE tappa, mataM pErutO alpasaMkhyaakulu itarulanu mabhyapeTTE daSa appaTikiMkaa praaraMbhaM kaalEdani chebutaaru. praacheenula saamoohika jeevita avasaraallO bhaagaMgaa ErpaDina ee rakamaina taMtulanu vivariMchE kRshi kooDaa sains^lO bhaagamEnaMTaaru.

prakRtilOni prati pariNaamaanni saMbhramaaScharyaalatO tilakistoo vachchina praacheena maanavulu, guhallO maarumOgE chappuLlaku, pratidhvanulaku kooDaa ateeta Saktulanu aapaadiMchi uMTaarani, prapaMchamaMtaTaa praacheena aaraadhanaa sthalaalalO puTTina maMtrOchchaaTanalaku Saktini aapaadiMchaDaM venuka idE daagi uMdani rachayita vyaakhyaanistaaru. maMtraala uchchaaraNaku ippaTikee mana dESaMlO eMtO Saktini aapaadiMchaDaanni ee saMdarbhaMgaa gurtu chEstaaru.

‘amaramainadi’ aatmakaadu. ‘janyupadaarthaM’

chaavupuTakalu anE vyaasaMlO ‘aatmaku chaavu lEdu’ anE saaMpradaaya bhaavanaku vyatirEkaMgaa sains paraMgaa adbhuta vyaakhya chESaareeyana.  manavaaLlu anukuMTunnaTlugaa manalO ‘amaramainadi’ -SaaSvatamainadi- aatmakaadu. ‘janyupadaarthaM’ ani tElchi chebutoo shaak kaligistaaru. ennO saMvatsaraalu batiki, aalOchiMchi, navvi, EDchi, EdO okanaaDu Svaasa peelchaDaM maanEsina manishi unikiki chaavu anEdi SaaSvatamaina aMtaM ani aMgeekariMchaDaaniki ‘manasoppadu’. kaanee jeevapariNaamaaniki maraNaM anEdi tappanisari avasaraM aMToo richarD Daakins -‘Selfish Gene,’ ‘The Blind watchmaker’ graMthaala rachayita- bhaavananu parama taarkikaMgaa vyaakhyaanistaaru rachayita.

chachchina tarvaata manalO ‘naSiMchanidi’ Edee uMDadani, manishi SareeraM yaMtraparaMgaa nooTa yaabhai ELlaku miMchi ‘naDavada’ni, adi arigi, tarigi, SithilamavutuMdani, aMdukE nooTa iravai daaTina ‘Sataadhika’ vRddhulevaroo prapaMchaMlO uMDaraMToo saMbhramaM golipiMchE vyaakhya chEstaaru. mottaM meeda jeevapariNaamaMlO chaavu anEdi prakRti paraMgaa choostE laabhadaayakaM -cost effective-. naanaaTikee arigipOyE prati praaNi Sareeraanni baaguchEstoo kalakaalaM mannETTu cheyyaDaM kaMTE aa SareeraMlO panikochchE padaarthaanni kotta SareeraMlO pravESapeTTi musali Sareeraanni avataliki neTTaDamE prakRtiki sulabhaM avutuMdi. kaabaTTi panikochchE padaarthaM aMTE manalO janyupadaarthamEnani pErkoMToo aatmala SaaSvatatvaanni, amaratvaanni chaavu debba koDataaru.

anniTinee aaDiMchE Sakti, anniTini sRshTiMchina sRshTikarta anE aaTavika daSalOni maanavula maanasika bhaavanalanu aadhunika sains poorva pakshaM chEstOMdani, praaNulu puTTaDaM, perugudala, vaaTilO kaligE Saareeraka maarpulu vaMTi vaaTanniMTinee niyaMtriMchaDaM saadhyamEnani vij~naanaSaastraM niroopistOMdani, manishE sRshTikarta avutunna prastuta kaalaMlO ‘viSvaamitra sRshTi’ni evarainaa chEyavachchani savaalu chEstunnaaru rOhiNee prasaad.

“jeevaraaSi charitra yaavattoo Diene taditara janyupadaarthaalannee tamanu taamu punasRshTi chEsukunE kaaryakramaM maatramE. praaNulannee iMduku tala oggavalasiMdE. iMdulO vivEkamoo, vivEchanaa modalainavaaTiki sthaanaM unnaTlu kanabaDadu” ani vyaakhyaaniMchaDaM dvaaraa daiva sRshTi bhaavananu edurkonnaareeyana.

alaagE manushulaMdaroo samaanaM kaadanE vishayaM janyu sthaayilO kooDaa sarainadE ani tElutOMdani, kaani ee vishayaM samaajaMlOni asamaanatalanu roopumaapaDaaniki manani prErEpiMchaali. balaheenulanu gaaliki vadilEyakuMDaa kaapaaDukuni, jaMtuvulaku, manaku bhEdaM uMdanEni niroopiMchaali ani vyaakhyaaniMchaDaM dvaaraa janyuparamaina asamaanatalanu samaajaMlOni asamaanatalatO sarichEsi pOlcharaadani soochistaaru.

‘jeevaSaastra vij~naanaM samaajaM’ anE pustakaM poDavunaa rOhiNee prasaad gaaru guppiMchina spoortidaayakamaina vaakyaaloo, vyaakhyalanu manaM ikkaDa chooDavachchu.

“deerghaayussu kaligiMchE pratyEka janyuvu Edee lEdu kaanee manaku maMchi aarOgyaanni, paTutvaanni ivvagaligina janyuvulu chaalaanE unnaayi.

chaavu anEdi janyuvula aMtima vaiphalyaM anukOvachchu. alaagE musalitanaM kooDaa kramaMgaa jarigina, jarugutunna janyuparamaina ksheeNata ani bhaaviMchavachchu.

‘amaratvaM’ siddhiMchakapOyinaa aayurdaayaM perugutuMdi.”

–chaavu guriMchi vEla saMvatsaraalugaa konasaagutunna jaDaatmaka taatvika bhaavanala sthaanaMlO ‘janyuvula aMtima vaiphalyamE chaavu’ anE bhaavananu manakaalapu  saiMTisTu maatramE pratipaadiMchagalaDu.

“kashTaallO unnavaaLlu dEvuNNi taluchukunnaTlugaa, prapaMchavyaaptaMgaa aMTurOgaalu lEdaa vaaTi guriMchina bhayaM periginappuDallaa prajallO sains vishayaala paTla kaasta aasakti perugutuMdi.

ippuDu manakunna svaataMtryamallaa Teeveelu choostoo iMDiyan aiDal guriMchi es^emes^lu paMpaTamE.

pakkavaaDikEsi chooDakuMDaa bassullO koorchunnappuDu kooDaa chepullO peTTuku vinaDaaniki seeDi plEyarloo, kEseT plEyarloo unnaayi. maree gubulu puDitE mokkukOvaDaaniki dEvuLloo, baabaaloo, jailukeLlani svaamulaarloo uMDanE unnaaru.

poTTakOsaM chadivE chaduvuloo, sainsoo oMTabaTTE avakaaSaM elaagoo lEdu kanaka adaMtaa marchipOyina ‘vidyaadhikulu’ anniTinee aaDiMchE pavaru guriMchi oohalallukuMToo uMTaaru.

anniTikee ateetaMgaa ‘janmaraahityaM’ saadhiMchaDamE goppa ani pratipaadiMchabaDiMdi. praaNamoo, spRhaa annee tyajiMchaaka ‘goppa’ anE bhaavana elaa kalugutuMdee evarikee teleedu.”

‘nosaTi raata’ nosaTi meeda kaaka ati sookshma jeevakaNaallO nikshiptamai uMdanaDaMlO saMdEhaM lEdu.

–paivaaTilO E vaakyaM choosinaa, samaaja naDakapai, avaaMChaneeya viSvaasaalapai teevramaina seTairE kanabaDutuMdi manaku.

“kshaNaallO rOgaalu nayaM chEseyyagalamani maMdula kaMpeneelu kEkalu peTTaDaMtO maamoolu prajalu pratidaanikee iTuvaMTivi vaaDaTaM modalupeDitE jabbukannaa chikitsE pramaadakaraM avutuMdi.”

–rOganirOdhaaniki avasaramaina maMdulu maatramE ivvakuMDaa eMta chinna pedda DaakTarainaa sarE viTamin TaableTlu istunnaaDaMTE ataDu poortigaa maMdula kaMpeneelaku ammuDupOyinaTlE lekka. nooTiki 75 SaataM vyaadhulu kEvalaM aahaaraM teesukOvaDaM dvaaraanE taggipOtaayani DaakTar samaraM gaaru paatikELlugaa mottukuni chebutunnaa manaM vinaM. mana daggari saMdulOni DaakTar maaTaMTE aMta guri manaku. soodimaMdi poDistEnE vaaDu saraina DaakTar anE okappaTi pallejanaM nammakaM eMtamaMdi DaakTarlaku batukunichchiMdO mari.

janyuprayOgaallO… mooDukaaLla kODipillalanoo, aavulaMta paalivvagaligina elukalanoo SaastravEttaloo kRtrimaMgaa sRshTiMchagalugutunnaaraMTE praaNula edugudalanu niyaMtriMchE prakriyalanu arthaM chEsukunnaarani telustOMdi.

paaSchaatya dESaallO  panichEsE chaalaamaMdi SaastravEttalu daivasRshTini E maatramoo nammanivaarE. eTochchee vaaLlu mana bhautikavaadullaagaa maarksisTulai uMDakapOvachchu. maarkijaaniki vyatirEkulainaa kaavachchu. vaari prayOgaalu maatraM hEtuvaadaaniki balaM chEkoorchutaayi. aa vivaraalu konnayinaa telusukOvaDaM bhautikavaadulaku avasaraM.”

–siddhaaMtaMpai atiprEma, siddhaaMta vyatirEkulapai guDDi vyatirEkata E samaajaanikainaa maMchidi kaadu. maarksisTu vyatirEkula prayOgaalu kooDaa hEtuvaadaaniki balaM chEkoorchutaayanaDaMlO rachayita jeevita kaalasaadhana dvaaraa poMdina anubhavamE kanabaDutuMdi manaku.

“punarutpattiki jeevakaNaalu prastutapu aatmahatya paddhatini ‘ennukunnaayaMTE’ jeevapariNaama kramaMlO takkina paddhatula kannaa idE balaMgaa nilavagaligiMdani oohiMchaali. idi prakRti siddhaMgaa ‘ateeta Saktula’ pramEyamEmee lEkuMDaa jarigina pariNaamaM.”

–jeevaraasula chaavu puTTukala prakriyalO daagina ‘prakRti eMpika’nu eMta prabhaavavaMtaMgaa rachayita ikkaDa cheppaarO chooDaMDi mari. aMdukE musalitanaM, chaavu anEvi prakRtiparaMgaa ‘vidhividhaanaM’ anipistaayaMTaareeyana. 300 kOTla saMvatsaraalanuMchi jeevakaNaalu tama chuTToo unna paristhitulaku taTTukuMToo tama manugaDanee, saMtaanOtpattini konasaagiMchaDaaniki vijayavaMtaMgaa prayatniMchina ee kaNaala phaarmulaayE ‘chaavupuTTukalu’ aMToo jeevanmaraNa rahasyaanni sains paribhaashalO nirvachistaaru rachayita.

“DainOsaarla puTTuka, edugudala prakriya bhoommeeda 16 kOTla saMvatsaraalu konasaagiMdaMTE idi eMta vijayavaMtamaina jeevapariNaamamO oohiMchukOvachchu… manavaaLlaku DainOsaarla saMgati telisi uMTE daanni kooDaa vishNuvu avataaraMgaa abhivarNiMchEvaarEmO kaani, ee bhayaMkara praaNulanu E dEvuDu E uddESaMtO anni kOTla ELlu uMDETTu sRshTiMchaaDO, avi eMduku aMtariMchaalsi vachchiMdO puraaNaalu cheppavu. sains maatraM ati saamaanyamaina kaaraNaalatO vivaraNalistuMdi.”

“vyaktula balaheenatalni upayOgiMchukunE doMgasvaamuloo, nijaayiteegaanE tappuDu nammakaalanu prachaaraM chEsE mahaneeyuloo telisi koMdaroo, teliyaka koMdaroo anEkamaMdini tappudaari paTTistunnaaru. jalubunu EmaatraM nayaM cheyyani in^hElarlalaagaa mooDhanammakaala, tappuDu vEdaaMtamoo chaalaamaMdiki taatkaalika upaSamanaM kaligistunnaayanEdi nijamE. ayinaa yadhaarthamEmiTO telusukOvaDaM aadhunika maanavuDiki janmahakku vaMTidi. adi viplavaaniki aayudhaM kooDaa.”

paramaaNuvu nuMchi jeeva pariNaamaM varaku…

pataaka sthaayiki chErina rachayitalOni ee bhaava spashTata vRtti jeevitaM nuMchE tanaku alavaDinaTluMdi. paramaaNu bhautikaSaastraMlO 70 pariSOdhanaa patraalu, jeevaSaastraM, bhautika SaastraM, bhautikavaadaMlO marO 300 vyaasaalu raasina ee ghanaapaaTHi… baabaa aNu pariSOdhana kEMdraMlO udyOgaM chEstunnappuDu You shape the work. Work shapes you. anE bhaavananu nammukunnaaraTa.  “E paninee vaddanE prasaktElEdu. alaa E paninainaa digvijayaMgaa chEsE sthaayiki veLLaanu. chEsE pratipaninee, aMtarjaateeya sadassulaku paMpE prati pEpar^nu itarula dRkkONaM nuMchi chooDaTaM, vispashTaMgaa, eTuvaMTi saMdEhaalakoo taavulEkuMDaa raayaDaM, cheppaalanukanna vishayaanni sooTigaanoo, ardhamayyEreetilO kamyunikET^ chEyaDaM veeTipainE naa dRshTi aMtaa vuMDEdi. bahuSaa ee skil^ nEnu perigina vaataavaraNaM, nEnu chadivina pustakaalE naaku ichchaayi. telugulOki anuvaadamaina rashyan^ saahityaM, sains^ pustakaalu, naanna rachanalu nEnu modaTigaa chadivina pustakaalu. chinnatanaMlO maa naanna Erparachina vaataavaraNamE deeniki kaaraNaM.”

“paramaaNu SaastravEttanaina nEnu jeevaSaastraM vyaasaalu raayaalanukOvaDaM marO malupu. adee aasakti vunna saadhaaraNa manishiki bOdhapaDE reetilO raayaalanukOvaDaM saahasamE. ayitE nEnu daanilO vijayaM saadhiMchaananE anukuMTaanu. gatitaarkika bhautikavaadaanni nammaDaMtO, prajalaMdaroo bahumukha paarSvaalanu kaligivuMDE samaajaM saadhyamEnani nammaDaMtO ippuDu mana pani mugisipOvaDaMlEdu. daanini aacharistoo, padimaMdikee cheppaDamanE avasaraM rOjurOjukoo mariMta vispashTaMgaa kaLLamuMdu gOcharistOMdi. naa daari naaku spashTaMgaa kanabaDutoonE vuMdi. (aruNapappu gaari blaag nuMchi)

prapaMchaMlOnE ati kashTamaina pani EdO cheppaMDiraa chooddaaM aMToo chinnappuDu skoollO maa telugu maasTaaru praSniMchEvaaru. koMDalekkaDaM, baruvumOyaDaM aMToo maa anubhavaMlO maaku telisinadallaa javaabE anukuni cheppEvaaLlaM. anniTinee khaMDiMchi maa maasTaaru oka chinnamaaTatO tElchEsEvaaru.

prapaMchaMlO anniTikannaa kashTamaina pani EmiTaMTE  ‘sulabhaMgaa raayaDamEraa’ anEvaaraayana.

rOhiNee prasaad gaaru alaa sulabhaMgaa raayaDaanni saadhiMchaaru. adi SaastraM kaavachchu, Saastreeya saMgeetaM kaavachchu, saahityaM kaavachchu. chinna pillalu modalukoni peddala varaku aMdarinee chadiviMchE saraLaSaili rachanalanu aayana telugu samaajaaniki aMdiMchaaru.

sainsuku saMbaMdhiMchina pustakaalatOpaaTu aayana aMtarjaalaMlO saraLamaina reetilO telugulOvyaasaalu raasaaru. vaaTilO prati okkaTee viluvainadE. parichayamunna vaaraMdarikee shaak kaligistoo aayana iMta arthaaMtaraMgaa pOvaDaM vaari kuTuMbaaniki, mitrulakoo eMta nashTamO, telugu paapular sains rachanaa prakriyaku aMtakaMTE adhika nashTaM.

gata naalugELlalO aayana raasina ‘jeeva Saastra vij~naanaM-samaajaM’, ‘maanava pariNaamaM’, ‘viSvaaMtaraaLaM’, ‘jeevakaNaalu-naaDeekaNaalu’, ‘prakRti-paryaavaraNaM’, ‘manushulu chEsina dEvuLlu’, ‘aNuvulu’ vaMTi sains pustakaalu paaTHakulanu aalOchiMpajEyaDamE kaakuMDaa sains vishayaallOni saMklishTatanu tolagiMchaayani prateeti poMdaayi.

prati hEtuvaadee, bhautikavaadee, saamaajika kaaryakartaa rOhiNee prasaad gaari sains rachanalanu svaMtaM chEsukOvaali, nibaddhatatO adhyayanaM chEyaali.

aayana vadiliveLlina rachanalu chadivE baadhyata manapai uMdi. vinamraMgaa aayanaku manaM ivvagaligE nivaaLi idokkaTE mari.

 

(This full length article was edited and published in Prajasakthi daily paper and website on 16-09-2012 by same heading. Now i am posting this full article for broder purpose. My heartious thanks to Prajasakthi and perticularly its Rajamundry edition chief Mr. Satya ji for his friendly support. I couldn’t type this in telugu as i am not having unicode font in my hand now.)

K.Raja Sekhara Raju

07305018409

Hyderabad

 

 

RTS Perm Link


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind