saMgeeta, saahitya, Saastraala mElukalayika: ke. rOhiNee prasaad

September 11th, 2012

manishi saadhiMchavalasina j~naanaarjana speshalaijEshan pEriTa mukkalugaa vibhajiMchabaDutunna kaalaMlO manamuMTunnaaM. phalitaMgaa oka kOrsunu maatramE manaM chadavagalaM. jeevitamaMtaa oka vRttilOnE manaM uMDagalaM. oka manishi reMDu, mooDu raMgaallO pravESiMchaTaM saadhyamEmO kaani anniMTilO nishNaatuDu kaavaDaM mana kaalaMlO kashTasaadhyaM.

samaajaM Erparchina ee rakaM j~naana vibhajananuMchi bayaTapaDina arudaina vyakti koDavaTivaTigaMTi rOhiNeeprasaad. aravaimooDELla vayassulO gata SanivaaraM anaarOgyaMtO muMbailO kannumooSaareeyana. saMgeetaj~nuDu, pramukha SaastravEtta, samarthuDaina rachayita ayina rOhiNeeprasaad paapular sainsu, saMgeetaM mariyu itara vishayaala guriMchi tana maatRbhaashaina telugulOnu, aaMglaMlOnu palu vyaasaalu raaSaaru.

manishi sajeevaMgaa uMDaalaMTE bahumukhaMgaanE uMDaalannadi koDavaTigaMTi rOhiNeeprasaad^ gaari nammika. ee viSvaasamE jeevitaaMtaM aayana vyaktitvaanni teerchididdiMdi. ee vishayaMlO koDavaTigaMTi kuTuMbaraavu gaari kauTuMbika, saahitya, saaMskRtika, Saastreeya vaarasatvaaniki eeyana pratiroopaM.

tadanaMtara jeevitaMlO mooDunnara daSaabdaalapaaTu bhaabhaa aNu pariSOdhanaa kEMdraM -baark^-lO rEDiyEshan^ seMTar^^lO heD^^gaa panichEsina eeyanaku jeevitaM chivarivarakoo saMgeetaMpai vyaamOhaM pOlEdu. saMgeetaM, saahityaM, SaastraM mooDiMTilO abhiruchi, aasaktulanu chivarivarakoo konasaagiMchaDaM mana samaajaMlO arudaina ghaTana. oka vyakti inni raMgaallO praaveeNyata choopaDaM, tudivaraku vaaTipai tana mudra vEyaDaM kooDaa aayanaku kuTuMba nEpadhyaMlOMchE saadhyamaiMdi.

iMTlO saahitya vaataavaraNaM, taMDrivalla prajaasvaamika, Saastreeya dRkpadhaM tODugaa eeyana chinnappaTinuMchE vividha j~naana roopaalapai aasakti peMchukunnaaru. chinnappuDu akka, tammuDitO chaduvula pOTeelO sunnaa maarkulE vastuMTE taMDri kuTuMbaraavugaaru anna okka mukka aayana jeevitaanni nippukaNaMlaa veligiMchiMdi. “chaduvukOkapOtE evariki nashTaM? vaaLlE maTTikoTTukupOtaaru” aMToo ko.ku. chEsina okE oka vyaakhya eeyana jeevitamaMtaTinee alarT chEsiMdi. saMgeetaj~naanaM tappa veeDiki chaduvuraadu ani kuTuMbaM niSchitaabhipraayaaniki vachchEsinappaTikee ko.ku. gaari aa vyaakhyE tana bhaavijeevitaanni aNupariSOdhanala varaku naDipiMchiMdaMTaareeyana.

chaduvulO sunnalu vachchinaa saMgeetaM aMTE chinnappaTinuMchE chevikOsukunEvaaru. taMDri ko.ku. adbhutaMgaa vaayiMchE haarmOniyaM peTTepainE tanu kooDaa vaayistoo pollupOkuMDaa raagaalu nErchukunnaaru. ee kramaMlOnE padyaalu, paaTalu raayaDaM, vaaTiki raagaalu kaTTaDaM, nRtyaroopakaalni roopoMdiMchaDaM alavaDiMdi. unnata vidya chaduvukuMTunna viSaakhapaTnaMlO sitaar^noo vadalalEdu. udyOga reetyaa boMbaayi vachchina tarvaata saMgeeta saadhana konasaagistunna kramaMlO akkaDi teluguvaaritO kalisi telugu saahitya samitini praaraMbhiMchi kumaara saMbhavaM baalEku 55 raagaalatO saMgeeta roopakalpana chESaaru. koochipooDi, bharatanaaTyaM, kathak, oDassee nRtyaalanu kalabOsi kRshNapaarijaataM byaalE roopoMdiMchaaru.

ivi baagaa pErukekkaDaMtO saMgeetaM tana jeevitaMlO bhaagamaipOyiMdi. karnaaTaka saMgeetaM, hiMdoostaanee saMgeetaMlO nishNaatulaina gaayakulu appaTlO tarachugaa koku gaari iMTiki vastuMDaMtO vaari maaTalanu vinaDaM dvaaraanE aayana saMgeetaMpai teevra vyaamOhaM peMchukunnaaru. muMbailO saMgeeta kachchEreelu ivvaDaM sarEsari. kramaMgaa sitaar tana jeevitaMlO viDadeeyaraani bhaagamaipOyiMdi. pramukha sitaar saMgeeta vidvaaMsuDu ustaad imrat khaan SishyarikaM sitaar vaayidyaMpai naipuNyaanni peMchiMdi. 1986lO yuneskO aadhvaryaMlO nirvahiMchina 40va vaarshikOtsavaMlO sitaar vidvaaMsuDigaa rOhiNeeprasaad palu praSaMsalu aMdukunnaaru. hiMdoosthaanee, karnaaTaka jugal^baMdeelO nishNaatuDayyaaka 90lalO amerikaalOni palu nagaraalalO saMgeeta kaLaa pradarSanalu ichchaaru kooDaa. ee aNubhautika SaastravEtta, Saastreeya saMgeetaaniki kooDaa samasthaayini ichchi gauraviMchaDaM maree viSEshaM.

muMbailO jarigE saMgeeta kachchEreela guriMchi, akkaDi suprasidda savaayee gaMdharva utsava viSEshaala guriMchi aayana oka imeyil^lO ichchina vivaraNa eMtO aasakti goluputuMdi. daSaabdaala kritaM tanu choosina, paalgonna aMSaalanu kooDaa ninna monna jariginaTlugaa vivariMchaDaM aayana asaadhaaraNa j~naapakaSaktiki nidarSanaMgaa nilustuMdi. machchuku okaTi.

“mooDu daSaabdaalaku paigaa muMbayilO unnappaTikee nEnu okkasaari maatramE (1971lO) savaayee gaMdharva utsavaaniki haajarayaanu. eMdukaMTE akkaDiki vachchE kaLaakaarulaMdaroo muMbayilO taruchugaa kachEreelu chEsEvaaru. kiraanaa saMpradaayaaniki cheMdina bheeMsEn jOshee tana guruvu pEriTa jaripE ee 3 rOjula saMgeetOtsavaM chalikaalaMlO jariginappaTikee appaTlO ayidaaru vElamaMdi prEkshakulanu aakarshiMchEdi. raatri 8 praaMtaala modalaina kachEreelu poddunna 6 daakaa eDategaka saagEvi. chivarirOjuna maatraM madhyaahnaM 12 daakaa jarigEdi. aMdarikannaa taravaata bheeMsEn kachEree jarigEdi. mugiMpu kOsaM paaDE (siMdhu) bhairavi raagaM maatraM savaayee gaMdharva rikaarDu mOgiMchi vinipiMchEvaaru. 1971lO jarigina utsavaMlO maa guruvu imrat khaan^gaari sitaar kachEree, birjoo mahaaraaj kathak nRtyaaniki SaaMtaaprasaad tabalaa sahakaaraM, kiraanaa gaayani heeraabaayee baDOdEkar^ku sanmaanaM vagairaalannee jarigaayi.”

paramaaNu bhautikaSaastraMlO 70 pariSOdhanaa patraalu, jeevaSaastraM bhautika SaastraM bhautikavaadaMlO marO mooDoMdala paigaa vyaasaalu raasina ghanuDu rOhiNee prasaad. ivannee oka ettaitE bhaarateeya saMgeetakaarulapai, saMgeetavaayidyaalapai rOhiNeeprasaad ichchina charitra DaakyumeMTEshan okettu. 2000 saMvatsaraM nuMDi 2012 janavari varakoo hiMdoostaanee, karnaaTaka saMgeetaMlO ghanaapaaTHeelugaa taananukunna viSishTavyaktula jeevita viSEshaalanu, bhaarateeya saMgeeta raagaalanu varusagaa eemaaTa.kaam veb patrikalO vyaasaroopaMlO poMduparchaaru.

“saMgeetaM, saahityaM, boMbaayilO pravaasaaMdhra jeevitaM guriMchi rOhiNeeprasaad gaaru chEsina anEka rachanalu, vividha aMSaala meeda aayana abhipraayaalu eemaaTa patrikalO chadavochchu.”

SaastreeyasaMgeetaMlO, mukhyaMgaa hiMdoostaaneesaMgeetaMlO, viSEshamena pratibha unna eeyana pradhaanaMgaa sitaar^ vaadyakaarulu. muMbailO ennO lalitasaMgeeta kaaryakramaalu ichchaaru, ippiMchaaru. saMgeetaM guriMchina anEka viSEshaalanu vivaristoo vaaru raasina vyaasaalu saMgeetaMtO iMtakumuMdu parichayaM lEni vaariki kooDaa daanlO aasaktini, abhiruchini kaligistaayani pEru poMdaayi. eeyana bhaarateeya saMgeetakaarulu, saMgeeta raagaalu, saMgeeta vaayidyaala viSEshaala guriMchi daadaapu nalabhai vyaasaalanu iMtavaraku prachuriMchaDaM gamanaarhaM.

‘Sruti miMchani raagaM,’ ‘mana Saastreeya saMgeetaM,’ ‘raagaaloo svaraaloo,’ ‘Srutilayala naMdanavanaM,’ ‘sinimaa paaTallO taaLaM, naDakalu, virupulu,’ ‘paaTallO layavinyaasaalu,’ ‘hiMdoostaanee saMgeetaM,’ saMgeetaMtO kustee,’ ‘jugal^baMdee kachEreelu,’ ‘keebOrD meeda raagaalu,’ ‘hiMdoostaanee gaatra saMgeetaMlO gharaanaalu,’ ‘kalyaaNi raagaM – anubaMdhaM,’ ‘hiMdOLa raagaM – anubaMdhaM,’ ‘bhaavataraMgaala siMdhuvu: bhairavi,’ ‘khamaaj/khamaach/ kamaas raagaM,’ ‘pushpa vilaapaM – raagaalatO sallaapaM’ vaMTi palu rachanalalO.. saMgeetaMlOni raagaalu svaraalu, laya vinyaasaalu, taaLaM naDakalu, virupula guriMchina praadhamika samaachaaraanni eeyana atyaMta sulabhareetilO paaTHakulaku aMdiMchaaru. saMgeetaM aMTE Onamaalu teliyani vaariki kooDaa aasakti kaligiMchE rachanalivi.

hiMdoostaanee saMgeetaMlO diggajaalapai ‘sitaar, sur^bahaar^la savyasaachi ustaad imrat^khaan,’ ‘guruvula saMsmaraNa konasaagistunna gaayani prabhaa aatrE,’ ‘atyuttama hiMdustaanee gaayakuDu baDEgulaaM aaleekhaan,’ ‘vaadya saMgeetaaniki adbhuta deevaM veligiMchina allaauddeen^khaan,’ ‘tabalaa maaMtrikuDu ahmad^jaan thirakvaa,’ ‘gaayaka gaMbheeruDu ustaad ameer^khaan,’ ‘sarvOttama sitaar vidvaaMsuDu ustaad vilaayat^khaan’ vaMTivaaripai apuroopa vishayaalanu paMchukunnaaru. dakshiNa bhaarateeya saMgeetaj~nulu ‘mahaamahOpaadhyaaya eemani SaMkaraSaastri,’ ‘saarthaka naamadhEyuDu saMgeetaraavu,’ ‘naushaad,’ ‘Opee nayyar,’ ‘baalamuraLee kRshNa,’ ‘baalamuraLee kRshNa saMgeetaM,’ ‘asaamaanya saMgeeta darSakuDu si.aar. subbaraaman,’ ‘saMgeetarasa paanaSaala ghaMTasaala’ vaMTi pramukhula kRshi vivaraalu kooDaa aMdiMchaaru.

eeyana aMdiMchE vishayaM, Saili eMta prabhaavavaMtaMgaa uMTuMdO telusukOvaDaaniki “mana Saastreeya saMgeetaM‘ anE eeyana okka rachana chadivitE chaalu. “anaadigaa prajalu paaDukonE jaanapada saMgeetaM nuMchi puTTi,saMskRteekariMchabaDi prastutapu roopaanni saMtariMchukunna mana Saastreeya saMgeetaM eenaaTi prajala saMgeetamena sineegeetaalanoo, lalita saMgeetaanni viSEshaMgaa prabhaavitaM chEsiMdi. maarumoola pallellO sinimaa shOkulu sOkanivaaru maatraM iMkaa tama jaanapada saMgeetaM paaDukuMToonE unnaaru. gaddar^ vaMTi gaayakulu aa baaNeelanu anusariMchi tama bhaavaalanu ati samardhavaMtaMgaa prakaTiMchaDaM choostoonE unnaaM.”

Saastreeya saMgeetapu moolaalu kooDaa anaadi prajala jaanapada saMgeetaMlOMchE puTTaayani chadivitE chaaritraka kramaMlO saMgeetaM abhivRddhi cheMdina teeru paTla aasakti kalugutuMdi. “Saastreeya saMgeetaM nErchukOvaDaM anEdi oka Sikshalaagaa anipiMchakooDadu.” anE veeri abhipraayaM chadivEvaari kaLlallO merupunu sRshTistuMdi.

“j~naapakaSakti uMDaali. nErchina prateedee kaMTHasthaM kaavaali. abhyaasaM raakshasa saadhanalaagaa uMDaali. saadhana chEstunnappuDu E abhyaasaM valla E phalitaM kalugutuMdO choochaayagaanenaa teliyaali. gaatraM nErchukOnivaaru kooDaa vidhigaa taamu vaayiMchabOtunnadi paaDi choochukOvaali. ee  paaDaDaM eMta mukhyamO chaalaa maMdiki teliyadu. svaraj~naanaM lEnivaariki adi abbE avakaaSaM, paaDukOvaDaM valla perugutuMdi.”

oka mitruDannaTlugaa, sains, saMgeetaM, saahityaM mooDiMTilOnoo praaveeNyata saadhiMchina bahumukha praj~naaSaali rOhiNee prasaad gaaru iMta haTHaattugaa nishkramiMchaTaM anoohyaM, jeerNiMchukOlEni vaastavaM! Saastreeya aMSaalanu -saMgeeta melakuvalanu kooDaa- hEtuvaada dRkpathaMtO saraLaMgaa, aatmeeyamaina SaililO vivariMchaTaMlO aayana ko.ku.nu gurtukutestaaru! oka rachayitagaa, saMgeetakaaruDigaa, SaastravEttagaa, hEtuvaadigaa aayana vaMTi vyakti maLlee puTTaDaaniki chaalaa kaalaM paDutuMdi.

mugiMpu
ivvaaLa rOhiNee prasaad mana muMdu lEru. saMgeetaMlOni praadhamika vishayaalanu maMchineeLla praayaMlaa vivariMchina veeri rachanalu ikanainaa prachuriMchavalasina avasaraM uMdi. saMgeeta vaayidyaalapai, hiMdoostaanee, karnaaTaka saMgeeta vidvaaMsulapai, ghaMTasaala vaMTi amaragaayakulapai, chitrasaMgeeta darSakulapai eeyana rachanalu eemaaTa.kaam^lO marOsaari chaduvutunnappuDu okaTE aalOchana. Saastreeya. saMgeetaMpai, chitrasaMgeetaMpai iMta prabhaavavaMtamaina rachanalu chEsina eeyana kRshi eMduku innaaLlugaa pustaka roopaM daalchalEdanipistuMdi. eemaaTa.kaam vaaru ippaTikayinaa ee paniki poonukOgaligitE saMgeeta charitra DaakyumeMTEshan^lO rOhiNeeprasaad gaari aatmaavishkaaraM telugu paaTHakulaMdarikee aMdutuMdi.

rOhiNeeprasaad gaaritO parichayamunna vaaru ippuDaayana guriMchi paMputunna spaMdanalu aayana bahumukha vyaktitvaanni mariMta tETatellaMgaa chEstunnaayi. mottaM saMgeeta charitranE tana chEtivELlameeda peTTukunna ee pratibhaamoortini, saahityaM, sains, anuvaadaalu, saMgeetaM vaMTi palu raMgaallO tana mEdhassunu praSaMsiMchaDaM sarE sari. tananu kalisEMduku vachchina vaariki paata hiMdee, telugu paaTalu, gajals kooDaa paaDi vinipiMchi tanmayulanu chEsEvaaraTa. itarula saMtOshaanni taanu aasvaadiMchEvaaraTa. atyaMta spashTaMgaa sabhallO sains guriMchi itara vishayaala guriMchi eeyana prasaMgaalu vinnavaaru eeyana bhaavaspashTatanu marchipOlEmani chebutunnaaru.

inni raMgaallO praaveeNyamunna ee viSishTavyaktini aaMdhrajyOtilO aayanapai vachchina nivaaLi vyaasaM choosEMtavaraku telusukOlEka pOyaamani koMdaraMTunnaaru. vaadaalaku, vivaadaalaku ateetaMgaa jaati saMpadagaa velugoMdavalasina manushulu aj~naataMgaanE uMDipOvalasiraavaDaM, telisina vaariki maatramE vaari parichaya sugaMdhaalu migalaTaM kanna vishaadaM EmuMTuMdi?

marOsaari… bhaarateeya saMgeeta reetulapai aayana rachanalu pustakaMgaa veluvaDitE aayana kRshi, saMgeeta charitrapai aayana aalOchanalu prapaMchaaniki mariMtagaa aMdE avakaaSaM uMTuMdi.

(ee kathanaM kOsaM aruNapappu gaaru rOhiNee prasaad^gaaritO chEsina iMTarvyoonuMchi, eemaaTa.kaam veb^saiT nuMchi konni vivaraalu teesukOvaDaM jarigiMdi. veeriki kRtaj~natalu.)

aan^lain^lO chaMdamaama parichayaM: rOhiNeeprasaad kRshi
teluguvaari baalyaaniki, iMkaa cheppaalaMTE bhaarateeyula baalyaaniki aikaan^gaa nilichipOyina ‘chaMdamaama, patrika guriMchi eemaaTa.kaam lO rOhiNeeprasaad gaaru 2006lO aMdiMchina ‘chaMdamaama j~naapakaalu’ rachana aan^lain paaTHakalOkaMlO oka saMchalanaM kaligiMchiMdi.

26. chaMdamaama j~naapakaalu

chaMdamaama diggaja chitrakaarula guriMchi, kokutO sahaa saMpaadaka bRMdaM guriMchi, chaMdamaama charitra guriMchi sthoolaMgaa telipina ee rachana telugudESaMlO, vidESaallO kooDaa chaMdamaama guriMchi kotta aasakti kaligiMchiMdi. chaMdamaama abhimaanulu, aaraadhakulu kalisi chaMdamaama pichchOLlu anE svayaM prakaTita saMsthagaa ErpaDi chaMdamaama patrika guriMchi saMvatsaraalapaaTu prachaaraM chEsukuMToo veLlina charitraku ee vyaasamE naaMdipalikiMdi. ippuDu prapaMcha vyaaptaMgaa chaMdamaama priyulaku 1947 joolai toli saMchika nuMchi 2012 aagasTu saMchika varaku saaphT^kaapeela roopaMlO labhyamavutunnaayaMTE daaniki rO.pra gaari toli vyaasamE moolaM.

taMDrilaagaa kalpanaa saahityaMlO rOhiNee prasaad gaaru peddagaa rachanalu chEsi uMDakapOvachchu kaani 2010 nuMchi chaMdamaamalO konni pillala kathalu raaSaaru. tanu raasina bEtaaLa katha kooDaa aa saMvatsaramE prachuriMchabaDiMdi. chaMdamaamaku chaalaa aalasyaMgaa parichayamaina eeyana 2010lO telugu minahaa itara bhaashalalO chaMdamaama patrika anuvaadakula kOsaM eMpikaina telugu kathalanu iMgleeshulOki anuvadiMchaaru.

oka aksharaM kooDaa vaMkabeTTaDaaniki veellEdani chaMdamaama yaajamaanyaM nuMchi praSaMsalaMdukunnaMta chakkani anuvaadaM aayanadi. ee kramaMlOnE 1947 nuMchi 1953 varaku chaMdamaama paata saMchikalalOni kathalanniMTinee aaMglaMlOki maarchE bRhat praajekTulO aayana keelakapaatra pOshiMchaaru. merupuvEgaMtO, khachchitamaina padajaalaMtO chaMdamaama kathalaku aayana chEsina anuvaadaalu chaMdamaama aan^^lain laibrareelO prastutaM bhadraMgaa amari unnaayi.

RTS Perm Link


2 Responses to “saMgeeta, saahitya, Saastraala mElukalayika: ke. rOhiNee prasaad”

 1. SriRam on September 11, 2012 11:32 PM

  raaju gaaru,
  ninna aaMdhrajyOti lO pai vyaasaM chadivaanu. aayana guriMchi anni vivaraalu chaalaa chakkagaa vyaasaMlO poMduparachaaru. rOhiNi prasaad gaariki ghanamaina nivaaLulu arpiMchaaru. aayana telugulO sains meeda raasina pustakaalu chadivaanu. taMDriki tagga tanayuDu.

  SriRam

 2. chandamama on September 12, 2012 4:14 AM

  Sreeraam gaaroo,
  aayana sains^pai raasina vyaasaalu chadivaaru kadaa. samayaM uMTE vaaTipai mee abhipraayaalanu, parichayaanni raasi prachuriMchavachchu kadaa.. tana rachanalapai pheeD^byaak^nu aayana eMtagaanO kOrukunnaaru. lOTupaaTlanu savariMchukOvaDaaniki abhipraayaalu, vimarSalaku miMchina maargaM lEdani aayana pragaaDha nammakaM. meeku veelayitE mee abhipraayaM aMdarikee aMdajEyagalaru.

  dhanyavaadaalu

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind