draaviDa bhaashala yugakarta bhadriraaju kRshNamoorti ika lEru….

August 11th, 2012

bhaashaa Saastra charitralO, pratyEkiMchi draaviDa bhaashaa Saastra adhyayana charitralO oka yugakarta ika lEru. 20va SataabdilO aadhunika Saastreeya paddhatullO draaviDa bhaashaa pariSOdhana chEsi draaviDa bhaashaadhyayana raMgaaniki Saastreeyatanu saadhiMchipeTTina mETi bhaashaa Saastraj~nuDu bhadriraaju kRshNamoorti gaaru ee SanivaaraM udayaM kannumooSaaru.

gata reMDu SataabdaallO draaviDa bhaashaadhyayanaMlO saadhiMchina abhivRddhini saadhikaaraMgaa charchiMchina ‘draviDayan laaMgvEjes’ udgraMthaaniki eeyanE karta. vartamaana taraM draaviDa bhaashaa Saastraj~nulaku praamaaNika graMthaMgaa nilichina yugakartRka rachana idi. viSvavidyaalayaallOni telugu saahitya, bhaashaa Saastra vibhaagaallO aayana rachiMchina bhaashaadhyayana graMthamE daSaabdaalugaa paaTHyaMgaa uMToo vastOMdi. draaviDa bhaashaa tatvaM guriMchi, telugu dhaatuvula praatipadika svaroopa svabhaavaala guriMchi, telugu bhaasha naveekaraNa guriMchi aayana ennO pariSOdhanaa graMthaalu, vyaasaalu rachiMchaaru.

draaviDa bhaashala adhyayanaMlO kotta adhyaayaMgaa maari nilichina aachaaryuDu bhadriraaju kRshNamoorti ee raMgaMlO aadhunika tulanaatmaka adhyayana paddhatini pravESapeTTina pariSOdhakuDigaa charitrakekkaaru. reMDu Sataabdaala kritaM aaMgla bhaashaa Saastraj~nuDu bishap raabarT kaalD^vel draaviDa bhaashala adhyayanaaniki kotta baaTalu teestE, aayana maargaMlO muMduku saagina bhadriraaju 1949 nuMchi ennennO apoorvamayina pariSOdhana paddhatulu amalu chEstoo pOyaaru.

achchamaina pariSOdhana
draviDiyan liMgvisTiks pariSOdhana modalupeTTE naaTiki aa SaastraM SiSupraayaMlO uMdi. bishap kaaDvel, DaakTar murre bi.emenO, barO, bhadriraaju kRshNamoorti vaMTi hEmaahEmeela adviteeya kRshi phalitaMgaa ee rOjuna draaviDa bhaashaa SaastrapariSOdhana kommaloo remmalatO vistariMchi mahaavRkshaMgaa edigiMdi. “mana dESaMlO maatramE kaadu- aMtarjaateeyaMgaanE ee adhyayana vibhaagaaniki apaaramayina praamukhyaM dakkutOMdi ippuDu. saahityaM- bhaasha- Saasana pariSOdhana- saaMskRtika charitralaaMTi raMgaallOnE kaakuMDaa maanavaSaastraM, samaaja pariNaama SaastraM, aachaara vyavahaaraala adhyayanaM, saaMskRtika saMpradaayaala viSlEshaNa, paMDagaloo pabbaala anvayaM- ilaa anEka adhyayana vibhaagaallO bhadriraaju pariSOdhanalaku keelakamayina praadhaanyaM uMTOMdi.”

vRtti pada kOSaala nirmaaNaM. vyavasaayaM nuMchi modalupeTTi, chEnEta taditara vRttulavaaLlu viniyOgiMchE paaribhaashika padaalanu okachOTa chErchi, charitra kOsaM bhadraparachaDaM kRshNamoorti gaari maargadarSakatvaMlO saagina adbhutamayina kRshi. bhaaratadESa bhaashaa charitralOnE moTTamodaTi mETi kRshi iMdi. aaru daSaabdaalaku paigaa, draaviDa bhaashallO pariSOdhanaa kRshitO prapaMchavyaaptaMgaa aayanaku gurtiMpu dakkiMdi.

1986-87 praaMtaMlO esvee yoonivarSiTeelO jarigina oka seminaar saMdarbhaMgaa bhadriraaju gaaru tirupatiki vachchinappuDu appaTi naa pariSOdhana gaiD pi.si narasiMhaareDDi tarapuna veerini pratyakshaMgaa kalisina anubhavaM naaku dakkiMdi.

samakaaleena bhaarateeya bhaashaaSaastravEttallO, maulika bhaashaa pariSOdhakullO, aadhunika nighaMTu nirmaatallO agragaNyulayi prapaMchaprakhyaati poMdina okE okkaru bhadriraaju kRshNamoortigaaru. giDugu gurajaaDala vaarasulugaa vyaavahaarika bhaashOdyama lakshyaanni, sarvOnnata vidyaasthaayivaraku vistariMpajEsi kRtakRtyulayi telugu bhaasha samagraabhivRddhiki bahu vidhaalugaa kRshi chEsina mahaneeyuDeeyana.

telugu kriyaa praatipadikala meeda pariSOdhana chEsi pihech.Di. Digree aMdukunna bhadriraaju kRshNamoorti gaarini anEka vidESeeya vidyaalayaalu, amerikaa, japaan, jarmanee, rashyaa vaMTi dESaallOni saMsthaloo, bhadriraaju vaarini aachaarya padavitO aahvaaniMchaayi. yunaiTeD kiMg^Dam lOni raayal sosaiTee aph eDiMbar varishTHa viSishTa sabhyatvaM ee saMdarbhaMlO cheppukOdaggadi. 2004lO mottaM bhaarateeyullO ee gauravaanni poMdinavaaru bhadriraaju kRshNamoorti gaarokkarE.

telugu dhvanula uchchaaraNa guriMchi iMDiyan sTaaTisTikal insTiTyooT^lO veeru chEsina kRshi viSishTamayinadi. dESavidESaallOni anEka unnata vidvat saMsthala nuMDi iMta gurtiMpoo inni gauravaaloo poMdina vaaru kOTla maMdiki okkaruMDaTaM arudu!

“bhaaratadESaM mottaM meeda tolisaarigaa vidESaallO bhaashaaSaastraadhyanaM chEsi pariSOdhana kaaviMchaaru bhadriraaju kRshNamoortigaaru. bhaashaaSaastra siddhaaMtaala anuvartanaM gaani, vividha kONaallO bhaashaadhyayanaM gaani, bhaarateeya bhaashallO marO bhaashalOnoo jaraganaMta kRshi telugu jaragaDaaniki pradhaana kaarakulu veerE. dakshiNaasiyaa bhaashallO aadhunika bhaashaa Saastra paddhatilO vRttipadakOSaala nirmaaNaM tolisaarigaa telugulOnE jaragaDaaniki kaarakulu veeru. telugulOni aadhunika bhaashaa maMDalaalanu vargamaaMDalikaala svaroopaanni tolisaari SaastreeyaMgaa niroopiMchina vaaroo, pramaaNa bhaashaa lakshaNaalanoo prayOjanaalanoo nirdishTaMgaa nirvachiMchi spashTaparichina vaaru kRshNamoortigaaru. anni sthaayila paaTHya pustakaallOnu vaaDuka bhaashanu pravESapeTTaDaaniki jarigina prayatnaMlO saphalata saadhiMchi satphalitaalu choopiMchaaru.”

“vidESeeyulaku, vividha bhaasheeyulaku iMgleesh dvaaraa telugu bOdhiMchaDaaniki saadhana saamagrini tayaaru chESaaru. telugu-iMgleesh nighaMTu nirmaaNaaniki poonukunnaaru. telugu akaaDami chEpaTTina saamaajika bhaashaa pariSeelana pathakaaniki svaroopa svabhaavaalanu, vidhividhaanaalu nirNayiMchaaru. aadhunikamaina telugu bhaashaku iMgleeshulO (gvin gaaritO kalisi) vyaakaraNa graMthaM rachiMchaaru. bhaashaayOjanaavaSyakatanu, bhaashaabhivRddhi vyoohaalanu vipulaMgaa charchiMchaaru. telugulOnoo itara bhaarateeya bhaashallOnu pratikaa bhaashalO kanipiMchE nootana pada kalpana vidhaanaalanu pariSeeliMchaDaaniki veeru dESaMlO praprathamaMgaa oka jaateeya sadassu nirvahiMchi daani phalitaalanu pustakaroopaMlO prachuriMchaaru. deeni prEraNavalla patrikaabhaasha oka pratyEka pariSOdhana raMgaMgaa dESaMlO vistariMchiMdi. chaduvuraani vayOjanulaku telugu nErpaDaaniki tagina pustakaalanu SaastreeyaMgaa tayaaru chESaaru.”

DaakTar marree bi. emenO gaari priyaSishyulu
kenaDaalO puTTi, iMglaaMDoo amerikaalalO chaduvukuni, amerikaalO panichEstoo bhaashaa pariSOdhana kOsaM bhaarata dESaM veLLi, aa jana jeevana sravaMtilO kalisipOyi, dakshiNa bhaarateeya bhaashaloo, Sabdaaloo, Sabda vyutpattulapai (Linguistics, phonetics and Etymology) pariSOdhana chEsi, vaaTini velugu lOki techchina bhaashaamaharshi DaakTar marree bi. emEnO gaari priyaSishyulu bhadriraaju kRshNamoorti. aakspharD^ viSvavidyaalayaMlO pani chEsina kee.SE. barrO tO kalisi emenO prachuriMchina draaviDa bhaashaavyutpatti viSEsha nighaMTuvu (Dravidian Etymological Dictionary,aka. DED) tarataraalakoo nilichipOyE udgraMthaM.

emenO gaariki bhadriraajugaaru bhaashaadhyayanaMlO SishyuDaina charitranu aayana maaTallOnE viMdaamu.
“kRshNamoorti telugu bhaashapai pariSOdhana chEyaDaanikai pensilvEniyaa viSvavidyaalayaMlO chEraaDu. kaanee akkaDa draviDa bhaashalu telisinavaaru evaroo lEkapOvaDaMchEta atani siddhaaMta vyaasaaniki paryavEkshakuDigaa uMDamani nannu kOraaru. naaku bhaashaaSaastraM telisinaa telugu aMtagaa raadu, mari atanEmO telugulO uddaMDuDu. alaa maa jaMTa sariggaa kalisiMdi. chaala maMchi pariSOdhanalu chESaaM mEmiddaramoo kalisi. atanu, chaalaa maMchi manishi. goppa Saastraj~nuDu maatramE kaadu, goppa adhyaapakuDoo, paripaalanaadakshuDu kooDaa. usmaaniyaa viSvavidyaalayaMlO bhaashaaSaastra vibhaagaanni eMta vRddhilOki techchaaDO! atanu haidaraabaadu viSvavidyaalayaaniki upaadhyakshuDugaa unnappuDu, naakoka gaurava DaakTarETu ichchaaru. naaku chEyabaDina anni sanmaanaallOnoo idaMTE naaku chaalaa garvamoo, makkuvaanoo. naa priya SishyuDichchiMdi kadaa!”

(dakshiNa bhaarateeya bhaashaa Saastraj~nuDu: marree emenO
http://www.eemaata.com/em/issues/200209/73.html  nuMchi)

telugu vyaakaraNaM, maaMDalika bhaashalu, nighaMTu nirmaaNaM, aksharaasyataa vyaapanaM, draaviDa bhaashala tulanaatmaka adhyayanaM vaMTi vishayaallO kRshNamoortigaaridi maargadarSakamaina kRshi. jaateeya, aMtarjaateeya sthaayilO samakaaleena pramukha bhaashaavEttala mannanalaMdukunna bhadriraaju gaaru draaviDa bhaashaa Saastra adhyayanaMlO yugakartRtva rachanalu chESaaru.

ippaTi varaku bhadriraaju vaaru telugulOnu, iMglishulOnu prachuriMchinavi 25 graMthaaloo, nooTiki paigaa pariSOdhana vyaasaalu unnaayi. vaaTilO pratyEkaMgaa cheppukOdagga iMglish pustakaalu

1. A Grammar Of Modern Telugu by Bhadriraju Krishnamurti, J.P.L. Gwynn
2. Telugu Verbal Bases: A Comparative And Descriptive Study
3. Comparative Dravidian Linguistics: Current Perspectives
(This volume is a contribution both to comparative Dravidian studies and to the theory of language change and linguistic reconstruction. It makes available the author’s most important published articles on Dravidian over the last forty years and includes a new and substantial introduction to the field. The book concludes with a survey of Dravidian language studies over the last thousand years and a critical account of work since 1950. Those articles reprinted in the work appear substantially unchanged, with individual comments.)

4. Language, Education and Society
5. The Dravidian Languages (published 2003 2 editions)
(The Dravidian languages are spoken by nearly 200 million people in South Asia and in diaspora communities around the world. They include Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu, as well as over 20 non-literary languages. Bhadriraju Krishnamurti, one of the most eminent Dravidianists of our time, provides a linguistic overview of the Dravidian language family. He describes its history and writing system, discusses its structure and typology, and considers its lexicon. Distant and more recent contacts between Dravidian and other language groups are also covered.)

6. Konda or Kubi A Dravidian Language (Hyderabad Government of Andhra Pradesh, 1969)
7. Gold Nuggets An Anthology of Selected Post-independence of Telugu Short Stories in English (Translations) (ed with C. Vijayasree)

kRshNamoortigaaru telugulO prachuriMchina graMthaallO aariMTiki saMpaadakatvaM vahiMchaaru
1. maaMDalika vRttipadakOSaM (toli saMpuTaM) – vyavasaaya padaalu (1962)
2. maaMDalika vRttipadakOSaM (reMDO saMpuTaM) – chEnEta padaalu (1971)
3. tikkana padaprayOgakOSaM – mooDu saMpuTaalu (1971, 1974, 1977) (marO iddaru saMpaadakulatO kalisi)
4. telugu bhaashaa charitra (1974 – taruvaata EDenimidi saarlu punarmudraNa ayiMdi)

veeru svayaMgaa rachiMchinavi:
1. janavaachakaM – aidu pustakaalu (eeSvarareDDigaaritO kalisi) (1980)
2. tElika telugu vaachakaM – reMDu bhaagaalu (1993)
3. chinnanaaTi padyaalu (1998)
4. bhaashaa-samaajaM-saMskRti (1999) ee graMthaMlOni vyaasaalannee saamaajika bhaashaa Saastra saMbaMdhamayinavi.

mana kaalapu mETi bhaashaa SaastravEtta ayina ee yugakartapai aan^lain^lO gata koMta kaalaMgaa nEnu sEkariMchina praamaaNika samaachaaraanni liMkulatO sahaa ikkaDa istunnaanu. bhaashaa Saastra adhyayanakaarulaku, draaviDa bhaashala charitrapai jij~naasuvulaku ee kiMdi liMkulalOni samaachaaraM upayOgapaDutuMdani naa aaSa.

bhadriraaju kRshNamoorti gaariki nivaaLigaa roopoMdina ee kathanaMku sOrs^gaa nilichina eemaaTa.kaam rachanalu, vividha patrikalu, veb^saiTlaku naa kRtaj~natalu.

ninna raatri prachuriMchina ee kathanaM liMkulaku adanaMgaa ivvaaLa vividha patrikalalO vachchina pradhaana vaartalu, kathanaala liMkulanu ikkaDa istunnaanu. veeTi tarvaata vividha veb^saiTlalO bhadriraaju kRshNamoorti gaaripai gataMlO vachchina kathanaala liMkulanu yadhaatathaMgaa chooDavachchu.

bhadriraaju kRshNamoortipai pradhaana vaartalu – patrikalu

mana kaalD^vel kannumooSaaDu!_eenaaDu pradhaana vaartaakathanaM
nElakorigina bhaashaa SikharaM – bhadriraaju kRshNamoorti astamayaM
http://www.eenadu.net/Homeinner.aspx?item=news/panel7

aachaarya bhadriraaju astamayaM_saakshi pradhaana vaarta
http://www.sakshi.com/main/FullStory.aspx?catid=429970&Categoryid=1&subcatid=33

bhaashaa raaraaju.. bhadriraaju ikalEru_aaMdhrajyOti pradhaana vaarta
http://www.andhrajyothy.com/mainnewsshow.asp?qry=2012/aug/12/main/12main10&more=2012/aug/12/main/main&date=8/12/2012

bhaashaa SaastravEtta bhadriraaju kRshNamoorti kannumoota

http://telugu.oneindia.in/news/2012/08/11/andhrapradesh-linguist-bhadriraju-krishnamurti-passes-away-104020.html

 

bhadriraaju kRshNamoortipai taajaa patrikaa kathanaalu – nivaaLi

bhaashaa Saastra raaraaju_eenaaDu kathanaM
DaakTar addaMki Sreenivaas
http://www.eenadu.net/Editorial/vyakyanaminner.aspx?qry=opini2

viSishTa bhaashaavEtta!_saakshi kathanaM
nivaaLi
http://sakshi.com/main/WeeklyDetails.aspx?Newsid=46985&Categoryid=1&subcatid=18

bhadriraajuku peeseeen nivaaLi_saakshi
http://www.sakshi.com/main/FullStory.aspx?catid=429733&subcatid=7&Categoryid=3

bhaashaku raaraaju!_saakshi kathanaM
Written by MK On 8112012 50300 PM
http://www.sakshi.com/Main/Featuredetails.aspx?Newsid=46918&Categoryid=28&subcatid=0

bhaashaa Saastra mahOpaadhyaayuDu_aaMdhrajyOti kathanaM
prophesar pi.el. viSvESvararaavu
http://www.andhrajyothy.com/EditorialShow.asp?qry=2012/aug/12/edit/12edit4&more=2012/aug/12/edit/editpagemain1&date=8/12/2012

aadhunika telugu bhaashaavEtta bhadriraaju kRshNamoorti_ aaMdhrabhoomi kathanaM
-saamala ramEsh baabu telugu bhaashOdyama samaakhya adhyakshuDu 12082012
http://www.andhrabhoomi.net/content/bhadriraju

bhaashE Svaasagaa migilina bhadriraaju

http://aksharajalam.wordpress.com/2012/08/12/%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B7%E0%B1%87-E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B0%97%E0%B0%BE-%E0%B0%AE%E0%B0%BF%E0%B0%97%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%A8-%E0%B0%AD%E0%B0%A6%E0%B1%8D/

 

vividha veb^saiTlalOni paata kathanaala liMkulu

 

bhadriraaju kRshNamoorti
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AD%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B1%81_%E0%B0%95%E0%B1%83%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%BF

bhadriraaju kRshNamoorti gaariki telugu bhaarati puraskaaraM
rachana  si. pi. braun akaaDami
http://www.eemaata.com/em/issues/200805/1255.html

mEru naga mEdhaavi
rachana : ke. ke. raMganaathaachaaryulu
http://www.eemaata.com/em/category/library/bhadriraju/

aalOchiMpachEsina manishi
rachana : velchEru naaraayaNaraavu
http://www.eemaata.com/em/issues/200806/1289.html

bhaashaaSaastraaniki paryaayapadaM bhadriraaju
rachana  chEkoori raamaaraavu
http://www.eemaata.com/em/issues/200806/1292.html

maaMDalika vRtti padakOSaM
rachana  aarudra
http://www.eemaata.com/em/issues/200806/1290.html

maaMDalika vRttipadakOSa nirmaaNaM: bhadriraajuvaari maargadarSakatvaM
rachana : boodaraaju raadhaakRshNa
http://www.eemaata.com/em/issues/200806/1287.html

Bhadriraju Krishnamurti
http://www.engr.mun.ca/~adluri/telugu/language/linguistics/krishnamurti.html

Bhadriraju Krishnamurti
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhadriraju_Krishnamurti

bhadriraaju kRshNamoorti gaaritO iMTarvyoo
rachana : sumanaspati
http://www.eemaata.com/em/issues/200807/1301.html

praamaaNika bhaasha praaMtaanni telipEdi kaadu!
http://vrdarla.blogspot.in/2009/08/blog-post_28.html

2005lO 101 ELla vayasulO tana guruvu Sree marri emenO amerikaa kaaliphOrniyaalOni bark^leelO kannumoosina saMdarbhaMgaa aayanaku nivaaLi palukutoo aayana SishyuDu bhadraraaju kRshNamoorti gaaru paMpina nivaaLini ee liMkulO chooDavachchu
Homage to a Western Indologist
by Bh. Krishnamurti, PhD
http://linguistics.berkeley.edu/people/emeneau/homage.html

dakshiNa bhaarateeya bhaashaa Saastraj~nuDu: marree emenO
rachana : maadhav maachavaraM
http://www.eemaata.com/em/issues/200209/73.html
(telugu bhaashaa, saahitya charitralOkellaa ati goppa iMTarvyoolalO okaTi. Sree marree emenO  priya SishyuDu bhadriraaju kRshNamoorti gaaru)

telugu bhaasha charitra
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%97%E0%B1%81_%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B7%E0%B0%BE_%E0%B0%9A%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0

bhaashaa saMbaMdha niroopaNa – bhaashaaSaastraM 101
rachana : surES kolichaala
http://www.eemaata.com/em/issues/200701/1049.html?allinonepage=1

telugu bhaasha vayasseMta
rachana  surES kolichaala
http://www.eemaata.com/em/issues/200511/43.html

draaviDa bhaashalu
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A1_%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B7%E0%B0%B2%E0%B1%81

Telugu is 2,400 years old, says ASI
Special Correspondent
http://www.hindu.com/2007/12/20/stories/2007122054820600.htm

telugu bhaashaa charitra
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A4%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%97%E0%B1%81_%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B7%E0%B0%BE_%E0%B0%9A%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0(%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%95%E0%B0%82)

Murray Barnson Emeneau
http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Barnson_Emeneau

Professor Murray Emeneau Remembered
http://linguistics.berkeley.edu/people/emeneau/tributes.html

T. Burrow and M.B. Emeneau
http://sangamtamilforeignscholars.wordpress.com/t-burrow-and-m-b-emeneau/

Murray Emeneau — famed UC Berkeley linguist
Patrick Hoge, Chronicle Staff Writer
Published 0400 a.m., Monday, September 12, 2005
http://www.sfgate.com/bayarea/article/Murray-Emeneau-famed-UC-Berkeley-linguist-2569700.php

RTS Perm Link


4 Responses to “draaviDa bhaashala yugakarta bhadriraaju kRshNamoorti ika lEru….”

 1. Murthy on August 11, 2012 8:41 PM

  I have read the writings of Bhadriraju krishna murthy gaaru. Really he had done great work concerned with Dravidian Languages.

 2. chandamama on August 11, 2012 9:32 PM

  moorti gaaroo,
  eerOju telugu dinapatrikalalO bhadriraaju kRshNamoortigaari pariSOdhanaa kRshi guriMchi chaalaa chakkaTi vaartalu, kathanaalu prachuriMchaaru chooDagalaru. vaaTini kooDaa ikkaDE pradhaana vyaasaMlO liMkulugaa istunnaanu.

  mee spaMdanaku kRtaj~natalu.

 3. vENu on August 12, 2012 12:53 AM

  raaju gaaroo! bhadriraaju gaari kRshi guriMchi iMta vistRta samaachaaraM okEchOTa ivvaTamaMTE adi eMtO aasaktee, Opikaa uMTE tappa saadhyaM kaadu. daadaapu E article kooDaa ee jaabitaalO tappipOlEdanipistOMdi. bhaashaabhimaanulakoo, adhyayanaparulakoo mee Tapaa nijaMgaa eMtO upakaristuMdi!

 4. chandamama on August 12, 2012 2:23 AM

  vENu gaaroo,
  yoonivarSiTee rOjula nuMDee bhaashaaSaastraM aMTE makkuva naaku. Saastra praatipadikana jarugutunna bhaashaa pariSOdhananu, aa kramaMlO vachchE rachanalanu kramaM tappakuMDaa chaduvutuMTaanu. ee alavaaTE emenO, barO, bhadriraaju kRshNamoorti gaarlanu marchipOneekuMDaa chEsiMdi. paatikELla alavaaTE iMta vistRtaMgaa nirdishTa raMgaalaku saMbaMdhiMchina samaachaaraanni sEkariMchaDaaniki naaku veelu kalpistOMdaMDi.

  naa vadda gataMlO unna samaachaaraanni, aayana kanumarugayina tarvaata vastunna samaachaaraanni sEkariMchi liMkulatO sahaa pOsT chEsEsariki naaku raatri naaluggaMTalayiMdi. maLlee udayaM anni panulu maanukuni patrikalalO vachchina taajaa samaachaaraanni chErchukuMToo koorchunnaanu.

  “iMta vistRta samaachaaraM okEchOTa ivvaTamaMTE adi eMtO aasaktee, Opikaa uMTE tappa saadhyaM kaadu. daadaapu E article kooDaa ee jaabitaalO tappipOlEdanipistOMdi.”

  nijaM chebutunnaanaMDee. naa kashTaM aMtaa marchipOyi tElikaipOyinaTluMdippuDu. kaasiMta samayaM dorikitE vividha raMgaala DETaanu sEkariMchaDaM. bhadraparchukOvaDaM. gata konni saMvatsaraalugaa teerika samayaMlO idE naa pani.

  sariggaa mooDu vaaraala kritamE dakshiNa bhaarateeya bhaashaa Saastraj~nuDu DaakTar em.bi.emenO gaariki saMbaMdhiMchina samaachaaraanni veelainaMta mEraku aan^lain^lO sEkariMchaanu. eemaaTa. kaam^lO vaaripai maachavaraM maadhav gaaru 2002lO prachuriMchina aa goppa iMTarvyoo tarvaata aayana jeevita viSEshaalanu mariMta vivaraMgaa telugu paaTHakulaku aMdachEyaalanE uddESaMtO adanapu samaachaaraM sEkariMchaanu.

  daaMTlOMchi oka chinna mukka.

  101 saMvatsaraala vayassulO kooDaa aMTE 2004lOnoo Taip raiTar^lO tana rachanalu mottaMgaa Taip chEsukuni bhadraparchukunE vaaru ee prapaMchaMlO unnaaru aMTE adi DaakTar emenO gaarE. aayana 2005lO pOyaaru. aa rOjuku kooDaa aayana kaMpyooTar mukhaM elaa uMTuMdO kooDaa choosi erugaraTa. aMtaku miMchi vaaLla iMTilO Teevee lEdaTa. ivee nEnu telusukunna vivaraalu. ee vishayaM chaduvutunnappuDu naa burra girruna tirigipOyiMdanukOMDi. tanaku avasaraM lEdanukunna j~naanaM paTla aayana eMta niraamayaMgaa, niraasaktaMgaa uMDipOyaarO chooDaMDi mari. ee draaviDa bhaashala adhyayana brahmaku ee reMDu vishayaalu chaalaa chinnavigaa kanipiMchaayi mari.

  gata j~naapakaalanu maLlee taDumukunElaa chESaaru…

  dhanyavaadaalaMDee…

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind