chaMdamaama@66

July 20th, 2012

1947 joolai toli chaMdamaama mukhachitraM

ee joolai nelatO chaMdamaama 66va… saMva…tsaraMlOki aDugupeDutOMdi. alanaaTi ujvala gataanni gurtu chEsukuMToo 1947 joolai nelalO prachuriMchabaDina chaMdamaama toli mukhachitraanni maLlee meemuMduku teesukuva…stunnaamu. ee mukhachitraMlO prachuriMchabaDina aaraNaala patrika dharanu kooDaa meeru chooDava…chchu. kathalanu iMpugaa cheppaDaM dvaaraa mana ghanamaina dESapu saMskRti, vaarasatvaanni bhaarateeya… chinnaarulaku aMdiMchaalanE goppa aalOchanatO Sree chakrapaaNi, Sree naagireDDi gaarlu chaMdamaama pillala patrikanu teesukochchaaru.

appaTi madraas^ presiDenseelO vistRtaMgaa vyava…haaraMlO unna reMDu bhaashalalO -telugu, tamiLaM- 1947lO praaraMbhiMchabaDina chaMdamaama tarvaati naalugELlalOpE aaru bhaashallO prachuriMchabaDiMdi. ippuDu chaMdamaama patrikanu 12 bhaashalalO, iMgleeshulO kooDaa prachuristunnaamu. ee vaarshika saMchikalO maa saMsthaapakula unnataaSayaanni maa kartavyaanni marOsaari mananaM chEsukuMToo, chaMdamaama mana samaajaaniki tana vaMtu dOhadaM aMdiMchEMduku mariMta kashTapaDi panichEstaamani pratina chEstunnaamu.

bhaarateeya… chinnaarulu baadhyataayuta peddalugaa edigElaa chEya…Daaniki, tama saMskRti paTla vaaru garviMchElaa chEya…Daaniki Satathaa kRshi chEstaamani chebutunnaamu. bhaaratadESaMlO prati kuTuMbaMlOnoo peddalu marO aalOchana lEkuMDaa chaMdamaama patrikanu tama pillala chEtilO peTTagaligETaMta nammakaanni vaarilO kaligistaamani, mEM pillala edugudalaku nijamaina mitrulamani niroopiMchukuMTaamani maaTa istunnaamu.

ee mahaa saamraajyaM elaa nirmiMchabaDiMdO telipE konni chitraalanu  ee saMdarbhaMgaa paaTHakulatO paMchukOvaalani anukuMTunnaamu. alanaaTi chaMdamaama kaaryaalayaM, pres^, sibbaMdi gadi, paMpiNee vibhaagaM vaMTi konni phOTOlanu meemuMduku teesukostunnaamu.

veeTi vivaraalakOsaM prastutaM maarkeTlO unna joolai chaMdamaama saMchikalO chooDagalaru.

chaMdamaama vijaya…gaatha
ee joolai nelatO chaMdamaama 66va… saMva…tsaraMlOki aDugupeDutOMdi. alanaaTi ujvala gataanni gurtu chEsukuMToo 1947 joolai nelalO

prachuriMchabaDina chaMdamaama toli mukhachitraanni maLlee meemuMduku teesukuva…stunnaamu. ee mukhachitraMlO prachuriMchabaDina aaraNaala patrika

dharanu kooDaa meeru chooDava…chchu. kathalanu iMpugaa cheppaDaM dvaaraa mana ghanamaina dESapu saMskRti, vaarasatvaanni bhaarateeya… chinnaarulaku

aMdiMchaalanE goppa aalOchanatO Sree chakrapaaNi, Sree naagireDDi gaarlu chaMdamaama pillala patrikanu teesukochchaaru.

appaTi madraas^ presiDenseelO vistRtaMgaa vyava…haaraMlO unna reMDu bhaashalalO -telugu, tamiLaM- 1947lO praaraMbhiMchabaDina chaMdamaama tarvaati

naalugELlalOpE aaru bhaashallO prachuriMchabaDiMdi. ippuDu chaMdamaama patrikanu 12 bhaashalalO, iMgleeshulO kooDaa prachuristunnaamu. ee vaarshika saMchikalO

maa saMsthaapakula unnataaSayaanni maa kartavyaanni marOsaari mananaM chEsukuMToo, chaMdamaama mana samaajaaniki tana vaMtu dOhadaM

aMdiMchEMduku mariMta kashTapaDi panichEstaamani pratina chEstunnaamu.

bhaarateeya… chinnaarulu baadhyataayuta peddalugaa edigElaa chEya…Daaniki, tama saMskRti paTla vaaru garviMchElaa chEya…Daaniki Satathaa kRshi chEstaamani

chebutunnaamu. bhaaratadESaMlO prati kuTuMbaMlOnoo peddalu marO aalOchana lEkuMDaa chaMdamaama patrikanu tama pillala chEtilO peTTagaligETaMta

nammakaanni vaarilO kaligistaamani, mEM pillala edugudalaku nijamaina mitrulamani niroopiMchukuMTaamani maaTa istunnaamu.

ee mahaa saamraajyaM elaa nirmiMchabaDiMdO telipE konni chitraalanu  ee saMdarbhaMgaa paaTHakulatO paMchukOvaalani anukuMTunnaamu. alanaaTi

chaMdamaama kaaryaalayaM, pres^, sibbaMdi gadi, paMpiNee vibhaagaM vaMTi konni phOTOlanu meemuMduku teesukostunnaamu. manaM svaataMtyra

dinOtsavaM jarupukuMTunna saMdarbhaMgaa aagasT saMchikalO pratyEka mukhachitraMtO tvaralO meemuMduku va…staamu.
saumyaa bharadvaaj^

RTS Perm Link


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind