చందమామ@66

July 20th, 2012

1947 జూలై తొలి చందమామ ముఖచిత్రం

ఈ జూలై నెలతో చందమామ 66వ… సంవ…త్సరంలోకి అడుగుపెడుతోంది. అలనాటి ఉజ్వల గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ 1947 జూలై నెలలో ప్రచురించబడిన చందమామ తొలి ముఖచిత్రాన్ని మళ్లీ మీముందుకు తీసుకువ…స్తున్నాము. ఈ ముఖచిత్రంలో ప్రచురించబడిన ఆరణాల పత్రిక ధరను కూడా మీరు చూడవ…చ్చు. కథలను ఇంపుగా చెప్పడం ద్వారా మన ఘనమైన దేశపు సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని భారతీయ… చిన్నారులకు అందించాలనే గొప్ప ఆలోచనతో శ్రీ చక్రపాణి, శ్రీ నాగిరెడ్డి గార్లు చందమామ పిల్లల పత్రికను తీసుకొచ్చారు.

అప్పటి మద్రాస్‌ ప్రెసిడెన్సీలో విస్తృతంగా వ్యవ…హారంలో ఉన్న రెండు భాషలలో -తెలుగు, తమిళం- 1947లో ప్రారంభించబడిన చందమామ తర్వాతి నాలుగేళ్లలోపే ఆరు భాషల్లో ప్రచురించబడింది. ఇప్పుడు చందమామ పత్రికను 12 భాషలలో, ఇంగ్లీషులో కూడా ప్రచురిస్తున్నాము. ఈ వార్షిక సంచికలో మా సంస్థాపకుల ఉన్నతాశయాన్ని మా కర్తవ్యాన్ని మరోసారి మననం చేసుకుంటూ, చందమామ మన సమాజానికి తన వంతు దోహదం అందించేందుకు మరింత కష్టపడి పనిచేస్తామని ప్రతిన చేస్తున్నాము.

భారతీయ… చిన్నారులు బాధ్యతాయుత పెద్దలుగా ఎదిగేలా చేయ…డానికి, తమ సంస్కృతి పట్ల వారు గర్వించేలా చేయ…డానికి శతథా కృషి చేస్తామని చెబుతున్నాము. భారతదేశంలో ప్రతి కుటుంబంలోనూ పెద్దలు మరో ఆలోచన లేకుండా చందమామ పత్రికను తమ పిల్లల చేతిలో పెట్టగలిగేటంత నమ్మకాన్ని వారిలో కలిగిస్తామని, మేం పిల్లల ఎదుగుదలకు నిజమైన మిత్రులమని నిరూపించుకుంటామని మాట ఇస్తున్నాము.

ఈ మహా సామ్రాజ్యం ఎలా నిర్మించబడిందో తెలిపే కొన్ని చిత్రాలను  ఈ సందర్భంగా పాఠకులతో పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాము. అలనాటి చందమామ కార్యాలయం, ప్రెస్‌, సిబ్బంది గది, పంపిణీ విభాగం వంటి కొన్ని ఫోటోలను మీముందుకు తీసుకొస్తున్నాము.

వీటి వివరాలకోసం ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న జూలై చందమామ సంచికలో చూడగలరు.

చందమామ విజయ…గాథ
ఈ జూలై నెలతో చందమామ 66వ… సంవ…త్సరంలోకి అడుగుపెడుతోంది. అలనాటి ఉజ్వల గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ 1947 జూలై నెలలో

ప్రచురించబడిన చందమామ తొలి ముఖచిత్రాన్ని మళ్లీ మీముందుకు తీసుకువ…స్తున్నాము. ఈ ముఖచిత్రంలో ప్రచురించబడిన ఆరణాల పత్రిక

ధరను కూడా మీరు చూడవ…చ్చు. కథలను ఇంపుగా చెప్పడం ద్వారా మన ఘనమైన దేశపు సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని భారతీయ… చిన్నారులకు

అందించాలనే గొప్ప ఆలోచనతో శ్రీ చక్రపాణి, శ్రీ నాగిరెడ్డి గార్లు చందమామ పిల్లల పత్రికను తీసుకొచ్చారు.

అప్పటి మద్రాస్‌ ప్రెసిడెన్సీలో విస్తృతంగా వ్యవ…హారంలో ఉన్న రెండు భాషలలో -తెలుగు, తమిళం- 1947లో ప్రారంభించబడిన చందమామ తర్వాతి

నాలుగేళ్లలోపే ఆరు భాషల్లో ప్రచురించబడింది. ఇప్పుడు చందమామ పత్రికను 12 భాషలలో, ఇంగ్లీషులో కూడా ప్రచురిస్తున్నాము. ఈ వార్షిక సంచికలో

మా సంస్థాపకుల ఉన్నతాశయాన్ని మా కర్తవ్యాన్ని మరోసారి మననం చేసుకుంటూ, చందమామ మన సమాజానికి తన వంతు దోహదం

అందించేందుకు మరింత కష్టపడి పనిచేస్తామని ప్రతిన చేస్తున్నాము.

భారతీయ… చిన్నారులు బాధ్యతాయుత పెద్దలుగా ఎదిగేలా చేయ…డానికి, తమ సంస్కృతి పట్ల వారు గర్వించేలా చేయ…డానికి శతథా కృషి చేస్తామని

చెబుతున్నాము. భారతదేశంలో ప్రతి కుటుంబంలోనూ పెద్దలు మరో ఆలోచన లేకుండా చందమామ పత్రికను తమ పిల్లల చేతిలో పెట్టగలిగేటంత

నమ్మకాన్ని వారిలో కలిగిస్తామని, మేం పిల్లల ఎదుగుదలకు నిజమైన మిత్రులమని నిరూపించుకుంటామని మాట ఇస్తున్నాము.

ఈ మహా సామ్రాజ్యం ఎలా నిర్మించబడిందో తెలిపే కొన్ని చిత్రాలను  ఈ సందర్భంగా పాఠకులతో పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాము. అలనాటి

చందమామ కార్యాలయం, ప్రెస్‌, సిబ్బంది గది, పంపిణీ విభాగం వంటి కొన్ని ఫోటోలను మీముందుకు తీసుకొస్తున్నాము. మనం స్వాతంత్య్ర

దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఆగస్ట్ సంచికలో ప్రత్యేక ముఖచిత్రంతో త్వరలో మీముందుకు వ…స్తాము.
సౌమ్యా భరద్వాజ్‌

RTS Perm Link


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind