chaMdamaama SaMkar gaariki 89 vasaMtaalu..

July 17th, 2012

ivaaLTitO chaMdamaama diggaja chitrakaarulu SaMkar gaariki 89 ELlu.

aayanaku phEs^buk vaMTi saaMkEtika viplavaalatO saMbaMdhaM lEdu kaabaTTi, puTTinarOju vaMTi aadhunika alavaaTlalO paalu paMchukOvaDaM teleedu kaabaTTi chaMdamaamalO panichEsEvaariki kooDaa muMdastu samaachaaraM teleedu. teeraa udayaM aapheesuku vachchina gaMTa sEpaTi tarvaata aayana nuMchi yadhaaprakaaraMgaa chaMdamaama lO panichEsE ‘pillalaMdarikee’ sveeTs aMdaayi. aapheesuku vachchi panichEsETappuDu aayana saayaMtraM pooTa chaakleT chapparistoo pakkanunna vaariki kooDaa talokaTi aMdiMchaDaM tanatO kalisi panichEsEvaaraMdarikee apuroopamaina aMSaM kaagaa, iMTinuMchi pani chEstoo kooDaa, eerOjuna tanakoo chaMdamaamaku unna daSaabdaala baMdhaanni gurtu chEstoo ayana aapheesuku marchipOkuMDaa chaakleT paMpaaru.

yaajamaanyaM aayanatO ivvaaLa maaTlaaDi aaSeessulu teesukOvaDamE gaakuMDaa, aayanaku paMDlu, teepi padaarthaalu paMpaaru.

puTTinarOju anEdi aayanaku aMtagaa paTTiMpu lEni ghaTanE ayinappaTikee ee rOju saMdarbhaMgaa chaMdamaamanu paraamarSiMchaDaM, aMdaritO maaTlaaDaTaM aayanaku chirakaalaMgaa alavaaTu. baagunnaaru kadaa anE palakariMputO modalai aravaiELla anubhavaalanu aayana paMchukuMTuMTE chevulu rikkiMchi alaa viMToo pOvaTaM maakaMdarikee alavaaTu.

raajakumaari chitraM geesinaa, nemali bomma geesinaa, phul pEjeelO DEga bomma geesinaa 90 ELla vayasulO kooDaa aayana kuMche kaadu kaadu.. aayana kalaaniki maatraM vRddhaapyaM teliyadu. aayana gata saMvatsaraM DiseMbar nela bEtaaLa katha ‘amRtavarshiNi nirNayaM’ ku geesina chitraalu konni ikkaDa choostE aayana kalaM goppadanaM arthamavutuMdi. oka chinna spEs^lO enni vivaraalanu bommalO chooputaarO maLlee aa bomma eMta pleyin^gaa uMTuMdO chooDaalaMTE SaMkar gaari chitraalu tappaka chooDaalsiMdE.

maashTaaru gaaroo! meeku niMDu noorELlu… meetO eppuDoo cheppEmaaTE ippuDu kooDaa… meeru challaguMTE mEmoo -chaMdamaamalO- challaguMTaamu.

aayana gata saMvatsara kaalaMgaa chaMdamaama panimeeda phOn^lO maaTlaaDutoo vachchinappuDu aayana cheppina jeevitaanubhavaalanu konniMTini ikkaDa chooDaMDi.

“sTOrees reeTOlD ani kathala guriMchi chebutuMTaaru. kaani chaMdamaama kathalu sTOrees reeTOlD rakaM kaadu. avi sTOrees aaph reebart vaMTivi. chaMdamaama nijaMgaanE anEka kathalaku punarjanma nichchiMdi. paSula kaapari veduru boMgulO daachukuni maree chaduvukunETaTuvaMTi aasaktikaramaina kathalaku chaMdamaama tirigi janmanichchiMdi.”

“chaMdamaama eej naaT e kammODiTee. hau ken viy ges hai praapiTs pram chaMdamaama. mEgajain aMTE nee biDDalaaMTidi. nee biDDanu ninnu elaa pOshistaavO, daanni alaa pOshiMchukOvaali.”

chaMdamaama nannu  biDDalaa peMchiMdi. nEnu daanni peMchaanu anukuMTunnaanu. daaniki nEnu ruNapaDi unnaanu. anEdi SaMkar gaaru eppuDoo talchukunE maaTa. aMdukE eMta maMdi tama vaddaku vachchi panichEyamani kOrinaa aayana pralObha paDalEdu. 1980lalO SaMkar gaariki chaMdamaamalO nelajeetaM veyyi roopaayalaTa. appaTlOnE pooNEki cheMdina oka pramukha pablishiMg haus aayanaku baMphar aaphar laaMTidi ichchiMdaTa. meeku separET^gaa roomu, bOrDiMg, laaDjiMg^tO sahaa anni saukaryaalanu kalpiMchi nelaku 3 vEla roopaayala jeetaM kooDaa istaamani vaaru aahvaaniMchinaa eeyana chaliMchalEdu.

‘”raamuDiki okE maaTa okE baaNaM anE chaMdaana jeevitaMlO okE patrikalO, okE yaajamaanyaM kiMda nEnu panichEsaanu., adee chaMdamaamalO panichESaanu.. jeevitamaMtaa panichEsaanu. ee saMtOshaM chaalu naaku. Dabbu kOsaM nEnu panichEyalEdu. Dabbu choosi kooDaa panichEyalEdu. saMsthanu viDavakuMDaa, maarakuMDaa pani chEyavachchani jeevitamaMtaa okE chOTa panichEyavachchani chaMdamaama niroopiMchiMdi. daaniki nEnE saakshyaM.’ aMTaaru SaMkar gaaru.

dakshiNa chitra vaaru eemadhya SaMkar gaari bEtaaLa kathala bommalanu pedda saijulO madraasulO maayaajaal bhavanaM pakka bhavaMtilO peTTi pradarsiMchaaru. SaMkar gaarini pratyEkaMgaa aahvaaniMchi aayanatO bEtaaLa kathala chitraala nEpadhyaM cheppiMchukani paravaSiMchaaru akkaDiki vachchina pillaloo, peddaloo.

daSaabdaalugaa tanu geestoo vachchina bEtaaLa bommalu bhaaree saijulO akkaDa kanipiMchEsariki aayana mahadaanaMdapaDDaaru. dakshiNa chitra nirvaahakulu muMdE chaMdamaamanu saMpradiMchi bEtaaLa kathala orijanal SaaMpul chitraalanu aDigi teesukOvaDaMtO aa kaaryakramaaniki niMDutanaM chEkooriMdi.

aa pradarSanaku vachchina saMdarSakulu pillalu, peddalu aMdaroo aayana chuTToo moogipOyaaraTa. ‘bEtaaLa katha bommalu geeyaDaMlO meeku evaru in^spirEshan ani aMdaroo aDigaaraTa. kathaku tagina bomma meeku elaa sTrayik avutuMdi. aa rahasyaM cheppaMDi’ aMToo kOraaraTa.

chaalaa siMpul^gaa samaadhaanamichchaaraayana. ‘bommaku katha praaNaM. katha baagaa naDichiMdaMTE sagaM bomma appuDE poortayipOyinaTlE. okaTiki reMDu saarlu katha chaduvutaanu. tarvaata kathatO paaTu chaMdamaama saMpaadakulu paMpiMchina bommala vivaraNa -imEj Diskripshan- kooDaa choostaanu. aavivaraNaku taginavidhaMgaa manasulOnE bomma tayaarayipOtuMdi. anniTikaMTE miMchi chaMdamaamaku bomma geestunnappuDu dEvuDu nannu aadESiMchinaTlE uMTuMdi naaku. eMdukaMTE aayana kadaa nannu chaMdamaamaku rammani pilichiMdi. aayana kadaa nannu tana bommalu vEyamani aDigiMdi. idE naa bommala rahasyaM’ anESaaraTa aayana.

tanamuMdu niluvettu bEtaaLa bommala chitraala pradarSananu choosina aayana ee pradarSanapai abipraayaanni nirvaahakulu aDiginappuDu okE maaTa annaaraTa. ‘veeTini choostuMTE naa vayassu okkasaarigaa padELlu taggipOyinaTlanipistOMdi.’

aayana maaTalu viMTunna vaaru mottaMgaa kadilipOyaaru. aa bhavaMtilOni aa pedda gadi mottaMlO mauna  praSaaMtata.

madraasulO kottagaa aarTs skools^lO kOrsulu chaduvutunna pillalu ee pradarSanaku vachchaaru. aayana chuTToo moogi praSnalu saMdhiMchaaru. ‘ee kOrsu poortayina tarvaata maaku udyOgaavakaaSaalu uMTaayaa? chitralEkhanaannE kereer^gaa maarchukOvachchaa?’ ani aDigaaru vaaru. aayana ichchina samaadhaanaM hRdyaMgaa uMdi.

‘padi nelala tarvaatE kadaa biDDa vastuMdi. veMTanE bommalu vEsEyaali. pedda jeetaM pedda udyOgaM raavaali anukuMTE elaa. meeru pratiphalaM aaSiMchakuMDaa kRshi chEyaMDi saMvatsaraM, ayidELlu, padELlu meeku mechooriTee vachchEMtavaraku bommalu geestoo pOMDi. meeru nammi oka pani chEstE adi meeku tappakuDaa mElu chEstuMdi. pratiphalaM istuMdi.’

‘meeru pillalu. meemuMdu chaalaa avakaaSaalu unnaayi. maMchi jeevitaM dorakadEmO ani bhayapaDavaddu. meelO vart uMTE prapaMchaM mimmalni eppaTikainaa gurtistuMdi’ ani SaMkar gaaru vaariki salahaa ichchaaru.

‘inni saMvatsaraalu bommalu vESaaru kadaa meeku visugu puTTalEdaa anaDugutaaru. pani meeda Sradda uMTE adi naa pani anukuMTE visugu eMdukostuMdi annadi naa praSna’ idee aayana jeevana taatvikata.

Sreenivaas ani SaMkar gaari byaach^lO pain aarTs kOrs poorti chESaaru. kaani aa raMgaMlO imaDalEka tarvaata mEstree panilOki digi daaMTlOnE sthirapaDipOyaaru. chaannaaLla tarvaata aayana SaMkar gaarini kalisinappuDu ‘eppuDoo bommalEnaa daaMTlOMchi bayaTaku raalEvaa’ aMToo ekasekkaalaaDaaraTa mitruDu.

‘neeku bommala pichchiraa’ ani mitruDu aMTE ‘neeku mEstree pani pichchiraa mari!’ annaaraTa SaMkar gaaru. ‘nuvvu jeevitamaMtaa taapee pani chEstoo nannu maatraM bommalu vEsE pani maanamaMTaavEMraa’ ani eeyanaa deppipoDichaaraTa.

tanatO paaTu aarTs skool^lO chaduvukunna mitrulu chaalaamaMdi chitralEkhana raMgaMlO imaDalEka itara vRttulu chEpaTTaaraTa. veeTilO idoka udaaharaNa.

(tamiLa chitra heerO soorya taMDri, alanaaTi tamiLa sinee heerO Sivakumaar gaaru iTeevalE SaMkar gaari iMTiki veLli taanu chitralEkhanaM nuMchi naTanalOki elaa jaMp ayyaarO cheppi navviMchaaraTa. DabbulochchE maargaM bommallO kanabaDalEdu kaabaTTE muMdastugaanE nEnu tappukuni naTanalOki veLlipOyaanani cheppaaraTa. prapaMchamaMtaa Dabbu maargamE chooDaMDi aMToo eeyana navvaDaM phOn^lO..)

“gaaD vil bi yuvar saiD ven yu puT eparT in yuvar vark.”

‘daivaM maanusharoopENaa’ aMToo daivaM manishiroopaMlO vastaaDanE mana peddavaaru annaarE tappa daivaM daivaM roopaMlO vastaaDani ekkaDaa cheppalEdu. manushullOnE dEvuDunnaaDu. vaari panilO dEvuDunnaaDu. aa panini neevu chittaSudditO chEstE chaalu. adE dEvuDiki neevu arpiMchE nijamaina pooja. sEva kooDaa.

idi SaMkar gaaru gata 60 ELlugaa smaristunna maMtravyaakyaM.

Sri. K.C.Sivasankaran
(Chandamama Sr. Artist)
F2. Santham Apartments
No.46, Venkatesh Nagar Main Road
Virugambakkam
Chennai – 600092
Ph.044-64508610

 

gata saMvatsaraM hiMdoo patrikalO chaMdamaama SaMkar gaaripai vachchina viSEsha kathanaM liMk ikkaDa chooDaMDi

Vikram, Vetala and Sankar

Bishwanath Ghosh

November 9, 2011 (in online. Aricle published in the hindu metro plus in 10-11-2011

http://www.thehindu.com/life-and-style/metroplus/article2611627.ece?homepage=true

gamanika: SaMkar gaari janmadinaMki saMbaMdhiMchi chinna savaraNa. aayanaku ippuDu 87 saMvatsaraalu niMDi 88va saMvatsaraMlOki aDugupeTTaaru. svayaMgaa aayananu aDigi nirdhaariMchukunna tarvaatE aayana janma saMvatsaraaniki savaraNanu ikkaDa poMduparchaDamainadi. anukOkuMDaa jarigina ee porapaaTuku kshamaapaNalu.


RTS Perm Link


2 Responses to “chaMdamaama SaMkar gaariki 89 vasaMtaalu..”

  1. SriRam on July 19, 2012 1:55 PM

    iTuvaMTi vaaru chaalaa arudugaa uMTaaru. Sree SaMkar gaariki puTTina rOju SubhaakaaMkshalu.

  2. chandamama on July 20, 2012 11:49 AM

    Sreeraam gaaroo,
    aalasyaMgaa mee vyaakhya chooSaanu. SaMkar gaariki meeru paMpina SubhaakaaMkshala guriMchi chebutaanu. dhanyavaadaalu.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind