tiMDi dorakani samaajOnnati naakeMduku?

July 6th, 2012

chaMdamaama chakrapaaNi gaaru iMkaa madraasuku aDugupeTTanappuDu aayana beMgaal bhaashalOMchi anuvaadaM chEsina ‘paaMchajanyaM’ kathala saMpuTini 1939lO naaTi ummaDi kamyoonisT paarTee agranEta puchchalapalli suMdarayya gaaru parichayaM chESaaru. ee arudaina parichayaM 1997 maarchi nelalO vachchina ‘chakrapaaNeeyaM’ pustakaMlO uMdi. chakrapaaNi gaari anuvaadaM anuvaadaMlaa kaaka svataMtra rachanagaa kanpaDEdi aMToo suMdarayya gaaru chEsina ee parichayaanni paaTHakula saulabhyaM kOsaM istunnaanu.

1939lO chEsina ee sameekshalO oka kathalOni pilli paatra dvaaraa cheppiMchina vaakyaM. “tiMDi dorakani samaajOnnati naakeMduku?”

naalugu kaarla phyaakTareelu, reMDu vimaanaaSrayaalu, ayidu phlai Ovar briDjilu, naalugu lainla rODlu vEyaDamE abhivRddhi ani oodaragoDutunna ee prapaMcheekaraNa yugaaniki kooDaa vartiMchadagina goppa praSna idi.

tiMDi dorakani samaajOnnati naakeMduku?
raasina 70 saMvatsaraala tarvaata kooDaa praasaMgikatanu kOlpOni goppa vaakyaM. chakrapaaNi gaaru beMgaalee lOMchi anuvadiMchina ee doDDa manasu ‘pilli’ katha ippuDu chadivEMduku dorikitE eMta baavuNNO..

suMdarayya gaari parichayaanni kiMda chooDaMDi.

paaMchajanyaM – kathala saMpuTi
-puchchalapalli suMdarayya
prajaabaMdhulO ‘baDadeedee’ navala navaSaktilO ‘dEvadaas’ ‘pariNeeta’ lu prakaTiMchabaDutoo unnappuDu chaala aaturatatO chadivEvaaNNi. chakrapaaNi bhaashaaMtareekaNaM bhaashaaMtareekaraNaMgaa kanpaDaka asalu svataMtra rachanagaanE kanpaDEdi. vaaru tirigi paaMchajanyamanu pEra konni kathalanu tarjumaa chESaaka vaaTini kooDaa chaalaa aaturatatO chadivaanu.

‘pilli’lO aakalibaadhachE maaDutoo unnavaariki kashTaaloo, dhanavaMtulaku, tiMDiki lOTu lEnivaariki gauravaaloo vastaayi. ee paristhitula nuMDi bayaTapaDaalaMTE dhanavaMtulu samaajaMpai tama laabhaalakOsaM vidhiMchina nibaMdhanalanu ullaMghiMchaDamE maargamani pilli upanyasistuMdi. tiMDi dorakani samaajOnnati naakeMduku annadi pilli. daanikE kaadu. E manishikee kooDaa avasaraM lEdu. asalu adi samaajOnnati kooDa kaadu.

‘saamyavaadaM maMchidani mEmu oppukuMTaamu, kaani daaniki oka haddunnadi.’ tamaku painunnavaaru tammu samaanaMgaa chooDaali. taamu maatraM tama kanna kiMda unnavaarini tamatO samaanaMgaa chooDaru. ee dhOraNini vyakteekaristoo unna oka chinna vyaMgyaM ‘kaanee kaDagaMDlu.’

prabhutvaalu, udyOgastulu, ‘kuTra’lanu bhayaMtO eMta niraadhaaraMgaa prajalapai atyaachaaraalu daurjanyaalu chEstaarO ‘kuTra’ vellaDistoo uMdi.

dESadrOhi tana sarvasvaM dESasEvalO dhaarapOstaaDu. talliki tiMDi kooDa ErpaaTu chEyaDu. kaaraagaaraMlO paDi kshayatO bayaTapaDutaaDu. eetani tyaagasEvalapai naayakatvaM saMpaadiMchina vyakti itanini nirasistaaDu. ‘dESadrOhi’ aMTaaDu. prajalu ee viMta ‘dESadrOhi’ni koTTi chaMputaaru. ee chinna katha prastutaM mana dESa sEvakula sthitini oka paryaayaM kannulaku kaTTinaTlu teliyachEstoo uMdi. dESaaniki sarvasvaM dhaarapOsi panichEstoo unna vaariki, vaari kuMTuMbaalaku tagina upaadhulu kalpiMchaDaM, vaarini marichipOkuMDaTaM prajalu chEyavalasina kaneesa dharmamani idi elugetti chaaTutoo uMdi.

‘meeroo – mEmoo’ praachyadESaalaku, paaSchaatya dESaalaku unnavanukunE bhEdaalanu teesukuni vyaMgyaMgaa raayabaDiMdi. mana dESaMlOni mooDha viSvaasaalanu, teevraMgaa ettipoDustoo uMdi. ee ettipoDupulatO paurushaM techchukuni dESa sthiti maarchaDaaniki paaTHakulu naDumu kaTTutaaranukuMTaanu.

kaani ee kathanalanniTilOnoo paaTHakulni, bhaarateeyuni ekkuva saMtRpti parachEdi katha ‘aDDaM tirigitE.’ kaani ee saMtRpti chEtakaani vaaniki maatramE kalugutuMdi. bhaarateeyulu iMglaMDupai raajyaadhikaaraM chEstunnaaranukOMDi. appuDu manaM vaarini iMgleeshuvaaru manaku nEDu chooputunna maargaana veLlitE. iMgleeshu vaarini EvidhaMgaa avamaanaalaku gurichEyagalamO teliyajEsE oka oohaachitraM.

bhaarateeyulakeppuDoo iMglaMDupai gaani mariyE itara dESaMpai kaani pettanaM vaddu. vaarini manaM prateekaaraM kOsamani neechaMgaa chooDamu. kaanee ee oohaachitraMlO prati bhaarateeyuDoo tana jeevitaMlO prati ghaTTamaMdu iMgleeshuvaaru tannu E vidhaMgaa avamaanaparustoo uMdee gurtiMchi svaataMtrya pipaasi avutaaDani vyaMgyaMgaa raayabaDiMdi. prati bhaarateeyuDu deenini chadavaali. aatma gauravaM kaapaaDukOvaali. daanikOsaM svaataMtrya saMpaadiMchukOvaali.

ilaaMTi kathalu, beMgaalee bhaashanuMDee anuvadiMchi ichchina chakrapaaNiki aaMdhrulu kRtaj~nulu. kaani aaMdhrabhaashalOnE iTTi kathalu svataMtraMgaa eppaTiki rachiMchaDamu.
(aagasTu 1939)

‘chakrapaaNeeyaM’ nuMchi. 82va puTa.

————————–

ee pustakaM lOni 81va puTalO chaMdamaama eMduku chadavaalO, chadiviMchaalO cheppE oka chinna bhaagaanni kooDaa ikkaDa chooDaMDi.

maanasika praSaaMtatanu techchE chaMdamaama
maanasika praSaaMtata kOsaM DaakTarlu E salahaa istaarO kaani, nEnu maatraM chaMdamaama chadavamani chebutaanu. ee rOjullO pillalni peMchaTaM kashTamani cheppE prati tallikee, taMDrikee nEnu cheppE modaTi salahaa,  tama pillala chEtullO chaMdamaama patrika peTTamani. chaMdamaama vaari pillalaku buddhi kuduru, muDDi kuduru kalugajEsi sajjanulugaa tayaaravaTaaniki punaadi vEstuMdani.
— ElESvarapu raghuraamaSarma.
‘parOkshaMgaa prabhaavitaM chEsina pratyaksha vyakti’ kathanaMlOMchi koMta bhaagaM
‘chakrapaaNeeyaM’ nuMDi, puTa 81

RTS Perm Link


2 Responses to “tiMDi dorakani samaajOnnati naakeMduku?”

 1. Prasad on July 6, 2012 1:36 PM

  ko.ku gaari prakaaraM, chakrapaaNi gaaru “oka sinimaa aardhikaM gaa veejayavaMtamayvaka pOte, daanini paraajayaM gaanE” bhaaviMchEvaaru. aayana saamyavaadi kaadEmO raaju gaaru.

 2. chandamama on July 6, 2012 9:11 PM

  meerannadi nijamE prasaad gaaroo,
  aayana soMta kathalu kaavu kaabaTTi anuvaada rachanalOni paatralu palikE vaakyaala saaraaMSaanni chakrapaaNi gaariki aapaadiMchanavasaraM lEdu. ijaalatO panilEkuMDaa, neeti bOdhanu nErugaa kathalO rachayita choppiMchakuMDaa paatrala dvaaraa soochiMchi alaa vadilEyaalanE paMdhaa chakrapaaNi gaaridi. varakaTnaM samasya anagaanE EDpuloo, peDabobbaloo, gaMbheeramaina saMbhaashaNaloo, bOdhalu chEyakuMDaanE daani prabhaavaM samaajaMpai eMta bhaaraM vEstuMdO paatrala dvaaraa choopiMchaDaM anE kotta varavaDi telugu sinimaalalO chakrapaaNi gaaritOnE modalayiMdanukuMTaanu.

  alaagE chaMdamaamanu vediki choosinaa ijaalu manaku kanabaDavu. kaani avi sakala ijaalanoo praSniMchE kathalu. manishi maMchigaa uMDaali. prapaMchaM maMchigaa melagaali anE saarvajaneena satyaanni, aMtarleenaMgaa prati kathalOnoo prabOdhiMchina viluvalunna kathalavi.

  ‘tiMDikilEni samaajOnnati naakeMduku’ anaDaMlO kooDaa ee viluvE aMtarleenaMgaa kanabaDutuMdi. iMtaku miMchina saarvakaalika viluva E kathakainaa uMTuMdaa? aMdukE suMdarayyagaaru kooDaa tana parichayaMlO alaaMTi samaajOnnati ‘E manishikee kooDaa avasaraM lEdu. asalu adi samaajOnnati kooDa kaadu.’ aMToo vyaakhyaaniMchaaru.

  iMta goppa vaakyaanni paatra dvaaraa palikiMchaDaaniki rachayita, anuvaadakuDoo saamyavaadi kaavalasina avasaraM lEdu. chilakamarti lakshmeenarasiMhaM vaariki E saamyavaadaM telusu kaabaTTi maalapalli vaMTi goppa prabOdhaatmaka navalanu 1920la chivarlOnE raaSaaru mari!

  meerannaTlu chakrapaaNi gaaru saamyavaadi kaaru. kaani ijaalaku ateetaMgaa pragatiSeela svabhaavaM kaligina vaaraMdarinee tana patrikalalOki, sinimaalalOki aahvaaniMchina vaadaateeta vyaktitvaM ayanadi. pragatiSeelata aMTEnE saamyavaadula guttasottu kaadu kadaa.

  saamyavaadaM maMchidani mEmu oppukuMTaamu, kaani daaniki oka haddunnadi. anE oka kathalOni saMbhaashaNa chakrapaaNi gaari aMtaraMgaanni kooDaa soochistOMdanukuMTaanu.
  dhanyavaadaalu.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind