daivakaNaalaa? daiva dhikkaara kaNaalaa?

July 4th, 2012

mooDELla anaMtaraM daivakaNaala guTTu guriMchi maLlee vaartalu vastunnaayi.

I think we have it. You agree

aMToo ee budhavaaraM udayaM sern DairekTar janaral raalph hyooyar, ‘daivakaNaalu’ ani pEroMdina higs bOsOn^ uniki nirdhaariMchabaDinaTlu prakaTiMchi vij~naana SaastraMlO penu saMchalanaM rEpaaru.

God Particle Found Historic Milestone From Higgs Boson Hunters

kaani ‘daivakaNaalu’ anE padabaMdhamE iTeevali charitralO atyaMta vakreekariMchabaDina bhaavanagaa nilichipOyiMdi. daiva ‘dhikkaara’ kaNaalanu daiva kaNaalugaa taarumaaru chEsi nilipina ee ‘daivakaNaala’ venuka charitranu mitrulu, vennelakaMTi raamaaraavu gaaru mooDunnara ELla kritamE “‘daiva’ kaNaala mahaanvEshaNa” anE kiMdi vyaasaMlO suspashTaMgaa vivariMchaaru.

prastutaM aaMdhrajyOti eDiTOriyal vibhaagaMlO panichEstunna raamaaraavu gaari aamOdaMtO taanu gataMlO raasina ee bRhat vyaasaanni paaTHakulaku aMdistunnaanu.

‘daiva’ kaNaala mahaanvEshaNa
EmiTi? elaa? eMduku? anE praSnalu maanava mastishkaalni sahasraabdaala tarabaDi niraMtaraayaMgaa tolustoonE unnaayi. tana guriMchi, taanunna prapaMchaM guriMchi, aa prapaMchaMlO tana sthaanaM guriMchi niraMtaraayamaina anvEshaNa, paryavasaanaMgaa viSvaM aavirbhaavaaniki cheMdina palu namoonaalanu maanavulu sRshTiMchukunnaaru. arthaM kaani aMSaalanu viSvaasaalatO bhartee chEsukuMToo, prakRtitO chEsE astitva pOraaTaMlO aatmaviSvaasaM kOsaM ‘daiva’ bhaavananu sRshTiMchukunnaaru. sookshma, sthoola prapaMchaala aMtassaaraM manishiki mariMtagaa avagatamayyE koddee marinni Saastreeyamaina, viplavaatmakamaina viSvanamoonaalu unikilOki vachchaayi.

viSvaasaM nuMchi vij~naanaaniki manishi chEstunna anaMtamaina grahaNa kramamE ee anvEshaNa. aNuvulu, paramaaNuvulu, elakTraan-proTaanullaaMTi praathamika kaNaalu, kvaark^lu varusagaa viSva nirmaaNapu maulika praathamika kaNaala bhaavanalu vachchaayi. vastoonE uMTaayi.. ee anvEshaNa iMtaTitO aagipOyiMdanaDaaniki lEdu. aMkelni lekkiMchaDaM elaa anaMtamO, satyaanvEshaNa kooDaa oka anaMta pariNaama kramaM ee kramaMlO big^byaaMg viSvaavirbhaava siddhaaMtaM, toli viSva padaarthamaina ‘higs bOsaan’ bhaavanalu aavirbhaviMchaayi. aNuvu nuMchi brahmaaMDa gOLaala aavirbhaavaaniki ee higs bOsaan^lE praaNaM. aMdukE veeTiki ‘daivakaNaala’ni  pErochchiMdi. veeTi kOsamE ee mahaanvEshaNa.

***************

prakRti rahasyaalanu ChEdiMchEMduku manishi bahumukhaMgaa kRshi chEstoonE unnaaDu. viSva rahasyaalanu SOdhiMchE lakshyaMtO prapaMchaMlO kellaa ati pedda paarTikal yaaksilarETar (kaNavEgavardhaka parikaraM) laarj heDraan kollaayiDar – el^hech^si- ni yoorOpiyan yooniyan SaastravEttalu roopoMdiMchaaru. sviTjarlaaMD^lOni jeneevaaku sameepaMlO, phraans sarihadduna kaNa-bhautika Saastra prayOgaSaala kEMdraMgaa 27 kilOmeeTarla chuTTu kolatatO kooDina el^hech^si nirmaaNaM jarigiMdi. 2008 sepTeMbar 10na yaaksilETar prayOgaM praaraMbhaMlOnE viphalamaiMdi. ayaskaaMtaala chuTTootaa ErpaaTu chEsina drava  heeliyaM kaaripOvaDaMtO prayOgaanni arthaaMtaraMgaa nilipivEyavalasi vachchiMdi.

daadaapu EDaadi kaalaMpaaTu daaniki marammattu panulu jarigaayi. ee parikaraMlO kaaMtivEgaMtO prOTaan kaNapuMjaalanu vijayavaMtaMgaa sRshTiMchinaTlu sern SaastravEttalu 2008 navaMbar 24na prakaTiMchaaru. proTaan kaNaalanu SaastravEttalu nelarOjulapaaTu kollaayiDar^lO niMpaaru. aa proTaanlu kollaayiDar chuTTukolata aasaaMtaM oka kaNapuMjaMgaa roopoMdaayi. modaTagaa savyadiSalO tirigE proTaan kaNapuMjaanni SaastravEttalu roopoMdiMchaaru. aa tarvaata mooDurOjula lOpu, apasavya diSalO chaliMchE marO proTaan kaNapuMjaanni siddhaM chEyagalgaaru. oka khachchitamaina, suvyavasthitamaina, vyatirEka diSallO paribhramiMchE kaNataraMgaalugaa SaastravEttalu ee reMDu kaNapuMjaalanu el^hech^silO samanvayiMchaaru. ee proTaan kaNapuMjaalu okadaannokaTi DheekoTTukunEMduku daadaapu padirOjula samayaM paDutuMdani, daaMtO proTaan kaNapuMjaalu nirvahaNa, niyaMtraNalaku tagina samayaM uMTuMdani sern SaastravEttalu vellaDiMchaaru.

daadaapu kaaMtivEgaMtO prayaaNiMchE proTaan kaNa puMjaalu DheekoTTaDaMtO oka chinnapaaTi big byaaMg ErpaDutuMdi. kaaMtivEgaMlO 99.999991 SaataM vEgaMtO prayaaNiMchE proTaan kaNa puMjaalu sekanuku 11,245 chuTlu tirugutoo 600 saarlu DheekoMTaayi. kaaMtivEgaMtO prayaaNiMchE proTaan kaNapuMjaalanu DheekoTTiMchaDaM dvaaraa mahaa vispOTanaM (big^byaaMg) naaTi paristhitulanu prayOgaSaalalO sRshTiMchi, aa toli kshaNaallO ErpaDE higs bOsaan kaNaalanu prayOgaSaalalO paTTukunEMduku SaastravEttalu kRshi chEstunnaaru. viSva rahasyaalu ee prayOgaM dvaaraa vellaDi kaagalavani SaastravEttalu telipaaru. idoka goppa Saastra saaMkEtika adbhutamani, vij~naana Saastra charitralOnE iMta pedda vaij~naanika kaaryakramaM jaragalEdani yoorOpiyan aarganEjEshan phar nyookliyar reeserch (seeeeaaren-sern) praajekT adhipati lain ivaans vyaakhyaaniMchaaru.

ee prayOgaM dvaaraa viSvaMlO maayamaina dravyaraaSini guriMchi manaM telusukunE veeluMTuMdi. viSvaMlOni kEvalaM naalugu Saataanni maatramE manaM iMtavaraku telusukOgaligaamu. 96 SaataM viSva samaachaaraM paTla manakelaaMTi avagaahana lEdu. adi kEvalaM oka maarmika vishayaMgaa migiliMdi. ee prayOgaMlO ee marmaanni ChEdiMchE veeluMTuMdi. mahaavisphOTanaM tarvaata ErpaDE toli dravyaraaSiki cheMdina maulika kaNaalanu higs bOsaanlugaa SaastravEttalu pilustaaru.

daadaapu mooDu daSaabdaala kritaM ee kaNaalanu saiddhaaMtikaMgaa aavishkariMchinappaTikee, ippaTidaakaa prayOgaatmakaMgaa paTTukOlEkapOyaaru. brahmaaMDa gOLaala aavirbhaavaaniki bosaanlu prathama, pradhaana kaaraNaM kaavaDaM moolaana veeTiki ‘daivakaNaalu’ ani pErochchiMdi. el^hech^^see dvaaraa kRtrima big byaaMg^nu sRshTiMchi, bOsaanlanu paTTukOvaDaM dvaaraa viSvarahasyaanni ChEdiMchaalani SaastravEttalu aaSistunnaaru. ayitE ilaaMTi kRtrima big^byaaMg^ valla blaak hOls (kRshNabilaalu) ErpaDi, adi 15 nimishaallO bhoominE miMgivEsE pramaadamuMdani paluvuru aaMdOLana vyaktaM chEstunnaaru. penu nakshatraalanu saitaM miMgivEsE blaak hOls ErpaDi, mahaapraLayaaniki daariteestuMdaa? anna bhayaaMdOLanalu SaastravEttalu vyaktaM chEstunnaaru.

bosaan^lE anniTikee moolaM!
unikilO unna viSvapadaarthaani kaMtaTikee moolaM bOsaan (daivakaNaM) anEdi SaastravEttala bhaavana. proTaan kaNa puMjaalu Dheekonna vidhvaMsa Sithilaala adhyayanaM dvaaraa viSvaavirbhaava rahasyaM avagatamayyE avakaaSamuMdi. meesaan^la dvaaraa anabaMdhiMchabaDina proTaanlu, nyooTraanlatO ErpaDina kEMdrakaM, elakTraanla sammELanaMtO viSvapadaarthaM ErpaDina vishayaM telisiMdE. reMDu kEMdrakaalu DheekonnapuDu sooryuni kEMdraMlOni ushNOgrata kaMTE lakshala reTlu hechchu ushNOgrata ErpaDE avakaaSamuMdani SaastravEttala aMchanaa. aMtaTi tirugulEni ushNOgratallO paramaaNu praathamika kaNaalu tama astitvaanni kOlpOtaayi. proTaan, nyooTraan, elakTraan kaNaalu aaru rakaala kvaark^ kaNaalugaa viDipOtaayi. ee kvaarkulu glooyans^tO anubaMdiMchabaDi uMTaayi.

mahaa visphOTana ushNOgratallO astitvaanni kOlpOyina paramaaNu praathamika kaNaala kvaark^lu, glooyans^la mitrama plaasmaagaa roopaaMtaraM cheMdutuMdi. aa ushNOgrata eMtaTi anitara saadhyamainadainappaTikee, big^byaaMg samayaMlO alaaMTi ushNOgratalu veluvaDi viSvaavirbhaava tolinaaLlalO kvaark^lu, glooyaanla plaasmaa vaataavaraNaM ErpaDinaTlu SaastravEttala aMchanaa. el^hech^see prayOgaM dvaaraa viSvaavirbhaavaM naaTi toli kaNaalanu sRshTiMchEMduku sern SaastravEttalu prayatnistunnaaru. ee praajekTulO prapaMcha vyaaptaMgaa 100 dESaala nuMchi daadaapu 10 vEla maMdi SaastravEttalu paalgonnaaru. 800 kOTla Daalarlanu ee prayOga nirvahaNaku kharchu chEstunnaaru. 30 ELla naaTi higs bOsaan uniki ee prayOgaMtO tElipOtuMdi.

bOsaan meemaaMsa
bOsaan^lapai SaastravEttalu reMDu Satru Sibiraalugaa cheelipOyaaru. koMtamaMdi bOsaan kaNaala unikilO uMDE avakaaSamE lEdanna vaadananu balaMgaa muMduku testunnaaru. higs bOsaan^la bhaavananu tappu paTTina vaarilO abhinava ain^sTain, sTeephen haakiMg pramukhaMgaa unnaaru. asalu unikilO lEni bOsaan kaNaala kOsaM prayatniMchaDaMlO niraaSa cheMdavalasina avasaraM lEdu. ee prayOgaM dvaaraa higs bOsaan^lu uMDavani, adoka tappuDu sootreekaraNa ani tElipOvaDamE kaaka, palu kotta vishayaalu velugulOki raavaDaMtO sarikotta vaij~naanika sootreekaraNalanu roopoMdiMchagalamanna aaSaabhaavaanni haakiMg vyaktaM chESaaru. el^hech^see prayOgaM dvaaraa ‘daivakaNaala’nu kanugonalErani aayana 100 Daalarla paMdeM kaTTaaru kooDaa. higs bOsaan aavishkaraNa dvaaraa padaartha dravyaraaSi bhaavana guriMchi mariMta lOtaina avagaahana kalugutuMdanna aaSaabhaavaanni saitaM haakiMg savaalu chESaaru. higs bOsaan kaNaala bhaavana sootra reetyaa tappuDu avagaahanatO roopoMdiMdani haakiMg chaalaakaalaM kritamE palu vyaasaallO, rachanallO khaMDiMchaaru. ee siddhaaMtaanni aayana poortigaa tOsipuchchaaru.

ayitE haakiMg vyaakhyaanaalanu daivakaNaala  sRshTikarta higs tOsipuchchaaru. kaNa bhautika SaastraMlO gurutvaakarshaNa siddhaaMtaanni haakiMg choppistunnaaru… ee aMchanaa nuMchi choostE Suddha  bhautika SaastravEttala siddhaaMtaalannee tappuDu taDakalugaa kanipistunnaayani higs vyaakhyaaniMchaaru.

daivakaNaalaa? daiva dhikkaara kaNaalaa?
big byaaMg jarigina taruNaMlO kaNaalaku elaaMTi baruvoo uMDadu., sekanulO SatakOTi vaMtu kaalaMlO aa kaNaalaku baruvu chEkoorutuMdi. ee prakriyanu arthaM chEsukunEMduku ‘higs kshEtraM’ lOni higs bOsaan kaNaalu parasparaM charyaapraticharyalu jaripE parimaaNaMpai aadhaarapaDi palu dravyaraaSulatO kooDina padaarthaalu aavirbhaviMchaayani higs pratipaadiMchaaru. ippaTivaraku prapaMcha SaastravEttalu ee bhaavananE praamaaNikaMgaa teesukunnaaru. ‘higs bOsaan’ lanu kanugonE prayatnaalaku SreekaaraM chuTTaaru.

ee bhaavananu daadaapu 44 ELla kritaM higs pratipaadiMchaaru. peeTar higs eDin^barg viSvavidyaalayaMlO bhautika Saastra SaakhalO emiraTees prophesar^gaa unnaaru. aayana svabhaavareetyaa oka naastikuDu. taanu pratipaadiMchina maulika kaNaalaku aayana higs bOsaans ani maatramE pilichaaru. ayitE higs bhaavananu liyOn liDar^maan vyaakhyaanistoo raasina pustakaMlO ‘higs bOsaan^’laku ‘di gaaD Daam paarTikals’ (daiva dhikkaara kaNaalu) ani muddu pEru peTTaaru. ayitE liDar^maan pustakaanni prachuriMchina prachuraNa karta ‘gaaD Daam paarTikals’ –god damn particles– anna pErulOni ‘Daam’ nu tolagiMchi ‘gaaD paarTikals‘ -daiva kaNaalu- ani mudriMchaDaM jarigiMdi. appaTi nuMDi hEtuvaadi higs abheeshTaaniki poorti viruddhaMgaa higs bOsaan kaNaalaku daivakaNaalanE pEru sthirapaDipOyiMdi. higs ee prachaaraanni aDDukOlEkapOyaaru.

laarj heDraan kollaayiDar (el^hech^si)
el^hech^see oka adbhutamaina parikaraM. iMdulO alees, krayOjanik myuyaan spekTrOmeeTar, ETarrOyiDal el^hech^see aaparETas lEdaa aTlaas ani mooDu goppa ayaan DiTekTarluMTaayi. veeTi nirmaaNaaniki vaMdalaadi kOTla Daalarlu kharchayyaayi. yoorap, bhaarateeya SaastravEttalatO sahaa paluvuru 15 ELlapaaTu SramiMchi deenni roopoMdiMchaaru. kaaMtivEgaMtO prayaaNiMchE proTaan kaNapuMjaalanu sRshTiMchEMduku ee parikaraMlO ati pedda soopar kaMDakTiMg ayaskaaMtaalanu upayOgiMchaaru.

prOTaan kaNapuMjaalanu sRshTiMchE samayaMlO vipareetamaina vEDi veluvaDutuMdi. mainas 271 Digreela seMTeegrED lEdaa parama Soonya ushNOgrata kaMTE kEvalaM 1.9 Digreelu adhikaMgaa uMDE ushNOgratala dvaaraa aa ayaskaaMtaalanu challabarustaaru. aMdukOsaM adhunaatanamaina krayOjenik saaMkEtika parij~naanaanni SaastravEttalu viniyOgiMchaaru. atiSeetala ushNOgratalanu sRshTiMchEMduku praaraMbhaMlO daadaapu 1.20 kOTla leeTarla drava naiTrOjan, daadaapu 7 kOTla leeTarla drava heeliyaMlu kharchavutaayi. ee el^hech^si Saktini vipareetaMgaa viniyOgistuMdi. atyadhika Sakti kshEtraMlO proTaan kaNapuMjaalanu DheekoTTiMchaDaM oka mahaadbhutaMgaa charitrakekkanuMdi.

el^hech^seeni tirigi panichEyistunna prayatnaalu vijayavaMtaMgaa naDustunnaayi. el^hech^see paristhiti utkRshTaMgaa tayaarayiMdi. ani sern DairekTar sTeev mEyars prakaTiMchaaru. modaTagaa proTaan kaNapuMjaalu saapEkshikaMgaa 900 miliyan elakTraan vOlTu (jeeeevee) ati takkuva SaktitO DheekoTTukuMTaayi. okkokka kaNapuMjaM 450 jeeeevee Saktini sarapharaagaa chEstuMdani SaastravEttalu vellaDiMchaaru. SeetaakaalaM viraamaM tarvaata, el^hech^see kaaryakramaalu tirigi 2010 janavarilO praaraMbhaM kaanunnaayi. appuDu SaastravEttalu proTaan kaNapuMjaalaku 7 Teeeevee vOlTula Saktini aMdistaaru. aMta SaktitO proTaan puMjaalu DheekoTTukOvaDaMtO big byaaMg paristhitulu nelakoMTaayi.

big byaaMg kaalaM nuMchi eenaaDu manaM choostunna viSvaM daakaa jarigina pariNaama kramaanni pariSeeliMchEMduku el^hech^seelOni atyaMta SaktivaMtamaina kaNapuMjaala abhighaataM upakaristuMdani SaastravEttala bhaavana. daaMtO viSvaM puTTuka rahasyaanni ChEdiMchEMduku veelavutuMdani vaaru aaSistunnaaru. big byaaMg jarigina toli kshaNaallO toli padaartha praathamika kaNaalugaa higs bOsaan^lu ErpaDutaayanna saiddhaaMtika parakalpana kooDaa ee prayOgaM dvaaraa tElipOtuMdi. higs bOsaan kaNaalatO saadhaaraNa aNuvula nuMchi brahmaaMDa gOLaala varaku kramaMgaa ErpaDDaayannadi Saastreeyamaina aMchanaa. prayOga SaalalO big byaaMg^nu sRshTiMchEMduku asaadhaaraNa jaagrattalu teesukOvalasi uMTuMdi. aMtarikshaMlOni atyalpa ushNOgratala kaMTE takkuva sthaayi ushNOgratallO vElaadi vidyudayaskaaMtaalanu panichEstunnaaru. ee vidyudayaskaaMtaalu bhinna daSallO prayaaNiMchE aa reMDu proTaan kaNapuMjaala gamanaanni, gamyaanni nirdESistaayi.

kaNa bhautika SaastraMlO ‘sern’ agragaami
prakRti cheekaTi kONaalapai dRshTi saariMchi palu adbhutaala venuka daagina marmaalanu velugulOki techchEMduku paarTikal yaaksilETar kaaMpleks nirmaaNaM kOsaM reMDava prapaMcha yuddhaM nuMchi kOlukuMTunna yoorap dESaalu sern anE saMsthanu ErpaaTu chESaayi. ee saMstha kaaryakalaapaala valana yuddha nashTaallO koorukupOyina yoorap^lO Saastra saaMkEtika viplavaM marOsaari vivRtamayiMdi. briTan, phraans, jarmanee, iTalee mari itara yoorap dESaalu sern nirmaaNaMlO keelakapaatranu pOshiMchaayi. amerikaa nuMchi kooDaa paluvidhulanu sEkariMchaDaM jarigiMdi.

sern kaaryakalaapaMlO palu aavishkaraNalu puruDu pOsukunnaayi. sern kRshi phalitaMgaa vidyut ayaskaaMta Sakti, rEDiyO dhaarmikata kEMdra Sakti reMDiMTi EkeekaraNa saadhyamayiMdi. praathamika kaNaalaku saMbaMdhiMchina toli aavishkaraNala paryavasaanaMgaa varalD vaiD veb^gaa pilichE veb kaMpyooTiMg vyavastha roopoMdiMdi. yaaksilETar bhautika SaastraMlO chEsina viSEsha kRshiki gaanu sern^ku cheMdina bhautikavEttalu kaarlO roobiyaa, saiman vaaMDar meer^laku 1984lO nObel bahumati vachchiMdi. pratyEkiMchi el^hech^see nirmaaNaaniki saMbaMdhiMchina ghanata roobiyaaku cheMdutuMdi.

daivakaNaala anvEshaNalO bhaarat  paatra
sern ErpaaTu chEsina tolinaaLlalO mana dESaM paatra naamamaatraMgaa uMDEdi. 1980la daakaa bhaarat nuMchi sern okE oka pratinidhi uMDEvaaru. TaaTaa in^sTiTyooT aaph phaMDameMTal reeserch^ku cheMdina peekE malhOtra saarathyaMlO oka SaastravEttala bRMdaM sern pariSOdhanaa kaaryakalaapaMlO paalu paMchukuMdi. kalakattaalOni ‘vEriyabul enarjee saiklOTraan seMTar’, bhuvanESvar lOni in^sTiTyooT aaph phijiks, aiaiTee -baaMbE, raajasthaan, jammoo-kaaSmeer, ChaMDeegaDh, paMjaab viSvavidyaalayaala SaastravEttalu sern^ praajekTulO panichEstunnaaru. phOTaan malTiplisiTee DiTekTar (peeem^Di) el^hech^seelO keelaka bhoomika pOshiMchanuMdi.

saahaa in^sTiTyooT aaph nyookliyar phijiks^ku cheMdina bhautika SaastravEttalu myuyaan aalees DiTekTar^lO maanas ani pilichE oka laksha elakTraanik chip^la aakRti, nirmaaNaalanu chEpaTTaaru. aaleeghar musliM viSvavidyaalayaM sahakaaraMtO aa saMstha aalees yaaksilarETar^ku cheMdina okaanoka bhaagaanni abhivRddhi chEsiMdi. aalees praajekT praaraMbhaM nuMchi kooDaa in^sTiTyooT aaph phijiks saMstha bhaagasvaamigaa konasaagutOMdi. prOTaan kaNa puMjaM nilichEMduku upakariMchE 40 miliyan Daalarla viluva chEsE soopar kaMDakTiMg sTeer maagneT jaaks^nu raajaa raamanna seMTar aaph aDvaans^D Teknaalajee saMstha aMdajEsiMdi. ee nEpathyaMlO nakshatraallOni phOTaan Sithilaalanu aMchanaa vEsEMduku amerikaaku cheMdina brookOvan nEshanal lEborETaree saMstha bhaarateeya SaastravEttalanu aahvaaniMchiMdi.

el^hech^seelOni mooDu DiTekTarlu proTaan kaNa puMjaalu Dheekonna tarvaata ErpaDina Sithilaalanu pariSeelistaayi. aa DiTekTar^lalO amarchina bhaarateeya parikaraalu peeem^Dee, maanas chip^lu atyaMta praathamikamaina plaasmaa padaarthaanni gurtiMchEMduku upakaristaayi. yuddhaM, pEdarikaM, prapaMcha saMkshObhaMtO maanava jaati atalaakutalaM avutunna prastuta samayaMlO viSvapadaarthapu cheekaTi kONaalanu, daivakaNaala vinyaasaalanu pariSeeliMchEMduku jarigE kRshini abhinaMdiMchaka tappadu. daiva kaNaala uniki nirdhaaraNa jariginaa, jaragakapOyinaa ee prayOgaMtO viSvaaniki saMbaMdhiMchina palu cheekaTi kONaalu velugulOki vastaayani paluvuru SaastravEttalu aaSaabhaavaanni vyaktaM chEstunnaaru.
— vennelakaMTi raamaaraavu.

NB: ee Tapaanu ninna prachuriMchina tarvaata vividha patrikalalO ivvaaLa vastunna ap^DET vaartalu, saMpaadakeeyaalu, kathanaala liMkulanu konniMTini labhyamaina mEraku ikkaDa istunnaanu. aasakti gala paaTHakulu veeTini tappaka chooDagalaru.

deva kaNaM jaaDa!
– saMpaadakeeyaM
https://www.andhrajyothy.com/editorial.asp?qry=2012/jul/5/edit/editpagemain&date=7/5/2012

mahaadbhutaM…!
saMpaadakeeyaM
http://sakshi.com/Main/Weeklydetails.aspx?Newsid=44773&subcatid=17&categoryid=1

daiva kaNa darSanaM!

saMpaadakeeyaM
http://www.namasthetelangaana.com/Editpage/article.asp?category=1&subCategory=5&ContentId=124879

daivakaNaM uMdi !

– bhautika SaastraMlO atikeelakamaina aavishkaraNa
http://sakshi.com/main/FullStory.aspx?catid=406509&Categoryid=1&subcatid=31

dEva rahasyaM telisiMdi
https://www.andhrajyothy.com/mainnewsshow.asp?qry=2012/jul/5/main/5main1&more=2012/jul/5/main/main&date=7/5/2012

daivakaNaM dakkiMdi

http://eenadu.net/news/newsitem.aspx?item=panel&no=1

viSva aavirbhaava samaachaaraannaMdiMchE kotta kaNaanni kanugonnaaM
http://www.prajasakti.com/worldsdestiny/article-367464

viSva sRshTi SOdhanalO kotta adhyaayaM
http://www.visalaandhra.com/headlines/article-86374

viSvarahasyaM chivari majilee
http://www.suryaa.com/Main/News/Article.asp?Category=1&SubCategory=4&ContentId=88334

God Particle Found Historic Milestone From Higgs Boson Hunters
http://news.nationalgeographic.com/news/2012/07/120704-god-particle-higgs-boson-new-cern-science/?plckOnPage=4

The Bose in the particle
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/article3602966.ece?homepage=true

Higgs boson The beauty spot on the perfect face
http://www.thehindu.com/sci-tech/science/article3601946.ece

Elusive particle found, looks like Higgs boson
http://www.thehindu.com/sci-tech/science/article3601654.ece

This is just the beginning of a long journey
http://www.thehindu.com/sci-tech/science/article3603258.ece

What next after a Higgs boson-like particle
http://www.thehindu.com/sci-tech/science/article3602374.ece

Footprint of God particle found
http://www.thehindu.com/sci-tech/science/article3594941.ece

 

RTS Perm Link


4 Responses to “daivakaNaalaa? daiva dhikkaara kaNaalaa?”

 1. the tree on July 4, 2012 9:23 PM

  chakkaga raasaarandi, thank you.

 2. chandamama on July 4, 2012 11:31 PM

  mee praSaMsa ee vyaasaanni rachiMchina mitruDu raamaaraavugaarikE dakkutuMdi bhaaskar -di Tree- gaaroo,
  dhanyavaadaalu.

 3. vENu on July 5, 2012 12:12 AM

  vyaasaM samaachaarayutaMgaa, aasaktikaraMgaa uMdi. haakiMg ee pratipaadananu vyatirEkiMchaTaM guriMchi ee vyaasaM dvaaraanE telusukunnaanu. vennelakaMTi raamaaraavu gaariki abhinaMdanalu! mooDELLakritaM raasina ee vyaasaanni gurtuMchukuni ippaDu prachuriMchaTaM saMdarbhOchitaM.

  daiva kaNaM anE pErE saMdEhaalaku taavichchElaa uMdi. daiva dhikkaaraMlOMchi dhikkaaraM egiripOvaDaM guriMchi SaastravEtta higs gaTTigaa paTTiMchukOvaalsiMdi. kaneesaM ee kaNaanni gurtiMchinaTlu adhikaarikaMgaa prakaTiMchina prastuta saMdarbhaMlOnainaa higs deeni guriMchi prakaTana chEstE samuchitaMgaa uMTuMdi!

 4. raajaSEkhara raaju on July 5, 2012 12:36 AM

  vENugaaroo,
  satvara spaMdanaku dhanyavaadaalu.
  peeTar higs God particle lEdaa daiva kaNaM anE padabaMdhaMtO tana higs bOsOn pratipaadananu vakreekariMchaDaM paTla teevraMgaanE vyatirEkiMchinaTlu telustOMdi. tana pratipaadanaku mataMtO elaaMTi saMbaMdhaM lEdani ee apara naastika SaastravEtta mottukunnappaTikee. heD lains^lO saMchalana vaartala paTla mOjulO munigipOyina jarnalisTulE prapaMcha vyaaptaMgaa ee padaaniki mata bhaavananu aMTagaTTi anni bhaashallO prachaaraM chESaaru. eerOju kooDaa aaMdhrajyOti, eenaaDu, saakshi patrikalalOni vaartalu, saMpaadakeeyaalu chooDaMDi. higs bhaavanalO daivaanni eMta naajookugaa choppiMchESaarO. God damn particle anE pratipaadanalOMchi damn padaanni eMta telivigaa tappiMchESaarO.

  chivariki nEshanal jaagrapik vaMTi suprasidda patrika kooDaa ee daivakaNaM padaanni ninnaTirOjuna alaagE achchettiMchaDaMtO kaDupumaMDina oka paaTHakuDu aa saiT^lO peTTina vyaakhyanu ikkaDa istunnaanu chooDaMDi.

  belltj

  10:49 AM on July 4, 2012

  It’s a shame National Geographic allowed a contributor to use the term “God particle” for the Higgs boson. Peter Higgs himself (the theoretical physicist who proposed the existence of the particle 48 years ago) vehemently decried the use of that term, which sensationalist journalists created to grab headlines, because his theory in no way implies any connection to religion. Shame on you Nat Geo for perpetuating that fallacy. Stick to the science; this yellow journalism has damaged your credibility at least with this reader.

  “God Particle” Found? “Historic Milestone” From Higgs Boson Hunters
  http://news.nationalgeographic.com/news/2012/07/120704-god-particle-higgs-boson-new-cern-science/?plckOnPage=4
  ——————-
  Coment in Hindu article

  …..calling the Higgs Boson the “God particle” is a really terrible
  idea. This whole exercise of finding the particle has nothing at
  all to do with finding God, an imaginary concept about which
  scientists are wholly unconcerned. Apparently, the scientist who
  coined this name wanted to call this the “Goddamn particle”
  because it has proved so elusive, but the publishers wouldn’t let
  him. But now it seems the “God” label is proving to be a
  distraction, keeping laypersons from understanding and
  appreciating the magnitude of the discovery.
  from: Raamganesh
  Posted on: Jul 5, 2012 at 11:26 IST

  Footprint of God particle found
  http://www.thehindu.com/sci-tech/science/article3594941.ece
  —————————–

  marOsaari dhanyavaadaalatO
  raaju.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind