Edi maMchi katha?

June 22nd, 2012

patrika, paaTHakulu, rachayitalu madhya saMbaMdha baaMdhavyaalu ariTaaku laaMTi sunnita punaadi meedE konasaagutuMTaayi, chediripOtuMTaayi kooDaa. patrika nirvaahakula ahaM, paaTHakula ahaM, rachayitala ahaM.. veeTilO E okkaTee takkuva kaadu. -ikkaDa ahaM anEmaaTanu paajiTiv^gaa teesukuMTEnE maMchidi- chaMdamaama kooDaa deeniki minahaayiMpu kaadu. asalu oka patrikalO rachanalu E praatipadikana selekT avutaayi, tiraskariMpabaDataayi anEdi pai mooDu kETagireelalO E okkaroo spashTaMgaa cheppalEkapOvachchu.

katha chaalaa baaguMdi anukunna saMdarbhaallO kooDaa ati svalpamaina kaaraNaala valla eMpika kaakapOvachchu. avi saahitya kaaraNaalu, saahityEtara kaaraNaalu, raajakeeya kaaraNaalu, Saili, kathalOni TOn dvaaraa vachchE samasyala kaaraNaalu, maMchi kathanu kooDaa paaDuchEsElaa paatrala chitreekaraNalO jarugutunna lOpaaniki saMbaMdhiMchina kaaraNaalu ilaa Evayinaa kaavachchu. katha sveekariMchaDaaniki, sveekariMchakapOvaDaaniki ivannee dOhadaM chEsEvE.

paigaa veeTanniTiki miMchi eMpika daarula maanasika sthiti -mooD- elaa uMdanEdi kooDaa kathala eMpikalO gaNaneeya prabhaavamE chooputuMdanukuMTaanu. oka samayaMlO aMta baagaalEdanipiMchina katha marO saMdarbhaMlO pharvaalEdu vEsukOvachchu anipiMchi daanni sveekaristunna saMdarbhaalu kooDaa chaalaanE uMTaayi. oka saari selekshan kaani kathalu marOsaari sulabhaMgaa sveekariMchabaDaTaaniki eMpikadaarula mooD kooDaa aMtO iMtO panichEstuMdanEdi anubhavapoorvakaMgaa telusukOvalisiMdE.

aMdukE kathanu eMduku eMpika chEstunnaaru, eMduku chEyalEdu anE vishayaMpai nooTiki noorupaaLlu evaroo saadhikaaratanu kaligi uMDaranukuMTaanu. daSaabdaalugaa kathalanu sveekaristunna chaMdamaama kooDaa deeniki bhinnaM kaadu. labda pratishTulaina rachayitala kathalu, kottagaa paMputunna rachayitala kathalu kooDaa sveekariMchalEnappuDu mee kathalO lOpaM kaadani, anEkaanEka chinna chinna kaaraNaalatO mee katha teesukOlEkapOtunnaamani chebutoo chaMdamaama gataMlOnE saMjaayisheetO kooDina vivaraNanu rachayitalaku paMputoo kotta kathalu paMpavalasiMdigaa abhyarthiMchEdi.

oka rachayita kathalu padE padE chaMdamaamalO prachuriMchabaDaTaaniki, sveekariMchabaDaTaaniki, 20, lEdaa 30 kathalanu oka rachayita paMpinaa oka katha kooDaa sveekariMchalEkapOvaDaaniki ilaaMTi sakaaraaNa, akaaraNa aMSaalu panichEstuMDavachchu.

chaMdamaamalO elaaMTi kathalu paDutaayi, paDavu?

1. E jaatikainaa daanikE saMbaMdhiMchina moola kathalu -bEsik sTOrees- uMTaayi. vaaTini aadhaaraMgaa chEsukuni ippaTikE konni Dajanlasaarlu palu patrikalalO kathalu gata konni daSaabdaalugaa prachuriMchabaDi uMTaayi. aa bEsik kathala saaraaMSaanni teesukuni poortigaa roopaanni maarchi kotta katha raasi paMpinaa prachuraNaku teesukOkapOvachchu.

ee kaaraNaMvallE okappuDu jaMtuvula paatralatO naDichE kathalaku praamukhyatanichchina chaMdamaama tarvaata kaalaMlO reeTOlD sTOrees roopaMlO vastunna jaMtu kathalanu poortigaa pakkana peTTEyaDaM jarigiMdi. prastutaM chaMdamaamalO jaMtukathalu vastunnaayaMTE avi chaMdamaamalOni paata kathalE ayi uMTuMdi.

2. streelanu, vRddhulanu, aMgavikaluranu, balaheena vargaala prajalanu kiMchaparchE, niMdiMchE rakaM kathalu gata samaajaalalO lEdaa Sataabdaala kritaM puTTina saahityaMlO vachchi uMDavachchu. kaani samaanatvaM saarvajanika viluvagaa maarina aadhunika kaalaMlO vaaTini yadhaatathaMgaa sveekariMchaDaM parama abhyaMtarakaraM kaabaTTE katha eMta baagunnaa ilaaMTi kiMchaparchE saMbhaashaNalu kathalO vachchaayaMTE vaaTini E patrika kooDaa sveekariMchalEkapOvachchu.

peeDakuDu peeDituDini tiTTaDaM, dooshiMchaDaM paatrasvabhaava reetyaa sahajamE kaavachchu kaani ilaaMTi vaaTini kooDaa yadhaatathaMgaa sveekariMchalEni sunnitatvaM samaajaMlO prabalutOMdi kaabaTTi ilaaMTi kathalanu jaagrattagaanE pariSeeliMchaDaM jarugutOMdi.

3. kuTuMbaraavu gaaru chaMdamaama anadhikaarika saMpaadakulugaa unnappuDE orijanal bEtaaLa kathalanu reMDu mooDiMTini yadhaatathaMgaa prachuriMchi ika saadhyaM kaani paristhitullO vaaTiki aadhunika saMskaaraanni, kotta bhaavajaalaanni toDigi kotta bEtaaLa kathalanu teesukuraavaDaM jarigiMdi. gata 50 ELlaku paigaa chaMdamaama bEtaaLa kathalu eMta saMchalanaaniki kaaraNamavutunnaayO cheppavalasina panilEdu.

4. saadhaaraNeekaraNalu
aaDadaani nOTlO nuvvu giMja kooDaa naanakooDadu anE Saapaanni dharmaraaju peTTaaDani bhaarataMlO aMdaroo chadivE uMTaaru. karNuDu tanakE puTTaaDanE vishayaanni karNuDi maraNa saMdarbhaMlO gaani cheppalEkapOyina kuMteedEvipai aagrahaMtO dharmaraaju ‘ikapai streela nOTilO E rahasyamoo daagakuMDu gaaka’ ani SapiMchaaDaTa. idi samaajaMlOni mottaM streelaku vyatirEkaMgaa teerchi diddabaDina gatakaalapu bhaavajaalaM nuMchi paTTina padabaMdhaM. ilaaMTi saadhaaraNeekariMchina saMbhaashaNalanu stree paatralaku, nissahaayulaku, venukabaDina prajalaku aapaadiMchi kathalu tayaaraitE aadhunika saahityaM vaaTini tiraskariMchaDamE jarugutuMdi.

5. chinna udaaharaNa. paMchataMtrakathallO aashaaDabhootiki aaSrayaM ichchina maMgali tana bhaaryanu anumaanistoo ‘Osi mukkiDi muMDaa’ ani tiTTina saMdarbhaanni 70lalO chaMdamaamalO vachchina paMchataMtrakathallO yadhaatathaMgaa prachuriMchaaru. deenni maLlee 2011lO prachuriMchinappuDu aa padaM venuka streelanu kiMchaparichE bhaavajaalaanni gamaniMchakuMDaa alaagE prachuriMchaDaMtO paaTHakulanuMchi teevra nirasana vachchiMdi. chaMdamaama kathala maMchicheDDalanu paaTHakulE nirdESistunna chakkaTi paTHanaa purOgatini, pariSeelananu ikkaDa gamaniMchavachchu.

6. katha eMta baagaa raasinappaTiki daanni pOlina, daani saaraaMSaanni pOlina katha aMtakumuMdE chaMdamaamalO vachchi uMTE, sveekaraNa saadhyaM kaadu. udaaharaNa chaMdamaamalO vaidyula kathalu, dayyaala kathalu, jaMtuvula kathalu, chaalaa ekkuvagaa vachchaayi. ee kOvalOni kathalu okaTi reMDu varusagaa paDagaanE vaaTini pOlina itivRttaMtO chaalaamaMdi kotta kathalanu paMpaDaM sahajaM. daadaapu anni patrikala vishayaMlO ilaaMTi dhOraNi uMdEmO mari. naalugaidu chaMdamaamalanu varusagaa choosi vaaTini pOlina kathalu paMpitE vEsukuMTaarEmO anE oohatO konni kathalu paMpiMchaMDaM aMdari Srama vRdhaa kaavaDaanikE daariteestuMdi.

7. prati kathalOnoo vaividhyatanu pradarsiMchaDaM, kathanu pOlina kathanu eTTi paristhitullOnoo paMpakapOvaDaM gataMlO vachchina kathanu maarchi, paalish chEsi kotta roopaMlO paMpaDaM vaMTivi ekkaDainaa prachuraNaarhataku nOchukOvanukuMTaanu.

8. aaDadaani salahaa anE paata kathanu ee saMvatsaraM Epril chaMdamaamalO prachuriMchaDamainadi. bestavaaDi charyalaku duruddESyaM aMTagaTTina raaNini uddESiMchi parshiyaa prabhuvu chivaralO nagaraMlO chaaTiMpu vEstaaDu “aaDadaani salahaa prakaaraM evaroo naDuchukOvaddu. vaari salahaa vinnaTlayitE sagaM porapaaTunu diddukOvaDaaniki reMDu porapaaTlu adanaMgaa chEyavalasivastuMdi”
ee prakaTana mahiLalapai prastuta samaajaM aMgeekariMchani abhipraayaalanu vyakteekaristOMdi.  ee moolakathanu nalabhai ELla kritaM aaDadaani salahaa pErutO yadhaatathaMgaa prachuriMchaaru. eekathanu alaagE maLlee prachuristE paaTHakulu daaDichEyaDaM tappadu. mottaM stree jaatinE avamaanistunna pai prakaTananu maarchakuMTE koMpa munugutuMdani bhaaviMchi yaajamaanyaM vaari dRshTiki teesukupOyi anni bhaashallOnoo pai vaakyaanni ilaa maarchaDaM jarigiMdi.
“mana sannihitulu, aaMtaraMgikulu cheppina salahaa prakaaraMmaatramE evaroo naDuchukOvaddu. itarula salahaanu guDDigaa vinnaTlayitE sagaM porapaaTunu diddukOvaDaaniki reMDu porapaaTlu adanaMgaa chEyavalasi vastuMdi”
maarchina kathaku anuguNaMgaa aaDadaani salahaa anE katha Seershikanu kooDaa nashTaM mooDusaarlu ani maarchaTaM jarigiMdi. alanaaTi tamiLa chaMdamaamalO idE pErutO ee kathanu prachuriMchaDaMtO prastuta saMdarbhaaniki idE baaguMdani daannE sveekariMchaDaM jarigiMdi.

kathanaM peddadi kaavaDaMtO ippaTiki mugiMchi marOsaari kaluddaamu.
chaMdamaama.

RTS Perm Link


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind