maMdulu techchichchEvaaLloo lEru naayanaa!

April 22nd, 2012

oorulO maa avva

ninna madhyaahnaM naa paaTHaSaala saha vidyaarthi, maa ooriki pakka oorivaaDaina Sreenivaas^ni chennay^lO kaliSaanu. tanu prastutaM kaDapa jillaa raayachOTi paTTaNaMlO uMTunnaaDu. viaiTi pareekshalaku haajaravutunna tana pedda kooturuku tODugaa kuTuMbaMtO kalisi vachchaaDu. aa paapa madhyaahnaM reMDu gaMTalaku pareekshaku veLitE saayaMtraM ayidu gaMTalavaraku annaanagar^lO bioe skool vesT gETu vadda vEchi uMToo pichchaapaaTeegaa maaTlaaDukuMToo gaDipaaM.

elaa unnaavu aMToo palakariMpulu ayyaaka sahajaMgaanE maa saMbhaashaNa oorivaipu, manushulu, saMbaMdhaalu, maarpula vEpu maLliMdi. “pallelu, paTnaalu maaTlaaDEMduku manushulu lEka chastunnaayi raajaa” aMToo modaleTTaaDu Seenu. gata koMtakaalaMgaa ee vishayaM anubhavaMlOki vastunnappaTikee tana goMtulO maarutunna maanava saMbaMdhaala vikRta viSvaroopaM kottagaa dhvaniMchiMdi. tana maaTallOnE gata padihEnELlalO maaripOyina maa ooLlu maa manushula katha viMdaamu.

“naa yaabhai ELla jeevitaanubhavaMtO chebutunnaa raajaa, ooLlalO, paTnaallO manushulaku Dabbu jabbu paTTiMdi. palakariMchE manishilEka, musalitanaMlO aadukunE dikku lEka manushulu chastunnaaru. rekkalu vachchee raakamuMdE pillalu chaduvula kOsaM, udyOgaala kOsaM paTnaalu, nagaraalu, vidESaala baaTa paDutunnaaru. kaaLloo chEtuloo kadapalEni musalitanaMlO unna kanna tallini, taMDrinee kaasiMta dhairyaM cheppi maMdoo maakoo ichchEMduku kooDaa manishi lEkuMDaa pOtunnaaDu. enni lakshaloo,  kOTloo saMpaadiMchi maatraM kannavaari baagOgulu chooDaTaM saadhyaM kaakuMDaa pOyaaka ika manaM enni cheppukuni EM prayOjanaM?

naa udaaharaNE teesukuMdaaM. maadi vaastavaaniki kRshNaa jillaa abbavaraM graamaM. maa naanna 40 ELla kritaM batuku kOsaM valasa vachchi mee ooru pakkooriki vachchESaaDu. alaa manaM kalisi chaduvukunnaaM. daadaapu 25 ELla tarvaata 2008lO maLlee raayachOTilOnE kalusukunnaamu. konni saMvatsaraala kritaM abbavaraMlO maaku daggara baMdhuvaina avvanu choosukOvaDaaniki evaroo lEranipiMchi raayachOTiki teesukuvachchi maa iMTlO peTTukuni naa SaktimEraku sEva chESaanu. kaani aameku maa illu  kotta prapaMchamaipOyiMdi. 90 ELlu abbavaraM graamaMlO perigina avva vaMdalamaMdi janaMtO, baMdhubalagaM tODugaa batuku saagiMchina avva maa iMTiki vachchESaaka maaTlaaDE manishi lEka vilavillaaDipOyiMdi.

evari batuku pOraaTaM vaaridaipOyaaka  EdO oka panitO iMTibayaTaku pOvalasina paristhitullO 24 gaMTaloo aamenu aMTipeTTukuni uMDaTaM saadhyamaa? nEnu naa san Teevee Dish neT vyaapaaraM kOsaM bayaTaku veLlipOvaDaM, naa bhaarya Teechar jaab chEyaDaM, aaDapillaliddaroo chaduvukOsaM veLlipOvaDaM roTeen^gaa maaraaka aameku tODugaa uMDi palakaristoo, avasaramainadi teerustoo uMDE manishi lEkuMDaa pOyaaDu. naaku peddagaa parichayaM lEni maa naanna tarapu baMdhuvulanu eMtagaanO aDukkunnaanu. aameku meetOTE aTaachmeMT ekkuva kaabaTTi nelaku okarainaa ikkaDiki vachchi aameku tODugaa uMDamani, kharchulannee nEnu bharistaanani cheppinaa evaroo raalEdu. maalaagE vaariki enni jeevita samasyalO.

eerOjullO ooru viDichi bayaTiki vachchina prati okka musalivaari prapaMchaM vErupaDipOtOMdi. puTTi perigina oorini, kashTaMlOnoo, sukhaMlOnoo jeevitaanni paMDiMchina oorini, musalivayasulO choosukunE vaaru lEka vadilEsinappuDu nagaraallO unna pillala vaddakO, baMdhuvula vaddakO veLlipOyi rOjulu gaDuputunna vaaru nijaMgaa jeevachChavaalE. maa avvaku tiMDilOTu lEkuMDaa choosukunnaamu gaani svaMta ooritO, svaMta manushulatO anubaMdhaanni aameku kalpiMchalEkapOyaamu. tana vaaLlaMToo lEka aame maa iMTlO eMta vilavillaaDipOyiMdO naaku telusu.

aMdukE aame chanipOtE raayachOTilO aame aMtyakriyalu chEyaalanipiMchalEdu. eMta kashTamainaa sarE aamenu aame svaMtaoorilOnE saaganaMpaalani raayachOTinuMchi kRshNaajillaavaraku aamenu teesukuni oorivaarimadhyE aameku aMtyakriyalu poorti chESaanu. phalaanaa vaari koDuku ani teliSaaka aa oori peddalaMtaa varusapeTTi maaTlaaDutoo tama baadhalu cheppukunnaaru.

chaalaa saMpaadiMchaamu naayanaa,  pillalaMdarikee chaduvulu cheppiMchaamu. aMdukE okkaroo oorilO migallEdu. udyOgaala baaTapaTTina biDDalu lakshalu saMpaadistunnaaru kaani maakEmayinaa ayitE maaTlaaDE vaarulEru. kaneesaM maatralu bayaTooriki pOyi techchichchE vaaru lEru. eMduku naayanaa ee dikkulEni batuku maaku. ilaa avutuMdani kanagannaamaa.. aMTu aMdaroo valavalaa EDchEvaarE. musalaameku iMta ghanaMgaa ooru teesukochchi chivari kriyalu jaruputunnaavu saMtOshaM naayanaa aMToo EDchEvaarE aa ooLlO..

vaaLlamukhaallO dainyaM, kannabiDDala saayaM aMdani ghOraM kanipistooMTE nijaMgaa taTTukOlEkapOyaanu. rEpu maa pillalaku chaduvu cheppiMchi, vaaru udyOgaalakO lEdaa peLli chEsukuni veLlipOyaaka maa gati kooDaa iMtE kadaa ani jeevitaMlO moTTamodaTi saari bhayaM puTTiMdi raajaa..

manaMdari batukuloo taataa manavaDu sinimaalO choopina batukulE ayipOtunnaayi. aa sinimaa appaTlO choosinappaDu mana jeevitaalaku adi kotta anubhavaM. alaaMTidi manaku lEdulE ani saMtOshiMchi uMTaamu kooDaa. kaani 30 ELlalOpE adi veMTaaDutoo mana jeevitaallOki vachchEsiMdi. padOtaragati chaduvukunnaMtavaraku iMTlOnE unna pillalu rEpu marokachOTiki veLlipOtE adee iddaroo cheroka chOTiki veLli chaduvukOvalasivastE, naa bhaarya Traans^phar ayi vErE oorikO, paTnaanikO  veLlipOtE, nEnu naa chinna bijines  kOsaM ikkaDE uMDipOvalasi vastE.. batukEmiTi anE glaani puDutuMdi. ennaDoo lEnidi appuDE mEM okarikokaraM dooramavutunnaMta pheeliMg vachchEsiMdi.

ummaDi kuTuMbaala baMgaaru kaalaM eppuDO pOyiMdi. kaneesaM siMgil kuTuMbaala kaalaM kooDaa mana kaLlamuMdE karigipOtOMdi. ekkaDO vidESaalaku pOvaDaM kaadu. mana uMTunna chOTlOnE oka kuTuMbaMgaa uMDalEni paristhiti vachchESaaka ika dEnni choosi saMtOshiMchaali?

naaku telisi marO dESaMlO udyOgaM chEstunna okari talli oorlO uMDi Taay^leT^lO paDipOtE chivaraku aa vishayaM kooDaa rOjoo phOn chEsE koDuku telusukuni telisina DaakTar^ki kaburu chEsi akkaDinuMchE vaidyaM ippiMchina ghaTanalu jarugutunnaayi. vaMdala kOTlu saMpaadiMchi biDDalaku paMchipeTTina pennaa simeMTs Onar ippuDu dikkulEkuMDaa raayachOTilO oka vRddhaaSramaMlO batuku veLladeestunnaaDu. 90 ELla vayasulO aayana EDupunu, oMTaritanapu chitrahiMsanu evaru parishkaristaaru?

jeevitaM ilaagE bOsipOtOMdaa?

mana jeevitaallO ee oMTaritanaM rOgaanni miMchina bhayaMkaramaina rOgaM marokaTi lEdu. vaddhaaSramaMlOkooDaa pOyi uMDalEni vaari batuku maaTEmiTi mari. manaM puTTi perigina ooLlalO vaaraaniki okasaari aareMpee vaidyuDu pOyi musalivaariki maMdoomaakoo ichchi vachchE rOjulochchESaayi. talchukunnappuDallaa dEvutuMdi naaku. mana chinnappuDu manaM chooDalEnaMta Dabbu manaM saMpaadistunnaamu. DabbutO panilEkuMDaa unnaMtalO podupugaa, kalivaDigaa, saMtOshaMgaa gaDipina rOjulu pOyaayi. ooru ooraMtaa baMdhubalagaMtO, aaTalatO, saMtOshaMgaa gaDipina rOjulu ekkaDipOyaayi ippuDu? kuTuMbaalu kooDaa cheTTukokaroo, puTTakokarugaa vErupaDipOvalasi vastunna paaDukaalaMlO chivaraku manaM EmaipOtaamO arthaM kaavaDaM lEdu.”

ninna SanivaaraM SeenutO gaDipina mooDugaMTaloo idE saMbhaashaNa.. maMchi jeevitaM kOsaM, saMpaadana kOsaM, bhavishyattu kOsaM manushulu paDutunna paaTlu vaari vRddhaapya jeevitaMlO batiki unnappuDE narakaanni choopistunnaayani, kOrikOri manaM mana gatini ilaa nirdESiMchukuMTunnaamaMToo Seenu vishaadaMtO chebutuMTE maunaMgaa uMDipOyaanu. svarga narakaalanu nammavachchu nammakapOvachchu kaani narakaM ippuDu bhoommeedE manaMdari kOsaM tayaaravutOMdi. idi manaMdari jeevitaalanoo veMTaaDutOMdi. tallidaMDrulu, pillalu kooDaa kalisi batakaDaM saadhyaM kaani narakaM idi. aa narakaMlO kooDaa -adaMToo uMTE- manishiki edurupaDanaMta ghOra narakaM idi.

naa snEhituDitO oori oosulaaDukuMTunnappuDE chaMdamaama chitrakaarulu SaMkar gaari sthiti gurtukochchiMdi. koDukuloo kootuLlalO chaalaamaMdi dESaMlO vErE nagaraalaku, vidESaalaku veLlipOyaaka svaMta iMTilOnE kaavachchu ippuDu aa daMpatulu iddarE migilaaru. bhaaree saMtaanaM veeriki. kaani okkaroo daggaragaa lEru. 88 ELla vayasulO aayana, sahachari shaNmukhavalli gaaru okarikokaru tODugaa batukutunnaaru. saaMpradaayaka jeevitaM gaDuputunna veerilO aameku aarOgyaM baagaalEka nagaraMlOnE dooraMgaa uMTunna kooturu iMTiki aame veLlipOtE kaasiMta annaM, kaasiMta pappukoora sTaumeeda peTTi chEsukukOvaTaM tappitE aayanaku vErE daarilEdu.

“EMTi maasTaaroo ee rakamaina jeevitaM” ani aDigitE aayana eppaTilaagE SaastrOktaMgaa aMTuMTaaru. “kaaLloo chEtuloo aaDutunnaMtavarakoo ilaagE batakaalani aa SaMkaruDu aadESiMchaaDu kadaa mari. prativaaDikee aa SaMkaruDu TikeT raasi peTTaaDu. aa rOju daggara kaagaanE TikeT chiMpEsi veLlipOvaDamE gati. evaroo Emee chEyalEru kadaa”.  aayana jeetaM chek byaaMkulO vEsi raavaDaaniki, avasaramaina Dabbu teesukochchi ivvaDaaniki kooDaa chaMdamaama nuMchi evarO okaru pOtE tappa marO daari lEdu vaaLlaku.

ee vayasulO kooDaa saMpaadana unna ilaaMTi vaarini minahaayistE kOTlaadi saadhaaraNa jeevitaala paristhiti EmiTi? idi manakE kaadu saMpadala mETa paDina amerikaalO kooDaa kOTlaadimaMdiki gRhasamasya penubhaaraMgaa maari saMkshEma kOtala kOrallO paDi nalugutunnaarani, deeniki telupu nalupu varNabhEdaM kooDaa lEdani vaartalu vistRtaMgaa aMtarjaalaMlO kanabaDutunnaayi.

mottaM maanava samaajaanikE Dabbu jabbu, oMTaritanaM jabbu paDutunnaTluMdi. maMdu maakulivvaDaaniki kooDaa manushulu lEraMToo vilapistunna mana taraaniki, mana jaatiki idE oka pedda narakaM. mana baMgaaru baalyaanni, ummaDi kuTuMbaM, viDi kuTuMbaM yokka madhurOhalanu kooDaa dooraM chEsi manushulanu amaaMtaMgaa chellaacheduru chEstunna mahaa narakamidi. rEpu maapu evarayinaa deeniki bali kaavalisiMdE kaabOlu.

manushulugaa manaM kOlpOyina, kOlpOtoo vastunna mana jeevitaanaMdaalanu, okanaaTi mana prapaMchaM naDakanu paTTichooputunnaMdukE chaMdamaama kathalu ivvaalTikee samaajaanni aMtagaa aakarshistunnaayEmO..!

RTS Perm Link


5 Responses to “maMdulu techchichchEvaaLloo lEru naayanaa!”

 1. sri on May 5, 2012 9:24 AM

  Well Said.

 2. chandamama on May 8, 2012 12:00 AM

  mee vyaakhya sakaalaMlO chooDalEkapOyaanu Sree gaaroo, kshamiMchaali.
  dhanyavaadaalu.

 3. Srikanth M on May 9, 2012 12:09 AM

  raajaSEkhar gaaroo meeku samaadhaanaMgaa naablaagulO pOsTESaanu chooDaMDi.
  raajaSEkhar gaaroo, viSEkhar ku aal-khaayidaatO saMbaMdaalunnaayaa..!!

 4. gksraja on June 5, 2012 9:39 AM

  avunu! meeru cheppEdaaMTlO vaastavaM uMdi, kaanee daanni jeerNiMchukonE saMsiddhata uMDaali ninnaTitaraMvaaLlaku. pratidaannee maarkeT Saktulu kabaListunna vELa, okasaari aadivaasula saMgatE oohiMchaMDi. aDavi biDDalni cheTTuki chEnuki kaakuMDaa chEsi vaaLLu paMDiMchiMdE vaaLlaku dakkakuMDaa chEstunna kuTrala paTla manaMdari udaaseenatE deeniki kaaraNaMgaa tOchaDaM lEdoo? avunu- narakaM, svargaM vErE ekkaDaa uMDavu. manaM nirmiMchukuMTunnavE. ummaDi kuTuMbaM kooDaa marO samasyE! ‘baMgaaru kuTuMbaM’ lO maMchi saMdESamE vuMdi. maaTlaaDE vaaLLa karuvu kEvalaM baMdhuvulu, saMtaanaM vallE kalagaDaM lEdu. samaajamE alaa tayaarayyiMdi. ‘iDiyaT baaksu’ ‘sel phOnu’ eMtaTi saukaryamO, aMtaTi agaadhaalni kooDaa sRshTistunnaayi maanava saMbaMdhaallO. ‘ aMdukE moola sootraM ‘maanava saMbaMdhaalannee aardhika saMbaMdhaalE’ annadaanni mananaM chEsukuMToo, parishkaaraalu ummaDigaa kanukkonE prayatnaM chEsukOvaali. jeevitaM vEru jeevanaM vEru anna spRha ee naaDu eMdariki kalugutOMdi?
  raajaa.
  gksraja.blogspot.com

 5. chandamama on June 16, 2012 11:02 AM

  jikees raajaa gaaroo,

  kshamiMchaali. chaalaa chaalaa aalasyaMgaa mee vyaakhya chooSaanu. meevyaakhya saaraaMSaMtO EkeebhaviMchaDamE tappa vibhEdiMchavalasiMdi lEdu.

  kRtaj~natalu

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind