chaMdamaama katha : eddu baadha

March 17th, 2012

jaTaayuvu

chaMdamaama modaTi nuMchi madhyayugaala kathalaku, raaju raaNi, tOTaraamuDi kathalaku, jaanapada, pauraaNika, jaataka bEtaaLa kathalaku pErumOsiMdani manaMdarikee telusu. katha anE bhaavanaku saarvatrika namoonaagaa nilichipOyina goppa kathalivi. aMdukE 1950, 60, 70la daSakaM naaTi kathalaMTE chaMdamaama paaTHakulaku, veeraabhimaanulaku aMta pichchi.

kaani maa chaMdamaama laibrEriyan baalaagaariki maatraM 80la naaTi chaMdamaama kathalaMTE praaNaM. chaMdamaama kathalu nijaMgaa paripakvata aMdukunnadi 80lalOnE ani tana niSchitaabhipraayaM. telugu chaMdamaama sarkyulEshan hiMdee chaMdamaamanu adhigamiMchi tolisaarigaa laksha kaapeela saMkhyanu daaTi rikaarDu saadhiMchiMdi kooDaa 80la lOnE ani tanu udaaharaNanu kooDaa choopistuMTaaru. aayana abhipraayaMtO manaM EkeebhaviMchavachchu. Ekee bhaviMchakapOvachchu.

kaani chaMdamaamalO madhyayugaala kathalE kaakuMDaa aadhunika vaataavaraNaM unna kathalu kooDaa appuDappuDoo tamavaina merupulu meripistoonE unnaayi. mukhyaMgaa chaMdamaamaku rachanalu paMputunna paata, kotta rachayitalu adbhutamaina tarkaMtO, chakkaTi mugiMputO kooDina kathalanu gata mooDELlugaa chaMdamaamaku aMdistunnaaru. paata kotta kathala mELaviMputO prati nelaa achchavutunna oka pEjee kathalu chaMdamaamakE haileT^gaa maarutunnaayi. paaTHakulanu viSEshaMgaa aakarshistunnaayi kooDaa.

manushula baadhalu, samaajaM baadhalu guriMchE paTTiMchukuMTunna kaalaMlO eddu baadhanu kooDaa paTTiMchukuni kathagaa malistE elaa uMTuMdi? adi kooDaa eddu kONaM nuMchi daani baadhanu kathagaa malchaDaM. ee maarchi nelalO chaMdamaamalO vachchina kotta katha eddubaadha ee kONaMlOMchE puTTiMdi. cheppina panallaa guDDigaa chEsukunipOyE eddu okkOsaari raitumeediki tiragabaDutuMdi. chEstunna panini aapivEsi kadalakuMDaa moraayistuMdi. daadaapu idi pallellOni raitulaMdarikee anubhavapoorvakamaina vishayamE.

maa jillaalO eddulu, dunnalu ilaa chEstunna pani unnaTluMDi aapivEsi moraayiMchaDaanni aMke vEsiMdi ani aMTuMTaaru. eddu aMke vEsiMdi aMTE eddu meDapai kaTTina kaaDini digajaarchukuni kaalu muMduku kadapakuMDaa maDilO, chEnulO alaagE nilabaDipOvaTaM. panichEstunnappuDu EdainaabhariMchalEni kashTaM tagilitE daanni maaTallO raituku cheppalEni eddulu tamaku tOchina vidhaMgaa parishkaaraM eMchukuMTaayi. aMke vEsukOvaDaM ilaaMTi parishkaaraalalO okaTi.

polaMlO dunnutunnappuDu vipareetaMgaa alisipOyinaa, eddu kaali giTTalaku muLlu guchchukuni kaalu kadapaTaM kashTamaipOyinaa, vipareetaMgaa dappika vEsinaa, vEgaMgaa aDugulEyalEdani raitu tananu maree baadEstunnaaDanipiMchinaa ilaaMTi ennO kaaraNaalatO eddulu polaallO aMkelEsukuMTuMTaayi. pani chEyalEdani maaTimaaTiki aMke vEsukuMTOMdani raitu daani baadhanu gurtiMchakuMDaa eddunu mariMtagaa baadipaDEstE adi mariMtagaa moMDikEstuMdi. raitupai polaMlOnoo bayaTa kooDaa tiragabaDutuMdi.

chaalaa kaalaMgaa vividha patrikalu, veb^saiTlaku kathalu, rachanalu chEstunnappaTikee chaMdamaamaku iTeevalE parichayamaina Saakhamoori Sreenivaas gaaru (marO kalaM pEru sudhaaraaNi) eddubaadha anE ee kathanu saapuchEsi “iMkaa deeniki pEru peTTalEdani, E pEru peDitE baaguMTuMda”ni mooDu nelala kritaM phOn^ saMbhaashaNalO aDigaaru. ‘eddu kashTaM meeda iMta maMchi katha raaSaaru kadaa eddubaadha ani pEru peDitE saripOtuMdi kadaa’ ani nEnu saradaagaa cheppaanu.

aaScharyaMgaa aayana aa pErE kharaaru chEsi paMpaDaM. kathala eMpikaku koorchunnappuDu maa yaajamaanyaM vaariki kooDaa katha baagaa nachchEsi katha toli yatnaMlOnE eMpikaipOyiMdi. eddu nijaMgaa alaa moMDikEstuMdaa ani maavaaLlu -vyavasaayaM aMTE EmiTO teleedu- nirdhaariMchukunna tarvaatE eddubaadhaku aamOdamudra vESaaranukOMDi.

pedda kamataalalO panichEstunnappuDu pani eppuDu ayipOtuMdi anE aadurdaa, aaMdOLanaku eddulu gurayyaayaMTE konni saMdarbhaallO avi moMDikEyaDaM, aMke vEsukOvaDaM vyavasaayaM chEsE prati okkarikee anubhavamE. ee kathanu viDigaa chadivinappuDu kaakuMDaa maa vaaLlaku chadivi vinipistunnappuDu naa chinnappuDu sEdyaMtO, eddulatO naa anubaMdhaM kaLlamuMdu reel laagaa tirigiMdi.

‘eddunu muddu chEyavadduraa adi cheppinamaaTa vinadu’ aMToo taata padE padE chebutunnaa jaMtuvulaMTE apaaramaina abhimaanaMtO viSraaMti samayaMlO vaaTi daggaraku pOyi noopuraM, meDanu duvvaDaM, sparSatO daaniki paravaSaM kaligiMpajEyaDaM chEsEsariki konnaaLlaku avi nijaMgaanE polaMlO naa arupulu, adiliMpulanu paTTiMchukOkuMDaa vaaTipaaTikavi naDustoo pOvaDaM jarigEdi.

35 saMvatsaraala kritaM naaTi naa baalyaanni, palle jeevitaanni maLlee okasaari naaku gurtu chEsina katha eddubaadha. aa tarvaata ‘mee katha eddubaadha saakshigaa eMpikayipOyiMdaMDee’ ani Sreenivaas gaaritO cheppinappuDu baagaa navvukunnaamu. “chaMdamaamanu eddubaadhatO koTTaaraMDee… eMpikakaaka tapputuMdaa vEsukOka tapputuMdaa..’ ani nEnaMTE “kathaku pEru peTTiMdi meerE kadaa..” ani aayana navvaDaM…

edduku kooDaa baadha uMTuMdani adi paiki cheppukOlEkapOyinaa EdO okarakaMgaa daanni pradarSistuMdani cheppina aMdamaina katha eddubaadha. ee maarchi nela chaMdamaamalO ee maMchi katha vachchiMdi. chadavakapOtE teesukuni chadavaMDi. patrika aMdubaaTulO lEkapOtE ikkaDa ee kathanu chaduvukOMDi.

eddubaadha
SreeraMgaapuraMlO bhoosvaami raamESaM kottagaa O eddula jatanu konnaaDu. vaaTilO okaTi churuggaanE panichEstunnaa marokaTi maatraM padE padE moraayiMchasaagiMdi. balavaMtapeDitE kadalakuMDaa koorchuMTuMdi. panichEyani aa okka eddunu ammaDaM asaadhyamani bhaaviMchi, reMDiMTinee vikrayiMchaalanukunnaaDu raamESaM. okanaaDu raamESaM mitruDu svaravarma porugooru nuMchi vachchaaDu. atanu saamaanya raitu. “varmaa.. iTeevalE konna naa eddula jatanu sagaM dharakE ammaalani nirNayiMchukunnaanu. vaaTini choosi nachchitE konugOlu chEsukuveLlu. paikaM kooDaa neeku veelunnappuDivvu,” annaaDu raamESaM.

pakkanE paakalO unna eDlanu pareekshiMchina svaravarma vaaTini koni tana veMTa teesukeLlaaDu. aMta suluvugaa avi ammuDavaDaM raamESaaniki aanaMdaM kaligiMchiMdi. ayitE O nela gaDichaaka eddulatO svaravarma elaa neggukostunnaaDO telusukOvaalanipiMchiMdi. veMTanE snEhituna graamaM bayalu dEraaDu. daarilOnE unna polaM vadda svaravarma kanipiMchaaDu.

akkaDa tanu ammina eDlu eMtO SaaMtaMgaa polaanni dunnaDaM gamaniMchaaDu raamESaM. ibbaMdi peTTina eddu kooDaa eMtO hushaarugaa naagali laagutOMdi. eMtO aaScharyaM kaligiMdi.

mitruDi anumaanaM gamaniMchina svaravarma “eddulni konaDaaniki muMdE vaaTi paristhiti nee panivaaLla maaTala dvaaraa telisiMdi. vaaTini pareekshiMchi, E lOpaM lEdani nirdhaariMchukunnaakE konnaanu. eddu moMDikEyaDaaniki kaaraNaM.. neekunna viSaalamaina, gaTlu lEni polaanni choosi goDDu chaakiree chEyaalani adi bhayapaDaTamE! mOra ettitE gaTlu kanipiMchE naa chinna kamataanni prayaasa lEkuMDaa dunnutOMdi. nuvvu daani baadhanu arthaM chEsukOlEka pOyaavu,” annaaDu. saMdEha nivRtti kalagaDaMtO raamESaM saMtOshiMchi, mitruDi aMchanaa saamarthyaanni eMtagaanO pogiDaaDu.
–es. sudhaaraaNi

RTS Perm Link


3 Responses to “chaMdamaama katha : eddu baadha”

 1. Anonymous on March 23, 2012 12:14 PM

  raaju gaariki namaskaaraM,
  eddubaadha katha nijaMgaa vastuvaividhya paraMgaa nootna aMSaanni spRSiMchina maaTa vaastavaM. ilaaMTi kathalatO baala saahityaM paripushTi kaavalasina aavaSyakata chaalaa vuMdi. ayitE kathanu iMkaa koMta vivaraNa chErchi eddu mOraettaDaM (aMke vEyaDaM) kaLLaku kaTTinaTlugaa varNistoo reMDu mooDu pEjeelaku peMchi raastE mariMta rakti kaTTi, raaNiMchEdani naa vyaktigata abhipraayaM.
  eddubaadha kathanu chaMdamaamalO chadivaanu. aMdulO achchutappu manassu kalukku manipiMchiMdi. meeru SaaMtaMgaa okasaari maLLee chadavaMDi. aa tappu meeku telustuMdi. meeru ee blaagulO raasina kathalO aa tappu savariMcha baDiMdi. chaMdamaamalO ilaaMTi achchu tappulaku taavu lEkuMDaa chEstaarani aaSistunnaanu.

 2. bipin on April 7, 2012 5:42 AM

  “mana muMdu unna pedda panulanu choosa bhayapaDutaM kannaa vaaTini chinnavigaa vibhajiMchi cheyyaMDi” ani cheppakanE cheppaaru raaju gaaru!! vaariki naa dhanyavaadaalu…

 3. chandamama on April 7, 2012 6:48 AM

  bipin gaaroo,
  adbhutaM. eddu baadha kathanu meedaina kottakONaMlO arthaM chEsukunnaMduku, takkuva maaTallO iMta maMchi vyaakhya paMchukunnaMduku dhanyavaadaalu. pedda panulanu choosi bhayapaDutuMDaTaM kannaa vaaTini chinnavigaa vibhajiMchi chEyaDaM.. eMta maMchi avagaahana..
  marOsaari abhinaMdanalu..

  daasari veMkaTa ramaNa gaaroo,
  eddubaadha kathanu poDigiMchi raayavachchanna mee soochana chaalaa baaguMdi. kaani ee kathanu chooDagaanE venukaa muMdoo chooDakuMDaa eMpika chEyaDaMtO marO aalOchanaku taavu lEkuMDaa pOyiMdi.

  chaMdamaamalO achchutappu.. eMta prayatniMchinaa ee tappunuMchi bayaTapaDaTaM kashTamaipOtOMdi. naalugaidu aMchelugaa proophulu diddutunnappaTikee ekkaDO EdO porapaaTu dorlutoonE uMdi. chivari nimishaMlO kshuNNaMgaa pariSeeliMchaDaMlO ekkaDO tappu dorlutOMdi. aMduku kshamaapaNalu..
  kathalO maMchi vishayaanni praSaMsiMchinaMduku, jaragakooDani lOpaanni etti choopinaMduku kRtaj~natalu.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind