aakali tappa maakEmee teliyadu….

February 24th, 2012

Sree daasari veMkaTaramaNa gaariki,
chaMdamaamaku paMpina mee katha ‘vittanaM giMja’pai naa abhipraayaanni raata poorvakaMgaa paMpamani cheppaaru. chaalaa aalasyaM chEsinaMduku kshaMtavyuDini. SaMkar gaaru ee kathaku bommalu vEstunnaaru kanuka aayana abhipraayaanni kooDaa meeku chebitE baaguMTuMdanE innaaLlugaa meeku samaadhaanaM paMpalEdu.

ika katha vishayaaniki vastE… pogaDDaM tappa ika Emee chEyalEnannadE vaastavaM.

ee kathanu prachuraNakOsaM chaduvutunnappuDE maaku nOTi maaTa raalEdaMTE nammaMDi. pillalni vittanaM giMjalugaa pOlchi reMTinee samaanaMgaa jaagrattagaa parirakshiMchukOvalasina avasaraM guriMchi ee kathalO hRdyaMgaa cheppaaru. chaMdamaama kathalaku saMbaMdhiMchi ElaaMTi vaMkalu lEkuMDaa, saMdEhaalu lEvanettakuMDaa aamOdamudra paDina ati koddi kathallO ‘vittanaM giMja’ okaTi ani maa balamaina nammakaM.katha gamanaM, kathalO hEtuvu, bigi saDalani Saili, chakkaTi mugiMpu vaMTi chaMdamaamaku praaNaadhaaramaina aMSaalalO savaalaksha vaDapOtalanu daaTukuni Eka dhaaTina mee kathaku paivaari aamOdamudra labhiMchEsiMdi.

kathanu nEnu chadivi vinipistunnappuDE, mugiMpu sameepiMchE koddee naakE gagurpaaTu kaligiMdi. chaMdamaamaku meeru paMpina atyuttama kathallO idokaTi ani cheppaDaaniki saahasistunnaanu. mugiMpulO prasaMga dhOraNi kaasta ekkuva anipiMchinappaTikee manassupai katha kaligiMchina maulika prabhaavaanni adi EmaatraM debbateeyalEdu. mee katha akkaDE nilichiMdi.. gelichiMdi kooDaa…

“… pillalu puTTagaanE vaaLlu manakE soMtamanE bhramalO uMTaaM. daadaapu vaaLlanu mana aasthilO bhaagaMgaa bhaavistaaM. vaastavaaniki pillalu jaateeya aastulu. oka ekaraM polamunna neevE vittanaM giMjalni iMTlO iMta jaagratta chEstunnaavE… mari jaateeya aastulaina ee pillalu kooDaa vittanaM giMjallaaMTivaarE vaarini mareMta jaagrattagaa pOshiMchaali? neevu polaMlO vittanaM vEstE molichE mokka EM kaaya kaastuMdO neeku muMdE telustuMdi. kaanee ee pillalanE mokkalu perigi peddavaarai jaatiki eTuvaMTi phalaalu aMdistaarO manaM kaneesaM oohiMchanu kooDaa oohiMchalEM. nee kumaaruDiki kiraN ani eMduku pEru pETTaavO kaani vaaDu rEpu nee kuTuMbaanikE kaadu maanavajaatikE velugavutaaDu….”

ramaNa gaaroo! ee kathanu meeru chaMdamaamaku paMpiMchinaMduku, muMdugaa mEmE kathanu chadivinaMduku maa janma saarthakamaiMdanukuMTunnaamu. baalakaarmika vyavasthanu daani nijamaina arthaMlO eMduku nirmooliMchaalO chaaTi cheppina katha idi. pillalu chinnavayasulO kooDaa tama tama vRttulaku saMbaMdhiMchina panulu chEyavalisiMdE, nErchukOvalisiMdE.. kaani vaari bhaavijeevita payanaaniki ee panulu aDDaMkulu kaaraadu.

mEM chinnappuDu palle baDullO chaduvukunETappuDu chaalaa maMdi pillalu baDiki raalEka, chaduvukOlEka, vyavasaaya saMbaMdha vRttipanulu chEsukuMToo chaduvuku dooramaipOyaaru. oohateliyani aa vayasulO maalO koMdaru eMduku chaduvuku dooramavutunnaarO arthamayyEdi kaadu kaani, lOkaMlO chaalaamaMdiki lEni avakaaSaalu maaku labhiMchaayani, aarthikaMgaa kaasta muMdu peeTHina uMDaTaM anE okE okka aMSaM mammalni chaduvula baaTa paTTiMchiMdani tarvaata maaku arthamayiMdi. mee kathalO, pillavaaDini chadiviMchalEka pallelO aasaamee kiMda paniki peTTina pEda taMDritO Teechar maadhavayya nuDivina maMtrasadRSa vaakyaalu chooDaMDi..

“ee pillalanE mokkalu perigi peddavaarai jaatiki eTuvaMTi phalaalu aMdistaarO manaM kaneesaM oohiMchanu kooDaa oohiMchalEM. nee kumaaruDiki kiraN ani eMduku pEru pETTaavO kaani vaaDu rEpu nee kuTuMbaanikE kaadu maanavajaatikE velugavutaaDu….”

pEdavaaLlu chaduvukuMTE chinna genemoo pedda genemu tEDaa lEkuMDaa pOtuMdani -oka polaaniki maroka polaaniki madhyana uMDE poDavaaTi lEdaa poDavu takkuva aDDukaTTalu. maa praaMtaMlO deenni geneM, genaalu ani aMTaamu-, aMdaroo chaduvuku pOtE oorlalO panipaaTalevaru chEstaaranE pedda kulaala vikRta prakaTanalu,vaaTi raajakeeya vyakteekaraNalu kooDaa iTeevalidaakaa viMToo vachchaamu. koMtamaMdi sukhaala kOsaM chaalaamaMdi ee dESaMlO batukulu kOlpOtoo raavaDamE ee dESaMlO ippaTikee jarugutunna vishaada pariNaamaM.

daadaapu 20 ELla kritaM anukuMTaanu jaMTil^man anE sinimaalO, eMDamaavilaa meripistunna DaakTar chaduvu chadavaalanE kOrikaku aDugaDukunaa tooTlu paDutuMDaTaMtO, tana kOsaM talli jeevitaanni kooDaa bali peDutunna ghaTananu chooDakamuMdE taanu rODDumeeda bassukiMda talapeTTi chanipOyina aa abbaayi ippaTikee naa talapullO giMgurumaMToonE uMTaaDu. mana ghanamaina ahiMsaa dESaMlO ilaaMTi hiMsalu lakshallO kaLlamuMdu jarugutoonE unnaayi.

kaaLeepaTnaM raamaaraavu gaaru rachiMchina yaj~naM kathalO, tana koDuku tanalaagaa appulapaalai baanisa batuku batakakooDadani seetaaraavuDu tana kanna koDukunu kattitO narikivEsina bhayaanaka charya telugu saahitya lOkaanni kadiliMchEsiMdi. jeevitavaastavaanni iMta bheebhatsaMgaa, bhayaanakaMgaa choopiMchaalaa.. idi saraina parishkaaramEnaa aMToo ee kathapai chaalaa vimarSalu kooDaa appaTlO vachchaayi.

kaani enni vaMdala vEla, lakshala jeevitaalu mana chuTToo nETi haiTek yugaMlO kooDaa bheebhatsaMgaanE mugustunnaayO manakaMdarikee telusu. phasT ryaaMk vachchinaa, aaMglaanni anarghaLaMgaa aupausana paTTinaa chadavaDaaniki SaktilEka, DabbullEka aaMdhra raashTra aaDapaDuchu kEraLaku pOyi bichchamettukuni chaduvuku kaavalasina Dabbulu ErukuMTOMdani ninna kaaka monnanE chadivaamu. iMtaku miMchina bhayaanaka jeevanavaastavikatanu manaM kathallO chooDagalamaa?  eMtamaMdi pEda pillala batukulu, chaduvula gaDivarakoo raalEka baala kaarmika jeevitapu toli aDugulanu padELla praayaMlOnE vEstunnaayO manaMdarikee telusu.

ramaNa gaaru,
vittanaMgiMjanu raitu bhadraMgaa choosukuni vachchE paMTakOsaM daapeDutunnaTlugaa pillalanu kuTuMbaalu bhavishyattu kOsaM bhadraMgaa daachipeTTaalani chebutunna ee kathanu veelaitE iMgleesh bhaashalO kooDaa prachuriMchE ErpaaTlu chEyaMDi. ee maarchi nelalO 12 bhaashala chaMdamaamallO mee katha prachuristunnaamu. itara bhaashallO anuvaadaM kOsaM deenni aaMglaMlO byaak Traans^lEshan chEyiMchaamu kaabaTTi meeku aaMgla anuvaada phail kooDaa paMputaamu. iMgleesh chaMdamaamalO kooDaa ee katha vastE baaguMTuMdi kaani praaMteeya chaMdamaamalaku, iMgleesh chaMdamaama lE avuT^ku ippuDu saMbaMdhaM lEdu kaabaTTi prachuriMchalEkapOtunnaamu.

daadaapu mee katha chaMdamaamalO mooDunnara puTalu raavaDaMtO anivaaryaMgaa kathanu koMta kudiMchi 3 puTalaku teesukuraavalisi vachchiMdi. varNaNalu, alaMkaaraalu, adanapu padaalu vaMTi darjee paniki dorikE vaaTinE tolagiMchaamu tappa moolakathaku maarpu chEyalEdanE anukuMTunnaamu. patrika chEtikaMdaaka choosi cheppaMDi.

kosamerupu
mee kathaku bommalu vEyavalasiMdigaa seeniyar chitrakaarulu SaMkar gaariki paMpiMchaamu. aayana chaMdamaama aapheesuku vachchi pani chEstunna kaalaMlO telugu kathanu okaTiki reMDu saarlu chadiviMchukuni arthaM chEsukuni tarvaatE bommalu vEsEvaaru. iMTipaTTunE uMToo ippuDu bommalu vEstunnaaru kanuka katha iMgleesh anuvaadaanni paMpistE daani reMDu saarlu chadivi tarvaatE bommalEyaDaaniki koochuMTaaru. kathalO EmaatraM saMdEhaM vachchinaa, bommakOsaM paMpina varNanalO kaasta tEDaa uMdani gamaniMchinaa veMTanE phOn chEsi bommanu kaasta maarchavachchunaa ani aDugutuMTaaraayana.

aayana mee katha muMdugaa chadivaaru. atiSayOkti anukOkuMTE mee katha chadivaaka aayana nijaMgaa kadilipOyaaru. saMdEha nivRttikOsaM phOn^lO maaTlaaDutoo, tananu viSEshaMgaa aakarshiMchina oka vyaakyaanni padE padE talchukuni prastaaviMchaaru.

“chinna pillavaaDini baDiki paMpakuMDaa panilO peTTi chaalaa tappu chESaavu soorayyaa, asalu chinnapillavaaDini panilO peTTaDaM nEraM. telusaa!” aMToo Teechar maadhavayya, pillavaaDi taMDrini maMdalistE, “teliyadayyaa, aakali tappa maakEmee teliyadu. rEpaTi saMgati EmO kaanee ippuDu maatraM pooTa gaDavaTaM lEdu,” aMTaaDu aa pEda taMDri.

SaMkar gaaru ‘aakali tappa maakEmee teliyadu’ anE ee okka vaakyaanni paTTukunnaaru. ‘eMta goppa vyakteekaraNa.. aakali muMdu ee dharmasootraaloo panichEyava’ni chebutoo, ilaaMTi kathalu chaMdamaamaku praaNaM pOstaayaMToo aayana kadilipOyaaru. rachayitalanu prOtsahistE, rachanalu paMpamani vaari veMTabaDi maree ottiDi peDitE chaMdamaamaku kathalu karuvaa..! aMToo aayana EkavaakyaMtO mee kathanu Sirasuna peTTukunnaaru.

ee nava vRdda chitrakaaruDiki katha nachchiMdaMTE, chaMdamaama kadha sagaM vijayaM saadhiMchinaTlE lekka. eMdukaMTE 60 saMvatsaraalugaa aayana chaMdamaama kathalanu viMToonE unnaaru, chaduvutoonE unnaaru. panipaaTalu chEsukunE paaTaka janaaniki kaasta Odaarpu nichchi alasaTa teerchEdE katha aMToo aayana chaMdamaama kathaa rahasyaanni pratisaaree vippi chebutuMTaaru.

ramaNagaaroo,
kEvalaM SaMkar gaari abhipraayaM raavaalanE mee kathapai raatapoorvaka spaMdananu iMta aalasyaMgaa paMputunnaanu. aMduku kshamiMchaali. apaarthaM chEsukOranE aaSistunnaanu. jeevika reetyaa, baalasaahitya parishat baadhyatala reetyaa teevramaina pani ottiDulalO uMToo kooDaa aDapaa daDapaa chaMdamaamaku meeru kathalu paMputoonE unnaaru. pillalanoo, peddalanoo hRdayapu lOtulakaMTaa veLli sparSiMchE ilaaMTi maMchi kathalanu meeru chaMdamaamaku eppaTikee paMputaarani, paMputooMDaalani kOrukuMToo..

mana:poorvaka kRtaj~natalatO
mee
chaMdamaama.

RTS Perm Link


3 Responses to “aakali tappa maakEmee teliyadu….”

 1. chandamama on February 26, 2012 12:53 PM

  raaju gaariki,
  namaskaaraM,

  nEnu vittanaM giMja kathanu chaMdamaamalO prachuraNa nimittaM meeku paMpinappuDu, oka madyaahnaM vELa meeru phOn chEsi ” mee kathanu mEmu naalugu chEtulatO aMdukunnaaM chaalaa baaguMdi. chaalaa tvaragaa anni rakaala aDDaMkulu tolagi chaMdamaama yaajamaanyaM chEta veMTanE prachuraNaku kooDaa teesukO baDiMdi”. aMToo aa kathanu pogaDutoo meeru chaalaa cheppaaru.

  ilaaMTi kathalu chaMdamaamaku paMputoo vuMDochchu kadaa! saMvatsaraaniki oka katha paMpitE elaa? aMToo chirukOpaM pradarSiMchaaru kooDaa. mee praSaMsatO naa kaDupu niMDi pOyiMdi. aMdukE meeru aa katha guriMchi cheppina maaTalu akshara roopakaMgaa paMpaMDi anna aanaaTi naa abhyarthana manniMchi mee abhipraayaM paMpinaMduku dhanyavaadaalu.

  ee vittanaM giMja kathaku prEraNa kEMdra saahitya akaaDemee tenaali lO nirvahiMchina oka kaaryakramaMlO akkiraaju ramaapati raavu gaaru tana prasaMgaMlO cheppina ‘raitu eTTi paristhitullOnoo vittanaM giMjalanu ammukODu’ anna Eka vaakyaM. aa vaakyaM aadhaaraMgaa ee kathanu allaDaM jarigiMdi.

  mee abhimaanaaniki dhanyavaadaalu.

  selavippaTiki snEhamEppaTiki

  -ramaNa

  Dasari Venkata Ramana
  General Secretary
  Balasahitya Parishat
  Ph: 04024027411. Cell: 9000572573.
  email: dasarivramana@gmail.com

 2. vENu on March 8, 2012 2:28 AM

  maarchi nela chaMdamaamalO vittanaM giMja katha chadivaanu. chaalaa baaguMdi. ee kathalOni aakali tappa maakEmee teliyadu. rEpaTi saMgati EmO kaanee ippuDu maatraM pooTa gaDavaTaM lEdu.. anE maaTalu eMta vaastavikaM.. eMta hRdaya vidaarakaM! adbhuta chitrakaaruDu SaMkar gaaru kathalOni praaNaMlaaMTi aa vaakyaanni gurtiMchi prastaaviMchaTaM kathakuDiki goppa praSaMsa! daasari veMkaTaramaNa gaariki abhinaMdanalu.

 3. chandamama on March 18, 2012 7:44 AM

  ramaNagaaroo,
  meeru paMpE kathakOsaM eduru choostunnaamu. raasi uMTE paMpagalaru.

  vENugaaroo,
  vaastavaM hRdaya vidaarakaMgaa kooDaa uMTuMdani meeru chEsina prakaTana hRdyaMgaa uMdi. “aakali tappa maakEmee teliyadu”.
  baalakaarmika vyavastha nirmoolana aMToo prakaTanalu guppistunna paalakavaryulu ee aakalikee, pillalu panichEyavalasi raavaDaaniki madhya saMbaMdhaM guriMchi aalOchistE baaguMDEdi.
  dhanyavaadaalu

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind