maa telugu maasTaaroomaa telugu padyamoo

December 30th, 2011

maa telugu maashTaaroo… maa telugu padyamoo… anE ee Tapaa nEnu kottagaa raasi prachuristunnadi kaadu. nEnu gataMlO veb^duniyaa.kaam^lO panichEsinappuDu naalugELla kritaM aa saMstha blaagulO tolisaarigaa ee Tapaanu prachuriMchaanu. tarvaata chaMdamaamalu blaagulO reMDELla kritaM prachuriMchinappuDu ee Tapaaku viSEsha spaMdanalu labhiMchaayi. 20 ELlu, 30 ELLaku muMdu telugu TeecharlatO, telugu padyaalu, paaTalatO apuroopabaMdhaanni manasulO nilupukunna peddaa, chinnaa blaagarlu chaalaa maMdi ee TapaalO tama j~naapakaalanu kooDaa paMchukuni ee Tapaaku arudaina viluvanu aapaadiMchaaru.

telugu samaajaMlO konni taraala pillalaku telugu bhaasha paTla mamakaaraM, telugu padyaM paTla anurakti Erparchi telugu tiyyadanaanni manassulalO niMpina  apoorva gauravaM telugu upaadhyaayulakE dakkutuMdi. ippuDaMTE TiMkilu, TiMkulu liTil sTaarlu vachchEsi telugu padya gaanaamRtaM aMdari manassulalOMchi tappukuMTOMdi gaani maarOjullO telugu padyaM, telugu paaTa lEni baalyaM uMDEdi kaadaMTE atiSayOkti kaadu.

padyaM saMgati ‘dEvuDe’rugu… paaTa saMgati sarE… kaLlu terichi TeeveeyO… sinimaanO choostE taaDEpalligaaru eemadhyE ‘dookuDu’ sinimaanu vaari abbaayikOsaM chooDavalasivachchina saMdarbhaMgaa annaTlu,  bhayaMkara Sabdaalu telugu paaTala roopaMlO mana karNa bhErulanu baddalu goDutuMTaayi. kaani.. telugu padyaM… telugu  paaTa maa baalyaanni mettagaa taDipina reMDu adbhuta prapaMchaalu.

eppuDO prachuriMchina ee Tapaanu maLlee ippuDu prachuristunnaMduku chinna kaaraNaM uMdi. elimeMTaree, haiskool jeevitaMlO naa sahachara vidyaarthi, mitruDu Syaam suMdar raaju amerikaa nuMchi ee saayaMtramE tolisaarigaa naaku eemeyil paMpi nootana saMvatsara SubhaakaaMkshalu telipaaDu. 1995lO tananu kalakaDalO kaliSaanu. maLlee ee saMvatsaraM saMkraaMti saMdarbhaMgaa oorilO kalusukunnaamu. saMvatsaraM tarvaata ippuDu maLlee tananuMchi meyil vachchiMdi.

vyavasaaya samaajaMlO naalugaidu daSaabdaala kritaM puTTi perigina maaku puTTina rOju SubhaakaaMkshalu anEvi poortigaa vidESeeyamainavigaanE uMDEvi. ika nootana saMvatsaraM aMTE kooDaa skooluku selavu anE arthaMlOnE uMDEdi kaani aMtaku miMchina praadhaanyatanu mEmu  choosi eragaM. kaani nagaraala baaTa paTTi, aadhunika vidya, avakaaSaala roopaMlO kaasta nagara saMskRti abbina kaaraNaMgaa okappuDu lEni SubhaakaaMkshala pilupulanu EdO oka vidhaMgaa alavarchukOvaDaM tappanisaravutOMdi. manaM paaTiMchaka pOyinaa itarula kOsaM konni koMtavarakainaa paaTiMchaali kadaa…

alaa Syaam naaku nootana saMvatsara muMdastu meyil ichchaaka tanaku tirigi EM cheppaali ani talachinappuDu maa baalyaaniki, maa vidyaa jeevitaaniki, alanaaTi teepi smRtulaku gurtugaa naa ee telugu maashTaarupai Tapaanu tanaku gurtugaa istE baaguMTuMdani anipiMchiMdi. jeevitaMlO chaalaa kashTapaDi, udyOgaM chEstoo, unnata chaduvu chadivi edigina vaaDu Syaam.

tanaku okanaaTi madhura j~naapakaalanu tirigi paMchi peTTaDaM kaMTE miMchina bahumati EmuMTuMdani ee Tapaanu maLlee ikkaDa prachuristunnaanu. naa chaMdamaamalu, nelavaMka blaagula liMkulu tanaku paMpaanu. ‘chaMdamaama’ kathalatO paMDiMchukunna maa baalyaanni gurtu chEstoo aan^lain^lO labhyamavutunna 60 ELla chaMdamaamala liMkunu kooDaa tanaku  paMpaanu.

maa vyaktigata mitRtvaaniki gurtugaa paMchukuMTunna ee Tapaanu kottagaa blaag^lOkaMlO chErina vaariki kooDaa aMdistE baaguMTuMdanipiMchi maLlee prachuristunnaanu. saMvatsaraM mugisi, praaraMbhamavutunna ghaDiyalO,  telugunu prEmiMchaDaM maaku nErpina telugu maasTaaru kaMTE gurtu peTTukOvalasina vaaru evaruMTaaru?

ee Tapaa meeku kooDaa mee telugu Teechar^ni okasaari gurtu chEstuMdani aaSistoo…

Syaam!

iMtaku miMchina nootana saMvatsara bahumatini nEnivvalEnu..

raaju.

telugu maashTaaru, telugu padyaMpai poorti Tapaanu, gataMlO deenipai vachchina kaameMTlanu ikkaDa chooDaMDi.

maa telugu maasTaaroomaa telugu padyamoo

palleToori baDilO 8va taragati chaduvutunna rOjulu.7va taragati nuMchi appuDE peddaklaasuku egabaakivachchina rOjulu.. (1974) maa klaasuku reMDu sekshan^lu. 8 e, 8 bi. maa bi sekshan^ki telugu Teechar^gaa sahadEvareDDi saar vachchEvaaru. puraaNaalu, prabaMdhaalu, chakkaTi padyapaTHanaalatO klaasunu urrootaloogiMchEvaaru..

iMgleesh, sains, lekkalu sabjekT^latO parama visuggaa uMDE maaku telugu klaas aMTE chaalu chevulu nikkaboDuchukuni aayana raaka kOsaM eduru choosEvaaLlaM. maamoolugaanE telugu klaasu aMTE pillala toogunu, nidramattunu vadiliMchEdani appaTlO gurtiMpu poMdiMdi. aMdukE lekkalu, sains madhyalO lEdaa sains, iMgleesh madhyalO telugu klaasunu irikiMchEvaaru. idi telugu Teecharlanu kaasta maMDiMchEdanukOMDi.

maa sahadEvareDDi saar telugu praacheena saahityaM paTla maalO eMta gaaDhaanuraktini klaasulO peMchi pOshiMchEvaaraMTE E okkaraM kooDaa telugu klaas^nu tappiMchukunE vaaLlaM kaadu. svatahaagaa gata jeevitaMlO harikathaagaanaM chEsi batikina aayana raagayuktaMgaa prabaMdhapadyaalu paaDi vinipistuMTE maMtramugdhulaM ayyEvaaLlaM.

padyaanni modaTisaari raagayuktaMgaa, reMDOsaari maamoolugaa chadivi vinipiMchE aayana nErpuku mEM daasOhamayyEvaaLlaM. padyaanni raagayuktaMgaa paaDakuMDaa chadivi vinipiMchaalanna nibaMdhana iMTar, Digree, piji taragatulalO appaTikE amalavutunnaMduvalla mEM pai chaduvulaku veLlE koddee telugu padya gaana mahimaa SravaNaanubhavaM maaku koravaDiMdanukOMDi.

aa puri baayakuMDu makaraaMka SaSaaMka manOj~namoorti bhaa

shaaparaSEshabhOgi vividhaadhvara nirmala dharmakarma dee

kshaaparataMtru DaMburuhagarbha kulaabharaNaM banaarataa

dhyaapanatatparuMDu pravaraakhyu DalEkhyatanoovilaasuDai

aTajani gaaMche bhoomisuru DaMbara chuMbi Sirassarajjaree

paTala muhurmuhurluTa dabhaMga taraMga mRdaMga nisvana

spuTa naTanaanuroopa paripulla kalaapi jaalamun gra

kaTa SaratkarENu kara kaMpita jaalamu Seeta saalamun

aMToo saMskRta samaasa pada bhooyishTamaina manucharitralOni pravaruDi ghaTTaalanu paaDi vinipistuMTE, maaku okka padaM arthaM kaakapOyinaa oLlu pulakariMchipOyEdi. rEDiyOlO ghaMTasaala, suSeela, leela, jikki paaTala, padyaala paaravaSyaM oka vaipu, illu vadilaaka skoollO telugu padya SravaNaanaMdaM marOvaipu maa baalyaM eMta haayigaa gaDichipOyiMdO

vyaavasaayika jeevana saMskRtilO perigina maa kashTaalanu taatkaalikaMgaa marchipOyElaa chEsina ee paaTalu, padyaalu oka rakaMgaa cheppaalaMTE paarE yETineeTilO snaanaMlaagaa, maa taraanni sEdateerchEvi,
telugu paaTa telugu padyaM ee reMDiMTiki nOchukunna pachchakaalaM maadi. ivi lEni palle jeevitaanni oohiMchukOlEM.

ippaTikee ghaMTasaala padyaalu rEDiyOlOnO, TeeveelOnO, sinimaallOnO, lEka iMTlO maa sisTam^lOnO viMToo uMTE prapaMchaanni alaagE marchipOvaalannaMta maimarapu tadanaMtara jeevitaMlO enni Dakkeemokkeelu tinnaa, soMtaooru vadili chaduvu kOsaM, aaSayaM kOsaM, jeevika kOsaM ennenni praaMtaalu tiriginaa aa telugu padya gaana SravaNaa saurabhaM naanuMchi dooraM kaalEdu.

kaniyen rukmiNi, chaMdramaMDala mukhun, kaMTHeeravEMdraavalagnu aMToo SreekRshNapaaMDaveeyaM sinimaalO tolisaari SreekRshNuDini rukmiNi saMdarSiMchina teerunu ghaMTasaala paaDagaa viMTooMTE praaNaM alaagE vadilEsinaa chaalu anipiMchEMta aatmaanaMdaM kaligEdi.  saMgeetaM, mRdaMga dhvani, laya, gaanaM kalagalasina aa mahimaanvita anubhootini ee naaTikee marchipOlEnu.

ilaaMTi enni padyaalu enni paryaayaalu bhaTTee koTTi maree maa baalyaMlO mEM naDustunnappuDu, panilO unnappuDu, koMDalu guTTalu ekkutunnappuDu mEM paaDukunEvaarimO deenikaMtaTikee maa telugu Teechar peTTina padya bikshE moolaM.

telugu padyaanni taluchukunnappuDallaa ghaMTasaala gaari gaanaM okavaipu, maa telugu Teechar gaari gaMbheera svaraM okavaipu ee naaTikee nEnu kalalO kooDaa marchipOlEni madhura j~naapakaalu. telugu padyagaanaamRtaanni maaku paMchipeTTaDaMtO paaTu enni velalEni jeevita satyaalanu aayana aa mooDELla maa skoolu jeevitaMlO maaku nooripOSaarO.

(kaanee aayanalO okE okka aMSaM naaku nachchalEdu. kavitvaM aMTE prabaMdha saahityamEnani DhaMkaa bhajaayiMchE aayana vachana kavitvaM annaa, mukhyaMgaa SreeSree kavitvaM annaa oLlu maMTa aayanaku. eMdukaMTE chaMdassula sarpa parishvaMgaanni cheelchi chaMDaaDutaanani SreeSree mahaaprasthaanaMlO kavitaa O kavitaalO tElchi cheppaaDu mari. padyamannaa, chaMdassu aMTE paDi chachchE aayanaku vaaTipai SreeSree koTTina debba maMDiMchiMdanukuMTaanu.padyaM paTla aayana abhimaanaM SreeSree kavitvaannE tOsi paaravEsiMdi -negET-. klaasulO aayana SreeSreeni tiDutuMTE mEM navvukunE vaaLlaM. eMdukaMTE appaTikE aMta niSitaMgaa kaakapOyinaa patrikalalO, rEDiyO prasaMgaalalO SreeSree guriMchi aMta chinna vayasulOnE eMtO koMta telusukuni unnaaM. aa tarvaata iMTar daaTi Digree, tarvaata yoonivarsiTee chaduvulaku vachchaaka, pragatiSeela saahityaM aMdubaaTulOki vachchaaka jeevita dRkpathamE maaripOyiMdanukOMDi.)

ee rOju aayana unnaarO lErO.. kaanee, kaDapa jillaa suMDupalli maMDalaMlOni maa guTTakiMdaraachapalle (ji.ke.raachapalli) haiskoolu, 8, 9, 10 taragatullO mEM koorchunna aa telugu taragati gadulu, aa gadullO kurcheelO moorteebhaviMchina gaanagaMdharvuDilaa maa sahadEvareDDi saar iMkaa ippaTikee goMtetti paaDutunnaTlu, jeevitaMlO mEM kOlpOtoo vastunna ennennO madhuraanubhavaalanu taTTi lEputunnaTlu. padyaM anE telugu jaati saMpada saakshigaa mammalni manasaaraa aaSeervadistunnaTlu

marchipOlEnu telugu padyaM aMTE raajulu, raaNula aMgaaga varNanalaku praadhaanyamichchina phyooDal saahitya prateeka aMToo gaDachina Sataabda kaalaMgaa telugu saahiteelOkaMlO enni vaadOpavaadaalu padE padE konasaagutoo vastunnappaTikee marchipOlEnu padyaroopaMlOni aa layaanvita saMgeeta jharini aa viSvaveeNaanaadaanni. padyagaanaMtO maa baalyajeevitaanni veligiMchina, maa sahadEvareDDi maasTaaru chirasmRtulanu marchipOlEnu.

raaju

blaagu.comchandamamalu

January 3rd, 2010 na chaMdamaama blaagulO prachuriMchabaDiMdi.
Edit  Comments (18)

18 Responses to maa telugu maasTaaroomaa telugu padyamoo

1. Bhaskara Rami Reddy on January 3, 2010 553 PM Edit This

80 va daSakaMlO naa haiskool chaduvu saagutunnappuDu kooDaa ilaaMTi telugu Teecharlanu choosaanu raaju gaaru. subbaareDDi ani Teecharu vuMDEvaaru. okkokkasaari cheTTukiMda koorchOpeTTi telugu paaTHaM cheptuMTE, aa raagayukta gaanaaniki migilina klaasula vidyaarthulaMdaroo niSSabdaM gaa Ochevu iTu paDEsEvaaru.

2. kalpana on January 3, 2010 838 PM Edit This

raaju gaaru,meereMta adRshTavaMtulu. raagayuktaMgaa prabaMdhapadyaalu paaDi vinipistuMTE maMtramugdhulaM ayyEvaaLlaM.iMta maMchi telugu maasTar dorikinaMduku. ippaTi telugu paMtuLLa guriMchi, viSvavidyaalayaallO prophessarla guriMchi eMta takkuva cheppukuMTE aMta maMchidi.abbaa maLLee Emee padyaalu gurtu chESaaraMDee.. aTajani gaaMche bhoomisuru DaMbara chuMbi Sirassarajjaree chaduvukunnaa kooDaa maLLee voLLu pulakaristuMdi.

telugu padyaM aMTE raajulu, raaNula aMgaaga varNanalaku praadhaanyamichchina phyooDal saahitya prateeka aMToo gaDachina Sataabda kaalaMgaa telugu saahiteelOkaMlO enni vaadOpavaadaalu padE padE konasaagutoo vastunnappaTikee bhalE vaarE. avannee paTTiMchukOkuMDaa haayigaa telugu padyaanni, telugu paaTa ni aanaMdiMchaMDi.meetO paaTu mammalni kooDaa ivaaLa ekkaDikO teesukeLlipOyaaru. aMduku meeku kRtaj~natalu.

3. ravi on January 3, 2010 1117 PM Edit This

bhalE unnaayi mee j~naapakaalu. adRshTavaMtulu. nEnu chaduvukunEppuDu, naakoo O telugu paMtulamma uMDEdi. ippuDu E lESamaatraM telugu meeda abhimaanaM unnaa, aa talli appuDu naaku peTTina bhikshE.annaTTu aarava taragati nuMchee, padavataragati varaku, anni pareekshalalOnoo (chivariki yooniT TesT^tO sahaa) naakE ekkuva maarkulu. adi appaTlO naakO prisTEji ishyoo gaa bhaaviMchEvaaNNi.

4. vENu on January 3, 2010 1126 PM Edit This

raaju gaaroo, mee telugu maasTaari padyagaana SravaNa saurabhaanniguriMchi eMta baagaa gurtu chEsukunnaaraMDee ! mee mahimaanvita anubhooti, smRtuloo chaMdamaama kathalaMta manOharaMgaa anipistunnaayi. annaTTu- mee chinnappaTi phoTO bhalEvuMdi!

5. raaju on January 3, 2010 1157 PM Edit This

bhaaskara raamireDDi gaaru,meeru kooDaa aa svarNayugaMlOnE chadivaarannamaaTa. mee anubhavaM maaku kooDaa uMdi. aa mooDELla kaalaMlO sahadEvareDDi saar E klaasulO, E taragati vaariki paaTHaM chebutunnaasarE pakka taragatullOnE unna mEM aayana paaDutunna padyaM vinaDaaniki chevulu rikkiMchi koorchunE vaaraM.

maa klaasulO itara sabjekTula Teecharlu paaTHaM chebutuMTE vaari paaTHaanni viMTunnaTlugaa eMta chakkagaa naTiMchEvaaramO. kaanee maa kaLlu maatramE klaasulO Teechar vaipu uMDEvi tappitE chevulu maatraM gaallO maMdramaMdraMgaa tEliyaaDutoo vachchE aa padya SravaNaMkOsaM paDi chachchEvanukOMDi. O rakaMgaa choostE deenni pallepaTTu skooLlalO lekkalu, sains, iMgleeshu, saaMghikaSaastraM ilaa sakala Saastraalameeda telugu padyaM saadhiMchina vijayaMgaa cheppavachchu.mee anubhavaanni paMchukunnaMduku dhanyavaadaalu.

kalpana gaaroo,meekoo telugu padyaM meeda mamakaaraM uMTuMdani oohiMchalEdu. ippuDu paaTHaSaalallO kooDaa telugu padyaanni paaDaTaM nishEdhiMchaarEmO naaku teliyadu. padyaanni paaDaTaM kaakuMDaa chadavaalani eppuDaitE teermaanaM chESaarO appuDE telugu klaasupai abhiruchi, aasakti pillallO naSiMchaDaM modalaiMdanukuMTaanu.

nEnu tirupatilO 20 ELlakritaM O resiDenshiyal kaalEjeelO telugu lekcharar^gaa panichEsinappuDu klaasu roomulO prati rOjoo paaTHaM modalu peTTEmuMdu O telugu padyamO, lEdaa vachana kavitvamO, gEyamO tappakuMDaa chadivi.. kaadu kaadu.. paaDi vinipiMchi maree paaTHaM modalu peTTEvaaDini. nidrapOyE aa koddigaMTalu tappa takkina vidyaajeevitamaMtaa bhaTTee chaduvula bhaaraM mOstoo uMTunna aa pillalu modaTlO aa ayidu nimishaalu nEnu cheppE aa padyaM, gEyaM, paaTa kOsaM samasta dEhaanni chevulugaa chEsukuni rikkiMchi maree vinEvaaru.

rOjulu jaragagaa jaragagaa telugu gadyabhaagaMlOni paaTHaalanu vaaTilO utkaMTHa bharitaMgaa saagE pada, vaakyabaMdhaalanu kooDaa udvEgaMgaa chadivi vinipiMchaDaM modaleTTaanu. pillalu daanikee paDipOyaaru. appuDu telisiMdi naaku mana taraM pillalu EM kOlpOtunnaarO, EM kOrukuMTunnaarO..

meerannaTlu telugu padyasaahityaMlOni aaNimutyaallO mElimutyaM aTajani kaaMchi.. padyaM. aa abhaMga, taraMga, mRdaMga aMToo saagE aa padyabhaagaM nijaMgaa maa aMdari hRdayaallO mRdaMgaanni mOgiMchEdi. saMgeeta saahityaala mElu kalayikaku nirasanagaa nilichina arudaina padyaallO idee okaTi. ika vasucharitralOni padyaalu cheppavalasina panilEdu. aMdulOni pratipadyamoo saMgeetabharitamE.

chennay^lO prastutaM pachchayappaas kaalEjeelO 33va buk pheyir jarugutOMdi. emeskO vaaru prachuriMchina anni prabaMdhaalanu maLlee Osaari konukkOvaalanipistOMdi.

padyaM paTla mee anuraktiki mana@hpoorvaka abhinaMdanalu

6. raaju on January 4, 2010 1214 AM Edit This

ravigaaroo,aatalli appuDu naaku peTTina bhikshE.. mee paMtulamma paTla meeru prakaTiMchina bhaavaM kRtaj~nataku niluvettu nidarSanaMgaa nilabaDutOMdi. maarkula vishayaMlO mee anubhavamE naadi kooDaa. 500 maMdi pillalu chadivE maaskoollO telugulO toli maarkulu naaku, maa oorivaaDaina SyaamasuMdar^ki maatramE vachchEvi. padOtaragati pablik pareekshallO kooDaa tanaku telugulO nooTiki 79 maarkulayitE naaku 78 maarkulu.

aa okka maarkuku kaasta mukkiuMTE EM pOyEdiraa neeku aMToo sahadEvareDDi saar nannu abhimaanaMgaanE maMdaliMchaaranukOMDi. eMdukaMTE nEnu aayana sTooDeMT^ni kaagaa maa Syaam marO telugu Teechar sTooDeMT. chEtivraata baagaa lEnaMduna naadi ikkaDa venukapaTTE ayyEdi. nijaMgaa adO baMgaaru kaalaM. maLlee raadu kooDaa.. nijaMgaa telugunu O prisTEji ishyoogaanE bhaaviMchi pOTee paDEvaaLlaM.

vENugaaroo,mahimaanvita anubhooti, padyagaana SravaNa saurabhaM.. ee padaalE EdO ma(ha)ttunu kaligistunnaayi. maa chaMdamaama baalyaMlO padyaalu, paaTalu kooDaa bhaagamE mari. baalya jeevitaMlO maaku Evi lEkunnaa sarE maaku chaMdamaama patrika uMDEdi. tarvaata iMTlO rEDiyO uMDEdi.

kaDapa rEDiyO sTEshan nuMchi udayaM, madhyaahnaM, saayaMtraM malayamaarutaMlaa saagivachchE padyaalu, paaTalu uMDEvi. jeevitaM dhanyaM kaavaDaaniki iMkEM kaavaali nijaMgaanE Evaadaalu, dRkpadhaalu, siddhaaMtaalu, udyamaalu lEni baalyaM maadi. appaTlO mammalni aapyaayaMgaa, aartigaa palakariMchinavi chaMdamaama, rEDiyO paaTalu, padyaalu maatramE.elaa maruvagalaM!dhanyavaadaalu

7. ravi on January 4, 2010 126 AM Edit This

raaju gaaru, meedi 70 va daSakaM ayitE, naadi 80 va daSakaM dviteeya ardhaM. mee kaalaMlO 78 maarkulaMTE oohiMchagalanu. naa varakoo vachchEsariki 89 ayaayi. ippuDu toMbhai tommudulu, noorlu sarvasaadhaaraNamayaayi anukuMTaanu. avannee pakkana peDitE, telugu meeda abhimaanaM maatraM aMta balaMgaa uMDEdi, venukaTi rOjullO.

8. chandamama on January 4, 2010 145 AM Edit This

ravi gaaroo, meerannadi nijaM. maa rOjullO telugulO 78 maarkulaMTE maa skoolu TeecharlE adiripOyETaMta ekkuva maarkulu mari. saMdhi samaasaallO oka chinna akshara dOshaM kanabaDinaa maarkulapai kOta vidhiMchina rOjulavi. telugu sabjekTu teesukOvaDaaniki pillalu taTapaTaayiMchE kaalaM raavaDaMtO bhaashaa dOshaalanu ippuDu peddagaa paTTiMchukOvaDaM lEdanukuMTunnaa. meeku 89 maarkulaMTE chaalaa goppE mari.. tarvaata yoonivarSiTeelO kooDaa telugulO66 SaataM saadhiMchaDamE goppayipOyiMdi maaku.

9. sreedhar on January 4, 2010 936 AM Edit This

raaju gaaru,naaku kooDaa telugu padyaalu chadavaDaM annaa lEka raayaDaM annaa chaalaa ishTaM!!
meedi E ooru eMduku aDugutunnaanu aMTE mee phOTO pai raayachOTi Digree kaLaaSaala ani uMdi. maadi kooDaa raayachOTi ki daggarlOni oka palleTooru.Sreedhar.

telugupadyaalu.blogspot.com

10. kalpana on January 4, 2010 1000 AM Edit This

raaju gaaru,mee samaadhaanaM iMkaa muchchaTa gaa vuMdi. mari maa kOsaM kooDaa (mEmu kooDaa mee skool pillalu anukOMDi) aa padyaalu chadivi rikaarD chEsi peTTaMDi. mana taraM pillalu EM kOlpOtunnaarO, EM kOrukuMTunnaarO..pillalE kaadu, peddavaaLlaM kooDaa anniMTini kOlpOtunnaamu. mari meeru kooDaa maMchi telugu maasTar kadaa.maakOsaM konni telugu padyaalupleej,meeru chennai lO vuMTaaraa maa tammuDu akkaDE vuMTaaDu. asalu okkO prabaMdhaM meeda okkO pOsT raayavachchu meeru. mEmu educhoostoo vuMTaamu mee anubhavaala kOsaM.

11. kaamESvara raavu on January 4, 2010 1214 PM Edit This

raajugaaru,telugu padyaanni guriMchi eMta maMchi ruchikaramaina maaTalni cheppEraMDi! aMtamaMchi maasTaaru dorikina meeru eMtO adRshTavaMtulu. maLLee meeru maasTaarai mee vidyaarthulaki aa amRtaanni aMdiMchaDaM goppa vishayaM. kalpanagaaru annaTlu aa maadhuryaanni maakkooDaa koMcheM (vinipiMchi)paMchipeTTaroo.telugu padyaalu paaTHaSaalallO paaDakooDani nishEdhiMchaaraa iMka konni rOjullO iLLallO ammalu jOlapaaTalu kooDaa paaDakooDadani nishEdhistaarO EmO!

12. raaju on January 4, 2010 1219 PM Edit This

Sreedhar gaaroo, naa meyil^lOnE maa ooru, maaskoolu vivaraalu ichchinaTlunnaanu. maLlee chooDaMDi. kaDapa jillaa, raayachOTi taalookaa, suMDupalli maMDalaM, maDitaaDu graamaM, chaMDraajugaari palle. maa skoolu guTTakiMda raachapalli haiskoolu. 35 saMvatsaraala kritaM mammalni kaastayinaa manushulugaa teerchi diddina skoolu. aa skoolulO mEM naaTi, pOTeelu paDi peMchina cheTlu, chaduvu, kaasiMta saMskaaraM kooDaa nErpina guruvulu. adi O paata baMgaaru lOkaM. raayachOTi daggara ooru aMTE meeru maaku chaalaa daggarE mari.

mee blaagu chooSaanu. O vEmana SatakaM, O sumati SatakaM ivi chaalu mooDu naalugu Sataabdaala kritaM telugu prajala anubhavasaaraanni chaaTi cheppaDaaniki. ivi maa telugu padyaalu. maa jeevana vEdaalu ani prapaMcha saahityaM muMdara savaalu chEsi maree nilabaDaDaaniki ee reMDu Satakaalu chaalu.

tama kaalapu samaajaanni, daani maMchicheDDalanu, neecha, nikRshTa maanava svabhaavaalanu nirbhayaMgaa, nagnaMgaa, koMDokachO mahaa moorkhaMgaa kooDaa chaaTi cheppina padyaSatakaalivi. vESyalanu saadhaaraNa maanava svabhaavaMtO bootulatO tiTTaDaM kooDaa ee padyaallO uMTuMdi. ilaaMTi vaaTini manaM vichakshaNatO parihariMchi, teesivEstE baaguMTuMdi.

kaapee raiT samasyalu lEkuMTE mee blaagunu marinni padyaalatO, mee svaMta vyaakhyaanaMtO iMkaa susaMpannaMgaa malachaMDi. poortigaa padyaalakE aMkitaM chEstoo maMchi blaagu nirvahistunnaMduku abhinaMdanalu. meeku teerika uMDi, samayaM sahakaristE vachana kavitvaMlOni goppa gEyakavitalanu kooDaa pratyEka kETagireelO uMchi prachuriMchaMDi.

mana telugu padyaM eMtaTi SaktivaMtamaiMdO, oka oorilO nivasiMchaalaMTE aa ooru E lakshaNaalatO uMDaalO cheppE ee padyaM okkaTi chaalu chooDaMDi. appichchuvaaDu, vaidyuDu, eppuDu eDategaka paaru Eru, dvijuDu veeLlaMtaa unna oorilOnE uMDamani sumatee kaaruDu appaTlOnE cheppaaDu. naaTi graameeNa samaaja avasaraalanu mahattaraMgaa chaaTi cheppina ee padyasaaraanni mana jeevitaalaku mana oorlaku ippuDu anvayiMchukuMdaamaa

mana oorlalO ippuDu vaidyuDu lEDu. aMtaa paTnaalaku paaripOyaaru. vyavasaaya avasaraalaku upayOgapaDina dvijuDu lEDu. vidESee chaduvulakOsaM pravaasaM pOyaaDu lEdaa paurOhityaM kOsaM kaadu kaadu.. poTTakooTikOsaM paTTaNaalaku pedda pedda guDulaku valasapOyaaru. eppuDoo eDategakuMDaa paarE Eru. mana kalalO kooDaa ilaaMTidi ippuDu mana pallellO kanapaDadu. sahaayapaDE appulODu kaadu kadaa.. graameeNa jeevitaanni peelchi vEstunna vaDDee vyaapaarastulu maatramE unnaaru. manaM veeTini oorlu anE aMdaamaa ikkaDE sumatee SatakakaaruDi goppatanaM manaku arthamavutuMdi.

mee blaagulO telugu talli chitraMtO maa telugutallikee mallepoodaMDa geetaM saiD^lO uMchaaru. konnaaLla tarvaata deenni ee roopaMlO paaDukOlEmO mari. telugu talli maaTEmiTO kaani aame putrulu niTTaniluvugaa cheelipOyaaru. ika kalisi batakaDaM kallE anipistOMdi. maLlee akkaDaa ikkaDaa vidvEshaalu, vidhvaMsaalu modalayyaayi.

mana punaadini arthaM chEsukOvaDaanikayinaa meeru mana praacheena gataanni spuriMpajEsE ilaaMTi padyaalanu tappaka prachuristoo pOMDi. mee blaagulO prabhaakara maMdaara gaarannaTlu samudramaMta bhaavaanni naalugu chinna chinna vaakyaalalO poMduparchaDaM mana telugu padyaanikE chelliMdi.meeru ilaagE muMduku pOMDi..

eemaaTa.kaam vaMTi konni telugu veb saiTlalO praacheena padyaala guriMchina chakkaTi vyaakhyaanaalatO vyaasaalu prachuristunnaaru.choostunnaaranukuMTaanu.abhinaMdanalatOraaju

13. chandamama on January 4, 2010 149 PM Edit This

kaamESvararaavu gaaroo,mee aaptavaakyaaniki dhanyavaadaalupadyaM vinipiMchi paMchi peTTaDaM maaTEmO gaanee, pallelO unnappuDu cheruvu vaddaku pOtunnappuDO, guTTalekkutunnappuDO, paSuvulanu mEputunnappuDO kaasiMta samayaM dorikiMdaMTE chaalu EdO oka padyamO, paaTO, SreeSree gEyamO aarunnokkaraagaMtO goMtetti paaDukunEvaaLlaM. maiLla koddee dooraM polaallOki, pakka oorlaku naDichipOvalasi vachchinappuDu kooDaa maaku padyaalu, paaTalE kaasiMta ooraTa nichchEvi.

ika chinnappuDu raatripooTa Eru daaTutunnappuDu, ooriki tirigi vastunnappuDu chimmacheekaTilO, niSSabda vaataavaraNaMlO tannukuni vachchE bhayaanni adhigamiMchaalaMTE maaku padyaM lEdaa paaTE SaraNyamayyEdi. siggu, saMdEhaM, saMkOchaM vaMTivi Evee lEkuMDaa nOraaraa paaDukOvaDaaniki palle eMta anukoolapraaMtamO.. ee vaataavaraNaaniki dooramai 20 ELlayiMdi.

ippuDu aMtaa paTnavaasapu jeevitamE.. unna irukiLlalOMchi SabdaM bayaTaku pOtE kashTaM. evarEmanukuMTaarO anE mohamaaTaM. aMtaku maMchi manaM raagaM teestuMTE bayaTinuMchi vinnavaaru navvutaarEmO anE saMkOchaM. aMdukE manasulO paaDukOvaDaM. gataanni gurtu techchukOvaDaM. ilaa arudugaa blaagullO bayaTapaDipOvaDaM. aMtakumiMchi iMkEvee lEvaMDee manavadda. kaanee ee paniottiLloo, jeevika kOsaM chEyavalasina anivaaryataloo lEni jeevitaM okaTi praaptiMchaaka maLlee aa paata jeevitaaniki, aapaata gaana maadhuryaaniki tarali veLlalEmaa anE aaSa maatraM chaavaDaM lEdu.

ayinaa jOlapaaTalu iMkaa ekkaDunnaayippuDu vaaTini paaDukunE kaalamEnaa idi. TiMkil TiMkil TiMkilE paaTalE gadaa ippuDu ekkaDa choosinaatelugu padyaMpai mee blaagu chaalaa baaguMdi. choosina veMTanE naa chaMdamaama blaagulO telugupadyaM kETagiree kiMda chErchEsukunnaanu. manaM ilaagE kalusukuMToo uMdaaM leMDi.

raaju

blaagu.comchandamamalu

telugu.chandamama.com

14. chandamama on January 4, 2010 239 PM Edit This

kalpana gaaroo,mee toorpu paDamara blaagu -kalpanarentala.wordpress.com- lO mee vivaraalu chooSaanu, reMTaala gOpaala kRshNa gaari ammaayi kadaa meeru. aa abhiruchi, aa saahitya vaataavaraNaM ekkaDiki pOtuMdi mari. mee sOdaruDu reMTaala jayadEv gaarE kadoo.mEM chennay^lO tEjas -telugu jarnalisTula saMgha sabhyulugaa arudugaa kalusukuMTuMTaaM. chennay^lO palu samaavESaallO aayana prasaMgaalu vinnaanu. aMtE tappa peddagaa parichayaM lEdu. okarinokaru gurtupaDataaM tappitE aMtakumiMchi saahitya sannihita saMbaMdhaM maa madhya ErpaDalEdu. eMdukO kaaraNaM teleedu mari.

jarnalisTu prapaMchaMlO tolinuMchi nEnu bhaagaM kaakapOvaDaM chEta bayaTi sarkil^tO pedda parichayaalu lEvu. ee blaagu dvaaraanE padimaMdi saahitee mitrulatO iTeevala parOksha parichayaalu avutunnaayi.
maMchi samaavESaM, lEdaa saaMskRtika kaaryakramaM chennay^lO jarigitE, telisi pravESaM dorikitE pOyi challagaa aasvaadiMchi raavaDaM maatramE telusu naaku. iMDiyaa TuDElO panichEstunnaaru kadaa.. paapaM.. viekE raMgaaraavu gaaru taTasthapaDitE chaalu sabhallO aayanaku mee sOdaruDiki taMDlaaTE anukOMDi. haayigaa navvukuMTuMTaaM alaaMTi saMdarbhaallO.. idee maa parichayaM. mee dvaaraa ayinaa tanatO parichayaM perugutuMdEmO chooddaaM.

maMchi telugu maasTaarunu avunO kaanO teleedu kaanee. rakaragaala sabjekTulatO, bhaTTeeyaMtO burravEDekkipOyE pillalaku kaassEpu aahlaadakaramaina vaataavaraNaanni kalpiddaaM anE aalOchanatOTE vaaritO padyaalatO, paaTalatO, gEyaalatO mamEkamayyEvaaDini. aMtE iravayyELla tarvaata kooDaa vaaru ekkaDunnaa sarE nannu marchipOlEdu.

Osaari praarthanaa samayaMlO gurajaaDa vaari dESamunu prEmiMchumannaa gEyaM raagayuktaMgaa vishaada SaililO paaDi vinipistE pakkana uMTunna maa kaalEjee saMsthaapakulalO okaraina saayigaaru -tirupati aarTs kaalEjeelO ekanamiks lekcharar- tana jeevitaMlO O gopparOjidi.. O goppa gEyaanni vinnarOjidi aMToo chEtulu paTTukunnaaru. marchipOlEni kshaNaalavi.

idi 20 ELla kritaM naaTi maaTa leMDi. tarvaattarvaata anoohyaMgaa udyamaallOki, anaMtaraM kaMpyooTar prapaMchaMlOki, saaphT^vEr lOkalaijEshan lOki, iTeevalE chaMdamaama panilOki vachchina tarvaata ika padyaSravaNaM, padyagaanaM ekkaDa kudurutaayi. appuDappuDoo ilaa mananaM chEsukOvaDaM tappitE..
ika padyaala rikaarDu aMTaaraa.. naa goMtu nEnu vinaDaM kOsamainaa EdO O saMdarbhaMlO rikaarDu chEstE baaguMTuMdEmOnani anipistoo uMTuMdi. aMduku saMdarbhaM vastuMdEmO.. chooddaaM.

praacheena saahityaanni, padya saahitya vaibhavaanni chaalaa maMdE ippuDu veb^saiTlalO, blaagullO parichayaM chEstunnaTlunnaaru kadoo.. maLlee manameMdukuleMDi.. aMta paaMDityaM kooDaa lEni vaaLlaM. appuDappuDoo klaasuroom anubhavaalatO ilaa blaagullO kalusukuMTE chaalanukuMTaanu.mee aaptavaakyaalaku kRtaj~natalu.raajuimeyil

krajasekhara@gmail.com

rajasekhara.raju@chandamama.com

NB mee blaagulO iTeevalE parichayaM chEsina madhupaM -pooDoori raajireDDi-, pustaka parichayaM chaalaa baagaa vachchiMdi. alaagE manasuni melipeTTE j~naapakaala rachayitri ajar naphisee! pErutO meeru parichayaM chEsina iraan rachayitri vivaraalu adbhutaMgaa unnaayi. -Things I Have Been Silent About- chennay^lO ee pustakaM dorukutuMdEmO prayatnistaanu. mee chakkaTi Sailiki abinaMdanalu

15. SIVARAMAPRASAD KAPPAGANTU on January 5, 2010 730 PM Edit This

raajugaaroo,aniTikanna mee phoTO chaalaa baagunnadi. appaTi amaayakatvapu choopulalO unna aMdaM eppaTiki maruvalEmu kadaa. maMchi j~naapakaala doMtaranu kadaliMchaaru raajugaaroo. mEmu chaduvuknE rOjulalO bilvahaNa Saastri gaarani oka hiMdi maashTaarooMDEvaaru. aayana paaTHaM cheptuMTE aTu iTu gadulalO kooDa maarumOgEdi. hiMdee paaTHaalanu chakkagaa vivariMchEvaaru.

telugu paaTHaalaku vastE kaalEjeelO jaMdhyaala mahatee SaMkar gaaru (jaMdhyaala paapayya Saastrigaariki daggara baMDhuvu) tana gaana kauSalaMtO maaku telugu saahityaM meedaku manasulanu maLLiMchaaru. aayana padyaM paaDutuMTE alaa padyaalanu chadavalEnaMduku baadha kaligEdi. avoka adbhutamaina rOjulu(1973-76) Digree reMDO saMvatsaraM nuMchi telugu iMgleeshulu lEvu.

meeru eesaari mee ooru veLLinappuDu sahadEva reDDigaarini kalasi naa namaskaaraalu teliya chEyaMDi. aayana ku Opika uMTE meeku veelaitE aayana padya gaananni rikaarDu chEsi aMdariki aMdiMchaMDi. idoka chinna kOrikalaaga kanipistuMdi kaani, eMta kashTamO naaku telusu. oka Ti kudiritE marokaTi jkudaradu.maMchi vyaasaM, adbhutamaina anubhootulu aMdaritO paMchukunnaaru. dhanyavaadaalu raajugaaroo.

16. kalpana on January 5, 2010 749 PM Edit This

raaju gaaru,ayyO, maa naanna gaari paaMDityaM asalu naaku pisaraMtaa kooDaa raalEdanukuMTaanu. iMkO maaTa kooDaa cheptaanu saradaaki. paMDita putra parama SuMTHa. maa naannagaaru nissaMdEhaM gaa paMDitulu. kaabaTTi nEnu SuMTHanannamaaTa.ika maa tammuDu ki, mee kaameMT paMpiMchaanu. tappaka meetO maaTlaaDataaDu.naa guriMchi iMta vOpikagaa chadivi naalugu maMchimaaTalu raasinaMduku chaalaa saMtOshaMgaa vuMdi.

17. chandamama on January 6, 2010 1143 PM Edit This

maa telugu maasTaaroo, maa telugu padyamoo anE naa taajaa Tapaa choosina valabOju jyOti gaaru (jyothivalaboju.blogspot.com) vyaktigataMgaa paMpina meyil^lO konni maMchi vishayaalu telipaaru. blaagulalO vyaakhya peTTakooDadu ani nirNayiMchukunna aame abhipraayaanni gauravistoonE, aa meyil^lO poMduparchina vishayaalanu saMdarbhOchitaMgaa uMTuMdani ikkaDa prastaavistunnaanu. aame meyil prakaaraM aamedi kooDaa baMgaaru baalyamE. amma tanachEta chadiviMchina chaMdamaama patrikE telugu aMTE ishTaanni kaligiMchiMdaTa. manalO chaalaamaMdiki laagE aame kooDaa skoolu nuMchi Digreevaraku telugulOnE chadivaaraTa. blaagulalO kochchaaka tana telugunu mariMta merugulu diddukuMTunnaanani aame cheppaaru.

maa telugu mEshTaarunu pOlina vaaru mana blaaglOkaMlO kooDaa unnaarani. aaSuvugaa alaa padyaalu allestaarani aame cheppaaru. aayana Sree chiMtaa raamakRshNaaraavu.

andhraamrutham.blogspot.com

naadaMTE naadani prastutaM teluguvaaru koTlaaDukuMTunna haidaraabaadulO aayanaku udyOgaM chEyaalaMTE asalu telugu nErpE kaalEjeelE karuvaina vishayaanni aame cheppaaru.
ayinaa prastutaM manaku ilaaMTivi eMduku dRshTilOki vastaayi leMDi.

18. chandamama on January 7, 2010 1240 AM Edit This

SivaraaMgaaroo,padyakavitvaannE kaadu. vachana kavitvaanni kooDaa chakkagaa paaDi vinipiMchavachchu anE vishayaM prastutaM mana vidyaaSaakha prabhuvula vaariki teliyadanukuMTaanu. chadivi vinipiMchi elaagOlaa mugiMchEstE chaalani Elinavaaru bhaavistunnaTluMdi. poorva kaalaMlO valE raagaalu teeyanavasaraM lEdu kaanee raagayuktaMgaa paaDitE pillala manasulanu klaasuroomulO raMjiMpajEyavachchu anE vishayaM ippuDu aMdaroo marchipOyinaTlE uMdi.

jaMdhyaala mahatee SaMkar gaari telugu paaTHaalanu vinna bhaagyavaMtulu meeru. jaMdhyaala paapayyaSaastri gaaru tirupatilO paatikELla kritaM esveeyoonivarSiTee iMjaneeriMg kaalEjeelO O phaMkshan^ku vachchi dESaaniki bhavishyattu iMjaneerlu, bhavana nirmaatalE ayinappaTikee telugu bhaasha sauMdaryaanni marchipOvaddani vidyaarthulaku chEsina vij~napti iMkaa naa kaLlamuMdu kadulaaDutaanE uMdi.

aayana raasina pushpavilaapaM, kuMteekumaari padyaalaku ghaMTasaala vaari aalaapanalu mee vadda unnaayi kadoo!

nE noka poolamokka kaDa nilchi chivaaluna kommavaMchi gO

raaneDu naMtalOna viru lanniyu jaaliga nOLLu vippi maa

praaNamu teetuvaa yanuchu baavuru mannavi; kruMgipOti; naa

maanasamaMdedO taLuku mannadi pushpavilaapa kaavyamai.

 

maa velalEni mugdha sukumaara sugaMdha maraMda maadhuree

jeevita mella meekayi tyajiMchi kRSiMchi naSiMchipOye; maa

yauvanamella kollagoni aa payi cheepurutODa chimmi ma

mmaavala paarabOturu gadaa! narajaatiki neeti yunnadaa !

 

oolu daaraalatO goMtu kuri bigiMchi

guMDelO nuMDi soodulu gruchchi koorchi

muDuchu_koMduru muchchaTa muDula mammu

akaTa! dayalEni vaaru mee yaaDuvaaru

haayigaa cheTTupainunna poolanu karkaSaMgaa kOsi, soodulatO gruchchi, traaLLatO bigiMchi, maanavulu tama bhOga vastuvulugaa vaaDukOvaDaM krauryaM ani poolu rOdistE poolakOsaM vachchina bhaktuDu tallaDilli venudirigaaDaTa goMtuku uri bigiMchi guMDelO soodulu guchchi koorchi muDuchukoMdurakaTaa dayalEni mee yaaDuvaaru ani poolu rOdiMchina vainaM ghaMTasaala gaaru padyaroopaMlO paaDutuMTE appaTlO koMdaru telugu mahiLalu talalO poolu dhariMchaDaaniki kooDaa bhayapaDipOyaarani prateeti.

maa telugu maasTaaru sahadEvareDDi gaaru ippuDu lEru. ee kaMpyooTarlu, mobails, kemeraala guriMchi graameeNa samaajaaniki peddagaa teliyani kaalaMlOnE aayana kannumooSaaru. aayana padyagaanaM rikaarDu chEsE avakaaSaM lEdu. evarayinaa aayana padyaalanu rikaarDu chEsi uMDE avakaaSaM kooDaa lEdu. uMTE naa maTTuku naaku bhoommeeda aMtakaMTE maMchi vaarta marokaTi uMDadu.

ee Tapaaku vachchina spaMdanalu choostuMTE naaku chaduvu, saMskaaraM nErpina maa guTTakiMda raachapalle haiskoolu pillalakOsaM chaMdamaama patrikanu paMpiMchaalani aalOchana vastOMdi. tvaralO ee pani chEyagalanani viSvasistunnaanu.

dhanyavaadaalu

 

RTS Perm Link


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind