maa amma pEparu chadavaTaM

December 20th, 2011idi aravai ELla kritaM chaMdamaamalO vachchina oka pEjee katha. 1953 janavari saMchikalOnidi. chaMdamaama aMtargata panullO  bhaagaMgaa deenni ivvaaLa Taip^ chEyavalasi vachchiMdi. chadavagaanE naa manasu ekkaDikO veLlipOyiMdi.  saamaajika spRha anE pedda pedda padaalu vaaDakuMDaanE chaMdamaamalO samakaaleena samaaja chitraNa eMta spashTaMgaa, eMta manOharaMgaa chitriMchabaDEdO cheppaDaaniki ee katha eenaaTikee oka sajeeva udaaharaNa.

kuTuMba sabhyulaMdari panuloo chEsipeTTE amma pEpar^ chadavaTaaniki eMta hairaanaa paDutuMdO, pani chEsi kOlpOyina Saktini eMtagaa kooDagaTTukOvalasi vastuMdO, kaneesaM pEparu chadavaDaaniki kooDaa aame eMta sTragul^ avvaalsi vastuMdO viSaakha paTnaMki cheMdina lakshmeebaayi gaaru 1953 lOnE atyadbhutaMgaa ee chinni kathanaMlO varNiMchaaru.

iMTlO aMdaroo visirEsina pEpar^ mukkalanu ErukOvaDaM, parupumeediki chEraaka kaLladdaalu marichipOvaDaM, illaMtaa vetakaDaM, teeraa kaLladdaalu dorakaTaM, tarvaata pEpar^ kanabaDakuMDaa pOvaDaM. diMDu kiMda peTTi marchipOvaDaM. inni kashTaalu paDDaaka pEpar^ chadavaDaM anE pani modalu peTTi chEtilO pEparoo, mukkumeeda kaLladdaaloo peTTukuni haayigaa nidrapOvaDaM.  teeraa aa pEparu aarOjudu kaadu ninnaTidO monnaTidO ani grahiMchi kuTuMba  sabyulaMtaa navvaTaM. kaani aa paata vaartalanE amma marnaaDu poosa guchchinaTlu cheppaDaM..

tellaaru jaamunE lEchi pani chEsi  kuTuMbaanni lEpi, bayaTaku paMpE amma pEpar^ chadavaDaaniki eMta kashTapaDutuMdO mari. aMta pani chEsi ammaku nidra raadaMTE raadaa mari. “iMTlO koorchuni EM chEstaavu nuvvu, nuvvu chEsE pani EmiTi iMtakoo..’ aMToo maga mahaaraajulaM enni lakshalasaarlu mana ammalanoo, mana jeevana sahachaariNilanoo innaaLloo ani uMTaamO. amma kashTaalu ammakE arthamavutaayOmO mari.

manushulu chEsE SramalanniMTilOnoo nissaaramaiMdee, manishini nirveeryaM chEsEdee, samaajaM dRshTilO elaaMTi viluva lEnidee iMTipanE ani lenin^ vaMdELla kritaM DhaMkaa bhajaayiMchi cheppaaDu. daaniki parishkaaraMgaa mahiLalanu pedda ettuna saamaajika utpatti kaaryakalaapaallOki teesukuraavaalani, uyyaalaloopE chEtulu raajya vyavahaaraalalO paalu paMchukOvaalani lenin^ oka mahattara spapnaanni appaTlOnE aavishkariMchaaru. daanikanuguNaMgaa akTObar^ viplavaM vijayavaMtamayyaaka sOviyaT^ rashyaalO purushulatO samaanaMgaa sreelu saamaajika utpatti kaaryakalaapaallO paalu paMchukunnaaru.

prapaMcha charitralO mahiLalaku utpatti vyavahaaraallO samaana bhaagasvaamyaM  kalpiMchina moTTa modaTi dESaMgaa sOviyaT^ yooniyan^ nilichiMdi kooDaa. hiTlar^ daMDayaatra kaalaMlO oka taraM yupakulu mottaMgaa yuddha raMgaMlOki aDugupeTTavalasina vipatkara paristhitullO sOviyaT^ mahiLalu dESaMlOni mottaM karmaagaaraalalO utpatti sajaavugaa konasaagE paatranu chEpaTTaarani appaTlO phyaakTareellO pani chEsina srteepurushula nishpatti 70:30gaa uMDEdani gaNaaMkaalu chebutunnaayi. kaani aa svargaM tanaMtaTa taanu koolipOyiMdi. kaaraNaalu lakshOpalakshalu.

aaScharyakaramainadEmiTaMTE iMTlO  mahiLalu chEsE vaMTapani lOni Sramanu gurtiMchi daaniki 3 vElaroopaayala aarthika viluvanu lekkagaTTi cheppaDaaniki bhaarata sarvOnnata nyaayasthaanaaniki daadaapu 65 saMvatsaraala samayaM paTTiMdi. mana amma.. manaMdari amma… kuTuMbaM kOsaM tana Saktiyuktulanu phaNaMgaa peTTEdi. tana jeevitaM mottaanni kuTuMbaMkOsaM tyaagaM chEsEdi. naa dRshTilO pEparu chaduvutoo alaagE nidrapOyE amma mana saamaajika jeevita chitraNaku niluvettu darpaNaM. samaajaMlO sagabhaagaanikE kaadu… yaavaddESaanikE annaM vaMDi peDutunna mahaatmuraalu.

paisaa aadaayaM aDagakuMDaanE, kuTuMbaaniki samasta chaakireelu chEsina, chEstunna  jeevita aunnatyaaniki mana kaalapu prateeka amma. mana sahachariki kooDaa idi vartistuMdi. kuTuMbaMlOpala, iMkaa cheppaalaMTE  mana venuka unna ammaloo, ardaaMginuloo mana vyaktigataaniki saMbaMdhiMchina anni panuloo chaakareelu chEsipeDutoo saamaajika maanavulugaa, utpattilO paalupaMchukunE maanavulugaa manalni teerchididdutuMTaaru. manaM samaaja kaarya kalaapaallO paalgoMToo viSraaMti samayaMlO apuDappuDoo teeriggaa  siddaaMtaalu kooDaa chEstuMTaaM.

teeraa mahiLa bayaTa panichEyaka tappani anivaarya paristhitulu vachchi paDina nETi kaalaMlO kooDaa iMTiki raagaanE vaMTapani, iMTipani vaMtu mahiLa svaMtaMgaanE uMTOMdi. “ayinaa iMTlO koorchuni EM chEstaavu nuvvu, nuvvu chEsE pani EmiTi iMtakoo..’ ani manaM aMToonE uMTaamu. maga mahaaraajulaM kadaa. aamaatraM anakapOtE mana magatanaM EmaipOvaali..

chaakiree chEsE ammaa, iMTillipaadinee bayaTapanulaku tayaaru chEsi paMpE ammaa, pEparu chaduvutoo, chaduvutoo alaanE nidrapOyE ammaa.. nuvvu chaduvutoonE nidrapOvE ammaa! ee prapaMchaM Emee munigipOdu.

(amma goppatanaanni, ammatanaM lOni viluvanu marOsaari gurtuku techchina chaMdamaama alanaaTi kathaku jOhaarlu.)

aa alanaaTi apuroopa katha poorti paaTHaanni  ikkaDa chadavaMDi.

maa amma pEparu chadavaTaM

maa amma saayaMtraM pooTa pEparu elaa chaduvutuMdO eppuDainaa chooSaaroo? E saMgati marichinaa amma pEparu chadavaDaM maatraM maravadu. paapaM, iMTipanaMtaa mugiMchukuni amma haallOki vachchEsariki pEparu pEjeelannee  okka chOTuna uMDavu. naalugu vEpulaa naalugu kaagitaaloo iMTlO paDi uMTaayi. mEDameeda annayya chadivi akkaDE paarEsina modaTi pEjee, akkayya chadivina madhyapEjee, ivannee Erukuni vachchi amma paDukuni chadavaDaanikani aasaktitO parupumeedaku veLutuMdi.

ammakappuDu j~naapakamostuMMdi. tana kaLladdaalu marachipOyanaTlu. vaaTikOsaraM illaMtaa vetukutuMdi. iTu aTu illaMtaa oka padihEnu nimishaalu gaaliMchina tarvaata ammaku appuDu j~naapakamostuMdi ekkaDuMchiMdee, elaagO kaLladdaala peTTe dorukutuMdi. kaani, adi teesi choosEsariki aMdulO kaLladdaalu uMDavu. maLlee aidu nimishaalu gaaliMchutE kaLladdaalu dorukutaayi. aakharuki parupu daggiriki veLitE, pEparlu Evi! ikkaDE peTTaanE anukuMTuMdi.

koMta sEvu vetikina tarvaata kaLladdaala kOsaM veLlEmuMdu aa pEparlu talagaDa kiMdanE peTTaanani appuDu j~naapakamostuMdi. inni baadhalu paDi. elaagO pEparu chadavaDaaniki modalu peDutuMdi. okka ghaDiya chaduvutuMdO lEdO chEtilO pEparoo, mukkumeeda kaLladdaaloo peTTukuni haayigaa nidrapOtuMdi.

iMtalO maanaanna vastaaru. mammalni aMdarinee pilichi, okkasaarilaa vachchi chooDaMDi, aMTaaru aa dRSyaM choosEsariki maaku navvaagadu. iMtakoo asalaa pEparu aa rOjudE kaadu. ninnaTidO, monnaTidO taareeku chooDakuMDaanE amma aMta aasaktitO paata pEparlE chadivEstoo uMTuMdi.

anniTikaMTE mukhyamaina visha yaM EmiTaMTE, aa marnaaDu amma maatO pEparlO uMDE viMtaloo, viSEshaaloo, vaartaloo chakkaa poosaguchchinaTlu cheputuMdi. mari elaa cheppagalugutuMmadO EmO..!
-laMkalapalli lakshmeebaayi – vaaltEru

RTS Perm Link


6 Responses to “maa amma pEparu chadavaTaM”

 1. Prasad on December 20, 2011 4:37 AM

  raaju gaaru,

  chaalaa chakkaTi chinna katha!okappaTi amma paristhitulaki addaM paTTiMdi.

  aNachabaDina vaaru chEsE paniki samaajaM viluva ivvadu. eMdukaMTE aa pani chEyaka vaariki vErE aapshan lEdu. paata kaalaMlO, samaajaMlO DaakTar ki viluva uMDEdi, guruvuki viluva uMDEdi. samaajaMlO vaari panula praamukhyatani baTTi aayaa vRttula vaariki gauravaM ichchEvaaru. kaanee kooli vaaDikee, gRhiNi kee viluva uMDEdi kaadu. eMdukaMTE vaariki aa pani chEyaka tappani paristhiti.

  ippuDu paristhitulu taarumaaravutunnaayi.mana mahaa nagaraalalO ?(madhyataragati kuTuMbaalalO) iMTi pani chEsE aaDavaaru arudai pOtunnaaru. anniTikee meshinlu vachchaayi. meshinlu chEyani panulu chEyaTaaniki, pani manushuloo, aa pai bharta anE baDugu jeevee unnaaru.

  meeru gRhasthu kONaMlOMchee chooDaMDi. atanE chauffer, atanE Driver, atanE waiter, atanE ATM, atanE kooralabbaayi, atanE anni ripErloo chEsE panabbaayi, atanE vaMTa pani lO sahaayakuDu, tarachugaa vaMTa manishi. iMTlO pEpar choosE teerika lEka aaphees^lO neTlO vaartalu chaduvutaaDu. atanu chEsE panulannee oka stree chEstE, adi chaalaa goppavishayaM. chivariki ataniki mana samaajaM E maatraM gurtiMpu istuMdO aMdarikee telisiMdE!

 2. chandamama on December 20, 2011 6:07 AM

  prasaad gaaroo,
  thyaaMkyoo par phasT kaameMT.
  meeru tEnetuTTenu kaduputunnaarEmO mari. maa amma nalabhai ELla kritaM boMgaraMlaagaa illaMtaa tirigi panichEsEdi. oorlalO kaasta unnavaaLla kuTuMbaalalO iLlu eMta peddavigaa uMTaayO meeku teleeMdi kaadu. iMTlO vaaLlaku maatramE kaakuMDaa vyavasaayapanulaku kooleelu vastE 20 maMdiki 30 maMdiki kooDaa okkOsaarE annaM, saMgaTi muddalu chEsi reMDu pooTalaa gaMpalO peTTi paMpiMchEdi.

  aa kashTaM ippuDu lEdanukOMDi. pallellO kooDaa ippuDu kooli Dabbulu maatramE ichchi paMpE sthiti vachchEsiMdi. vaaLlu kooDaa dorakka naaTu yaMtraalu, kOta yaMtraaloo vachchESaayi. kaaDeddulu rOjaMtaa oka ekaraa dunnagaligitE ippuDu TraakTarlu gaMTaku ekaraa choppuna dunnEstunnaayi. ika manishi avasaraM EmiTi vyavasaayaaniki?

  kaani okappuDu idi magavaaDi pani, idi aaDapani anE tEDaa spashTaMgaa geeta geesinaTluMDEdi. bhaaryaa bhartaa iddaroo panichEyavalasi vastunna kuTuMbaallO chaalaavaaTilO ee geeta eppuDO cherigipOyinaTluMdi. meeru paina cheppinaTlugaa anni sahaayaka panullOnoo purushuDi paatra tappaDaM lEdippuDu.

  kaani mahiLa udyOgaM chEsinaa chEyakunnaa, iMTibayaTa adanapu panullO paalupaMchukunnaa, vaMTa maatraM aame panigaanE eenaaTikee migili uMTOMdEmO ani naa anumaanaM. adi maanyuval^gaa chEsinaa sarE, yaMtra sahaayaMtO chEsinaa sarE. adi vaari panigaanE uMTOMdEmO.

  EdEmainaa jeevita sarvasvaanni manakE arpiMchina amma oDilO perigina baalyaM kadaa manadi. perigi peddayyaaka alaaMTi amma sEva ippuDu kala gannaa dorakkapOvachchu. manaM kOlpOyina aa svargamE ippuDu manapai vachchi paDutunna adanapu bhaaraalanu choosi vagachElaa chEstuMdEmO. ayitE panimanishini peTTukOlEni anEka madhyataragati kuTuMbaallO ippaTikee iMTipani poortigaa mahiLaladE anukuMTaanu.

  kaani gataMlO stree viraamaM lEkuMDaa panichEsEdi. tellaari naalugu lEdaa ayidu gaMTalaku panilO digitE raatri nidrapOyEvaraku panE kadaa appaTlO ammalaku. ippuDu khachchitaMgaa meerannaTlu vesalu baaTu vachchiMdi. adE samayaMlO purushulu tappakuMDaa paMchukOvalasina iMTipanulu, sahaayaka panulu baagaa perigaayi. aa bhaaramE streepurushula pani vibhajanaku saMbaMdhiMchi kotta samasyalu, gharshaNalu, charchalaku daariteestOMdanukuMTaanu.

  udaaharaNaku maa iMTlO kooDaa aapeesunuMchi vachchETappuDu ‘tOvalOnE kooragaayala shaapu uMTuMdi, sarukula shaapu uMTuMdi kaabaTTi nuvvE teesukostE saripOtuMdi kadaa nEneMduku bayaTaku raavaDaM’ ani aMTuMdaame. ‘rOjaMtaa aapheesulO panichEsi maLlee ee pani kooDaanaa’ anE aalOchana maiMD^lO paDiMdaMTE ika gharshaNa tappadu. ‘sarElE evarO okaru dOvalOnE kaabaTTi testE pOlaa’ anukuMTE E taMTaa lEdu. kaani prati rOjoo mana maiMD alaagE uMTuMdani gyaaraMTee ichchEdevaru?

  alaagE meeru cheppina anni panuloo baTTalu utakaDaaniki vEyaDaM, sarukulu tEvaDaM, ripErlu vastE manushulni piluchuku raavaDaM, Dabbulu tEvaDaM, baMDi naDapaTaM ilaa anniMTlOnoo purushula paatra perigiMdippuDu, okappuDu nErugaa mana iMTimuMdukE vachchEvi ivannee. kaani ippuDu soopar maals prabaavaM palitaMgaa Edee iMTimuMdu baMDilO konE sthiti kanapaDaTaM lEdu. idE purushuDu baiTiki pOyi tEvaDaaniki daariteestuMdEmO mari.

  EdEmainaa kuTuMba jeevitaMlO saamarasyaM, gharshaNa anEvi atyaMta sunnitaMgaa chalistunnaayippuDu. evari eegO eppuDu debba tiMTuMdO, manastaapaM evpuDu evariki E kONaMlOchi doori manasulanu kaalchEstuMdO, iMTlOnE yuddhaM elaa modalavutuMdO cheppalEni, oohiMchalEni kaalaM vachchEstOMdi. magavaaDipai adanapu bhaaraM anE pheeliMg, baadha ikkaDinuMchE puDutunnaayanukuMTaanu. ammatanaM nijaMgaa eMta panichEsiMdi?

 3. sanjay on December 20, 2011 11:39 AM

  ammatanaM (kanaDaM, peMchaDaM) prapaMchaMlOnE ati pavitramaina goppa kaaryaM ani mana peddalu cheppEvaaru.
  naa pillalni, kuTuMbaanni nEnu choosukuMTunnaanu ani garvaMgaa cheppukunE paristitulu unnaayaa?
  eMtOmaMdi ishTaMgaanE illu chakkadiddukuMdaamani iMTlO unnaa “nEnu housewife ni” ani cheppukODaaniki kooDaa siggu paDutunnaaru. adEdO aparaadhaM laaga aMdaroo aDagaTaM. Dabbu saMpaadiMchakapOtE iMka viluvE lEdu annaTTu maaTlaaDataaru.

 4. chandamama on December 20, 2011 12:08 PM

  saMjay gaaroo,
  mahiLa iMTipaTTunE uMDaTaM kuTuMba saMkshEmaaniki maMchidi anE kaalaM nuMchi saMpaadana lEni mahiLa jeevitaM vRdhaa anE kaalaaniki jeevitaM pariNamistOMdEmO! ayitE kuTuMbaMlOpalE uMchabaDaTaaniki, kuTuMbaM velupaliki prastutaM laagabaDutuMDaTaaniki mahiLalu E maatraM kaaraNaM kaadEmOnaMDee! ‘alaa uMDu’ ani appaTlO vaarini nirdESiMchiMdee, ‘ilaa maaru’ ani vaarani ippuDu roopoMdistunnadee samaajamE kadoo!

  ‘iMTlO unnaa nEnu housewife ni ani cheppukODaaniki kooDaa siggu paDutunnaaru’

  aMTE gRhiNi anE saaMpradaayika bhaavana kiMda gataMlO unna aa paaTi gurtiMpu kooDaa prastutaM mahiLa kOlpOtOMdaa?

  alaagayitE maree vishaadamE…

 5. sanjay on December 24, 2011 1:14 PM

  ayitE kuTuMbaMlOpalE uMchabaDaTaaniki, kuTuMbaM velupaliki prastutaM laagabaDutuMDaTaaniki mahiLalu E maatraM kaaraNaM kaadEmOnaMDee! alaa uMDu ani appaTlO vaarini nirdESiMchiMdee, ilaa maaru ani vaarani ippuDu roopoMdistunnadee samaajamE kadoo!
  completely agree.

 6. chandamama on December 25, 2011 5:28 AM

  thaaMkyoo saMjay gaaroo..

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind