tommidi gaMTalatOnE aMtamavutunna narakaM

December 18th, 2011

“iMDiyaa lO saaphT-vEr raMgaM : where are we going?” anE SeershikatO mitrulu boMdalapaaTi prasaad gaaru reMDu rOjula kritaM tama blaagulO Tapaa prachuriMchaaru. enimidi gaMTala pani tommidi gaMTala panigaa maarina saaphT^vEr raMgaMlO maarina paristhitulanu 150 ELla kritaM kaaral maarks kamyoonisT mEniphesTO rachanalO pratipaadiMchina sootreekaraNatO anvayistoo prasaad gaaru oka arthavaMtamaina charchanu lEvanettaaru.

kaasta aalasyaMgaa spaMdistoo ivvaaLa tana blaagulO nEnu pOsT chEsina vyaakhyanu aMdari pariSeelana kOsaM ikkaDa prachuristunnaanu. iMDiyaa lO saaphT-vEr raMgaM anE prasaad gaari poorti Tapaa kOsaM ee kathanaM kiMdi liMkulO chooDaMDi.

maarksijaM amalulO parimituluMDaTaM guriMchi cheppaalsi vastE.. sarvakaalaallOnoo, sakala samaajaalakoo anvayiMchadagina, amalu chEyadagina sarva samagra saMpoorNa siddhaaMtaM ee prapaMchaMlOnE kaadu E prapaMchaMlO kooDaa saadhyaM kaadu annadi bahuSaa aMdarikee telisina vishayamE. maarksijaM kooDaa deeniki lObaDEdE.

maarks saiddhaaMtika vaidhaanikaanni raajakeeyaMgaa, saamaajikaMgaa amalu parchaDaMlO gata SataabdaM poDavunaa vividha dESaalalO konasaagina aacharaNa maanava samaajaaniki konni adbhuta prayOgaalanu aMdiMchiMdi. kaani adE samayaMlO viplava vijayaanaMtaraM sOshalisTu “raajyaM” ErpaDina kramaMlO daani anvayaMlO jarugutoo vachchina teevramaina porapaaTlu aa siddhaaMtapu samagra dRkpadhaMpainE anumaanaala neeli neeDalu prasariMchaDaaniki avakaaSamichchaayannadi kaadanalEni satyaM. ee vishayaMlO ikkaDi charchalO paalgonna mitrula spaMdananu tRNeekariMchanavasaraM lEdu.

kaani vyavasaayika, chEti utpattula daSanu daaTi peTTubaDi aadhaarita utpatti vidhaanaM samaaja unikilOki vachchi, balapaDutunna daSalO maarks chEsina sootreekaraNalu eenaaTikee mana samaajaaniki anvayiMchabaDutunnaayaa lEdaa annadE mana charchaku praatipadika kaavaali. ee vishayaMlO meeru maarksijaanni saaphT^vEr raMga paristhitiki anvayiMchi cheppina abhipraayaalu chaalaa viluvainavi.

“appaTlO rOjuki enimidi gaMTalE aapheesu lO uMDEvaaLLaM… Teknaalajee perigitE, pani taggi manishi sukhapaDaali. jeevitaanni eMjaay cheyyaali. mari ippuDu saaphT-vEr iMjineerlu, munupennaDoo lEnaMta kashTapaDutunnaaru. ottiDiki lOnavutunnaaru. pani gaMTalu tommidiki perigaayi.”

mee vaakyaalaku saMbaMdhiMchi oka chinna vivaraNa. meeru enimidi gaMTala panini, ippuDu tommidi gaMTala paninee, saukaryaala roopaMlO ‘paarTeelu’ paramapadiMchina paninee chavichooSaaru. saaphT^vEr prOgraamiMg^lO bhaagaMgaa mee jeevitaM ilaa saagiMdi saagutOMdi.

“klayiMTlu kaMpeneelanu piMDutuMTE, kaMpeneelu udyOgulanu piMDutunna” kotta baMgaarulOkaMlO ee tommadi gaMTala pani kooDaa saaphT^vEr prOgraamarlapai eMta bhautika, maanasika ottiDini peMchiMdO mana kaLLamuMdE ghOraati ghOraatimaina anubhavaalanu vaartalugaa choostunnaamu. meedi shipTula vaaree pani kaabaTTi narakaM meeku tommidi gaMTalatOnE aMtamavutOMdi. (mee ottiDiki pratiphalaMgaa meeru saadhaaraNa udyOgulu kalalO kooDaa oohiMchanaMta adhika mottaalanu ee maaMdya paristhitullO kooDaa poMdutooMDavachchu.)

kaani kaal seMTarlu, DETaa eMTree bijines^lu, saaphT^vEr lOkalaijEshan^ prakriyala vaMTi raMgaalalO panichEstunna vElaadi, lakshalaadimaMdi paristhiti EmiTi? saaphT^vEr prOgraamiMg raMgaM anEdi TrED^yooniyanlu peTTukOvaDaaniki veelulEni aadhunika asaMghaTita raMgaM kiMdikE vachchinappaTikee, saaphTavEr prOgraamiMg^pai aadhaarapaDi unikilOki vachchina saaphT^vEr lOkalaijEshan vaMTi raMgaalu aMtakaMTE miMchina amaanusha pani paristhitulanu sRshTistunnaayi.

evari vishayamO vaddu. naa vishayaMlOnE chooddaaM. nEnu mooDELlaku muMdu bhaaratadESaMlO 9 praaMteeya bhaashaa veb^saiTlanu naDuputunna oka uttaraadi saMstha chennay SaakhalO panichESaanu. udayaM tommidi nuMchi raatri 7 gaMTala varaku aMTE 10 gaMTala paaTu saadhaaraNa panivELalayitE sariggaa klayiMT nuMchi oka arjeMT pani aMToo sariggaa 7 gaMTalaku heDDaaphees nuMchi eemeyil vastuMdi.

aMtakumuMdu chEsina maikrOsaaphT lEdaa googul, lEdaa yaahO, mOTarOlaa, nOkiyaa, rilayens lOkalaijEshan -tEliggaa cheppaalaMTE anuvaadaM lEdaa sthaanikeekaraNa- panulanu veMTanE mODipai chEsi paMpaalaMToo taakheedu vastuMdi. ‘iT eej aprishiyabul Tu Doo dis vark TuDE’ ani ikkaDi vaari sannaayi nokkulu kooDaa uMTaayanukOMDi. phalitaM EmiTaMTE padigaMTala rOjuvaaree paniki adanaMgaa E raatri reMDu gaMTala varakO pani poorti chEsi appuDu iMTiki veLlaDaM lEdaa akkaDE paDukuni tellaari lEchipOvaDaM. ilaa oka rOju kaadu reMDu rOjulu kaadu mooDu saMvatsaraalu prati nelalO ilaa 16 gaMTalu panichEsE anubhavaalanu padE padE edurkonnaamu mEmu.

paigaa, 2005lO maikrOsaaphT kaMpenee, praaMteeya bhaashallO leksikaan -padakOSaM- tayaaree kOsaM maa saMsthaku praajekTu istE daaMTlO bhaagaMgaa telugulO reMDunnara kOTla padaalu, pada vyutpatti roopaalu – base words and generated words – roopoMdiMchaDaaniki aidunnara nelalapaaTu selavu kooDaa teesukOkuMDaa maa telugu lexicon Teem panichEsiMdi. praaraMbhaMlO ee leksikaan Tool^tO elaa panichEyaalO, saraina roopaMlO pada vyutpatti roopaalanu elaa roopoMdiMchaalO teliyaka pani maMdagiMchipOyiMdi. palitaMgaa chivarlO leevu lEkuMDaa panichEyavalasi vachchiMdi.

oka arudaina  rikaarDu saadhiMchaamanna pEru raavaDaM.. 90 SaataM varaku telugu naamavaachaka, kriyaapadaalanu ee Tool^tO oDisipaTTaamanna garvaM maaku migalaDaM. maa pramOshan, Saalaree haik vaMTivi peragaDaaniki ee pani dOhadaM chEyaDaM jarigiMdanukOMDi. teeraa choostE maikrOsaaphT ee reMDunnara kOTla padaala, padaroopaala leksikan praajekTunu aTakekkiMchEsiMdi. vyaktulugaa maakoo, saMsthagaa maikrOsaapT^koo, telugu samaajaaniki kooDaa E rakaMgaa kooDaa ee bRhattara panivalla prayOjanaM lEkuMDaa pOyiMdi. idi vErE vishayaM. kaani manushulugaa mEM kOlpOyiMdEmiTi?

ilaa manushulanu padi gaMTalapaaTu, padnaalugu padahaaru gaMTala paaTu roDDa koTTuDu panichEyistE manushulu elaa migulutaarO, EmaipOtaarO, vaari chuTToo allukunna kuTuMba, maanaveeya saMbaMdhaalu elaa adRSyamavutaayO cheppavalasina panilEdu. iMta pani evaru chEyamani cheppaaru ani evarainaa niladeeyavachchu. mEM kaakapOtE marokaru ee pani chEstaaru. aadhunika peTTubaDidaaree vidhaanaM kooDaa tanaku avasaramaina kaarmika Saktini rijarvugaa peTTukOvaDaMlO panichEyalEni, pani chEyanani moraayiMchE kaarmikulanu tolagiMchi vaari sthaanaanni rijarvu kaarmikulatO bharteechEyaDaMlO aaritEripOyiMdi.

peTTubaDidaaree vyavastha vikasistunna kaalaMlO toli taraM pyaakTareellO, ganullO pillalanu, peddalanu kooDaa padahaaru gaMTalapaaTu panullOki diMpi yajamaanulu saagistunna amaanusha dOpiDeeni boorjuvaa varga pratinidhulE khaMDiMchaka tappani anivaarya paristhitullO, padahaaru gaMTala panividhaanaMlOni amaanushatvaanni balaMgaa ettichoopi 8 gaMTala panividhaanaanni naaTi samaajaMlO amaluchEyaalani kOrina vaaDu kaaral maarks. idi saamaajika aamOdaM poMdi charitralO moTTamodaTisaarigaa enimidi gaMTala pani vidhaanaM 20 SataabdilO unikilOki vachchiMdi.

kaani ippuDu jarugutunnadEmiTi? samaajaM mottaMgaa pOraaDi saadhiMchukunna 8 gaMTala panividhaanaM ivvaaLa talakiMdulaipOyiMdi. “Teknaalajee perigitE, pani taggi manishi sukhapaDaali. jeevitaanni eMjaay cheyyaali.” anE manishi aaSa, aaSayaM sariggaa talakiMdulaipOyi aapheesulO, iMTlO kooDaa panini guriMchE aalOchiMchavalasina bhayaanaka paristhitulu manakaLlamuMdE ErpaDipOyaayi.

maa seeniyar okaru maa saMsthanu veeDi ayidELla kritaM maroka saaphT^vEr kvaaliTee praases kaMpeneeki adhika jeetaMpai aaSatO veLlaaru. reMDu nelala tarvaata maa aMdarinee kalavaalani maa aapheesuku vachchaaru. elaa uMTunnaaru ani aDigitE ayidu panidinaalu, reMDu vaaraaMtapu selavulu aMToo niTToorchaaru. eMdukee niTToorpu ani aDigitE vachchE vaaraM aapheesulO evari koMpalu aMTukupOtaayO ani Sani, aadivaaraallO nidra kooDaa paTTaDaM lEdaMToo vaapOyaaru. ilaaMTi pani ottiDi, udyOga bhayaalu aMdarikee idE vidhaMgaa vartistunnaayani kooDaa cheppalEmu. kaani samaajaM ennaTikee kOrukOkooDani pani paristhitulu vachchESaayi.

kaarmikuDi adanapu Sramasamayaanni, viSraaMti samayaanni kooDaa peTTubaDidaaruDu upayOgiMchukuMTunna kramaMlOnE peTTubaDi pOgu paDutOMdani maarks appaTlO sootreekariMchaaDu. idi eerOjukee vaastavaMgaa uMdaa lEdaa tappugaa niroopiMchabaDiMdaa anEdE mana pariSeelanaaMSaMgaa uMDaali. maarks cheppinadaaMTlO maarksijaMlO parimitulu uMTE uMDanivvaMDi. evari koMpaloo munagavu. kaani eerOju saaphT^vEr kaarmikulu -vaiT kaalar udyOgulE kaavachchu- anubhavistunna jeevita vishaadaanni, anavasara vishaadaanni maarks aarOjE utpatti kramaMlO pani paristhitula punaadigaa oohiMchaaDu. idi eenaaTikee niroopitamavutunna satyaM.

maa pakkaveedhilOni chaakalaayana rOjoo udayaM 7 gaMTalaku koTTu terichi saayaMtraM 6 varaku panichEstaaDu. adi kooDaa goDDu chaakireeyE anukOMDi. tanakOsaM, tana jeevika kOsaM aa goDDuchaakireeki talavaMchE aayana sariggaa raatri 8 gaMTalayyEsariki bhOjanaM mugiMchukuni koTTu muMdu ballameedE paDukuni aadamarichi nidrapOtuMTaaDu. padE padE ee sannivESaanni choostunnappuDu naaku spuriMchEdokaTE. cheekoochiMtaa lEni ee chaakalaayana jeevitaM goppaa lEdaa dhanasaMpaadana pErutO, batakaalaMTE parugupaMdeM teeyaka tappadanukuMToo oLloo, manasoo kooDaa hoonaM chEsukuMTunna manalaaMTi vaari jeevitaM goppaa ani.

amerikaa vaaDO lEdaa E itara auT sOrsiMg dESamO meeku, naaku pani appagiMchi nidrapOtaaDu. manaM nidramaanukuni panichEsi vaaDiki appagiMchi tarvaata pagaTi pooTa nidrapOtaamu. idi nijaMgaa ‘raakshasa’ pani. maanava Saareeraka, sahaja prakriyalaku bhinnamaina panipaddhatulaku manaM alavaDutunnaamu. chivaraku evarikOsaM aMTE manakOsaM kaadu. evaDikOsamO mana jeevitaMlO prakRti sahajamaina nidraasamayaanni dhvaMsaM chEsukuni bhaarya pagaloo, bharta raatree panichEsE paristhitullO koorukupOtunnaamu. siMpul^gaa cheppaalaMTE chaakalaayana nETikee tana kOsaM maatramE tana panichEsukupOtunnaaDu. manaM vyaapaarula kOsaM, kaMpeneela kOsaM panichEstoo jeevitaM nuMchi paraayeekaraNa paalavutunnaamu.

.in proportion as the use of machinery and division of labour increases, in the same proportion the burden of toil also increases, whether by prolongation of the working hours, by the increase of the work exacted in a given time or by increased speed of machinery, etc

aMdukE maarksijaMlOni parimitulanu manaM tappaka pariSeeliddaamu. kaani Sramavibhajana lakshOpalakshalugaa vistariMchuku pOtunna kramaMlO manushula meeda paDutunna anaMta bhaaraM guriMchi maarks nooTayaabhai ELla kritaM kamyoonisT mEniphesTOlO cheppina pai maMtra sadRSa vaakyaalalOni satyaanni kooDaa aMgeekariddaamu. deeniki parishkaaraanni vedikE kramaMlOnE manaM vibhEdiMchavachchu.

vyavasaayaM giTTubaaTavutunna paristhitulu muppayyELlaku muMdunna vidhaMgaa nEDu kooDaa konasaagutunnaTlayitE nEnu palle viDichi mahaanagaraala daari paTTi uMDEvaaDini kaadanukuMTaanu. vyavasaaya kuTuMbaMlO puTTina anubhavaMtO chebutunnaanu. kareMT sakramaMgaa aMdi, neeTi vanarulu sakramaMgaa labhyamai, kaasiMta giTTubaaTu dharalaku gyaaraMTee ichchE paristhitulu pallellO ippaTikee uMTE, nee paMTa nuvvu paMDiMchukuni nee kooragaayalu neevu paMDiMchukuni batikE vyavasaayaM kaMTE gauravaneeyamaina vRtti ee prapaMchaMlO marokaTuMDadanE naa dRDhaabhipraayaM.

kaani paina cheppina vaaTilO vETikee gyaaraMTee kanabaDani rOjullO maa peddavaaLlu ‘sEdyaMtO batakalEru pOyi chaduvukOMDiraa’ ani paTTaNaalaku tarimaaru. vyavasaaya raMga dusthitipai vaaLla aMchanaa eMta satyabhooyishTamaiMdO manaMdarikee telustoonE uMdi. aMdukE manaM ippuDilaa batukutunnaamu.

batakaalsi vastOMdi aMTE iMkaa baaguMTuMdEmO..

ee Tapaaku moolamaina poorti kathanaMkOsaM kiMdi liMkulO chooDagalaru.

iMDiyaa lO saaphT-vEr raMgaM : where are we going?

RTS Perm Link


5 Responses to “tommidi gaMTalatOnE aMtamavutunna narakaM”

 1. bhaaskara raami reDDi on December 19, 2011 10:37 PM

  raajaSEkhara raaju gaaroo,

  mee TapaalO telugu leksikaan meeda chaalaa viluvaina samaachaaraM kanipistuMdi. meekabhyaMtaraM lEkapOtE mee phOnu neMbarunu naaku mail cheyyagalaraa?

  alaagE maikrOsaaphT vaaLLu aTakekkiMchina padaalu ekkaDainaa dorukutaayEmO ( byaakap ) telisE avakaaSamEdainaa vunnadEmO cheptaaraa?

 2. chandamama on December 19, 2011 11:56 PM

  bhaaskara raamireDDi gaaroo,

  namastE,
  kshamiMchaali. chaalaa aalasyaMgaa choostunnaanu. naa phOn naMbar
  7395018409
  chennay

  maikrOsaaphT vaaLlu aTakekkiMchina padaalu ekkaDaa dorikE avakaaSaM lEdanukuMTaanaMDee. adi maa paata saMstha veb^duniyaa vadda byaakap ayi uMTuMdi. orijinal phail maikrOsaaphT DaMp^lO uMTuMdi. kaani appaTlO iMTlO kooDaa ee praajekT kOsaM padaalu sEkaristoo, Tool upayOgistoo pani chEsEvaaLlaM kaabaTTi naa kaMpyooTar^lO naalugELla kritaM sTOr chEsina phOlDarlalO uMDavachchu. kaani aa saaphT vEr^ni in^sTaal chEsina tarvaatE mEM appaTlO janarET chEsina padaalu, padaroopaalu aa Tool^lO kanabaDE avakaaSaM uMTaMdi. aa Tool sarigaa panichEyaalaMTE 2005lOnE maa kaMpenee sisTam^laku 2 GB memareeni aMdajEsaaru. appaTlO maarkeTlOki vachchina kotta praasesar kooDaa ichchaaru.

  aa praajekTulO nEnu telugulO kriyaapadaalanu sEkariMchi vaaTi padaroopaalanu vyutpatti chEsE panilO uMDEvaaDini. telugu moola kriyaapadaala sEkaraNalO naaku eenaaDu, aaMdrajyOti, pEparlatO paaTu peekaak klaasiks vaaru appaTlO prachuriMchina jaak laMDan pustakaM ‘aDavipilichiMdi’ adbutaMgaa upayOgapaDiMdanukOMDi. daani anuvaadaM sahavaasi gaaranukuMTaanu. praajekTu panilO uMToo O arudaina kukka katha chaduvutaaraa aMToo maa koleeg durgaaraavu gaaru aa pustakaM naaku techchi ichchaaru. 150 pEjala lOpu unna aa saMkshipta rachananu unnapaaTugaa chadivESaanu. ee navala eenaaTikee veMTaaDutOMdanukOMDi.

  jaak laMDan poorva janmalO -aMdaMToo uMTE- kukkagaa puTTaaDEmO anipiMchiMdi naaku. eMdukaMTE oka kukka rOjoo vaaree jeevitaanni, adi tanu nammina vaaripaTla, manishi paTla choopina apuroopa viSvaasaanni jaak laMDan nabhootO nabhavishyat annaMta sthaayilO ee pustakaMlO raaSaaru. bahuSaa meeru ee pustakaM chadivE uMTaaru. chaduvutoo eMta urrootaloogipOyaanaMTE sariggaa mEM chEstunna praajekTuku kaavalasina moola padaala sEkaraNaku ee pustakaanni kooDaa upayOgiMchaanu. daadaapu 2,500 moola kriyaapadaalanu ee pustakaM nuMchi sEkariMchaananukuMTaanu. aa praajekTulO bhaagaMgaa telugu kriyaapadaalanu 80 SaataM varaku leksikaan Tool dvaaraa saadhiMchinaTlu gurtu. appaTlO telugu patrikalu yoonikOD phaaMT lOki raalEdu kaabaTTi eenaaDu phaaMT, aaMdrajyOti vaaDE Sreelipi phaaMT^nu yoonikOD gautami phaaMT^lOki kanvarT chEsEMduku maikrOsaapT reMDu goppa kanvarTarlanu kooDaa aMdajEsiMdi. vaaTilO okaTi TBIL – Traans^liTarEshan biTveen iMDiyan laaMgvEjes- ee kanvarTar Sreelipi 900 phaaMT^ni SreelipilOnuMchi yoonikOD^lOki adbhutaMgaa maarchEdi. idi meeku ippuDu kooDaa aan^lain lO preegaa dorukutuMdanukuMTaanu. avasaramaitE prayatniMchaMDi. tarvaata patrikalu kooDaa yoonikOD maargaMlOki raavaDaMtO ilaaMTi kanvarTarla avasaraM ippuDaMtagaa lEdanukOMDi.

  kaani ippuDu kooDaa Sreelipi nuMDi yoonikOD^ki yoonikOD nuMchi Sreelipi ki aksharaalanu maarchE kanvarTarla avasaraM chaalaanE uMdi. Sreelipi tayaaree saMstE tana ekchEMj yuTiliTee dvaaraa yoonikOD nuMchi SreelipilOki maarchE vidhaanaanni tana khaataadaarulaku -aMTE Sreelipi laak koni vaaDutunna vaaru- aMdiMchiMdi. idi amOghaMgaa panichEstuMdi, anoo kooDaa ilaaMTi saukaryaanni tana khaataadaarulaku kalpiMchiMdanukuMTaanu. ika veb^duniyaa saMstha kooDaa Sreelipi nuMchi yoonikOD^ku phaaMT^ni kanvarT chEsE chakkaTi Tool ni aMdistOMdi. bahuSaa ee vivaraalannee meeku aMtagaa upayOgapaDavEmO mari.

  telugulO ilaa bRhat padakOSaalanu tayaaru chEyaDaM pedda ettuna saagutOMdanukuMTaanu. haidraabaad seMTral yoonivarSiTee milinayanla koddee padaalatO megaa padakOSaanni ippaTikE tayaaru chEsiMdanukuMTaanu. -akkaDa panichEstunna prophesar umaamahESvararaavu gaarini saMpradistE eevishayaMpai marinni vivaraalu aMdaDEyagalaru. vidyullEkha pErutO veeru gataMlOnE uchita pustakaalu prachuriMchi aasakti kalavaariki aMdajESaaru.- deenni paribhaashalO kaarpas -corpus- aMTunnaaranukuMTaanu. tama utpattulanu sthaanika bhaashallOki pedda ettuna teesuku pOvaalanukuMTunna malTee nEshanal kaMpeneelu aayaa praaMteeya bhaashallO tama tama padakOSaalanu pedda ettunE roopoMdiMchukuMTunnaayi.

  prastutaM googul saMstha kooDaa pedda ettuna telugu pada sEkaraNapai paDiMdi. gata saMvatsaraM poDavunaa googul tana kaarpas^kOsaM vikeepiDiyaatO chEsukunna oppaMdaMlO bhaagaMgaa 20 lakshala paigaa padaalanu anuvaadaM chEyiMchi vaaTini tana kaarpas^lO kalupukuMdi. ee oppaMdaMlO bhaagaMgaa vikeepeeDiyaa bRhat vyaasaalanu gata saMvatsaraM joon nuMchi ee saMvatsaraM Epril varaku anuvadiMchE panilO nEnoo bhaagaM paMchukunnaanu. amma oDi aadilakshmi gaaru kooDaa ee panilO koMta kaalaM bhaagaM paMchukunnaaru. maa vaMtugaa daadaapu 2 lakshala paigaa padaalunna vikeepeeDiyaa vyaasaalanu anuvadiMchi vaariki paMpaamu. adoka adbhutamaina pani anukOMDi. sains, meDikal, charitra, lekkalu, kreeDalu, bijines, aiTee, sinimaa, saahityaM, siddhaaMta vyaasaalu, 20 vEla padaalavaraku uMDE bRhat vyaasaalu, ilaa samasta raMgaalaku saMbaMdhiMchina vikee peeDiyaa aarTikals^ni mEM anuvadiMchaamu. remyunarEshan kooDaa regyular^gaa uMDaTaMtO aarthikaMgaa kooDaa adi maaku koMtamEraku upakariMchiMdi.

  daadaapu anni bhaarateeya bhaashallOnoo googul tana svaMta kaarpas lEdaa bRhat padakOSaalanu tayaaruchEsukuMdi. prapaMchamaMtaTaa ee prakriya jarugutOMdanukuMTaanu. googul Traans^lETar Tool^ki kooDaa ee padakOSaM baagaa upayOgapaDutOMdanukuMTaanu. kaani adi iMkaa baalyaavastalOnE uMdi. paigaa meshin Traans^lEshan yoorOpiyan laaMgvEjes^lO jarugutunnaMta samarthaMgaa iMDiyan laaMgvEjes^lO saadhyapaDadEmO ani saMdEhaalu kooDaa unnaayi. bhaarateeya bhaashaa pada nirmaaNaallOni saMklishTatalu kooDaa deeniki kaaraNamanukuMTaanu.

  meeru naa phOn naMbar aDigitE meeku ilaa sutti vEyaDaM lEdu gadaa.. kshamiMchaali.

  aalasyaMgaa spaMdistunnaMduku anyadhaa bhaaviMcharani aaSistoo
  mee
  raaju.
  7395018409
  chennay

  Thanks and Regards,

  K. Rajasekhara Raju,
  Associate Editor (Telugu) – Online
  Chandamama India Limited
  No.2 Ground Floor, Swathi Enclave
  Door Nos.5 & 6 Amman Koil Street
  Vadapalani, Chennai 600026
  Phone : +91 44 43992828 Extn: 819
  Mobile : +91 7395018409/9884612596

  Email : rajasekhara.raju@chandamama.com
  Visit us at telugu. chandamama.com
  blog : blaagu.com/chandamamalu

 3. Prasad on December 20, 2011 4:56 AM

  dhanya vaadaalu raaju gaaru,
  ee tommidi pani gaMTala rOjulu kaMpenee rools paraM gaanE. evari panini baTTi vaaru panneMDu gaMTaloo, padihEnu gaMTaloo kooDaa panichEstoonE uMTaaru, pratyEkaM gaa iMDiyaa lO!

 4. raajEsh dEvabhaktuni on December 20, 2011 8:55 PM

  ee bahuLa jaati saMsthalu vachchi eMtainaa mana dESaMpainaa, jeevitaalapainaa ennO vidaalugaa vipareetamaina, daaruNamaina maarpu kalugaachEsaayi. raaju gaaru cheppiMdi aksharaala nijaM, ayana cheppina saulabhyaM uMTe vyavasaayaanni miMchina gauravapradamaina pani EmuMdi….? oppukOvaalsiMdE..!

 5. chandamama on December 21, 2011 12:01 AM

  prasaad gaaroo,
  dhanyavaadaalu.
  meerannadi aksharaalaa nijaM.
  mee beMguLoorulOnE SaravEgaMgaa saagutunna bhavana nirmaaNaalakOsaM simeMT iTukalu tayaaruchEsi aMdiMchE oka chinna phyaakTareelO maa baava makuTaM lEni mahaaraajugaa soopar^vaijar pani chEstunnaaru. keaar puraM aavalahaLli praaMtaMlO 3 kilOmeeTarla avatala pallelO ee phyaakTaree uMTuMdi. aayanaku nelaku 7 vEla jeetaM ayitE aayana kiMda panichEstunna kaarmikulaku okkokkariki eMta lEdannaa nelaku 10 vEla roopaayala jeetaM vastuMdi. iMtakannaa takkuva vEtanaalu vachchE vaaru kOTlalOnE uMTaaranukuMTaanu mana dESaMlO. maa baava udayaM 7 gaMTalaku phyaakTareeki pOtE raatri 8 gaMTalaku kaani raaDu. Edainaa ibbaMdi ayitE 10 gaMTala daakaa phyaakTareelOnE uMDaali. aadivaaraM kooDaa madhyaahnaM varaku phyaakTareeki pOvaali.

  oka maaTa cheppaMDi. deenni gauravapradamaina maanava jeevitamE aMTaaraa? iMTilO vachchE gharshaNalaku taTTukOlEka japaan^ kaarmikulu rOjula tarabaDi aapheesulOnE uMDi ekkuva pani chEstaarani reMDu daSaabdaala kritamE vaartalu chadivaannEnu. nijaMgaa mana kaalaM peTTubaDidaarulaku nitya paMDugala kaalaM. maanava SramaSakti iMta reTTiMpu sthaayillO vaaLlaku dorakaTaM kannaa EM kaavaali?

  nijaMgaa ilaaMTivannee gatilEka manushulugaa cheppabaDutunna vaaru chEstunna panulE.
  Teknaalajee perigE koddee manishiki viSraaMti kaalaM peragaali. mariMta aahlaadakaramaina, aanaMdakaramaina jeevitaM samaajaMlO vikasiMchaali. kaani alaa jarugutOMdaa? mana kaLlamuMdE sakala vidhvaMsaaloo jarigipOtunna kaalaMlO manaM jeevistunnaaM. ida vyaktula lOpaM kaadu. samaaja pariNaamakramalO utpatti kramaMlO, paniparisthitula kramaMlO ErpaDutunna pariNaamaalE.. daanni manaM E pErutO piluchukunnaa sarE..

  idi mana ichChatO, mana pramEyaMtO, mana svachchaMda aMgeekaaraalatO jarugutunna pani kaadu. aa punaadipai naDustunna jeevitamoo kaadu.
  kaadaMTaaraa?

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind