chaMdamaama maanya paaTHakulu

November 16th, 2011

chaMdamaama seeniyar paaTHakulu Sree boDDapaaTi raajESvaramoorti gaaru 1950 nuMchi ippaTidaakaa daadaapu aravai ELlapaaTu chaMdamaamanu viDavakuMDaa chaduvutoo vastunnaaru. 1946 naaTi ‘chitragupta’, ‘aaMdhrapatrika’ nuMchi modalukuni gata 60 ELlugaa vividha telugu dina vaara patrikalaku kaMTeMT istunna seeniyar kaMTribyooTar eeyana. pratyEkiMchi ayidu daSaabdaalugaa, anEka telugu dina, vaara patrikalaku jarnalisTuni ani eeyana sagarvaMgaa prakaTistuMTaaru. nETikee eeyana vyaasaalanu telugu patrikalu prachuristoo aadaristunnaMduku eeyana ‘baalya saMtOshaM’ anubhavistuMTaaru.

chaMdamaama kathaapaTHanaMtO jeevitaanni paMDiMchukuMTunna ‘kuruvRddhabaaMdhavuDee’yana. meegaDataragallaaMTi tellakaagitaMpai adbhuta varNachitraalanu piMDaarabOsina chaMdamaama gatakaalapu mudraNaa naaNyatanu guriMchi eeyana chebutuMTEnE manaM vinaali. chaMdamaama phOTO vyaakhyala pOTeelO aMdarikaMTE ekkuva saarlu vijEtagaa bahumati aMdukunna ghanata tanadE ani chebutuMTE aayana maaTallO poDasoopE garvarEkhalu manaM viniteeraali. praij maneegaa chaMdamaama nuMchi vaMdaroopaayalu gelchukuni teesukunEvaaDinani chebutoo aayana poMdE saMtOshaM anirvachaneeyamainadi.

sahasrachaMdra darSanaalanu choosina ee maanya paaTHakulu jeevitapu mali saMdhyalO chaMdamaamatO pratyaksha saMbaMdhaMlOki vachchaaru. naalugu nelala kritaM vaari chaMdamaama j~naapakaalu paMpiMchinappuDu vaaTini aMdukunnaamani phOn^lO maaTlaaDitE aayanalO saMtOshaM aMbaramaMTina pheeliMg. 20 nimishaala paaTu dhaaraapaataMgaa tana chaMdamaama teepi gurutulu chebutoo pOtuMTE aalaa viMTooMDipOyaamu.

“bhaarateeyulaMdarikee nijaayiteetO ee soochana chEstunnaanu. chaMdamaamanu mee bhaashalOnE chadivi daanni jeerNaM chEsukOMDi. neetini grahiMchaDaaniki, mana vaibhavOjvala gataanni darSiMchEMduku, mana praacheena rushulu, maharshula sanaatana vaarasatvaanni mana pillalaku arthaM chEyiMchi vaarini saraina maargaMlO payaniMpajEsEMduku, dayachEsi chaMdamaamanu chadavaMDi, mee pillalachEta chadiviMchaMDi.”

aMToo chaMdamaamanu ee rOju kooDaa samunnata sthaanaMlO nilipi gauravistunna ee vayOvRdduDiki chaMdamaama kRtaj~nataaMjalulu arpistOMdi. hRdayapu lOtullOnuMchi poMgi porali vachchina mee aaSeessulu phaliMchaalani, chaMdamaama mari konni daSaabdaalapaaTu pillalakoo, peddalakoo tana daina kathaamRtaanni aMdistoonE uMDaalani manasaaraa kOrukuMTunnaamu. mee vaMTi maanyula prEmaabhimaanaala aMDadaMDalatO chaMdamaama tana prayaaNaM saagistuMdani, nellu, pollu vEru chEstoo tama gamyaanni saagistuMdani vinamraMgaa prakaTistunnaamu.

mee aarOgyaM, mee uniki maaku, chaMdamaamaku Saktini prasaadiMchaalani, meemaaTa vEdaMlaa, naadaMlaa sakala janula manassulalO pratidhvaniMchaalani, mee SubhaaSeessulu chaMdamaama bhavitavyaanni mariMta muMduku naDapaalani hRdaya poorvakaMgaa kOrukuMToo manassumaaMjali ghaTistunnaamu.

–chaMdamaama sibbaMdi.

raajESvara moortigaari chaMdamaama j~naapakaalanu navaMbar saMchikalO prachuriMchina tarvaata aayana raasi paMpina mooDu lEkhalu, aayanatO phOn saMbhaashaNa saaraaMSaanni ikkaDa chooDagalaru.

chaMdamaama patrika ‘kathala kaalakshEpaM’ kaadu
navaMbar saMchika sakaalaMlO aMdaDamE gaaka, chaMdamaamatO naa j~naapakaalu prachuriMchinaMdulaku naa hRdaya poorvaka kRtaj~natalu. konni nelala kritaM chaMdamaama naaku phOn chEsi mee j~naapakaalu ee DiseMbar maasaMlO raavachchani telipiMdi. appuDu nEnu samaadhaanamistoo naaku ippuDu 82 saMvatsaraalani jeevitaM neeTibuDaga laaMTidi kaabaTTi, dEvuDu eppuDu pilichinaa nEnu ‘paraMdhaamaM’ chEravalasiMdE kaabaTTi eMta tvaragaa veelaitE aMta tvaragaa naa j~naapakaalu prachuriMchamani kOraanu. dEvuDu nannu karuNiMchaaDu. sariggaa reMDu rOjula kritamE nEnu chaMdamaamalO naa j~naapakaalu chadivaanu. ee navaMbar nela saMchikalOnE naa j~naapakaalu prachuriMchinaMduku kRtaj~natalu telupukuMToo appuDE paaTHakula lEkhalaku raasi paMpaanu kooDaa.

aMdaala chaMdamaamatO apuroopa prEmaanubaMdhaM atimadhuraM, SaaSvataM. oka vishayaMlO patrikaa prapaMchaaniki ChaaleMj chEstunnaanu. dESeeya bhaashallOnE gaaka itara dESabhaashallO kooDaa prachuriMchabaDutunna kathala patrika ekkaDainaa uMdaa? okka chaMdamaama tappa. deeMtO itara kathala patrikalu eMduku pOTeepaDalEka pOtunnaayi?

bhaarateeyulaMdarikee nijaayiteetO ee soochana chEstunnaanu. chaMdamaamanu mee bhaashalOnE chadivi daanni jeerNaM chEsukOMDi. neetini grahiMchaDaaniki, mana vaibhavOjvala gataanni darSiMchEMduku, mana praacheena rushulu, maharshula sanaatana vaarasatvaanni mana pillalaku arthaM chEyiMchi vaarini saraina maargaMlO payaniMpajEsEMduku, dayachEsi chaMdamaamanu chadavaMDi, mee pillalachEta chadiviMchaMDi.

82 ELla mudivayassulO meekaMdarikee oka maaTa cheppaalanukuMTunnaanu. chaMdamaama patrika kEvalaM ‘kathala kaalakshEpaM’ kaadu. maanava neeti, rujuvartanaku saMbaMdhiMchi idoka SaaSvata nidhi. “nava grahaalu annee anukooliMchina Subha muhoortaMlO” naagireDDi, chakrapaaNi gaarlu tama svarNa hastaalatO chaMdamaamanu 1947lO praaraMbhiMchaaru. aa muhoorta balaM eMta mahattaramainadaMTE 65 ELlugaa chaMdamaama dESabhaashallO prachuritamavutoo kOTlaadimaMdini tana vennela kiraNaalatO taDuputoo jaatiki challadanaM kaligistoonE uMdi. chaMdamaama meedi, maadi, manaMdarideenoo.. meeru chadavaMDi..mee pillala chEta chadiviMchaMDi chaalu…

eenaaDu patrika 2006lO chaMdamaamapai kavar pEjee kathanaM prachuristoo naa pEru velugulOki techchiMdi.

ipuDu chaMdamaamalO phOTOtO sahaa naa abhimaana patrikatO naa j~naapakaalu niMDupEjeelO prachuriMchaDaM ‘hOm^lee’gaa ‘mahadaanaMdaMgaa’ pheel ayinaanu. maa kuTuMba sabhyulu mukhaamukhigaa, naa saarasvata mitrulu, naa tOTi prabhutvaadhikaarulu phOnlOnu, imeyil dvaaraa, chaMdamaamatO naakunna SaaSvata baMdhaanni praSaMsistoo pogaDaTaM naaku garvakaaraNamainadi. madhura j~naapakaalatO jEjElu palikinaTlayiMdi. chaMdamaama saMpaadakulu, sibbaMdiki naa dhanyavaadaalu.

nEnu gata 5 daSaabdaala nuMDi pramukha telugu dina, vaara patrikalaku kaMTribyooTar^ni. 1946lO madaraasulOni ‘chitragupta’ maasa patrikatO modalai aaMdhrapatrika vaarapatrika -1952- nuMDi eenaaTivaraku unna daadaapu anni maasapatrikalaku jarnalisTugaa panichESaanu. nETikee vaaru naa rachanalu prachuristoo aadaristoonnaaru. idi naa haabee.

chaMdamaama chinna kathalu nimma tonalu
ee navaMbar maasaM mukhachitraM muchchaTagolipE ammaayi abbaayi, kaasaaraMlO paDava vihaaraM, ksheeraneeranyaayaM chEsE raajahaMsa, harita vaataavaraNaM adbhutaM. nehroogaari saMdESa punarmudraNa amOghaM. kathalu ekkuvagaanE unnaayi. chinna kathalu nimmatonallaa alaristoo unnaayi. paata phOTO vyaakhyala pOTeeni punaruddariMchaMDi. prastuta kvij ettivEyaMDi. paata chaMdamaamallO uMDE paalatelupu kaagitaalE minna. meegaDa tarakallaaMTi chaMdamaama kaagitaM padihEnu saMvatsaraala tarvaata kooDaa vanne taggakuMDaa milamilalaaDutoo uMDEdi.

1950 nuMchi chaMdamaamanu chaduvutoonE unnaanu. daSaabdaalapaaTu chaMdamaamalu baiMD chEyiMchinappaTikee baMdhuvulu vastoo pOtoo vaaTini paTTukeLlipOyaaru. okkaroo tirigi ivvalEdu. chaMdamaamaku grahaNaM veeDaaka 2000 saMvatsaraM nuMchi anni chaMdamaamala pratulanu baiMD chEyaMchi bhadraMgaa uMchukunnaanu. maa baMdhuvulu, putrulu, manavaLlu, manavaraaLlu evaraDiginaa sarE bayaTiki maatraM chaMdamaamalanu ivvaDaM lEdu. nEnu eMtavaraku uMTaanO.. eppuDu pOtaanO kooDaa teliyadu. kaani maa pillalaku nEnu gata padELLa chaMdamaamalanu leegal vaarasatvaMgaa aMdiMchadalichaanu. vaaru vaaTini kaapaaDataarani, tama pillalakoo chaMdamaamanu aMdistaarani kOrukuMTunnaanu. idi tappa ee mudivayassulO naakika E kOrikaloo lEvu.

gamanika: iTeevali sooryaa patrikalO chaMdamaama chitrakaarulu chitraa gaari guriMchi kathanaM prachuriMchaaru. daani kaTiMg meeku paMpistunnaanu. gataMlO chaMdamaama chitrakaarulu SaMkar gaari guriMchi kooDaa ee patrika kathanaM prachuriMchiMdi.

saaTilEni chaMdamaama chitraalu

alaagE ee aadivaaraM -13-11-2011- saakshi anubaMdhaMlO ‘idi pillala prapaMchaM’ anE pErutO chakkaTi mukhachitra kathanaM prachuriMchaaru. daaMTlO chaMdamaama kathala guriMchi aaNimutyaallaaMTi vaakyaalatO praSaMsala varshaM guppiMchaaru. chaMdamaama kOrakuMDaanE daaniki iMta gauravaM kalpiMchina aa vyaasaM kaTiMg kooDaa chaMdamaama kaaryaalayaaniki paMpistunnaanu. chooDaMDi. –

idi pillala prapaMchaM

(ayitE, pradhaana kathanaMlO bhaagaMgaa chaMdamaama guriMchi saakshi patrikalO baaks aiTam gaa vachchina ee bhaagaM saakshi aanlain eDishanlO eMdukO raalEdu.-saakshi patrika aadivaaraM anubaMdhaM kathanaMlO bhaagaMgaa chaMdamaamapai vachchina praSaMsanu ippuDu kiMda poMduparchaDamainadi.

maama… chaMdamaama!

paTTuvadalani vikramaarkuDu cheTTuvaddaku veLlaaDu. Savaanni diMpaaDu. eppaTilaagaanE bhujaana vEsukunnaaDu. . .  chaalu… chaalu.. ee maatraM nerEshan chaalu..  chaMdamaama katha chebutunna vishayaM pillalaki arthamaipOtuMdi. vikrama bhEtaaL aMToo mana kaMTE muMdu vaarE lOguTlannee vipputaaru. chaMdamaama maasapatrika aMtagaa baalabhaarataanni alluku pOyiMdi. aravai naalugELla kiMdaTa chennapaTnaMlO puTTi taraalaku taaralaanE tana veMTa tippukuMTOMdi.

naagireDDi, chakrapaaNi mitradvayaM deenni 1947lO telugu, tamiLaallO praaraMbhiMchaaru. nEDidi iMgleesh sahaa padamooDu bhaashallO veluvaDutOMdi. pillalaMdaroo ee patrika kOsaM pratinelaa vEyikaLlatO eduru choostuMTaaru. deenimeedunna kuMdElu bommatO jaTTukaDataaru… peddaaLlu kooDaa ee pustakaanni chinnaaLlaki konichchEMduku muchchaTapaDataaru. medaDuku mEtapeTTE saMgatulu, pasidanaanni niluvellaa niMpukunna chinna kathalu, bhaarateeyatanu oDalaMtaa raMgariMchukunna dhaaraavaahikalu chaMdamaama pratyEkata. asalaa  pErulOnE uMdi pennidhi. maama ani amma tammuNNi piluchukunnaTTu haayigaa piluchukOvachchu. aMdamaina varNachitraalatO, adbhutamaina kathanaalatO alaraarE chaMdamaama pillala raajyaaniki nEDoo mahaaprabhuvE.

saakshilO ‘idi pillala prapaMchaM’ kathana karta Daa. chiMtakiMdi Sreenivaasaraavu gaariki abhinaMdanaloo… kRtaj~nataloonoo

gamanika: ninna saayaMtraM chaMdamaama abhimaani, mitrulu kommireDDi Sreenivaas gaaru saakshilO chaMdamaamapai chiru kathanaanni marO liMkulO ichchaaraMToo meyil paMpaaru. aa liMku ikkaDa chooDavachchu.

maama… chaMdamaama!

http://sakshi.com/main/WeeklyDetails.aspx?Newsid=30615&Categoryid=10&subcatid=29

ke. Sreenivaas gaaroo, aa pradhaana kathanaaniki itara liMkulu saakshi aan^lain^lO kanipiMchaayi kaani chaMdamaama liMku naaku tagallEdu. paMpina meeku dhanyavaadaalaMDee. )

jeevitaMlO 80 ELLu gaDipina tarvaata chaMdamaama nErugaa naaku phOn chEyaDaM. naa chaMdamaama j~naapakaalu prachuriMchaDaM, kaaMplimeMTaree kaapee paMpaDaM. naa uttaraalu regyular^gaa paaTHakula pEjeelO raavaDaM. vRddhaapyaMlO nEnu kOrukOkuMDaa naaku dakkina apuroopa varaalu anukuMTaanu. marokka vishayaM paMchukOvaalani uMdi. chaMdamaama charitralO bahuSaa phOTO vyaakhyala pOTeeki ekkuva saarlu praij gelchukunnadi nEnE ani garvaMgaa cheppagalanu. chaMdamaama nuMchi praij maneegaa vaMdaroopaayalu aMdukOvaDaM eMta saMtOshadaayakamO. maLlee phOTO vyaakhyala pOTeeni praaraMbhistE baaguMTuMdi.

chaMdamaama saMpaadakulu, sibbaMdiki naa prEmapoorvakamaina SubhaabhivaMdanaalu. mEluratnaM laaMTi ee patrikalO meeru panichEstunnaaru. mee pani lakshalaadi maMdiki vennela kiraNaalanu paMchutOMdi. jaati paTla baadhyatatO, gauravaMtO mee pani konasaagiMchaMDi. deerghaayushmaan bhava.

-bi.raajESvaramoorti, chilakalapooDi, baMdaru, kRshNaajillaa, epi.

ninnanE -15-11-2011- aayana maroka kaarDu mukka chaMdamaamaku paMpiMchaaru. chaMdamaama kathaa, chitra charitraku kEtanamettina ee hRdayOllaasa lEkhaa vyaakhyanu kiMda chooDaMDi.

‘chaMdamaama’ prakaaSa rahasyaM!!
praaraMbhadaSalO pillala maasapatrika annaTlu gurtu! kaani idi chadivi vRddhulu baalurainaaru. “navyapraacheenanavyuDitaDu” ani pogaDabaDina j~naanapeeTHa avaarDu toli graheeta Sree viSvanaatha satyanaaraayaNa gaaru chaMdamaama patrika chirakaala paaTHakuDu. kotta chaMdamaama kOsaM naukarunu paMpi, raalEdani chebitE ‘vedhavaa! nuvvu abaddaalu aaDutunnaav’ ani visugukoni taanE veLli, aalasyaM ayitE koTTuvaaDitO debbalaaDEvaaru.

patrika vachchina tarvaata aasaaMtaM chadivi, “aahaa! Emi haayi” ani anEvaaru. aa kaasEpu tana navalaa rachana pakkana peTTEvaaru. alaaMTi vaarilO eMdarO saahitya peeTHaadhipatulu unnaaru. ai.e.es adhikaarulunnaaru. koDavaTigaMTi kuTuMbaraavu, aarudra, SreeSree, paalagummi padmaraaju munnaguvaaru nEpathya pratibhaaSaaluru unnaaru. chakrapaaNi chitraalaku praatinithyamistoo kathalni saijutaggistoo, ‘TailariMg’ chEsEvaaru. chitra, vapaa, SaMkar, aachaarya gaaralu kathalakanuguNaMgaa, kaLaatmakaMgaa, chaaritrikaMgaa, saMsaara pakshaMgaa, paMDitulu mechchETaTlu, paamarulu raMgula sogasutO abburapaDETaTlu, kathaasannivESaala pakkanE geestoo vachchina chitraala amarika chaMdamaamanu jaajvalyamaanaMgaa prakaaSiMpachESaayi.

ika chitrakaLaakaarula pratibhaa kauSalaM, vaaru mana bhaarata, raamaayaNa, bhaagavata itihaasaalaku anuguNaMgaa vastraalu, nagalu, kireeTaalu, aMta@hpura vaibhava dRSyaalu, sarOvaraalu, pachchaTi pakRti, bheekaraaraNyaalu, guhalu, aaTavikula aahaaryaalu, paTTaNaala bhavanaala aMdachaMdaalu, palleTooLlalOni jaanapadula vichitravaikharulu, viMta viMta dveepaalalOni  maanava mRgaala paaSavikatvaanni dESaMlOni aayaa praaMtaala bhaugOLika paristhitulanu pratibiMbiMchE kESaalaMkaraNa hOdaalanu baTTi dustulu, achaTi jaMtuvula roopaalu,vinyaasaalu, kurukshEtra saMgraamaMlOni padmavyoohaalu, sEnaa paraMpara ‘Eriyal vyoo’ gaa chitriMchaDaM veerikE chellu.

keertiSEshulaina chaMdamaama chitrakaarulaku jOhaarlu. sajeevulaina vaariki anaMta kOTi abhinaMdanalu. ennO baalapatrikalu veerini anukariMchi kRtakRtyulu kaalEkapOvaDaM ‘maamaama’ viSishTata. chaMdamaama chiraMjeevi!!!
-bi.raajESvaramoorti, chilakalapooDi

raajESvaramoortigaaru cheppina eenaaDulO ‘chaMdamaama katha’ kOsaM kiMdi liMku chooDagalaru.

eenaaDulO chaMdamaama
http://blaagu.com/chandamamalu/category/%E0%B0%88%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%A1%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8B-%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%AE/

daasari subrahmaNyaM gaari saMsmaraNa saMchikagaa ‘rachana’ maasapatrika 2010 mE nelalO teesukuvachchina pratyEka saMchika vivaraalu duradRshTavaSaattoo moortigaariki iMtavarakoo teliyavaTa. ninna -15-11-2011- aayanatO phOn saMbhaashaNalO ee vishayaM telisiMdi. chaMdamaama seeriyals guriMchi pratyEka saMchikanu rachana patrika teesukuvachchiMdani teliyagaanE aayana chaalaa saMtOshiMchaaru.

konni panulu sakaalaMlO chEyagaligitE eMta baaguMTuMdO arthamavutoo vastOMdi. daasari subrahmaNyaM gaaru bommarillu patrikalO 70lalO raasina ‘mRtyulOya,’ yuva patrikalO vachchina ‘agnimaala’ jaanapada navalalu, daasari gaari kathaa saMpuTini kooDaa rachana-vaahini buk TrasT 2011 janavarilO achchEsiMdi. veelayinaMta tvaralO aa pustakaM paMpE ErpaaTlu chEyagalanani aayanaku maaTa ichchaanu.

rachana Saayi gaaroo,
‘rachana’ maasapatrika 2010 mE nelalO teesukuvachchina pratyEka saMchika, daasarigaari ‘mRtyulOya,’ ‘agnimaala’ jaanapada navalalu, daasari gaari kathala saMpuTi mottaM naalugu pustakaalu meevadda aMdubaaTulO uMTE chaMdamaama seeniyar paaTHakulu, raajESvaramoorti gaariki veelainaMta tvaralO kiMdi chirunaamaaku paMpiMchagalaru. vaaTiki saMbaMdhiMchina nagadu mottaMgaa meeku tvaralOnE paMpiMchagalanu.

vaari chirunaamaa.

Sri B.Rajeswara murthy
Co-operative Sub Registrar (Retd)
Srikrishna Nagar,
Chilakalapudi -521002
Bandar-2
Krishna (dist)
Andhrapradesh
Land Phone: 08672-254040

navaMbar chaMdamaamalO Sree raajESvaramoortigaari madhura j~naapakaalanu kiMda chooDaMDi.

chaMdamaama j~naapakaalu

 

RTS Perm Link


One Response to “chaMdamaama maanya paaTHakulu”

 1. chandamama on November 16, 2011 9:56 AM

  rachana 2010 mE nela pratyEka saMchika, daasari gaari reMDu seeriyals, aayana kathala saMkalanaM mottaM naalugu pustakaaloo ivvaaLE raajESvara moortigaariki paMputunnaTlu rachana Saayigaaru ivvaaLE phOn chEsi cheppaaru. mee satvara spaMdanaku kRtaj~natalu Saayigaaroo…

  soorya patrikalO iTeevala chitraagaaripai prachuriMchina kathanaM aan^lain liMk^ni ivvaaLE paMpiMchina kommireDDi Sreenivaas gaaroo, meekoo dhanyavaadaalaMDee..

  eenaaDulO 2006lO vachchina chaMdamaama katha praamaaNika kathanaM aan^lain liMk^nu gataMlO kOragaanE paMpiMchina sihech vENugaaroo.. meekoo pratyEka kRtaj~natalaMDee..

  rachana Saayi gaaru meeku naalugu pustakaaloo paMputunnaarani, vaaraMlOpu meeku aMdutaayani ivvaaLa madhyaahnaM raajESvaramoorti gaariki phOn dvaaraa teliyaparchaanu. ‘chaalaa saMtOshaM naayanaa’ vastoonE teliyajEstaanu aMToo cheppaaraayana. ee saMdarbhaMgaa naa vayassu aDigaaru. 50lOki vachchaanu ani cheppaanu.

  ‘nEnu neekaMTE peddavaaDini naayanaa.. kaanee chaMdamaamalO meeru panichEstunnaaru. mEmaMtaa mee pillalamE. nelanelaa kathalaMdistunnaaru.. chaMdamaama kathalu chadivE mEM pillalaM kaaka marEMTi? mee pillalni meeru jaagrattagaa choosukOMDi…’ aMToo maaTalatO amRtaM kuripiMchaaraayana.

  janmasaarthakamaina maaTalu vinnaamivvaaLa. ‘mee pillalni meeru jaagrattagaa choosukOMDi.’. chaMdamaamaku kraaMtadarSanaM chEstunna hechcharika dhvaniMchiMdi naakayitE.

  ‘chaMdamaamalO mee kiMda prooph reeDiMg chEsE avakaaSaM unnaa chaalu saMtOshaMgaa chEsipeDataanu’ aMToo udvEgaMtO annaaraayana. nijaMgaa moogapOyaanee madhyaahnaM..

  80 ELla paibaDi vayasu vachchinaa iTeevala varaku baMdaru paTTaNaMlO laibrareeki pOvaalannaa, itara panula kOsaM bayaTikeLlaalannaa saikil tokkutoo jeeviMchina moortigaaru pillavaaDu kaaka marevaru? mEM chaMdamaama pillalaM.. mee pillalaM… janmasaarthakamaina maaTalu vinnaanivvaaLa.

  ‘baMdaru vaipu vastE tappaka kalustaanu maasTaaroo’ aMTE “tappakuMDaa raa naayanaa.. vastE maa samudraM vaddaku teesukeLataanu.. aMToo aahvaaniMchaaraayana.

  naakivvaaLa ‘pagalE vennelaa’ laaguMdi.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind