lenin lEru… aadilakshmi uMDalEru…

September 17th, 2011

sujaatagaaru, valabOju jyOti gaaru cheppina oka vishaadavaartanu meetO paMchukOvaalanukuMTunnaanu. geetaapriyadarSini kannatallidaMDrulu, ammaoDi taditara telugu iMgleeshu blaagula nirvaahakulu aadilakshmi, lenin^baabu gaarlu.. jeevitaM nuMchi selavu teesukunE prayatnaM chESaaru. SukravaaraM saayaMtraM naalugu gaMTala vELa kooDaa naatO maaTlaaDina lenin baabu gaaru ika lEru. nidramaatralu miMgina aadilakshmigaaru aaspatrilO praaNaapaaya sthitinuMchi kOlukuMTunnaarani vaarta. (svachchaMdaMgaanE vaariddaroo lOkaMnuMchi tappukOvaDaaniki siddhapaDE ilaa chESaarani sujaata gaari taajaa vaarta -baj dvaaraa- dvaaraa telustOMdi. )

joolai 15na geetaapriyadarSini vidyaaSikshaNaa paramaina ottiLlaku lOnai jeevitaM mugiMchukunnappaTinuMchi ee kanna tallidaMDrulaku tama jeevitamE O praSnaarthakamaipOyiMdi. ‘ammaoDini lEkuMDaa chESaaru, ammaoDini chaMpESaaru’ aMToo aarOju aadilakshmigaaru phOn^lO chEsina aakraMdana iMkaa veMTaaDutoonE uMdi.

-20 ELlakritaM aaMdhrapradES toli mahiLaa paariSraamikuraaligaa jeevitaM modaleTTina eeme jeevitaMlO anoohyamaina ettupallaalanu chavichoosi teevramaina ibbaMdulanu edurkonnaaru. jaateeyaMgaa aMtarjaateeyaMgaa paalakavyavasthalu saagistoo vastunna raajakeeya vyooha prativyoohaalapai kaNika vyavastha pErutO vaMdalaadi kathanaalu ammaoDi taditara blaagullO raaSaaru.-

ninna saayaMtraM -SukravaaraM- kooDaa lenin baabugaaritO chaMdamaama aapheesunuMchi phOn chEsi maaTlaaDaanu. aadilakshmigaaru gataMlO paMpina katha “teepiki chEdu chelluku chellu”nu ee sepTeMbar^ nelalOnE chaMdamaama prachuriMchiMdani, mee kotta chirunaamaa paMpitE chaMdamaama kaapee, remyunarEshan paMputaamani, aayanatO maaTlaaDitE SanivaaraM tappukuMDaa chirunaamaa paMputaanani cheppaaru. teeraa SanivaaramE ghOraM jarigipOyiMdi. lenin^gaaru unnaaru kaabaTTE aame gata nelannara rOjulagaa batiki unnaaru.

vyavasthapai tamadaina pOraaTaMlO vaaLliddaroo tana chiTTitalli geetaapriyadarSinini tama jeevita sarvasvaMgaa prEmiMchaaru. padihEnELlaku paigaa vaaru paDutoo vastunna teevra aarthika, maanasika baadhalaku kannakooturipai prEma roopaMlO vaariki svaaMtana dorikiMdanukuMTaanu. bhaarateeya saaMpradaayika viSvaasaalapai enalEni prEma gala aameku tana kanna kooturu chitaabhasmaanni gaMgaanadiki teesukeLli kalapaalani uMDEdi.

sthalaM maaritE annaa kaasta tepparillutuMdEmO anipiMchi, ee vishayaM lenin baabugaaru vaaraM rOjula kritaM chebitE tappakuMDaa teesukeLlamani cheppaanu. chivaraku aa kOrikakooDaa teeranaTluMdi. ennaDoo lEnidi SukravaaraM maaTlaaDinappuDu aayana goMtu chaalaa Dal^gaa vinipiMchiMdi. meerelaa unnaaru. aame kOlukunnaaraa ani aDigitE batakaali kaabaTTi batukutunnaaM annaaru. ippuDanipistOMdi. aayana appuTikE ika jeevitaM vaddu ani nirNayaaniki vachchaarEmO.

vaaru kannakooturu tamanuMchi dooramayinaMduku kooDaa peddagaa baadhapaDalEdanukuMTaanu. kaani narakabaadhalu peTTina aa kOchiMg seMTar^ nirvaahakuDini chivarisaarigaa kalisi okE  kOrika kOraaraTa. EmaMTE aa seMTarlO paapanu oka panaame chaalaa baagaa choosukuMdaTa. rOjoo priyadarsini aa panaame aadaraNa guriMchi iMTlO cheppEdaTa. batiki uMDagaa tama paapanu skoollO aMdabaagaa choosukunna aa panaaviDaku kRtaj~natalu chebutaamanE uddESaMtO aamenu choopiMchamani nirvaahakuDini aDigitE aame klaasula vaddaku panimeeda veLliMdani, kalapaDaM kudaradani cheppaaDaTa aa raakshasuDu.

tama paapa maraNaaniki kaaraNamaMToo kOchiMg seMTar meeda kEsu peTTaalani eMtO maMdi salahaa ichchinaa manishE pOyaaka ika kEsu eMduku anE nirvEdaMlO aa paniki poonukOlEdu veeLlu. alaaMTidi aa nirvaahaka raakshasulu aa panaamenu chivarisaarigaa kalusukunEMduku kooDaa tamaku avakaaSaM ivvakapOvaDaM choosina kshaNaMlOnE vaari guMDe baddalayipOyiMdi. lOkaM eMdukiMta anyaayaMgaa maaripOyiMdanE vEdana… kooturu praaNaalu pOvaDaaniki kaarakulainavaarini kooDaa kshamiMchina tama paTla iMta nirdayagaa vaaru elaa vyavahariMchaaranna aakrOSaM.. vaari baadhanu mariMta reTTiMpu chEsi unnaTluMdi.

joolai 15na chaMdamaamalu blaagulO priyadarSini aatmahatya guriMchi prachuriMchina kathanaanni vaaLlu chaalaa lETugaa chooSaaraTa. naa abhyarthananu manniMchi koMtamaMdi aj~naataMgaa paMpina sahaayaaniki lenin baabu gaaru kRtaj~natalu cheppaaru. saanubhooti kaMTE, tamanu mariMtagaa paTTiMchukuni uMTE, iMTivaddaku evarainaa vachchi kalisi uMTE, aameku svaaMtana cheppi uMTE chaalaa baavuMDEdani aayana baadha vyaktaM chESaaru.

oka maaTamaatraM nijaM. vaaLlu mahaanagaraMlO uMDi kooDaa bhayaMkaramaina oMTaritanaM baarina paDE ee ghOraaniki paalpaDDaaranipistOMdi. pillalakOsaM peTTina skoolu kooDaa nilipESaaru. baMdhuvula ottiDi mEraku vaariki daggaragaa unna adde iMTiki maaraaru. reMDu nelalapaaTu E panee lEkuMDaa, paigaa aparimita baadhalO unna ee tallidaMDrulu iravai ELlugaa taamu chEstunna jeevana pOraaTaM ika chaalani alasi pOyaaranukuMTaanu.

gata paddenimidELlugaa baMdhuvulaku poortigaa dooramaipOyina veeLlu ee madhyanE O phaMkshan^ kOsaM haidaraabaaduku veLli baMdhuvulanu aMdarinee kalisi vachchaaru. naMdyaalalO eMduku dooraMgaa uMDaTaM mahaanagaraaniki vastE maa pillalE chaalaamaMdi unnaaru. skoolu peDitE baagaa jarugutuMdi ani bharOsaa istE naMdyaala nuMchi haidaraabaad veLlaaru. batuku jaragaDaM maaTEmiTO kaanee mahaanagaraM niluvunaa oka kuTuMbaanni kaalchEsiMdi.

paapa  chanipOvaDaaniki nelarOjula kritaM  kooDaa, ‘okkasaari chennay raMDi, mee kuTuMbaM phOTOlu paMpaMDi’ ani SObha kOritE ‘nErugaa vachchi kanabaDitE sar^prayij^gaa uMTuMdi kadaa. veelainaMta tvaralO vastaamu’ ani cheppiMdi. vRttipara saMbaMdhaMlOki vachchina naakaMTE SObhatO aame chaalaa vishayaalu paMchukuMdaTa. “lakshmigaaru eMta dhairyaMgaa uMDEvaaLlu ilaa elaa chEyagaligaaru” ani SObha ippuDu shaak tiMToo valavalaa EDchEsiMdi. aame phOn^lO navvitE kooDaa aMta svachChaMgaa, aanaMdaMgaa vinipiMchEdani, anni baadhalu, baruvulu, ottiLlu saMvatsaraalugaa mOstoo kooDaa elaa bhariMchi aame aMta sahajaatisahajaMgaa navvagaligEdani SObhaku aaScharyaM. -kaaruNya.blaag^spaaT.kaam-

naMdyaalalO unnappuDu aame adde takkuvagaa uMTuMdani Taun^ku aanukuni unna pallelO illu teesukunnaaru. prakRtaMTE praaNaM, pakshulaMTE praaNaM, rODDumeeda tirugaaDE paSuvulaMTE praaNaM, saayaMtraM vELallO illu vadili vaaLliddaroo, appuDappuDoo paapa kooDaa palle baaTalO polaala guMDaa naDustunnappuDu maMdramaMdraMgaa veechE aa challaTi gaali guriMchi, palle aMdaala guriMchi ennisaarlu aame maaTlaaDaarO.. haidaraabaad^lO kottagaa skoolu terichi pillalaku paaTHaalu chebutuMDagaa vaariki maMchineeLla kyaan^lanu kooDaa aMdaneeyakuMDaa chEsina, tamanu chirakaalaMgaa veMTaaDutoo vastunna aa adRSya Saktula guriMchi navvutoonE eMta dharmaagrahaM prakaTiMchaarO.

raMganaayakammagaaru ‘jaanaki vimukti’  navalalO satyaM paatra dvaaraa palikistaaru. kashTaala paTla saanubhooti prakaTiMchagala hRdayaM uMDee kooDaa lOkaMlO chaalaamaMdi sahaayaM chEyalEni paristhitullO koTTumiTTaaDutunnaaranE arthaMlO satyaM, viSaalaakshiki uttaraM raastaaDu. paatikELla kritamoo iMtE. ippuDoo iMtE.

chennay nuMchi 400 kilOmeeTarlu dooraMlO unna haidaraabaaduki veLli vaarini palakariMchalEkapOyaanu. aame kOlukOvaDaM kashTamanipistunnappaTikee konnaaLlu aameku tODu neeDagaa uMDi kaapaaDukOmani lenin baabu gaariki  cheppaanE gaani, bhariMchalEmanukunnappuDu konnaaLlu annee vadili chennay^ki vachchi maavadda uMDamani cheppalEkapOyaanu.

konnaaLlu vaaLliddarinee alaa vadilEstEnE baaguMTuMdani poortigaa kOlukuMTE tappaka kalusukOvachchanukunnaamE kaani okaTannara nela kaakamuMdE iMta ghOraaniki oDigaDataarani assalu oohiMchalEdu. paapa, ippuDu aame jeevana sahacharuDu kooDaa lEkuMDaa migilina aame vishaM miMgi kooDaa bayaTapaDiMdani telustOMdi. batiki bayaTapaDinaa aame jeevachchavamE. aame jeevistuMdanE bharOsaa ee kshaNaMlO naakayitE kalagaDaM lEdu. amma oDi nijaMgaa ippuDE ivvaaLE khaaLee ayipOyiMdi.

tirupatilO elakTraanik shaapulO panichEstoo chEstoo unnaTluMDi iMTiki raakuMDaa maachellelu koDuku maayamaipOtE gata aarunelalugaa vaaDi anupaanulu kooDaa teliyani sthitilO unnaaM mEM. maavaaDu kanipiMchalEdani pOleesu sTEshan^lO kaMplayiMT chEstE daaniki atee gateelEdu. kEMdramaMtri jaipaal reDDi mEnakODalu mahaanagaraM naDiboDDuna svaMta iMTlO chaMpabaDitE kooDaa dikkulEdu ee dESaMlO… maalaaMTi, manalaaMTi saamaanyula samasyalaku ekkaDa parishkaaraM dorukutuMdO arthaM kaani paristhiti.

chaduvula kOsaM, maMchi batukukOsaM raashTraM nuMchi vElaadi kilOmeeTarla dooraaniki manushulu veLlipOtunnaaru. daggarE uMDi kooDaa ibbaMdullO unnavaarini, piDugupaaTuku gurayinavaarini kalavalEkuMDaa unnaamu. raatalaku chEtalaku madhya saMbaMdhaM ekkaDO peTilluna tegipOyinaTluMdi.

aadilakshmigaarini telisina vaaLlaM sakaalaMlO spaMdiMchi uMTE, paapa durmaraNaM tarvaata marO ghOraM ilaa jarigi uMDEdi kaadu. aame  kuppagoolipOyinaa dhairyaMgaa kanipiMchina, aatmasthairyaMtO maaTlaaDina sahacharuDu lenin gaari aMDa uMdani, konnaaLla tarvaatayinaa aame kOlukuMTuMdani nijaMgaanE nammaanu nEnu.

“vastaamani kalustaamani maaTichchina lenin gaaru tirigiraani teeraalaku tarali vellaTaM. aayananu anusariMchaalani pOraaDutunna aadilakshmee gaariddaroo maaTatappaaru. marO paapaaniki oDigaTTaaru. iMtakaMTE aatmeeyulni tiTTalEnu. du@hkhaM guMDenu piMDEstuMdi. lenin, aadilakshmigaarlu maaTa tappaaru” aMToo durgESvara gaaru tama harisEvalO raasina maaTa aksharasatyaM.

pillalanu prEmiMchaDamE, sarvasvaMgaa prEmiMchaDamE tappayipOyE kaalaM muMchukostOMdaa? pillalu lEni maaku ee anubhooti  gaaDhata guriMchi ennaTikee teleekapOvachchu.

kannavaarini koDukulu tanni tarimEstuMTE kooturlu kaasta annaM peDutunna kaalaM vachchEsiMdi. aa nammakaannE nee chuTToo ammaa, naannaa allukunnaarEmO..!

geetaa priyadarSinee, anaMta daridraanni prEmiMchina kannavaaru nuvvu lEni lOkaanni ilaa Sapistunnaaru.. eMdukilaa chESaavu tallee?

aadilakshmigaaroo, kshamiMchaMDi.. ghOramaina tappidaM chESaanu. ilaa chEstaarani, ilaa jarugutuMdani oohiMchalEdu. mee guriMchi samaachaaraM telusukunE chivari vanarunu kooDaa pogoTTukunnaanu. eppuDu kaal chEsinaa lenin gaaru aMdukunE mee phOn ee saayaMtraM nuMchi svichChaaph ayipOyiMdi. kashTaallO unnavaarini kaapaaDukOvaDaM teleeni, chEtakaani jeevachChavaalaM. maa paapaalanu manniMchaMDi..

chaMdamaama kuTuMbaalaku vishaadavaarta
http://blaagu.com/chandamamalu/2011/07/15/%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%AE-%E0%B0%95%E0%B1%81%E0%B0%9F%E0%B1%81%E0%B0%82%E0%B0%AC%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%81-%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B0%BE%E0%B0%A6%E0%B0%B5/

lOkaMlOni pillalaMdaroo ika mee pillalE
http://blaagu.com/chandamamalu/2011/07/17/%E0%B0%B2%E0%B1%8B%E0%B0%95%E0%B0%82%E0%B0%B2%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%BF-%E0%B0%AA%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%B2%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%B0%E0%B1%82-%E0%B0%87%E0%B0%95-%E0%B0%AE/

 

vishaadavaarta

http://kaburlu.wordpress.com/2011/09/17/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%B7%E0%B0%BE%E0%B0%A6-%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A4/#comment-388

aadilakshmigaaru eMdukilaa chEsaaru??

http://jyothivalaboju.blogspot.com/2011/09/blog-post_17.html

 

lenin ,aadilakshmigaarlu maaTatappaaru

http://durgeswara.blogspot.com/2011/09/blog-post_17.html

 

ee blaagulu ika ennaTikee ap^DET kaakapOvachchu.

ammaoDi
http://ammaodi.blogspot.com/

aahaa! OhO!
http://paalameegada.blogspot.com/

kiMdi taajaa samaachaaraM chooDagalaru.

kaarpOrET visha saMskRti..

http://vasantalakshmi.blogspot.com/2011/09/blog-post_18.html

 

2004 DiseMbar 26na viruchukupaDina sunaamee samaachaaraMtO unna kiMdi liMkunu choosina aadilakshmigaaru kiMdi blaagar^ku jeemeyil^lO paMpina kaameMT kiMdi liMkulO chooDagalaru.

j~naapakaala alajaDilO…!

http://kaarunya.blogspot.com/search/label/%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B1%80%20%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%9E%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81

 

taajaa aatmeeya samaachaaraM kOsaM kiMdi liMk chooDaMDi

ammaoDi aadilakshmigaaru

http://teluguyogi.blogspot.com/2011/09/blog-post_19.html

 

RTS Perm Link


4 Responses to “lenin lEru… aadilakshmi uMDalEru…”

 1. chandamama on September 17, 2011 10:00 PM

  malak^pETa ani vyavahariMchabaDE bharadvaaj gaari blaagulO vachchina kiMdi vyaakhyalanu ikkaDa avasaraMgaa bhaaviMchi istunnaanu.

  “iMdaaka jyOti gaari blaagulO mee vyaakhya choosaanu. naaku ee madhyaahnamE telisina aadilakshmi gaari vishayaM guriMchi nEnu chaduvutoo uMTE chaMdamaamacharitra blaagulO vaaLla paapa guriMchi raasiMdi kanapaDiMdi. appuDE telisiMdi naaku, vaaLLa paapa maraNamu, daani valla veeLLa aatmahatyaa prayatnaM. aa blaagu meedi anna saMgati naaku ee kshaNamE telisiMdi.
  alaagE ee nelavaMka aMTE, raajaSEkhararaaju gaari aiDi ani kooDaa nEnee kshaNamE ardhaM chEsukunnaanu. Interesting.
  Anyway, I ‘buzzed’ this afternoon to offer any kind of financial assistance to Adilaksmi’s family, as that is all I can do. I was looking for someone who is in direct contact with her and willing to help her. If you think you are that person, could you please email me. You can get my email from Malakpet Rowdy.
  Thanks
  Kumar N
  17 sepTeMbar 2011 9:34 saa
  nelavaMka cheppaaru…

  tappakuMDaanaMDee, mee yaahoo meyil aiDeeni teesukunnaanu. muMdu manaM manushulaM.tarvaatE annee.. apaardhaalu uMTE kalisi maaTlaaDukuMTE parishkaaramavutaayi. EM pharvaalEdu.

  kumaar en gaaru,
  mee sahRdayaaniki dhanyavaadaalu. avunu chaMdamaamalu, nelavaMka blaagulu reMDoo naavE. ivvaaLa udayamE chaMdamaama blaagulO ninna jarigina ghOraMpai kathanaM prachuriMchaanu. veelaitE chooDaMDi.
  http://blaagu.com/chandamamalu/2011/09/17/%E0%B0%B2%E0%B1%86%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%A8%E0%B1%8D-%E0%B0%B2%E0%B1%87%E0%B0%B0%E0%B1%81-%E0%B0%86%E0%B0%A6%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B0%BF-%E0%B0%89/

  aadilakshmigaaru kOlukunnaarani telisiMdi. aame rEpu, maapu kooDaa batiki uMTE meeru aMdiMchE paisaa sahaayaM kooDaa atyavasaraM laaMTidE. muMdu tana sahacharuDu lEDanE vishayaM telisina tarvaata aame jeeviMchi uMDaTaM chaalaa mukhyaM.

  nEnu ee kshaNaMlO vipareetaMgaa bhayapaDutOMdi ee vishayaMpainE.. jyOti gaaru ippuDE cheppaaru. sujaatagaaru eerOju aamenu chooDaDaaniki haaspiTal^ki veLutunnaaraTa. aadivaaraM kaabaTTi haidaraabaad^lO unna mitrulaku veelayitE aamenu ivvaaLE kalisi kaasta dhairyaM chebitE baaguMTuMdi. manishi migalaTaM chaalaa mukhyaM.

  mana madhya E vaadaalu, prativaadaalu unnaa ivannee kaassEpu marchipOdaaM. aame praaNaM nilabaDEMduku kaasiMta sahaayaM, maaTa, chEta roopaMlO chEddaamu. aame kOlukuni kaasta tepparillaaka chennay raagaligitE mEmu aame baagOgulu chooDagalaM. ippaTikE tappu chESaamu. aamenu batikiMchukuMTE mana janma saarthakaM ayinaTlE..

  valabOju jyOti gaarini, sujaata gaarini saMpradiMchi ee okka panimaatraM chEyaMDi. naaku chaalaa bhayaMgaa uMdi. yaDla aadilakshmi pErumeeda vaariki es^biailO byaaMk akkauMT uMdi. gataMlOnoo ilaagE abhyartiMchinappuDu aj~naataMgaanE mitrulu paatikavEla varaku nErugaa ekkauMTuku paMpaaraTa. lenin baabu gaaru gata vaaramE cheppaaru.

  bharadvaaj gaaru.. mee blaagulO itara vishayaanni prastaavistunnaanu. kshamiMchaMDi. vErE maargaM lEdu. meeru kumaar gaari eemeyil aiDeeni naa jeemeyil aiDeeki paMpagalaru.
  krajasekhara@gmail.com
  09884612596

  sarvaM kOlpOyina ee nirupEda talliki manaM kaasiMta saayaM aarthikaMgaa kaani, itaratraa kaani Edayinaa chEyagalamaa? aame Edee nOru vippi aDigE sthitilO kooDaa lErippuDu.

  A/c.No. 31223689337 [Yadla Adi Laksmi].
  SBI, Nandyal Branch code. 883.

  Cell No: 9440971265. (ee sel naMbar ninnaTi nuMchi svichChaap ayipOyiMdi)
  leninyadla@gmail.com
  adilakshmi.yadla@gmail.com

  (naMdyaala es^beeai braaMch^lO iTeevalE Open chEsina pai khaataanE veeru konasaagistunnaaru.)

 2. ravichaMdra on September 18, 2011 2:18 AM

  aatmeeyulanu kOlpOyinapuDu manasu eMtaTi narakaanni anubhavistuMdO O reMDu nelala kiMdaTa maa kshEmamE sarvasvaMgaa bhaaviMchina maa taatagaaru pOyinappuDu telisiMdi. kaanee mee paapa maraNaM iMtaTi ghOraaniki daariteestuMdani anukOlEdu. eMta aapukunnaa kaMTilO neeTiboTTu aagaDaM lEdu.

 3. Sandeep P on September 19, 2011 3:58 AM

  chaala du@hkhaM kaligiMchE vaarta cheppaaraMDi. pachchani kuTuMbaM, aadarSapraayamaina kuTuMbaM ilaaga naaSanaM ayipOtuMTE Emee cheyyalEni jeevaChChavaalaM manamaMdaraM. eMduku bratukutunnaamO, EM saadhistunnaamO teliyani kaamaaMdhulaM. poddunnE lEvaDaM, parugulu peTTaDaMlO aatmeeyulani paTTiMchukOni raakshasulaM. Dabbu manalni SaasistOMdi.

 4. chandamama on September 20, 2011 4:35 AM

  ravichaMdra, saMdeep gaarlaku
  mee vyaakhyalaku veMTanE spaMdiMchalEkapOyaanu. eMdukO manasu baaguMDaTaM lEdu… kshamiMchaali.
  ravichaMdragaaroo,
  mee kshEmaanni kOrukunna taatagaaru lEru. manushulu kOlpOtunna peddala viluva EmiTO naaku telusu. meeku naa sahaanubhooti.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind