gaNapati charitra

September 1st, 2011

aadimasamaajaMlO gaNavyavastha roopudaalchina kramaMlO samaaja saMrakshaNa koraku ennukObaDDa naayakuDE gaNapati lEdaa gaNanaayakuDu lEdaa gaNaadhipati. prati gaNaaniki oka gurtu lEdaa saMkEtaM paamu, eluka, Enugu, kukka, chiluka, taabElu, pakshi mokka modalaina pErlu chihnaalugaa uMDEvi. gaNapatiki Enugutala uMDaTaM aa gaNaM yokka aadhipatyaanni lEdaa migataa gaNaalapai gala saarvabhaumatvaanni teliyajEstuMdi.

aa gaNa saMkEtaalE nETi samaajaMlO gOtraalugaa konasaagutunnaayi. aachaara saMpradaayaalu, kaTTubaaTlu, nOmulu, vrataalu, poojalu pariSeelistE aadima samaaja lakshaNaalu kanabaDataayi. gOtranaamaM telugu arthaM telusukuMTE samaajapariNaamaMlO manishi moolaalu telustaayi.

aadima samaajaMlO bhakti vyaktigataM. raajyavyavastha, vyaktigata aasthi ErpaDina tarvaatE bhakti pradarSanagaa maariMdi. nEDu bhakti vyaapaaramaiMdi. ippuDu poojaa dravyamoo sarukE. dEvuDoo sarukE. bhakti kooDaa sarukE. peTTubaDidaaree samaajaMlO saruku utpatti laabhaM kOsamE. pradarSana vyaapaara lakshaNaM. gaNESa utsavaMlO kanipistunna teeruki idi nidarSanaM. bhakti vElaM verrigaa maaraTaM saamraajyavaada saMskRti talakekki taitakkalaaDaTamE.

bhayaM+aj~naanaM dEvuDu. bhayaaniki kaaraNaM abhadrata, aj~naanaaniki hEtuvu vichakshaNaa j~naanaM korata. vichakshaNE sains samasyalaku parishkaaraM chooputuMdi.

— Daa. ji,vi. kRshNayya. drgvkrishnaiahkp@gmail.com

DaakTar gaaroo, mana charitra sains^ki saMbaMdhiMchina maMchi vishayaanni ivvaaLE eemeyil dvaaraa paMchukunnaMduku kRtaj~natalaMDee.

kluptaMgaanE ayinaa gaNapati bhaavana venaka unna oka sudeergha charitranu prastutaM daani vikRta pariNaamaalanu suspashTaMgaa vivariMchaaru.

daadaapu 30 ELla kritaM haidaraabaad buk TrasT vaaLlu ‘gaNapati’ pEriTa, dEveeprasaad chaTOpaadhyaaya rachiMchina praamaaNika pustakaM ‘lOkaayata’lOMchi chinna bhaagaanni pustakaMgaa vESaaru. bhagavadgeeta chaaritraka pariNaamaalapai, gaNapatipai itara aMSaalapai veeru prachuriMchina chinna pustakaalu appaTlO saMchalanaM kaligiMchaayi. kaani aa saMpradaayaanni, taraM tarvaata taraaniki aMdavalisina Saastreeya j~naana vaarasatvaanni prastutaM evaroo konasaagistunnaTlu lEdu.

ee saMdarbhaMgaa janavij~naana vEdika vaaru prachuriMchina vaMdaku paigaa pustakaalu telugu pillala, peddala j~naana daahaanni, Saastreeya chiMtananu okarakaMgaa teerustunnaayani cheppavachchu. veeTilO nalabhaipustakaalu aan^lain^lO kooDaa peeDeeeph roopaMlO uchitaMgaa aMdubaaTulO uMDaTaM chaalaa maMchi vishayaM.

paMDugalu, saMpradaayaalu, pErukupOtunna mauDhyaM vaMTivaaTi venuka chaaritraka aMSaalanu vivariMchi chebutunna ilaaMTi rachanalanu prati paMDuga pooTaa gurtu chEyaDaM, pratyaamnaaya patrikalu prachuriMchaDaM chaalaa avasaraM. nikhilESvar gaaru paatikELla kritaM udayaM patrikalO anukuMTaanu. Sraamikavarga paMDugala guriMchi chaalaa maMchi vyaasaM raaSaaru. alaaMTivi taraM taraaniki aMdaali. kaneesaM aan^lain pratulugaa ayinaa aMdarikee aMdubaaTulO uMTE maMchidEmO..

manushulu jarupukuMTunna prati paMDuga venuka eMta  charitra daagi uMdO.. mana vyavasaaya saMskRtini vaMdala saMvatsaraalugaa pradarSistoo vastunna paMDugalu ippaTi vElaM verrilO, teppalugaa paarutunna bhakti rasaM velluvalO tama roopaanni, saaraanni poortigaa maarchukuMTunnaayi.

‘lOkaayata’ bhaarateeya taatvikachiMtanalO hEtuvuku, naastika vaadaaniki paTTaM gaDutoo daSaabdaala krritamE dEveeprasaad chaTOpaadhyaaya raasina parama praamaaNika rachana. mOrgaan raasina ‘puraatana samaajaM’ tO saripOlagala goppa rachana. kaani 700 pEjeela ee udgraMtaM telugu paaTHakulaku eenaaTikee aMdubaaTulO lEdu. nijamaina vishaadaM.

koDavaTigaMTi kuTuMbaraavu gaari rachanala saMkalanaalalO virasaM gataMlO prachuriMchina “saMskRti vyaasaalu” saMpuTilO mana praacheena aachaara vyavahaaraalu, paMDugalu, saMpradaayaalu guriMchina viSlEshaNaatmaka rachanalu chaalaanE unnaayi. pratyEkiMchi gOtraala venuka nEpathyaMpai, vividha kula, varga samoohaalu charitra kramaMlO paaTistoo vachchina nishEdhaalapai chakkaTi vivaraNa ee pustakaMlO uMdi. ee pustakaM tvaralO prachuraNa kaavachchu.

vaMdELla kritaM kaMdukoori, gurajaaDa taditarulu telugu samaajaaniki aMdiMchina hEtupoorvaka bhaava saMskaaraM ippuDu kanumarugavutunnaTlOMdi.

hitasoochini : raajaSEkhara charitra

http://kanthisena.blogspot.com/2010/12/blog-post.html

veedhikoka guDi, guMpulugaa daMdaalu.. ‘telugunaaTa bhaktirasaM kuppalugaa paarutOMdi…’ aMToo telugu kavi chEsina adbhuta vyakteekaraNa ippuDu mariMta vaastavaMgaa maarutOMdi.

kRshNayyagaaroo,
hEtu dRshTini, Saastreeya chiMtananu prOtsahiMchE ilaaMTi maMchi rachanalanu veelainappuDallaa tappaka paMchukOgalaru. charitra paTla, sains paTla mamakaaraM gala meeru sains, aadhyaatmikata aMSaalapai telugu blaagullO konasaagutunna charchalO kooDaa paalgoMTE maMchidEmO.. aalOchiMchaMDi.

boMdalapaaTi seetaaraaM prasaad gaaru mataM, sains, aadhyaatmikata vaMTi aMSaalapai gata koMta kaalaMgaa tana blaagulO tana kONaMlO tanu charchistunnaaru. praathamikaMgaa eeyana mata vyatirEkee kaadu, sains vyatirEkee kaadu. tana vyaktigata anubhavaalu, anubhootulu, pariSeelana dvaaraa mataM, sains paTla tanaku ErpaDutunna bhaavaalanu akshareekaristunnaaru.

oka telugu saaphT vEr iMjineer

http://bondalapati.wordpress.com

sains paridhiki, sains parimitiki avatala uMTunna aMSaalanu aadhyaatmika kONaMlO pariSeeliMchavachchu ani eeyanaa, itara mitrula abhipraayaM.  sains^ni sains^gaanoo, aadhyaatmikatanu aadhyaatmikatagaanoo pariSeeliMchaDaaniki, saanukoola, pratikoola abhipraayaalanu parasparaM paMchukOvaDaaniki seetaaraaM gaari kiMdi rachanalu upayOgapaDataayanukuMTaanu.

mukhyaMgaa sains ennaTikee kanipeTTalEni aMSaalu, sains^ku saadhyaM kaani aavishkaraNalu, bhautika sootraalaku ateetaMgaa, niroopitaM kaani vaastavaalu aMToo eeyana paMchukuMTunna svaMta aalOchanalapai samagra avagaahanakOsaM kiMdi liMkulanu adhyayanaM chEyavalasina  avasaramuMdi.

sains^^lO lOtugaa pravESamunnavaaru -sains rachanalu chaduvukunnavaaru, sains paTla abhimaanaM unnavaaru, viSvaasaM unnavaaru kaadu ani kaadu- ee charchalO paalgoMTE maMchi phalitaalu vastaayani naa uddESaM.

rOhiNee prasaad gaaroo, Sreenivaasa chakravarti gaaroo -Saastravij~naanamu blaagu,  http://scienceintelugu.blogspot.com – mee amoolyamaina samayaanni kaasta ee pratipaadita aMSaalapai vechchistE ee charcha phalavaMtamavutuMdani bhaavistunnaanu. E maatraM veelunnaa meeru kiMdi liMkulanu chooDagalaru.

blaagu roopaMlO charcha kashTamanukuMTE nErugaa seetaaraaM gaaritOTE meeru charchiMchavachchu. tana eemeyil aiDee kiMda chooDagalaru.

sitarama.prasad@gmail.com

 

ateeMdriya Saktulu : naa anubhavaaloo, aalOchanaloo, vaikhari.

alaukika anubhavaalu: naa anubhavaaloo, aalOchanaloo, vaikhari.

dEvuDoo, sRshTi jananaM, kaalaM yokka aMtaM modalaina praSnalu..

j~naanOdayaalu, adhibhautika prapaMchaM (metaphysical world), paripoorNa satyaM modalainavi..

maanava jaati payanaM eTu vaipuki?

viSvaM puTTuka ki kaaraNaM lEdanaTaM hEtuvaadamE!

svEChChaaiChCha, lEka phree vil, uMdaa..lEdaa..?

matamoo, sainsoo vaaTi aavaSyakata

richarD phEnmEn mataM,sains guriMchi ichchina upanyaasaalu

NB: sains^tO, aadhyaatmikatO baagaa parichayaM unna, avagaahana unna itara mitrulu evarayinaa sarE ee charchalO paalu paMchukOvachchu. Saastra j~naanaMpai, sains aavishkaraNalapai, bhautika sootraala parimitipai, aadhyaatmikatapai kooDaa charcha jaragaDaM telugulO chaalaa, chaalaa takkuva.  aMdulOnoo aarOgyakaramaina charcha jaragaTaM maree takkuva. telugulO, iMgleeshulO kooDaa pai liMkulalO meeru charchiMchavachchu. mee avagaanalanu paMchukOvachchu.

Saastravij~naanaM

http://scienceintelugu.blogspot.com

Saastra vij~naanaM – aadhunika samaajaala aayuvupaTTu anE  kEpshan^tO telugulO oka nibadda sains  blaag paaTHakulaMdarikee aMdubaaTulO uMdi. vij~naana SaastaMlOni vividha vibhaagaalapai katha, navala vaMTi aakarshaNeeya SailitO regyular^gaa ee blaagunu naDuputunnaaru. Saastra vishayaalanu iMta vistRtaMgaa rOjuvaareegaa pOsT chEstunna blaagu marokaTi telugulO lEdaMTE aaScharyapOvalasina avasaraM lEdu. ee viSishTa blaagu itara bhaarateeya bhaashalalO kooDaa vastOMdi.

kalaiDOskOp^iMDiyaa

http://www.kaleidoscopeindia.blogspot.com/

 

telugulO sains meedE raastunna konni blaagulanu kiMda chooDaMDi.

http://scienceintelugu.blogspot.com/
http://lolakam.blogspot.com/
http://rohiniprasadkscience.blogspot.com/
http://emitiendukuela.blogspot.com/2010/05/what-is-raman-effect.html

 

NB: ippuDE choostunnaanu saahityaabhimaani blaagulO chaMdamaama abhimaani SivaraaMprasaad gaaru vinaayakachaviti pEriTa jarugutunna panikiraani aarbhaaTaalapai chakkaTi vyaMgya rachana prachuriMchaaru. kiMdi liMkulO chooDaMDi.

ammO vinaayaka chaviti!

http://saahitya-abhimaani.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

SivaraaMprasaad gaaroo, aadhyaatmikatanu paaTistunnappaTikee paMDugala pErutO saagutunna vElaMverrini duyyabaDutoo chakkaTi kathanaM prachuriMchinaMduku dhanyavaadaalu. meerannaTlu evarO okaru mooDO kannu teravanaMtavaraku paMDuga pEriTa jarugutunna paryaavaraNa vidhvaMsaaniki aDDukaTTa paDadanukuMTaanu.

marOsaari abhinaMdanalu.

 

 

 

raajaSEkhara raaju
http://blaagu.com/chandamamalu
http://kanthisena.blogspot.com

krajasekhara@gmail.com

 

RTS Perm Link


11 Responses to “gaNapati charitra”

 1. SRRao on September 1, 2011 4:57 AM

  meeku, mee kuTuMba sabhyulaku vinaayakachaviti SubhaakaaMkshalu

  SiraakadaMbaM veb patrika

 2. chandamama on September 1, 2011 11:20 AM

  raavugaaroo,
  aalasyaMgaa spaMdistunnaanu kshamiMchaali. meeku, mee kuTuMbaM yaavanmaMdiki kooDaa vinaayakachaviti SubhaakaaMkshalu.

 3. chandamama on September 1, 2011 1:02 PM

  raajaSEkhara raaju gaaru,
  dhanyavaadaalu. mana paMDugala vyaapaareekaraNa guriMchi kRshNayya gaari mariyoo mee yokka abhipraayaalatO aMgeekaristaanu! ee rOju yadhaavidhi gaa naa Sreemati vinaayaka vratakalpaM chadavamaMdi. maa abbaayilu gaNESaa sTOree cheppamannaaru. maa pillalaku baala saahityaM laa vinaayakuDi katha cheppi mugiMchaanu.
  ee vishayaala guriMchi aasaktikaramaina charcha jarugutuMdani aaSistunnaanu. naa abhipraayaalu SilaaksharaalEmee kaadu. satyaanvEshaNaa prakriya lO avi tappani tElitE savariMchukOvaTaaniki nEnu ellappuDoo sidhdhaM.
  mee,
  prasaad.
  01-09-2011

  seetaaraaM prasaad gaaroo,
  namastE. meeku aMta peddagaa paTTiMpu unnaa lEkunnaa iMTlO daiva bhaavana paTla viSvaasaM unnavaaru ekkuvamaMdi uMTunnappuDu anivaaryaMgaa aastikatvaMtO raajeepaDaTaM tappadu. asti, naasti anEvi vyaktula viSvaasaalaku saMbaMdhiMchina hakkulu. veeTipai evaroo evarinee gaayaparchakooDadanE naa abhipraayaM.

  “naa abhipraayaalu SilaaksharaalEmee kaadu. satyaanvEshaNaa prakriya lO avi tappani tElitE savariMchukOvaTaaniki nEnu ellappuDoo sidhdhaM.”
  nijaayiteetO kooDina mee vinamrataku jOhaarlu. ee nijaayiteenE sains, aadhyaatmikatapai charchanu konasaagistuMdani, aarOgyakaraMgaa muMduku saagutuMdani nammutunnaanu. mee blaagulO rachanalu chadavaTaM dvaaraa sains pustakaalu chadavaTaM maatramE kaakuMDaa bhinna bhaavaalanu, viSvaasaalanu, vyaktula pragaaDha nammakaalanu, anubhavaalanu kooDaa chadavavalasina, paTTiMchukOvalasina mahaa bhaaraM naameeda paDiMdi.

  gata reMDu rOjulugaa mee ‘puNyamaa’ ani, aruN chaMdra gaari ‘puNyamaa’ ani telugulO sains blaagulanu pradhaanaMgaa ‘Saastra vij~naanaM’ blaagunu madhistunnaanu. praacheena bhaarateeya vij~naanaM guriMchi, bhautika SaastraMlO asaMbhaavyatalu guriMchi ee blaagulO poMduparchina maMchi samaachaaramaMtaTinee sEkariMchi oka chOTa chErustunnaanu. nijaMgaa manaMdari avagaahananu meruguparchE, padunupeTTE maMchi vyaasaalu deeMTlO unnaayi.

  paigaa, praacheena kaalaMlO prapaMchaanikE vartakaM nErpina bhaaratadESaM, amEya saMpadalanu kooDagaTTina bhaaratadESaM madhyayugaallO vij~naanaparaMgaa elaa giDachabaaripOyiMdanE vishayaMpai chaalaa samaachaaramE vastOMdi. deennaMtaTinee krODeekariMchi meeku tappaka vaaTi liMkulanu paMputaanu. bhaavaalanu paMchukOvaDaM, gharshiMchaDaM manalni maMchivaipukE neDutuMdani naa nammakaM.

  sains paridhilO lEni, sains^ paridhiki aMdani vishayaalanu elaa arthaM chEsukOvaDaM anEdE mana pradhaana samasya. deeniki parishkaaraM uMTuMdani aaSistunnaanu. koDavaTigaMTi rOhiNee prasaad gaaru ee madhya prachuriMchina naalugu sains pustakaalu meeru chadivaaraa. tappakuMDaa teesukOMDi. koddi nelalakE mooDu naalugu prachuraNalu jarigina ee pustakaalu manakaalaMlO sains^ni pratibhaavaMtaMgaa pradarSiMchina maMchi pustakaalu. rOhiNee prasaad gaari sains blaagulO kooDaa veeTi vivaraalu labhyamavutunnaayi.

  rOhiNee prasaad gaaroo, meekoo seeseelO ee meyil paMputunnaanu. mee naalugu sains pustakaalu ekkaDa labhistaayO chebitE seetaaraaM gaaru vaaTiniteesukOvachchu. tana blaagulO aayana pratipaadiMchina vishayaalu meeku samayaM unnappuDu tappaka chooDaMDi. meeku iMtakumuMdE boMdalapaaTi blaagulOni liMkulanu paMpaanu. sains^pai, aadhyaatmikatapai charcha manaMdarikee avasaramE anukuMTunnaanu.

  meevadda “praacheena bhaaratadESaMlO pragati-saMpradaayikata” anE sardESaayi gaari pustakaM uMdaa? 1990la modaTlO viSaalaaMdra vaaru prachuriMchina ee pustakaM pragati-saMpradaayikata bhaavanalanu arthaMchEsukOvaDaaniki sahakariMchina goppa pustakaMgaa naaku gurtuMDipOyiMdi. deenni kooDaa tarvaata anivaaryaMgaa pogoTTukunna tarvaata eMtagaa prayatniMchinaa naaku dorakalEdu.

  haidaraabaad^lO seepeeai, seepeeeM mukhya nEtala vadda gaani, suMdarayya vij~naana kEMdraM laibrareelO gaani ee pustakaM dorukutuMdanukuMTunnaanu. daanni elaa sEkariMchaalO naaku arthaM kaavaDaM lEdu. toluta maraaTHeelO achchayina ee pustakaM tarvaata anni bhaarateeya bhaashallOnoo prachuriMchabaDiMdi. ekkaDayinaa, evarivaddayinaa uMTE ee pustakaM jiraaks, pOsTal Chaarjeelu anniMTinee nEnE bharistaanu.
  dhanyavaadaalu.
  raaju.
  01-09-2011

 4. DR.G.V.KRISHNAIAH on September 1, 2011 9:50 PM

  ee box telugu aksharalatho poorinchadam ela? dayachechi sahakaringhandi.mee charchalo bhagaswaminayye avakasamivvandi. DR.G.V.KRISHNAIAH. 9866381977.

 5. kothapalli ravi babu on September 1, 2011 11:03 PM

  this is the first time i have seen your blog. it is interesting to know that so much discussion is going on in blogs. certainly i will regularly follow and participate in the discussion.
  did u get the copy of Sardesai book? if not xerox will be sent to you.
  we published the first volume of Rohini prasad’s essays collecting from our series published every month in our praja sahiti.
  ravibabujs@yahoo.co.in

 6. chandamama on September 1, 2011 11:54 PM

  raajaSEkhara raaju gaaru
  mee blaagu chaalaa aasaktikaraMgaa uMdi. naaku kooDaa ee sains adhyaatmikata anna aMSaM meeda koMta aasakti uMdi.

  aadhunika naaDeevij~naanaMlO chaitanyaM anna aMSaM meeda eMtO charcha jarugutOMdi. aa kONaM nuMDi eppuDainaa raayaDaaniki prayatnistaanu.
  dhanyavaadaalu
  Sreenivaasa chakravarti

  V. Srinivasa Chakravarthy, PhD
  Department of Biotechnology,
  Indian Institute of Technology Madras
  Chennai 600036
  India.
  Tel: (044) 2256 4115
  URL: http://www.biotech.iitm.ac.in/Srinivas
  Blog: http://www.scienceintelugu.blogspot.com

  2011/9/2 naga prasad
  – Show quoted text –

  Forwarded message
  From: Raja Sekhara Raju
  Date: 2011/9/2
  Subject: Discussion on Science and spirituality
  To: nagaprasad27@gmail.com

  priyamaina naagaprasaad gaariki,

  manaM chaannaaLla kritaM chaaT^lO kaliSaamu. gata reMDELlugaa mee Saastra vij~naanaM blaagu regyular^gaa chaduvutunnappaTikee mana madhya parichayaM peddagaa lEdu. gata reMDu rOjulugaa mee blaagunu O avasaraM kOsaM madhistunnaanu.

  sains, aadhyaatmikat^pai oka telugu blaagulO jarugutunna charchalO bhaagaMgaa nEnu ivaaLE chaMdamaamalu blaagulO kiMdi kathanaM pOsT chESaanu. veelayitE DaakTar Sreenivaasa chakravarti gaari eemeyil aiDeeni ivvaMDi lEdaa kiMdi liMkunu aayanaku teliyajEyaMDi.

  gaNapati charitra
  http://blaagu.com/chandamamalu/2011/09/01/%E0%B0%97%E0%B0%A3%E0%B0%AA%E0%B0%A4%E0%B0%BF-%E0%B0%9A%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0/

  sains, aadhyaatmikatalapai mee blaagulO kooDaa poMduparchina konni rachanalu chooSaanu. bhaarateeya praacheena vij~naanaM, bhautikaSaastraMlO asaMbhaavyatalu vaMTi vyaasaalanu mee blaagulOMchi kaapee chEsukunnaanu. sains^ni adhyayanaM dvaaraa kaakuMDaa aacharaNa dvaaraa madhistunna koDavaTi gaMTi rOhiNeeprasaad gaaru, Sreenivaasa chakravarti gaaru, mee vaMTi vaaru pai charchapai paalu paMchukOvaDaM chaalaa avasaramani bhaavistunnaanu.

  seetaaraaM prasaad gaaru sains^ni, aadhyaatmikatanu tana vyaktigata anubhavaalu, pariSeelanala dvaaraa adhyayanaM chEstoo, charchistunnaaru kanuka veelainaMta saMyamanaMtOnE aayana charchaku teesukuvastunna aMSaalanu arthaM chEsukOgalagaali. charchanu kooDaa sunnitaMgaanE konasaagiMchaali.

  aa avasaraanni sains^tO pratyaksha j~naanaM kaligina meevaMTivaaru samarthavaMtaMgaa teerustaarani nammutunnaanu. mee sahakaaraM ee vishayaMlO avasaraM. blaagu roopaMlO charcha konasaagiMchaDaM saadhyaM kaadanukuMTE seetaaraa gaari jimeyil aiDeeki mee vyaakhyalu, charchalu paMpavachchu. tappaka pariSeeliMchagalaru. ee vishayaanni Sreenivaasa chakravarti gaariki tappaka teliyajEyagalaru.

  raajaSEkhara raaju
  chaMdamaama
  98846 12596

  http://blaagu.com/chandamamalu

  http://kanthisena.blogspot.com

 7. chandamama on September 2, 2011 4:55 AM

  DaakTar jeevee kRshNayya gaariki,
  aalasyaaniki kshamiMchaali. meeru telugulO TaipiMg chEyaDaM elaa, blaag kaameMTlalO telugu aksharaalanu poMduparchaDaM elaa anE saMdEhaalanu telipaarani arthaM chEsukuMTunnaanu. telugulO TaipiMg^ni atyaMta sulabhaMgaa, maMchi neeLla praayaMlaa nErchukunEMduku praathamikaMgaa oka maMchi veb^saiT uMdi.

  http://lekhini.org/

  deenni mee iMTarneT braujarlO (Internet Explorer or Firefox or Google Chrome) Open chEsi kiMda vachchE baaksulO iMgleeshulO
  Taip chEyaMDi. meeru iMgleeshulO Taip chEsE aksharaalu aa baaks^ku koMcheM kiMdi baaks^lO telugulO sarisamaana aksharaalugaa Taip avutoo
  kanabaDutuMTaayi.

  udaa:
  Amma
  Aawu
  Illu
  Eega
  Wuuyela
  kiTiki

  ilaa E aksharaalu iMgleeshulO Taip chEstE vaaTi samaana aksharaalu telugulO Taip avutuMTaayi. deenni praakTees chEyaDaM chaalaa sulabhaM. okasaari aksharaalu annee sarigaa Taip chEyaDaM vachchaaka rOjoo meeru Taip chEsE kramaMlO speeD daanaMtaTadE vastuMdi.

  konni telugu padaalaku iMgleeshulO kEpiTal leTars^lO Taip chEyavalasi uMTuMdi. lEdaa shiphT kee paTTukuni saMbaMdhita aksharaanni Taip chEyavalasi uMTuMdi.lEkhini.aarg Open chESaaka mOniTar kuDibhaagaMlO telugu keebOrDu, daani kiMda help kETagiree uMTaayi. TaipiMg kramaMlO meeku edurayyE ibbaMdulaku lEkhini help Tool chaalaa sulabhaMgaa parishkaaraM chooputuMTuMdi.

  mOniTar kiMdi bhaagaMlO lEkhini, sahaayamu, blaag anE kETagireelu unnaayi. ivi meeku in^sTaMT^gaa telugu TaipiMg taditaraalapai paaTHaalu chebutaayi.

  lEkhini.aarg vaari hOm pEjeelO (http://lekhini.org) kanipiMchE aa telugu kee bOrD lEavuT^lO aksharaalanu kaassEpu meeru gamanistE chaalu. E telugu aksharaaniki E iMgleesh aksharaM Taip chEyaalO meekE telisipOtuMdi.

  telugu TaipiMg E maatraM teleeni vaariki, iMgleeshulO Taip chEstuMTE telugulO Taip avutoo kanipiMpajEsE chakkaTi saiT idi. muMdugaa padaalu padaalugaa nErchukuMToo Taip chEstoo pOtuMdi. speeD guriMchi gaabharaapaDavaddu. daanikadE vachchEstuMdi. alavaaTu paDDaaka avasaramanukuMTE in^skripT keebOrD lE avuT^ vaMTi TaipiMg saadhanaalanu nErchukOvachchu lEdaa lEkhinilOnE konasaagavachchu.

  muMdu baaks^lO rOman lipilO Taip chEyaDaM modaleTTaMDi.
  mee kaLla muMdE oka saaMkEtika adbhutaM teluguroopaMlO aavishkariMchabaDutuMdi..
  elaaMTi chinna saMdEhaalu vachchinaa phOn dvaaraa lEdaa meyil dvaaraa telupaMDi. parasparaM nErchukuMdaamu.

  mee
  raajaSEkhara raaju.
  9884612596

  NB: oka selavu rOju meeru okaTi reMDu gaMTalu kashTapaDDaaraMTE meeku telugu TaipiMg poortigaa vachchEstuMdi. Taip chEstunnakoddee speeD daanikadE merugavutoo vastuMdi. prayatniMchaMDi.

  mee kaMpyooTar^^lO -XP system – lO telugu phaaMT uMdO lEdO cheppaMDi. gautami phaaMT mee sisTam^lO DiphaalT^gaa in^sTaal ayi uMTE sarE. lEdaMTE nEnu meeku gautami phaaMT paMputaanu.

 8. DR.G.V.KRISHNAIAH on September 4, 2011 12:21 PM

  chaalaa saMtOsaM meeru naaku eMtO sahaaya paDhDaaru.naa prayatnaM veMTnE praaraMbhiMchaanu.
  Dr.g.v.krishnaiah.

 9. chandamama on September 4, 2011 10:52 PM

  Sreenivaasa chakravarti gaaru,
  aalasyaMgaa riplayi paMputunnaMduku kshamiMchaali. chennay^lO iMta daggaragaa meeru uMDi kooDaa mee vivaraalu telusukOlEkapOyaanu. meeru E vijayavaaDa praaMtaMlOnO uMDi uMTaaranukuMTaanu kaani mana chennay lOnE uMTaarani oohiMchalEdu.
  telisina tarvaata maree saMtOshaM..

  telugulO sains^ni iMta Opikagaa, aartigaa, paaTHakulapai prEmatO raayagala blaagu guriMchi konnELlakritaM ayitE oohiMchalEmu. alaaMTidi meeru asaadyaanni susaadhyaM chESaaru. bhaarateeya vij~naanaM, bhautika SaastraMlO asaMbhaavyatalu vaMTi kETagireelu mee blaagulO chaalaa chaalaa baagunnaayi. saaMpradaayika bhaarateeya vij~naanaM aMTEnE anni vEdaallOnE unnaayisha anE saaMpradaayika bhaavaalavaipu chaduvukunna vaaru kooDaa koTTukupOtunna nEpathyaMlO Saastra, chaaritraka dhOraNitO mana saaMpradaayika vij~naanaM goppatanaanni vivariMchaDaM maaTalu kaadu. daani phaarmaaT^ni meeru saadhiMchaaru.

  meeru veelainaMta vistRtaMgaa ee kETagireelO rachanalu chEyaDaaniki prayatniMchaMDi. mukhyaMgaa madhyayugaallO mana vij~naana chiMtana nijaMgaa venukapaTTu paTTiMdaa lEdaa briTish vaaLlu aNichipaarEyaTaM vallE mana praacheena Saastreeya moolaalu aMtariMchipOyaayaa? praacheena kaalaMlOnE kaakuMDaa madhyayugaallO kooDaa prapaMcha aarthika Saktigaa unna bhaaratadESaM. vartaka vaaNijya raMgaallO saaTilEni pratibha choopina bhaaratadESaM vij~naana vikaasayugaMlO yoorap sthaayini aMdukOlEkapOvaDaaniki briTish paalanalO aDugaMTipOvaDamE pradhaana kaaraNamaa? Sataabdaalugaa sugaMdhadravyaalu, masaalaa dinusulu, dEvaalaya utpattulu konasaagiMchaDaM tappitE yoorap dESaallO maadirigaa jaateeya peTTubaDidaaree vargaM mana dESaMlO 17,18 SataabdaallO ErpaDakapOvaDaaniki briTish paalanE kaaraNamaa. itaratraa kaaraNaalEvayinaa unnaayaa?
  1600 saMvatsaraM naaTiki bhaarateeya vyaapaaraM prapaMchaMlOnE tirugulEni sthaanaM saMpaadiMchiMdani nEnu 15 ELla kritaM EPW 1996 saMchikalalO oka daanilO chadivaanu. ee susaMpanna sthiti tarvaati daSaabdaalalO paariSraamika purOgatiki, nootana aavishkaraNalaku mana dESaMlO daariteeyakapOvaDaaniki pradhaana kaaraNaM EmiTi? veeTiki samaadhaanaalu dorikinaTlayitE bhaarateeya vij~naanaMpai saraina aMchanaaku raavaDaaniki veelavutuMdanukuMTunnaanu. veeTiki saMbaMdhiMchi E aadhaaraalu dorikinaa meeru raasi prachuriMchagalaru. charitra prasiddha kekkina mana praacheena gaNita Saastraj~nulu kree.Sa 1000ki muMdu lEdaa iMkaa aMtakumuMdE kanipistunnaaru tappitE madhyayugaala poDavunaa veeri uniki kaanaraakuMDaa pOyiMdeMduku? ee chaaritraka daSalO mana vij~naana vaarasatvaM giDachabaaripOyiMdanaTaM vaastavamEnaa? mana dESaMpai briTish aNachivEta prabhaavaala guriMchi mee blaagulO okaTi reMDu vyaasaalu chooSaanu. veelainaMta vistRtaMgaa veeTini sEkariMchi prachuriMchagalaru.

  nEnu ee raatri beMgaLooru bayaludEri maMgaLavaaraM chennay vastaanu. 8 lOpala maLlee meyil choostaanu. tirigi maMgaLavaaramE neT dvaaraa kalusukuMdaamaMDee.

  meetO parichayaM kaavaDaM chaalaa saMtOshaM kaligistOMdi. dhanyavaadaalu.
  mee
  raaju.
  – Show quoted text –

 10. DR.G.V.KRISHNAIAH on September 5, 2011 1:32 PM

  namashkaaraM! vinayaka chaviti chivari ghaTTaMlO unnaaMgadaa! chiru anumaanaalanu teerchukuMdaaM!!
  gaNapati stree roopamaa? purusha roopamaa? mooshikaM, vinaayakunivaahanaM eMdukayyiMdi? vinaayakuni chEtilO vividha aayudhaalu dEniki saMkEtaM ? vinaayakunni eMduku nimajjanaM chEstaaru ? chaaritraka kONaM lO pariSeeliMchukuMdaaM Sruti kalapaMDi !~maana jyOti velugu aMdarikee avasaramE gadaa! DaakTar: ji.vi.krishNayya . drgvkrishnaiahkp@gmail.com

 11. chandamama on September 8, 2011 11:17 PM

  ravibaabu gaariki,
  chaalaa aalasyaMgaa meeku samaadhaanaM paMputunnaMduku kshamiMchaMDi. sains, aadhyaatmikatalapaTla charchanu choostunnaMduku, charchalO paalgoMTaanani prakaTiMchinaMduku meeku dhanyavaadaalu. prajaasaahiti tarapuna meeru prachuriMchina rOhiNee prasaad gaari sains vyaasaala pustakaM tappakuMDaa kaavaali. aayana pustakaalu reMDu lEdaa mooDu naavadda unnaayi. alaagE sardESaayi gaari rachana “praacheena bhaaratadESaMlO pragati saMpradaayakata” naaku tappakuMDaa kaavaali. idi vedakabOyina pennidhi laaMTidE. meevadda unna kaapeeni jiraaks chEsi naa chirunaamaaku paMpagalaraa? deeni jiraaks, pOsT taditara kharchulu, alaagE rOhiNee prasaad gaari sains pustakaM vela mottaMgaa meeku paMpistaanu. meeku Srama kaligistunnaMduku chiMtistunnaanu.

  K. Rajasekhara Raju,
  Associate Editor (Telugu) – Online
  Chandamama India Limited
  No.2 Ground Floor, Swathi Enclave
  Door Nos.5 & 6 Amman Koil Street
  Vadapalani, Chennai 600026
  Phone : +91 44 43992828 Extn: 819
  Mobile : +91 9884612596

  Email : rajasekhara.raju@chandamama.com
  Visit us at telugu. chandamama.com
  blog : blaagu.com/chandamamalu

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind