చందమామ ద్వారా హిందీ నేర్చుకుంటున్నా…

August 9th, 2011

కొంతకాలం క్రితం చెన్నయ్ చందమామ కార్యాలయానికి ఒక అరుదైన ఉత్తరం వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీలో ఉంటున్న ఒక ఇంగ్లీషు పెద్దాయన చందమామ సహాయంతో తాను హిందీ నేర్చుకుంటున్న వైనాన్ని  హిందీలో రాసి పంపారు. ఉత్తరంలో అదీ పెన్సిల్‌తో రాసి ఆయన పంపిన ఆ సుదూర ఉత్తరం ఈ అక్టోబర్ నెలలో ప్రచురణకోసం స్వీకరించడమయింది.

హిందీ భాష నేర్చుకునే క్రమంలో గురువు ద్వారా పరిచయమైన చందమామ తన జీవితంలో నూతన ద్వారాలను తెరిపించిందంటున్నారీ పెద్దాయన. ముసలివాడినైన తనకే చందమామ ద్వారా హిందీ నేర్చుకోవడం సాధ్యమవుతున్నప్పుడు మీకెందుకు సాధ్యం కాదు అంటూ పరభాషాల అధ్యయనంపై కొత్త కాంతిని ప్రసరింపజేస్తున్నారీయన.

45 ఏళ్లుగా సాధించలేనిది గత మూడేళ్లుగా గురువులు ద్వారా, చందమామ పత్రిక ద్వారా సాధించగలుగుతున్నాననే సంతోషం ఈ వృద్ధుడిది.

ఈ విదేశీ వృద్ధుడి చందమామ జ్ఞాపకాలు కింద చూడండి.

“మీ పత్రిక ద్వారా, ఇంగ్లీష్ వృద్ధుడినైన నేను హిందీ నేర్చుకోవడంలో చాలా సహాయం పొందగలిగాను. నేను ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో హిందీ భాష నేర్చుకుంటున్నాను. హిందీ భాష నేర్చుకోవడం నాకు మొదట్లో కొంచెం కష్టంగా తోచింది. కాని నా ‘పూజ్య గురుదేవ్’ నాకు చందమామ సంచికను ఇచ్చి దానిద్వారా హిందీ నేర్చుకోమన్నారు. ఆయన ప్రసాదించిన ఈ ఆలోచనాత్మకమైన బహుమతి నా అధ్యయనాన్ని మరింత సులభతరం చేసింది. నిజం చెబుతున్నా చందమామలో నేను చదివిన కథల వంటివి నా జీవితంలో ఇంతవరకు నేను చూడలేదు.

బహుశా, నేను తప్ప ఈ ఆస్ట్రేలియాలో విక్రమ్ బేతాళ కథలు గురించి ఎవరికీ తెలియదనుకుంటున్నాను. మీవల్లే నేను ఇలాంటి కథలు తెలుసుకుంటున్నాను. మీ పత్రిక వల్లే నేనిప్పుడు హిందీని బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నాను. గడచిన 45 ఏళ్ళకాలంలో నేను పెద్దగా నేర్చుకోలేకపోయాను. కాని గత మూడేళ్ళనుంచి ఇద్దరు పరమ గురువులు మరియు చందమామ ద్వారా నా జీవితంలో నూతన ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి.

నాకు సాధ్యమైంది మీకెందుకు సాధ్యం కాదు?
అందుకే, పాఠకులకు నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. వయోవృద్ధుడినైన నేనే చందమామ ద్వారా భాష నేర్చుకోగలిగినప్పుడు.. మీకెందుకు సాధ్యపడదు. గుర్తుంచుకోండి. హిందీ,  ప్రపంచంలోని ఏకైక సుందరభాష.

నా ఈ ఉత్తరం ముగించడానికి ముందుగా నా గురువుల పేర్లు వెల్లడించాలనుకుంటున్నాను. దీపాల్ తక్కర్ అనే ఒక గుజరాతీ మహిళ హిందీ అక్షరమాలను, అక్షరాలను సరిగా ఉచ్చరించడాన్ని, అనేక పదాలను రూపొందించడాన్ని నాకు నేర్పించారు. ఆమె ఈరోజుకీ సిడ్నీలో టెలిఫోన్ ద్వారా నాకు హిందీ నేర్చుకోవడంలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. సోదరీ, మీకు నా కృతజ్ఞతలు!

ఇప్పుడు నా ప్రధాన గురువు విద్యాసాగర్ పట్టన్. ఈయనే నాకు తొలిసారిగా చందమామను పరిచయం చేశారు. ఇది నా జ్ఞానాన్ని మరింతగా మెరుగుపర్చింది. ఈ సందర్భంగా, వయసులో చిన్నవాడైన నా గురువుకి నా ఆశీర్వాదాలు.

ప్రియమైన చందమామా…! నీకు ముమ్మారు కృతజ్ఞతలు. నీవు చేపడుతున్న ఈ మంచి కృషిని మరో వంద సంవత్సరాలు కొనసాగించాలని  ప్రార్థిస్తున్నాను.”

ఆండ్రూ హెవెట్, మెల్‌బోర్న్, సిడ్నీ, ఆస్ట్ర్లేలియా 3071

(ఈయన పెన్సిల్‌తో హిందీలో తెల్లకాగితంపై రాసి ఎయిర్ మెయిల్ ద్వారా తన చందమామ విశేషాలు పంపారు. తన ఈమెయిల్, ఫోన్ వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము.)

 

RTS Perm Link