veree kaiMD aaph yu sar…!

July 15th, 2011

SaMkar gaaritO chaMdamaama panimeeda phOnlO maaTlaaDina pratisaaree aayana naatO chivarlO cheppE maaTa “veree kaiMD aap yu sar

chitramaaMtrikuDitO...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akTObar nela bEtaaLa kathaku mari konni kathalaku chitra vivaraNa -imEj Diskrripshan- paMputunnaTlu cheppinappuDu, aayana yOga kshEmaalu vichaariMchinappuDu, aayanaku nelavaaree jeetaM chek, chaMdamaama pustakaalu aMdaayO lEdO vaakabu chEsinappuDu, chaMdamaamatO, chaMdamaama panitO aayana anubhavaalanu tanatO paMchukunnappuDu hRdaya poorvakamaina abhimaanaMtO aayana anE chivarimaaTa idi. ‘veree kaiMD aaph yu sar’.

eppuDu aayanaku pOn chEsinaa sarE bijanes laik^gaa naalugu mukkalu maaTlaaDi phOn peTTEyaDaM asaadhyaM. paigaa chaMdamaama charitrapai mamakaaraM, chaMdamaamapai paatataraM sibbaMdipai abimaanaM choopistunnaMduku, maa iddari madhya eppuDu saMbhaashaNa jariginaa tana sudeerga anubhava saaraanni paMchukOvaDaM aMTE aayanaku chaalaa ishTaM.

88 ELLa vayassu niMDina paMDu mudusali. daadaapugaa kumaarulu, kumaartelu maMchi pojishanlO uMTunnappaTikee dESadESaalaku, itara raashTraalaku valasa pOyinaMduvalla, iMTlO musali daMpatulu maatramE uMTuMDaTaM valla manushulu kalavaDaaniki vachchinaa, phOn dvaaraa maaTlaaDinaa vaaritO tana anubhavaalu paMchukOvaDaM aMTE aayanaku eMta saMtOshamO…

naaTi chitravaibhavaM - jaTaayuvu

chitra vivaraNalaku taginaTlugaa kathalaku bommalu vEsinappuDu, vaaTani neeT^gaa pyaak chEsi chaMdamaama telugu eDiTOriyal ani pEru raasi maree daanni bhadraMgaa aMdajEsinappuDu gaDachina aaru daSaabdaalugaa chaMdamaama pani paTla aayana pradarSistoo vachchina akuMTHita deeksha, paripoorNa nibaddata aa pyaakeT^pai aksharaalalO kanipiMchEvi.

daadaapu 90 saMvatsaraalu poorti kaavastunna taruNaMlO jeevitaMlO anni panuloo maanukuni viSraaMtitO kaalaM gaDipE avakaaSaM aMdarikee vastE eMta baaguMDu anipistuMdi. kaanee jeevitaM chivari varaku chaMdamaama bommalu geestoo uMDaalani, tana kashTaarjitaMtOnE taanu jeeviMchaalani reMDu chirakaala aakaaMkshalatO aayana batukutunnaaru.

gataMlOlaagaa ekkuva kathalaku bommalu geeyaDaM kashTaM ani telusu. EkaagratatO bommalu geeyaTaM saadhyaM kaani Saareeraka aSaktata tanalO perugutunnaTlu telusu. gaMTa reMDu gaMTalu koorchuni viraamaM lEkuMDaa iMTlO koorchuni bommalu geestunnaa sarE, vennemukalO baagaa noppiraavaDaM, alasi pOvaDaM. idi mottaMgaa tana Ekaagratapai prabhaavitaM choopaTaM anubhavaMlOki vastoonE uMTuMdaayanaku.

kaanee ee anni bhautikaparamaina samasyalanoo aayana okE oka aasaraatO, aalaMbanatO adhigamistoo tana SareeraMlOni prati SaktikaNaanni tana lakshyaM kOsamE kETaayistoo jeevistunnaaru.  chaMdamaamalO chEraDaM, chaMdamaamalO innaaLlugaa bommalu vEyaDaM -pauraaNika, jaanapada, bEtaaLa taditara E itivRttamainaa sarE- daivaaj~na prakaaramE tana jeevitaMlO jarugutoo vastOMdani, ee prapaMchaMlO, oka saMstha 60 ELlapaaTu tananu udyOgigaa konasaagistoo jeevitaanni istOMdaMTE adi maanavEtara kaaraNaM vallE jarigiMdani aayana pragaaDha viSvaasaM.

naaTi chitra vaibhavaM - matsyaavataaraM

‘orE SaMkaraa nuvvu chaMdamaamalO chEri bommalu geestoo uMDaraa!’ ani EnaaDO dEvuDu aaj~naapiMchaaDani, aayana aadESaanni eenaaTikee paaTistoo vachchaanani chebutaaru. aMdukE eenaaTikee bommalu vEyaalaMTE snaanaM chEsi pooja mugiMchina tarvaatE panilOki digaTaM aayana alavaaTugaa maariMdi. kuMche paTTukuMTE tanaku  prapaMchaMlO ika Edee kanipiMchadani, vinipiMchadani E aSareeravaaNO tanaku soochistuMTE tana kuMche kadulutuMTOMdanipistuMTuMdani aayana padE padE chebutaaru.

chaMdamaamalO 55 ELlu panichEsinappaTikee tanajeetaM mooDELlaku muMdu kooDaa padivElaku daaTalEdani telistE digbhraaMti kalagakamaanadu. ee aaru daSaabdaala kaalaMlO eMtamaMdi, enni bayaTi saMsthalu aayanaku avakaaSaalu pratipaadiMchaarO, tama vaddaku rammani aahvaaniMchaarO aayanaku lekka teleedu. jeevitaM avasaraM reetyaa kooDaa tanaku avakaaSaalu kalpiMchinaa vETivaipoo aayana kannetti chooDalEdu.

chaMdamaamaku bommalu vEyaDaM… tana jeevitaaniki idi chaalu anukunnaaraayana. daSaabdaalu panichEstunnappuDu sibbaMdi aDagaka muMdE vaari aavasaraalanu yaajamaanyaM chooDaalani, vaarini marikoMcheM minnagaa paTTiMchukOvaalani aayanaku appuDappuDoo anipistoo uMTuMdi. kaani chEsEdi daivakaaryaM anukuMTunnappuDu, daivaaj~nanu meerakooDadani prati kshaNaM tana manassu gurtu chEstunnappaDu aayana 55 ELla asaMtRptulanu anniTinee tanalOnE daachEsukunnaaru.

chaMdamaama niyaamaka patraM

naaru pOsinavaaDu neerupOyaDaa anE saameta aayanaku chaalaa ishTaM. chinnappaTi nuMchi kannatalli dvaaraa nErchukunna telugunu aayana marchipOlEdu. naagireDDi gaaru svayaMgaa pilichaaru. chaMdamaamalO udyOga niyaamakapatraM ichchaaru. 1952lO chaMdamaamalO chErinappuDu tanaku ichchina niyaamakapatraanni eenaaTikee aayana bhadraMgaa padilaparchukuMToo vastunnaaru.

‘ippuDu neeDanichchina chaMdamaama bhavaMti lEdu. aahvaanaMpaliki aadariMchina naagireDDi gaaru lEru. teluguvaari chaMdamaamalO telugu yaajamaanyamE lEkuMDaa pOyiMdi. kaani SaMkar nETikee chaMdamaamalOnE uMTunnaaDa’ni aayana aavEdanatO chebutunnappuDu daSaabdaala aatmayabaMdhaM EdO tanalOMchi tegipOyinaMta bhaadhaanubooti aayanalO kalugutuMTuMdi.

lEbar samasya ani marokaTi anee laksha kaaraNaalu cheppinaa, nirvahaNalO vaiphalyamE chaMdamaama parula paalu kaavaDaaniki pradhaana kaaraNamani SaMkar gaari balamaina abhipraayaM. chakrapaaNi, naagireDDi gaaru unnaMtavarakoo dEdeepyamaanaMgaa veligina chaMdamaama tarvaata tana praabhavaanni kOlpOvaDaaniki itarEtara kaaraNaalakaMTE vyaktulE kaaraNamani aayana chebutaaru. taamu choostoo uMDagaa perigi peddadayina vaTavRkshaM tamamuMdE nElakoragaDaM aayanaku SaraaghaataM.

70lu, 80la varaku lakshalaadi maMdini tana vaddaku rappiMchukunna chaMdamaama bhavaMti eerOju unikilO lEkuMDaa nElamaTTamaipOyina ghaTananu talchukuMTEnE bhariMparaani baadha aayanaku. alaa jarugutuMdani oohiMchaDaaniki kooDaa kashTamayyEdaayanaku.

anniTikaMTE mahaaScharyaM EmaMTE, kathaacharitralO ennaDoo lEnividhaMgaa chaMdamaama bommalu chaMdamaama kathalaku miMchina aasaktini daSaabdaalugaa paaTHakula, abhimaanulalO kaligistoo vastunnappaTikee, ee chitramaaMtrikuDu chaMdamaama kathakE toli praadaanyaM istaaru. eppuDainaa ekkaDainaa sarE patrikaku kathE praaNamani, maMchi kathalu uMTEnE maMchi bommalu vEyaDaaniki prEraNa kalugutuMdani. kathanu baTTE maMchi bommalu chitrakaarulu geeyaDaaniki veelavutuMdani aayana balaMgaa nammutaaru.

peLLi tarvaata 1946lO daMpatulu

aMdukE ee madhyakaalaMlO chaMdamaamalO kathala naaNyata perugutoo vastOMdani. paMpina kathalaku bommalu vEstooMTEnE manasuku haayi golputunnaTlu uMTOMdani aayana chebutoo vastunnaaru. ee madhyE achchayina SivanaagESvararaavu gaari ‘baMgaaru nemali’ kathaku bommalu geestunnappuDu aayana eMta saMtOshapaDDaarO. katha muMdu peTTukuni chadivi bomma geestunnappuDO lEdaa poorti chEsinappuDO tana anubhootini maatO paMchukuMTaaraayana.

gata saMvatsaraM mE nela chaMdamaamalO vachchina  kappagaMtu SivaraaM prasaad -chaMdamaama veeraabhimaani- gaari ‘nijamaina chaduvu’ bEtaaLa kathaku naalugu nelala kritamE janavarilO SaMkar gaaru bommaluvESaaru. janavari chivaralO SivaraaMgaaru aayananu kalusukOvaalani vachchinappuDu tana bEtaaLa kathakE SaMkar gaaru bommalu geeyaDaM mugiMchaaru. O saayaMtraM aayana iMTiki pOyinappuDu saadaraMgaa aahvaanistoo, ‘mee bEtaaLa kathakE bommalu vEstunnaanu. baagunnaayaa choosi cheppaMDi’ annappuDu SivaraaM gaaru poMdina anubhooti maaTallO cheppalEnidi.

jeevitaMlO SivaraaM gaaru SaMkar gaarini kalisiMdi adE modaTisaari. taanu chaMdamaamaku katha raasi paMpaDaM adE modaTisaari. tana kathaku SaMkar gaaru bommalu vEstunnappuDu aayananu kalisina anubhavaM kooDaa E kathakuDikainaa bahuSaa adE modaTisaari. kathaku sariggaa saripOyina bommalu vEyaDaMtO mahadaanaMdaMtO SivaraaMgaaru SaMkar gaari paadaalaku namaskariMchi aaSeervadiMchamani kOraaru.

ee arudaina ghaTananu SivaraaM gaaru elaa marchipOlEkunnaarO SaMkar gaaru kooDaa adE vidhaMgaa gurtu peTTukunnaaru. ippaTikee saMdarbhaM vastE chaalu..  ‘prasaad gaaru baagunnaaraa’ aMToo paraamarSiMchE ee nava vRddha yuvakuDilO aatmeeyata raMgariMchukunna mettaTi taDi… beMgaLooru nuMchi vachchi kalusukuni  naalugu maMchi maaTalu tanaguriMchi blaagulO raasi prachuriMchina SivaraaM gaari paTla aayanaku eMta saadara bhaavamO..

kathakulaku, rachayitalaku prOtsaahamistE, vaaritO nitya saMbaMdhaMlO uMTE vaaru maMchi kathalu paMpaDaaniki prEraNagaa uMTuMdani, chaMdamaamalO prastutaM sagaM paata kathalu, sagaM kotta  kathalu vastunnaayaMTE kathakulu prEraNa poMdutunnaarani, maMchi kathalu paMpaDaaniki utsaahaM chooputunnaarani arthaM ani aayana aMTaaru.

panipaaTalatO alasE paaTakajanaaniki chaMdamaama kathalu tolinuMchi kaasta sEda teerchaayani, chaMdamaamalO saradaa kadhalanu chaduvutoo janaM jeevitaMlO paDutunna Sramanu kaassEvu marchipOyEvaarani, chiMta cheTTu dayyaalu, raakshasula kathalu chaMdamaamalO aMta vijayaM poMdaayaMTE adE kaaraNamani eeyana abhipraayaM. manushulaku maMchi chEsE dayyaalu, raakshasulu maMchivaipu nilabaDE dayyaalu chaMdamaamalO kaaka iMkE patrikalO kanipistaayani aayana dheemaagaa chebutaaru.

reMDELla kritaM haidaraabaad nuMchi vachchi SaMkar gaarini kalisina anvar -saakshi chitrakaarulu- gaaru aayananu kaliSaaka okE oka maaTannaaru. ‘jeevitaMpaTla aayana paripoorNamaina saMtRptitO uMTunnaaru. idi lEdu, idi raalEdu anE korataku saMbaMdhiMchina maaTa aayana nOTlOMchi raavaTaMlEdu. manishilO baadha uMTE kadaa asaMtRpti cheMdaDaaniki.”

manishi jeevitaMlO atyaMta viluvaina 60 saMvatsaraalu. okE patrika, okE pani, okE aaSayaM. idi tappa naakiMkEmee vaddu anE parama saMtushTikaramaina jeevitaacharaNa. veeTanniMTi pratiroopaM. chaMdamaama SaMkar.

shaNmukhavalli, SaMkar daMpatulu

vyaktigata jeevitaMlO aayanaku nijamaina tODoo neeDaa aayana jeevana sahachari shaNmukhavalli gaaru. aame lEkuMTE aayana lErannadi ubusupOka maaTa kaadu. aksharasatyaM. neeDalaa aMTipeTTukunE aame Edainaa panimeeda bayaTaku veLlavalasivachchi raatrivaraku raalEkapOtE 88 ELla vayasulO kooDaa SaMkar gaaru annaM svayaMgaa taanE vaMDukuni tiMTaaru. eenaaTikee idE taMtu..

nErchukOvaalaMTE, aachariMchaalaMTE kaLlamuMdu jeevitaMlO enni udaaharaNalu lEvu manaku…

SaMkar gaaroo, meetO kalisi pani chEsE mahadbhaagyaM anukOkuMDaa dakkinaMduku..

mee maaTa meekE appagistunnaanaMDee..

veree kaiMD aaph yu sar…!

RTS Perm Link


One Response to “veree kaiMD aaph yu sar…!”

  1. M.V.Appa Rao on July 15, 2011 10:45 AM

    raajaSEkhara raajugaaru, SaMkar gaari guriMchi maMchi vishayaalu marOsaari cheppinaMduku dhanyavaadaalu.ee saari nEnu madraasu
    vachchinappuDu manaM Sree SaMkar gaarini tappaka kaluddaamu.kritaMsaari mimmalni kalsinappuDu aayanni TaimulEka kalavaDaM
    kudaralEdu.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind