chaMdamaama kuTuMbaalaku vishaadavaarta

July 15th, 2011

geetaa priyadarSini

chaMdamaama chirakaala abhimaani, ammaoDi blaagu roopakarta,  aadilakshmi gaari ammaayi geetaa priyadarSini manaMdarinee vadili peTTi ee lOkaM nuMchi veLlipOyiMdi. pOTee chaduvula vishavalayaMlO peekalalOtu koorukupOyina ee prapaMchaanni Sapistoo ee paalameegaDa…. pasipraayaMlOnE ee lOkaM nuMchi daaTukuMdi.

ee raatri 12 gaMTala vELa -15-07-2011- valabOju jyOtigaari eemeyil choosi ee daaruNa nijaanni nErugaanE telusukuMdaamani geeta ammaku kaal chEsi viphalamai, naa baadhanu prapaMchaM muMduku teesukuvastunnaanu.

gata saMvatsara kaalaMgaa chaMdamaama panilO bhaagaMgaa, itaratraa saMdarbhaalalO aadilakshmigaaritO maaTlaaDaalani aame iMTiki phOn chEsinappuDallaa, ‘ammalEru aMkul, tarvaata chEstaaraa, mukhyamaina vishayaM ayitE cheppaMDi’ aMToo palakariMchina aa lEtasvaraM ivvaaLa SaaSvataMgaa moogapOyiMdi. valabhOju jyOti gaaridvaaraa vinna ee vaartanu sveekariMchaDaaniki kooDaa naaku manaskariMchaDaM lEdu.

“naa tallini prayivET kaLaaSaalala chEpala tOmuDu anE vikRta kOchiMg baarina paDavEyanu’ aMToo aadilakshmigaaru konni nelala kritaM cheppina maaTalu iMkaa naa chevullOgiMgurumaMTunnaayi. selavulochchaayaMTE chaalu praivET kaalEjeelu aaMdhradESaMlO baDipillalanu ‘chEpalni baMDapai tOminaTlu’ tOmutunnaayani aagrahaM prakaTiMchina ee kannatalli Ekaika gaaraala paTTi manamevvaroo oohiMchani kONaMlO jeevitaM vaddanukuni veLlipOyiMdi.

pOTee chaduvula bhaaraMlO kannakooturini muMchanivvanani kanna talli SapathaM chEstE, chaduvulalO Dal^gaa unnaavani paalugaarE ee chinnaarini tOTi mitrulu vekkiriMchaaru.

tallidaMDrulu chEstunna jeevana pOraaTaM saMvatsaraalugaa choostoo choostoo edugutunna ee lEta guMDe tana mitrulu peTTina kOtanu bhariMchalEka karigi pOyiMdEmO…

jeevitaaniki maarkulokkaTE kolabadda kaadaMToo kannavaaru chEsina bOdhakaMTE…. jeevitamaMTE, bhavishyattu aMTE maarkulE aMToo girigeesi maree nilchunna prapaMchaM nuMchi kottagaa eduraina avahELanalanu arthaM chEsukOka ee pasimanasu tallaDillipOyiMdEmO… kaaraNaM ee kshaNaMlO spashTaMgaa teleedu kaani mana kaLlamuMdu maLlee ee ghOraM jarigipOyiMdi.

aaMdhrapradES raashTra toli mahiLaa paariSraamika vEttalalO okarigaa gurtiMpu poMdina eeme kannatalli, gata 18 ELlugaa taanu nammina viluvala kOsaM raashTraM nuMchi kEMdraM daakaa mottaM paalaka vyavasthameedE tanadaina kONaMlO tiragabaDina nEpadhyaMlO, sarvasvaM kOlpOyi jeevitaMtO teevraMgaa gharshaNa paDutOMdi.

telugu blaagulalOnE arudaina vilakshaNamayina ammaoDi blaagulO kaNika vyavastha pEriTa veeru raasina, raastunna kathanaalu, ee prapaMchaMlOni anyaayaM, avineetipai tamadaina kONaMlO veeru gharshistunna charitraku O nikhaarsayina pratibaMbaM.

bhaarata raajakeeya raMgaMpai sudeergha kuTra, nakilee kaNika vyavastha vaMTi aMSaalapai iMgleeshulO, telugulO aadilakshmigaaru gata konni saMvatsaraalugaa 425 paigaa sudeergha kathanaalu veluvariMchaaru. telugu blaagula charitralOnE ubusupOka kaburla kOsaM kaaka taanu nammina daanni cheppaDaM kOsaM konasaagiMchina sudeergha kathanaala charitralO ammaoDi blaagudE agrasthaanaM.

oka chinna avalOkanaM!
http://ammaodi.blogspot.com/

saMpadalanu chavi choosina chOTanE pEdarikaanni kooDaa chavi choostunna ee ammaa naannalaku jeevitaMlO migilina okE oka chiru aaSa kooDaa ivvaaLa SaaSvataMgaa dooramaipOyiMdi. aadilakshmigaaroo, lenin gaaroo.. naaku telisina eevaartanu elaa raayaalOkooDaa arthaM kaaka kumulutunnaa.. kshamiMchaMDi….

daadaapu saMvatsaraM kritaM aadilakshmi gaaru tana arudaina ‘chaMdamaama’ j~naapakaalanu paMputoo kannakooturi phOTOnu prachuraNakOsaM paMpaaru.

chaMdamaama j~naapakaalaku saMbaMdhiMchi ammaoDi aadilakshmigaaridi O vinootna anubhavaM. chinnappuDu naanna chadivi vinipistE tappa chaMdamaama kathanu vinalEni aSaktata lOMchi nEnE chaduvu nErchukuMTE pOlaa anE paTTudalatO, svayaMkRshi tODugaa SaravEgaMgaa chaduvu nErchukunna arudaina baalyaM tanadi.

aavidhaMgaa chaMdamaama dvaaraa chadavaTaM nErchina, chaduvu nErpina guruvunu gauraviMchaDaM nErchina aadilakshmigaaru, okappuDu naannatO tanu poMdina anubhavaanni tana paapaayi nuMchi kooDaa edurkonnaaraTa. chaMdamaama kathanu okasaari chadivi vinipistE, maLlee maLlee vinaali anE kutoohalaMtO tappula taDakagaa chaMdamaama kathanu chadivi navviMchEdaTa paapa. kannatalli  okaTreMDusaarlu chaMdamaamanu chadivi vinipiMchi, ika kudaradaMTE nEnu peddayyaaka naa paapaki neelaa chadavanu phO ananu. ennisaarlayinaa chadivi vinipistaanu telusaa? aMToo buMgamooti peTTEdaTa.

idee chaMdamaamatO baMdhaM allukunna tarataraala telugu kuTuMbaala charitra. aadilakshmigaaru, aame jeevana sahacharuDu, vaari paapaayi daSaabdaalugaa niMgilOni chaMdamaamatO paaTu nElameedi chaMdamaamatO kooDaa chelimi konasaagistoo vachchaaru. nElameedi chaMdamaamatO iTeevali varaku pratyaksha saMbaMdhaM lEni aadilakshmi gaaru iTeevalE chaMdamaamatO parichayaMlOki vachchaaru.

naanna dvaaraa parichayaM ayina chaMdamaamanu kannakooturiki kooDaa parichayaM chEyaDamE kaadu taanu paaTHaalu chebutunna skoolu pillalaku kooDaa kathaamRtaanni paMchipeDutoo, rEpaTi telugu taraanni tayaaruchEstunna aadilakshmigaaroo mee chaMdamaama kuTuMbaanni choosi chaMdamaama sibbaMdigaa mEM garvapaDutunnaaM. aMToo chaMdamaama blaagulO, veb^saiT^lO ee chaMdamaama kuTuMbaM guriMchi saMvatsaraM kritamE parichayaM chESaamu.

ee saMvatsara  kaalaMgaa aame paMpina reMDu kathalu chaMdamaamalO prachuriMchabaDDaayi. mooDava kathanu kooDaa ee madhyanE prachuraNaku teesukunnaamani, anni kathaloo sveekariMchalEkapOyinaa kramaM tappakuMDaa chaMdamaamaku kathalu paMpistoo uMDamani eemadhyE aadilakshmigaariki cheppaDaM kooDaa ayiMdi.

kaanee, iMtalOnE ee ghOraM.

ee kshaNaM kooDaa, naaku naDijaamulO chErina ee vaarta nijaM kaakuMDaa pOtE eMta baaguMDu anipistOMdi.

kannavaari saahitya vaarasatvaMtO iMTarmeeDiyaT poortikaaka muMdE taanoo oka blaagunu roopoMdiMchukuni tana pasimanasuku tOchina kathaloo, kathanaaloo pOsT chEstoo vastunna ee chinnaari, tana lElEta blaagunu lOkaMlOni pasipillalaMdarikee vaarasatvaMgaa migilchi veLlipOyiMdi.

aahaa! OhO!
http://paalameegada.blogspot.com/

2010 DiseMbar nelalO kottapalli pillala veb saiT^lO jaaru baaboo anE tana katha, bomma reMDoo paDitE aanaMdaMgaa ee vaartanu tana blaagulO paMchukoMdi.

“kottapalli patrika DiseMbaru saMchikalO naa katha! jaaru baaboo!”
http://paalameegada.blogspot.com/2010/12/blog-post.html

idE ee chinnaari chivari blaag kathanaM. chaMdruni challadanaaniki paravaSiMchE chakOra pakshula nEpadhyaMlO raamaayaNaM nEpadhyaMlO oka  pEjee kathanu gataMlOnE ee chinnaari chaMdamaama patrikaku paMpiMdi. kaani, pauraaNika nEpathyaM unna kathanu chinna kaaraNaMvalla chaMdamaama sveekariMchalEkapOyiMdi.

pagalE vennelaa – paravaSamaayegaa!

http://paalameegada.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

kaanee paina prastaaviMchina ‘jaaru baaboo’ kathanu chadivitE chinna vayasulOnE oohalaku aksharaaladdutunna ee chinnaari rachanaa paaTavaM koTTochchinaTTu kanipistuMdi.

saamaajika kaaraNaalatO pillalu vaddanukunna maaku, lOkaMlOni pillalaMtaa maa pillalE anna saMskaaraanni udyamaala puNyamaa ani nErchukunna maaku, saMtaana praaptini svachchaMdaMgaa vaddanukunna maaku, pasipillala arthaaMtara maraNaalu guMDe kOtanu migilistunnaayi.

aadilakshmigaaroo, veelayitE paapatO paaTu ee vEsavilO naMdyaala nuMchi chennay^ki vachchi maatO konnaaLlu gaDuputaamani maaTa ichchaaru. kaani meerE mee blaagulO eemadhyanE avalOkanaM chEsukunna vidhaMgaa upaadhi vetukkOvaDaM kOsaM chinna paTTaNaM nuMchi haidaraabaaduku makaaM maarchaaru. kaani mee paapanu SaaSvataMgaanE chooDalEkapOyaaM. vidhi aMToo peddamaaTalu vaaDanavasaraM lEdu kaani, okkasaari meeru iTu vachchi tarvaata aTu veLli uMTE eMtabaaguMDEdO..

prapaMchaaniki edurutirigi naraka baadhalu anubhavistoo kooDaa meeru jOkuleyyaDaM, kaDupaaraa navvaDaM, navviMchaDaM marchipOlEdu. laksha baadhalu anubhavistoo kooDaa meeru kOlpOni navvunu phOnlO vinnappuDallaa jeevitaMpai koMDaMta nammakaM chivuriMchEdi maaku.

vidhinirNayaM anE bhaavanapai maakippuDu nammakaM lEdu. kaani ee kshaNaM maaku okE aalOchana…. ilaa jarigi uMDakapOtE baaguMDu…. idi nijaM kaakapOyi uMTE baaguMDu….

kaani oka bhaadha maa hRdayaalanu ikapai jeevitaaMtaM vEdhistoonE uMTuMdi..

geetaa priyadarSinee…. chaMdamaama kannabiDDaa!

mEM saadhaaraNa manushulaM.. nidra lEchiMdi modalukuni laksha tappulu chEstoonE batukukOsaM pOraaDutunnavaaLlaM..

iMta Siksha vEsi veLlipOyaavEmiTi tallee…

 

taajaa nOT:
raatri lenin gaariki phOn chEstE appaTikE aalasyamayiMdi kaabaTTi phOn teeyalEdu. ee tellavaarujaamuna missD kaal choosi tanE chEsaaru. E ghOraM nijaM kaakooDadani anukunnaanO adE nijamaiMdi. ninna tellavaari paapa snaanaM chEyaDaaniki veLliMdi. tirigi bayaTaku raalEdu. naMdyaala nuMchi haidaraabaad vachchina tarvaata kOchiMg kaMTinyoo chEstunna nEpathyaMlO naMdyaalanu miMchina daaruNa anubhavaalu….

annee karekTugaa raasina samaadhaanaalaku tappu ani raasi maarkulu kOta kOyaDaM. venukabaDina sabjekTulO sahajaMgaanE maarkulu taggitE TeecharlE gEli chEyaDaM… ee rOjullO kooDaa klaasulO aMdari muMdoo aamenu beMcheepai nilabeTTi aavamaaniMchaDaM..

maarkulu raakapOyinaa pharavaalEdu elaaMTi praSnalu vastaayO, praSnalu elaa roopoMdistaarO praases telusukOvaDaaniki maatramE kOchiMg^ki haajaru kaamani tallee daMDree koMDaMta dhairyaM, bharOsaa ichchinaa  nErugaa anubhaviMchEdi, kOchiMg seMTarlanE chEpala tOmuDu baMDalapai jarigE prati ghaTananoo pratyakshaMgaa bhariMchEdee tanu kaabaTTi eMta narakaM anubhaviMchiMdO..

kOchiMg kaalEjeeki pOvaalaMTEnE bhayaM vEstunna nEpadhyaMlO ee pasipilla eMta dayaneeya sthitilO tanaku ika…. vaddu anE nirNayaaniki vachchiMdO manaku arthaM kaakapOvachchu.

tOTi pillalu kaadu.. kOchiMg velagabeDutunna kaalEjee nirvaahakulu, TeecharlE oka jeevitaanni niluvunaa goMtu kOsEsaaru. taamuMTunna nijaaMpETaku daggarlOni O kaalEj kam kOchiMg seMTar ee ghaatukaaniki oDigaTTiMdi.

naksalaiTlu poonukuMTE tappa ee dESaMlO E okka anyaaya ghaTanaku saMbaMdhiMchi kooDaa sahajanyaayaM, takshaNa nyaayaM jaragadu kaadu jaragadu.. idi naa vyaktigataabhipraayaM…  kaabaTTi ee kaalEjeeki EM jaragadu.. ee nirvaahakulaku EM kaadu. aa Teecharaakshasulaku nela jeetaM tappa marE guMDekOtaloo kanipiMchavu… vinipiMchavu…

ayinaa ee rOjullO kooDaa pillalanu beMchee ekki avamaaniMchaDaM raashTra raajadhaanilOnE alavaaTugaa konasaagutOMdaa? roopaMlO kaarporET kalchar.. saaraMlO pakkaa phyooDal saMskRti.. bhaaratadESaMlO peTTubaDidaaree vidhaanaM veligipOtOMdani pEparlalO mahaamEdhaavula raatalu… patrikalu cheppEdi eMta nijamO…. haidaraabaad iMta pachchi phyooDal kaMputO iMta ghOraMgaa tayaarayiMdaa!

17 saMvatsaraalu kannabiDDaku svEchChanichchi nijaMgaa ammaoDilaagE podavukuni kaapaaDukunna amma.. ninna ee ghOraM jariginappaTinuMchi EDupu aapaTaM lEdu. lenin gaaritO maaTlaaDutooMTE pakkana hRdayavidaarakaMgaa aame rOdana. kannatalli maatramE peTTagala rOdanalu. ‘raajugaaroo, amma oDi khaaLee ayiMdi. amma oDini khaaLee chESaaru. aMdaroo kalisi amma oDini khaaLee chEsESaaru..”  aame ivvaaLa maaTlaaDagaligiMdi ee reMDu mukkalu maatramE.’

24 gaMTaloo aameku tODugaa uMDamani, okka kshaNaM kooDaa aamenu vadalavaddani lenin gaariki salahaa istuMTEnE manasulO bhariMparaani baadha…

aameku ivvaaLa udayamE kaal chEsi Edayinaa anuvaada pani istE chEyagalaraa ani aDagaalanukunnaanu. gata enimidi nelalugaa veeriddaroo mEM chEstunna anuvaada panulalO bhaagasvaamulu. aa praajekTu poortayipOyi madhyalO reMDu nelalu gyaap. maLlee ivvaaLa pani vastE chEyagalaraa ani phOn chEyaalanukunnaanu. iMtalOnE ee ghOraM..

raajEsh gaaroo meerannadi nijaM. ikkaDa oohaagaanaalu vaddu. veelayitE.. pasibiDDanu pOgoTTukunna kannavaariki kaasiMta Odaarpugaa manaM naalugu maaTalu maaTlaaDitE chaalu.

mobail lenin gaari vaddE uMdi kaabaTTi kaasta svaaMtanagaa tananu palakaristE chaalu.

vaari mobail naMbar: 94409 71265

kannabiDDaku dooramai, sarvaM kOlpOyina ee “nirupEda” tallidaMDrulaku manaM kaasiMta saayaM aarthikaMgaa kaani, itaratraa kaani Edayinaa chEyagalamaa? vaaLlu Edee nOru vippi aDigE sthitilO kooDaa lErippuDu. kookaT^palli daggirlOni nijaaM pETalO veeru prastutaM uMTunnaaru.

A/c.No. 31223689337 [Yadla Adi Laksmi].
SBI, Nandyal Branch code. 883.

Cell No: 9440971265.
leninyadla@gmail.com
adilakshmi.yadla@gmail.com

(naMdyaala es^beeai braaMch^lO iTeevalE Open chEsina pai khaataanE veeru konasaagistunnaTluMdi. )

mana jeevita avasaraalaku pOnoo kaasta migulu aadaayaM mana vadda uMTE, eMta parimitaMgaa ayinaa sarE, okkagaanokka biDDanu kOlpOyina ee “anaatha”laku kaasta saayaM chEyagaligitE baaguMTuMdEmO… aalOchiMchaMDi… muMdugaa lenin gaariki painaMbar ki phOn chEsi svaaMtana palukudaaM…

jarigina ee ghOra duraMtaM paTla manalO E okkaroo tappugaa arthaM chEsukOrani nammakamuMdi. kanna kOta, guMDekOtalu kalisi muppETa daaDiki gurayina veeriki veelayitE kaasiMta sahaayaM chEddaaM..

raajaSEkhara raaju.
chaMdamaama
chennay
9884612596
krajasekhara@gmail.com

kaalaM ninna udayaM 7.30 gaMTala tarvaata muMduku kadalakuMDaa alaagE aagipOyi uMTE eMta baaguMDEdO..

chaduvulO moddunu kaanu…!
soosaiD nOT raasi baalika aatmahatya
nyoos TuDE: O baalika tana tallidaMDrulaku soosaiD nOT raasi aatmahatya chEsukunna saMghaTana kepeehech^bee pOlees sTEshan paridhilO SukravaaraM chOTu chEsukuMdi. essai khaan telipina vivaraala prakaaraM. karnoolu jillaa naMdyaalaku cheMdina lenin^baabu, sarita -yaDla aadilakshmi- daMpatulu reMDu maasaala kiMda nagaraaniki vachchi nijaaMpETa graamaMlOni baalaajeenagar^lO nivaasaM uMTunnaaru. veeri okkagaa nokka kumaarte priyadarSini (16). eeme naMdyaalalO iMTar modaTi saMvatsaraM poorti chEsiMdi. iMTar dviteeya saMvatsaraM haidaraabaad^lO chadiviMchaalani tallidaMDrulu nirNayiMchaaru. iMduku gaanu prastutaM pravESaM kOsaM aayaa kaLaaSaalallO prayatnaalu chEstunnaaru.SukravaaraM udayaM 7.30 varaku tana gadilOMchi aame bayaTaku raakapOvaDaMtO talli sarita talupu taTTaaru. eMtakee palakakapOvaDaMtO anumaanaM vachchi taMDri lenin^baabu talupulu pagalagoTTi chooDagaa priyadarSini chunneetO phyaan^ku uri vEsukuni uMdi. veMTanE aasupatriki taraliMchagaa appaTikE mRti cheMdiMdani vaidyulu telipaaru. tana mRtiki evaroo kaaraNaM kaadani, taanu chaduvulO moddukaanani raasiMdi. tallidaMDrulaku namassaaraM aMToo aMdulO pErkoMdi. unna okkagaanokka kumaarte mRti cheMdaDaMtO aame tallidaMDrulu kanneeru munneerugaa vilapistunnaaru. aame kaLlanu prasaad kaMTi aasupatriki daanaM chESaaru. pOleesulu kEsu namOdu chEsukuni daryaaptu chEstunnaaru.

eenaaDu aan^lain^lO haidaraabaad eDishanlO vachchina ee vaarta kaasta aalasyaMgaa aMdiMdi. “chaduvulO moddunu kaanu…” tananu beMchipai ekkiMchi nilabeTTi avamaaniMchina aa ghOramaina kaalEjipai -nijaaMpETa-, Dal sTooDeMT ani vaTTipuNyaaniki vekkiriMchina vaaripai ee pasipaapa prakaTiMchina dhikkaara svaraM eMta nairmalyaMtO uMdO gamaniMchaMDi. ninna udayaM  reMDumooDu saarlu tanu unna gadilOki paapa vachchiMdani, tanaku jarigina avamaanaMpai aame manasulO iMtagaa vEdana ragulutOMdani asalu oohiMchalEkapOyaanani lenin^baabu gaaru ee udayaM phOn^lO chebutuMTE guMDe paTTEsiMdi.

rEpaTinuMchi ee chinnaari kaLlu ee prapaMchaanni sarikottagaa choostuMTaayi.  maroka manishiki jeevanadaanaMgaa maarina kaLlu..  tanu moggalaa unnappuDu kooDaa evarinee dvEshiMchani aa kaLlu..  tanu moddunu kaanu ani maatramE chivarisaarigaa vinnaviMchukunna aa kaLlu… baMDabaaripOyina mana mahaa vyavasthalanu praSnistunna aa kaLlu….

Teechar^gaa panichEstunna naa mitruDu naagaraaju konni rOjula kritaM oka goppa nijaanni cheppaaru. dESaM mottaM meeda kaaMpiTeeshan pareekshalaku, pOTee chaduvulaku, kOchiMg chitrahiMsalaku aaMdhrapradES neMbar van prayOgaSaalagaa maariMdani, ikkaDa seeTu, ryaaMku saMpaadiMchukuMTE dESaMlO ekkaDainaa pOyi chadivEyavachchani, batikEyavachchani cheppaaDu. rijarvEshan kETagireelO kooDaa evarikee seeTu gyaaraMTee ani cheppalEnaMtagaa pOTee perigipOyiMdani ee raashTraMlO seeTlu saMpaadiMchukOvaDaM aMta sulabhaM kaadani tana anubhavaMtO cheppaaDu..

chadavaTaM, batakaDaM tarvaati maaTa.  eMta maMdi arthaaMtara maraNaalanu, asahaja maraNaalanu iMkaa manaM mana goppa raashTraMlO chooDaalsi uMdO ani ivvaaLa maLlee bhayamEstOMdi naaku….

RTS Perm Link


24 Responses to “chaMdamaama kuTuMbaalaku vishaadavaarta”

 1. chandamama on July 15, 2011 3:47 PM

  Adi Lakshmi gaaru
  Very very sad to see the demise news on Durgeswara gaari blog
  Please accept my condolences.
  I can only imagine how difficult this must be for you.
  My thoughts are with you and your family at this sad time.
  maganti.org@gmail.com
  Fri, Jul 15, 2011 at 10:06 AM

  I got this news just now. but very horrible is that the girl committed suicide. That too becos she was humiliated by her friends for being dull in studies. The girl has completed inter and joined IIT coaching
  Still in shock..
  jyothi valaboju jyothivalaboju@gmail.com
  Fri, Jul 15, 2011 at 10:12 AM

  What is this?
  Sudden, shocking, sad and very unfortunate.
  Don’t know much other than what is in these e-mails.
  Is this the same girl who maintains a blog and responds cheerfully to comments?
  Is it the same girl I came to know as she contributed a story to kottapalli magazine?
  Is it the very confident sounding Adi Lakshmi garu’s daughter?
  I am very sorry to hear the news and shocked at it too.
  May god give the strength the family needs in this situation.

  lalithag@rocketmail.com
  Fri, Jul 15, 2011 at 11:38 AM

  ee meyil dvaaraa vishayaM telusukunna mEM nivverapOyaaM. nijamaa kaadaa anE saMdEhaMlO paDDaaM. chivariki ee rOju udayaM aa chinnaari taMDri lenin gaaru phOn chEyaTaMtO idi nijamEnani arthamaiMdi.

  ammaoDini khaaLee chEsEsaaru raajugaaroo aMToo aadilakshmigaaru maaTlaaDaTaMmanasunu kalachivEstOMdi. tanu eppuDu phOn chEsinaa ammaayi baaguMdaaMDee ani aDigitE chiTTitalli ippuDE vachchiMdi.. chaduvukuMTOMdi.. aMToo.. padE padE chiTTitalli chiTTitalli aMToo tana paapa guriMchi saMbOdhistoo aadilakshmigaaru maaTlaaDEvaaru… ippuDu aa chiTTitallini pOgoTTukunna aa tallini OdaarchaTaM maatraM evarikee saadhyaM kaadEmO…

  okkagaanokka chiTTitallini pOgoTTukunna aame kaDupukOta iMkevarikee uMDakooDadu.. ninnaTinuMchee EkadhaaTigaa EDustunna aa talli SOkaanni teerchaTaM evarivalla avutuMdi… snEhitulamayina manakE aa chinnaari maraNaM du@hkhaanni kaligistuMTE… innELlu peMchi pedda chEsina aa talli du@hkhaM iMkeMta uMTuMdi… aadilakshmi gaariki pragaaDha saanubhootini teliyajEstoo…

  Shobha
  shobharaju.b@gmail.com
  Fri, Jul 15, 2011 at 8:48 PM

  Raju garu, what is this? It is really a deadly blow on all of us. In fact, I don’t know anything about Madam Adilakshmi garu, excepting the matter from ur chandamama blog. But still I feel very much for her, for her defeat in saving her dear offspring from the wicked hands of cruel friends, and for the endless pain of her motherly heart. I sincerely pray God to give her strength to bear with this tragedy, just to save hundreds and lakhs of such girls. She must become their mother in future….just to see her own in them..and just to try and try to save them. We can’t say anything more than this.
  Gayatri
  Fri, Jul 15, 2011 at 8:58 PM
  gayatri_kakinada@yahoo.com

 2. chandamama on July 15, 2011 3:54 PM

  arachEtilO aMdaala chaMdamaama
  http://blaagu.com/chandamamalu/category/%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%A4%E0%B1%8B-%E0%B0%AE%E0%B0%BE-%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%9E%E0%B0%BE%E0%B0%AA%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B1%81/

  arachEtilO aMdaala chaMdamaama
  April 9th, 2010

  phOTO
  geetaapriya

  chaMdamaama j~naapakaalaku saMbaMdhiMchi ammaoDi aadilakshmigaaridi O vinootna anubhavaM. chinnappuDu naanna chadivi vinipistE tappa chaMdamaama kathanu vinalEni aSaktata lOMchi nEnE chaduvu nErchukuMTE pOlaa anE paTTudalatO, svayaMkRshi tODugaa SaravEgaMgaa chaduvu nErchukunna arudaina baalyaM tanadi. ee teepi j~naapakaalanu aame maaTallOnE ikkaDa koddigaa viMdaaM..

  naannaki chadavaTaM vachchu kaabaTTi kadaa chaka chakaa chadivEsaaDu. modaTi saari ishTaMgaa chadivEsEvaaDu. maLLee chadavamaMTE kudaradanE vaaDu.

  adE naakoo chadavaTaM vastE, eppuDu kaavaalaMTE appuDu, enni saarlu kaavaalaMTE anni saarlu, eMchakkaa chadivEsukOvachchu – anna bhaavana, akshara kramaM teliyakuMDaanE manasuki aMdiMdi. chadavaTaM raaka chaMdamaama bommalu padEpadE choosukunE koddee pasi manassu lOtullO aksharaalu nErchukOvaalanE tapana perigiMdi.

  veedhibaDilO chErchagaanE, ishTaMgaa maaraaM chEyakuMDaa aksharaalu nErchEsaanu. pedda baalaSiksha chaalaa koddee rOjullO poorti chEsaanu. prabhutva paaTHaSaalalO okaTO taragatilO chErETappaTikE naaku kathalu chadavaTaM vachchEsiMdi.

  aa vidhaMgaa chaMdamaama naaku chadavaTaM nErpiMdi. chaduvu kOvaalsina avasaraM nErpiMdi. chaduvu nErpina guruvuni gauraviMchaTamoo nErpiMdi.

  chaMdamaamanu reMDO saari chadavi vinipiMchamaMTE kudaradani cheppina naannanu choosi uDukkunna eeme naakoo chadavaTaM vastE, eppuDu kaavaalaMTE appuDu, enni saarlu kaavaalaMTE anni saarlu, eMchakkaa chadivEsukOvachchu – anna bhaavana, akshara kramaM teliyakuMDaanE manasuki aMdina kshaNaallO okaTO taragatilO chErETappaTiki kathalu chadavaTaM nErchEsukuMdi.

  chaMdamaama dvaaraa chadavaTaM nErchina, chaduvu nErpina guruvunu gauraviMchaDaM nErchina aadilakshmigaaru, okappuDu naannatO tanu poMdina anubhavaanni tana paapaayi nuMchi kooDaa edurkonnaaraTa. chaMdamaama kathanu okasaari chadivi vinipistE maLlee maLlee vinaali anE kutoohalaMtO tappula taDakagaa chaMdamaama kathanu chadivi navviMchE paapa, okaTreMDusaarlu chadivi ika kudaradaMTE nEnu peddayyaaka naa paapaki neelaa chadavanu phO ananu. ennisaarlayinaa chadivi vinipistaanu telusaa? aMToo buMgamooti peTTEdaTa.

  idee chaMdamaama ghanata, chaMdamaamatO baMdhaM allukunna tarataraala telugu kuTuMbaala ghanata. aadilakshmigaaru, aame jeevana sahacharuDu, vaari paapaayi daSaabdaalugaa niMgilOni chaMdamaamatO paaTu nElameedi chaMdamaamatO kooDaa chelimi konasaagistunnaaru. nElameedi chaMdamaamatO iTeevali varaku pratyaksha saMbaMdhaM lEni aadilakshmi gaaru iTeevalE chaMdamaamatO parichayaMlOki vachchaaru.

  naanna dvaaraa parichayaM ayina chaMdamaamanu kannakooturiki kooDaa parichayaM chEyaDamE kaadu taanu paaTHaalu chebutunna skoolu pillalaku kooDaa kathaamRtaanni paMchipeDutoo, rEpaTi telugu taraanni tayaaruchEstunna aadilakshmigaaroo mee chaMdamaama kuTuMbaanni choosi chaMdamaama sibbaMdigaa mEM garvapaDutunnaaM.

  chaMdamaamatO mee j~naapakaalanu paMchukunnaMduku hRdayapoorvaka kRtaj~natalu.

  aadilakshmigaari arachEtilO aMdaala chaMdamaama j~naapakaala poorti paaTHaM kOsaM kiMdi chaMdamaama veb^saiT liMkulO chooDaMDi.

  http://www.chandamama.com/lang/story/stories.php?lng=TEL&mId=12&cId=49&stId=2444

  ee kathanaaniki gaanu maarchina phOTO aadilakshmigaari ammaayi geetaapriyadi. eeme chinnavayasulOnE aahaa OhO anE blaagu naDuputunnaaru. http://paalameegada.blogspot.com/

  ee blaagu kooDaa sahajaMgaa kathalakE praadhaanyata istooMDaTaM gamanaarhaM. chooDagalaru.

 3. raajEsh ji on July 15, 2011 5:11 PM

  ikkaDa ee samayaMlO elaa cheppaalO teliyaDaM lEdu. ayitE oka hRdayapoorvaka vinnapaM. kaaraNaalaku mana oohaagaanaalu jODiMchakuMDaa tallaDillutunna aa talli hRdayaM tananu taanu ooraDi0chukunE Saktinivvaalani aa dEvuDini kOrukuMdaaM. aa talliki aatmeeyulu aMTE aameni abhimaaniMchE manamE..blaagarlaM. meeru haid lO uMDi aameni vyaktigataMgaa kalisi/phOn dvaaraa ooraDiMchaalanakuMTE..ippuDu kaavaalsiMdi.. ikkaDa@9440771265.[aadilakshmi gaaru teevramaina dukhaMlO unnaaru kaabaTTi aameni manaM palakaristE adi iMkaa ekkuvavutuMdi. aMduvalla phOn ni tana daggara uMchukOmani “lenin” gaariki cheppaanu. meeroo lenin gaaritOnE maaTlaaDagalaru]. kRtaj~natalu!

 4. kekyoob varma on July 15, 2011 8:57 PM

  sar..iMta vishaadaanni aadilakshmi gaarinuMchi naa ee saMdESaM dooraM chEyalEkapOyinaa phaarmaaliTigaa kaakuMDaa naa manasu ee pOsT chadivaaka teevraMgaa kalatabaDiMdi. chinnaari chaMdamaamalanu kOlpOtunna ee samaajaM eMtalaa aviTidavutuMdO evarikee paTTanaTlu saagipOtunna mana jeevana yaanaM choosi asahyamEstOMdi.. priyadarSini navvunu kOlpOyina manaM eMta nikRshTulamO…maaTalu raavaDaM lEdiMka…

 5. chandamama on July 15, 2011 9:16 PM

  Naresh: Rajasekhar garu…

  Naresh Nunna: My daughters love me not because I am good, but because I am their dad!

  Naresh: I share ur grief..
  about the demise of a tender child

  Raja: narEsh gaaroo,

  Naresh: It is very uncalled for..
  I also often browse through
  Amma Odi
  and also her other blogs..
  she is a wonderful lady…
  her daughter
  like her mother..
  was in making..

  Raja: naaku yela cheppalo Artham kaledu. today morning lenin garu called me and reveal the things. aa kanna talli ninna wudayam ee ghoram jariginappatinunchi eedupu aapaledu. nenu lenin garitho matladutuntee pakkanunchi ame yedupulu vinipistunnayi.

 6. chandamama on July 15, 2011 10:24 PM

  taajaa nOT:
  raatri lenin gaariki phOn chEstE appaTikE aalasyamayiMdi kaabaTTi phOn teeyalEdu. ee tellavaarujaamuna missD kaal choosi tanE chEsaaru. E ghOraM nijaM kaakooDadani anukunnaanO adE nijamaiMdi. ninna tellavaari paapa snaanaM chEyaDaaniki veLliMdi. tirigi bayaTaku raalEdu.

  naMdyaala nuMchi haidaraabaad vachchina tarvaata kOchiMg kaMTinyoo chEstunna nEpathyaMlO naMdyaalanu miMchina daaruNa anubhavaalu….

  annee karekTugaa raasina samaadhaanaalaku tappu ani raasi maarkulu kOta kOyaDaM. venukabaDina sabjekTulO sahajaMgaanE maarkulu taggitE TeecharlE gEli chEyaDaM… ee rOjullO kooDaa klaasulO aMdari muMdoo aamenu beMcheepai nilabeTTi aavamaaniMchaDaM..

  maarkulu raakapOyinaa pharavaalEdu elaaMTi praSnalu vastaayO, praSnalu elaa roopoMdistaarO praases telusukOvaDaaniki maatramE kOchiMg^ki haajaru kaamani tallee daMDree koMDaMta dhairyaM, bharOsaa ichchinaa nErugaa anubhaviMchEdi, kOchiMg seMTarlanE chEpala tOmuDu baMDalapai jarigE prati ghaTananoo pratyakshaMgaa bhariMchEdee tanu kaabaTTi eMta narakaM anubhaviMchiMdO..

  kOchiMg kaalEjeeki pOvaalaMTEnE bhayaM vEstunna nEpadhyaMlO ee pasipilla eMta dayaneeya sthitilO tanaku ika…. vaddu anE nirNayaaniki vachchiMdO manaku arthaM kaakapOvachchu.

  tOTi pillalu kaadu.. kOchiMg velagabeDutunna kaalEjee nirvaahakulu, TeecharlE oka jeevitaanni niluvunaa goMtu kOsEsaaru. taamuMTunna nijaaMpETaku daggarlOni O kaalEj kam kOchiMg seMTar ee ghaatukaaniki oDigaTTiMdi.

  naksalaiTlu poonukuMTE tappa ee dESaMlO E okka anyaaya ghaTanaku saMbaMdhiMchi kooDaa sahajanyaayaM jaragadu kadaa.. idi naa vyaktigataabhipraayaM… kaabaTTi ee kaalEjeeki EM jaragadu.. ee nirvaahakulaku EM kaadu. aa Teecharaakshasulaku nela jeetaM tappa marE guMDekOtaloo kanipiMchavu… vinipiMchavu…

  ayinaa ee rOjullO kooDaa pillalanu beMchee ekki avamaaniMchaDaM raashTra raajadhaanilOnE alavaaTugaa konasaagutOMdaa? roopaMlO kaarporET kalchar.. saaraMlO pakkaa phyooDal saMskRti.. bhaaratadESaMlO peTTubaDidaaree vidhaanaM veligipOtOMdani pEparlalO mahaamEdhaavula raatalu… patrikalu cheppEdi eMta nijamO…. haidaraabaad iMta pachchi phyooDal kaMputO iMta ghOraMgaa tayaarayiMdaa!

  17 saMvatsaraalu kannabiDDaku svEchChanichchi nijaMgaa ammaoDilaagE podavukuni kaapaaDukunna amma.. ninna ee ghOraM jariginappaTinuMchi EDupu aapaTaM lEdu. lenin gaaritO maaTlaaDutooMTE pakkana hRdayavidaarakaMgaa aame rOdana. kannatalli maatramE peTTagala rOdanalu. ‘raajugaaroo, amma oDi khaaLee ayiMdi. amma oDini khaaLee chESaaru. aMdaroo kalisi amma oDini khaaLee chEsESaaru..” ee reMDu mukkalu maatramE aame ivvaaLa maaTlaaDagaligEru.’

  24 gaMTaloo aameku tODugaa uMDamani, okka kshaNaM kooDaa aamenu vadalavaddani lenin gaariki salahaa istuMTEnE manasulO bhariMparaani baadha…

  aameku ivvaaLa udayamE kaal chEsi Edayinaa anuvaada pani istE chEyagalaraa ani aDagaalanukunnaanu. gata enimidi nelalugaa veeriddaroo mEM chEstunna vikeepeeDiyaa anuvaadaalalO bhaagasvaamulu. aa praajekTu poortayipOyi madhyalO reMDu nelalu gyaap. maLlee ivvaaLa pani chEyagalaraa ani phOn chEyaalanukunnaanu. iMtalOnE ee ghOraM..

  raajEsh gaaroo meerannadi nijaM. ikkaDa oohaagaanaalu vaddu. veelayitE.. pasibiDDanu pOgoTTukunna kannavaariki kaasiMta Odaarpugaa manaM naalugu maaTalu maaTlaaDitE chaalu.

  mobail lenin gaari vaddE uMdi kaabaTTi kaasta svaaMtanagaa tananu palakaristE chaalu.

  vaari mobail naMbar: 94409 71265

  kannabiDDaku dooramai, sarvaM kOlpOyina ee nirupEda tallidaMDrulaku manaM kaasiMta saayaM aarthikaMgaa kaani, itaratraa kaani Edayinaa chEyagalamaa? vaaLlu Edee nOru vippi aDigE sthitilO kooDaa lErippuDu. kookaT^palli daggirlOni nijaaM pETalO veeru prastutaM uMTunnaaru.

  A/c.No. 31223689337 [Yadla Adi Laksmi].
  SBI, Nandyal Branch code. 883.

  Cell No: 9440971265.
  leninyadla@gmail.com
  adilakshmi.yadla@gmail.com

  (naMdyaala es^beeai braaMch^lO iTeevalE Open chEsina pai khaataanE veeru konasaagistunnaTluMdi. )

  mana jeevita avasaraalaku pOnoo kaasta migulu aadaayaM mana vadda uMTE, eMta parimitaMgaa ayinaa sarE, okkagaanokka biDDanu kOlpOyina ee “anaatha”laku kaasta saayaM chEyagaligitE baaguMTuMdEmO… aalOchiMchaMDi… muMdugaa lenin gaariki painaMbar ki phOn chEsi svaaMtana palukudaaM…

  jarigina ee ghOra duraMtaM paTla manalO E okkaroo tappugaa arthaM chEsukOrani nammakamuMdi. kanna kOta, guMDekOtalu kalisi muppETa daaDiki gurayina veeriki veelayitE kaasiMta sahaayaM chEddaaM..

  raajaSEkhara raaju.
  chaMdamaama
  chennay
  9884612596
  krajasekhara@gmail.com

 7. Snkr on July 15, 2011 10:54 PM

  It is sad to know that an innocent girl ended her life disgusted of routine(though rare these days) punishments at school. I have no words to say…

  May God Srisaila Mallanna give her strength to overcome her immense grief.

 8. Anonymous on July 15, 2011 11:04 PM

  eMta ghOraM? eMta ghOraM? kaDupu kOtatO tallaDillutunna aa tallini palakariMchE dhairyaM prastutaaniki naakaitE lEdu. kaalaM tappa evaroo aamenu OdaarchalErEmO!

  EDavaneeyaMDi! karuvu teeraa, EDavaneeyaMDi aamenu! samaajaaniki edureedaalanukunna nEraaniki, vidyaa prapaMchaMlO unnata sthaayiki biDDa edagaalani kOrukunna oka saamaanyamaina kOrika ku aameku labhiMchina pratiphalaanni choosi EDavaneeyaMDi!

  geetaa priyadarSinee, aDugu vEsEmuMdu amma guriMchi okka kshaNamainaa aalOchiMchalEkapOyaavaa tallee! neevu lEka amma jeevistuMdanE anukunnaavaa?

  eMtaTi agaadhaMlOki ammaa naannalanu neTTivESaavammaa!

  aadi lakshmi gaariki dhairyaanni prasaadiMchamani dEvuDini praarthistunnaanu

 9. sujaata on July 15, 2011 11:27 PM

  eMta ghOraM? eMta ghOraM? kaDupu kOtatO tallaDillutunna aa tallini palakariMchE dhairyaM prastutaaniki naakaitE lEdu. kaalaM tappa evaroo aamenu OdaarchalErEmO!

  EDavaneeyaMDi! karuvu teeraa, EDavaneeyaMDi aamenu! samaajaaniki edureedaalanukunna nEraaniki, vidyaa prapaMchaMlO unnata sthaayiki biDDa edagaalani kOrukunna oka saamaanyamaina kOrika ku aameku labhiMchina pratiphalaanni choosi EDavaneeyaMDi!

  geetaa priyadarSinee, aDugu vEsEmuMdu amma guriMchi okka kshaNamainaa aalOchiMchalEkapOyaavaa tallee! neevu lEka amma jeevistuMdanE anukunnaavaa?

  eMtaTi agaadhaMlOki ammaa naannalanu neTTivESaavammaa!

 10. chandamama on July 15, 2011 11:59 PM

  sujaata gaaroo, meeru cheppiMdi eMta nijaM? ilaaMTi ghOraalaku paalpaDE kurraaLlalO E okkaroo mana guriMchi okka kshaNaM kooDaa aalOchiMcharaMDee. tanaki iravayyELlochchinaa gOrumuddalu peTTE talliki tanu lEkapOtE guMDe baddalaipOtuMdani anukOru. pilla chachchipOyiMdi…talli chaavanoo lEdu, batakanoo lEdu. eMta narakaM…aa narakaM guriMchi pillalu okka saari aalOchistE eMta baaguMDunu….

  lakshmee gaayatri
  gayatri_kakinada@yahoo.com

  manasu kalata paDiMdi. aadilakshmi gaari priyadarSini bhagavadgeeta vaakyamai SaareeraM kEvalaM karmakurvan annaTlu manalni achEtanulni chEsi tirigiraani lOkaaniki taralipOyiMdi. samudruniki aMdulOni jalamutO arghyamichchinaTlu aadilakshmi gaariki SOka kanneeTi munneeTitO aSru tarpaNa mistoo pragaaDa saMtaapaanni teliyajEstunnaamu ………….. maarkaMDEyulu

  jonnalagaDDa maarkaMDEyulu
  hydjmlu@gmail.com
  Fri, Jul 15, 2011 at 11:08 PM

  chaalaa baadhagaa uMdi. aadilakshmi gaari du:khaM manaMdaridee.
  blaagu naDuputOMdaMTE… tana bhaavaalanu chakkagaa vyakteekariMchagalugutOMdanE kadaa? alaaMTidi geetaa prriyadarSini eMdukilaa tana manasulO baadhanu ammaanaannalatOnO, snEhitulatOnO paMchukOkuMDaa tanalO daachukuni, eMdukilaa toMdarapaDiMdO arthaM kaavaTaM lEdu.

  venuniha@gmail.com
  sihech vENu
  Fri, Jul 15, 2011 at 11:10 PM

 11. Lakshmi Gayatri on July 16, 2011 1:46 AM

  I said “Cruel friends”…but it is not the friends or teachers that are cruel..it it the educational system that is SOOOOO cruel now a days…it it the lifestyle that has become very sadist now a days..it is the competetive world that has become very very idiotic this day…all these things take the lives of sensitive youth like Gita Priyadarsini. I STRICTLY SAY,NOW A DAYS YOUTH HAVE TO DEVELOP PITY TOWARDS THEIR PARENTS AND DEVELOP SPIRIT OF CHALLENGE TO FACE THE REALITIES OF LIFE. THIS IS FIRST…NOT THE STUDIES….

 12. chandamama on July 16, 2011 2:50 AM

  Our Deepest condolences to the Mother.Aa Talli garbhasokam evarikii vaddu

  Allamraju Venkatarao
  sudhama_51@yahoo.com
  Fri, Jul 15, 2011 at 11:37 PM

 13. duvvoori vENugOpaal on July 16, 2011 2:53 AM

  pOsTu chaduvutooMTE chaalaa baadhakaligiMdi.

  ammaoDi chaalaa pOsTulu nEnu chadivaanu. alaagE paalameegaDa kooDaanu. tanaparichayamE chaalaa baagaa chEsukuMdi – baapu sTail lO.

  nijamE pillalaku tamatalidaMDrula baadha teliyadu.

  aadilakshmi gaariki, lenin gaariki maa pragaaDha saMtaapaalu. viSvanaathuDu geetaa priyadarSini aatmaku SaaMtini prasaadiMchu gaaka

 14. chandamama on July 16, 2011 3:25 AM

  vaarta choosi chaalaa baadha kaligiMdi. aadilakshmi gaaritO pratyaksha parichayaM lEkapOyinaa raajugaari blaagulO ichchina liMkuladvaaraa vaari blaagu alaagE vaari ammaayi geetaa priyadarSini blaagu choosaanu. aMta aahlaadaMgaa tOTi blaagarlatO aalOchanalanu paMchukunna aa chinnaari, tanaku taanu ‘nakilee baapu’ aMToo saMbOdhiMchukoni, tanu vEsina bommalapai vachchina kaameMTlanu chaalaa paajiTiv gaa teesukonna aa paala meegaDa iMta bElayai tana prayaaNaanni ardhaMtaraMgaa mugiMchaDaM hRdayaanni kadiliMchiMdi. tanakEmainaa kashTaM vastE aadukOvaDaaniki eppuDoo veMTa vuMDE tallidaMDrulatO paaToo, blaagu lOkaM dvaaraa iMdaru aatmeeyulanee SrEyObhilaashulanee saMpaadiMchukunna aa chiTTitalli tana kashTaanni maatraM tanalOnE vuMchukoni manaMdarikee dukhaanni migilchiMdi..!
  aa kuTuMbaaniki naa pragaaDha saanubhooti.
  – raadhESyaaM
  radhemadhavi rudravajhala
  radhemadhavi@gmail.com
  Sat, Jul 16, 2011 at 1:20 AM

 15. chandamama on July 16, 2011 5:42 AM

  chaduvulO moddunu kaanu…!
  soosaiD nOT raasi baalika aatmahatya
  nyoos TuDE: O baalika tana tallidaMDrulaku soosaiD nOT raasi aatmahatya chEsukunna saMghaTana kepeehech^bee pOlees sTEshan paridhilO SukravaaraM chOTu chEsukuMdi. essai khaan telipina vivaraala prakaaraM. karnoolu jillaa naMdyaalaku cheMdina lenin^baabu, sarita -yaDla aadilakshmi, pEru maariMdi- daMpatulu reMDu maasaala kiMda nagaraaniki vachchi nijaaMpETa graamaMlOni baalaajeenagar^lO nivaasaM uMTunnaaru. veeri okkagaa nokka kumaarte priyadarSini (16). eeme naMdyaalalO iMTar modaTi saMvatsaraM poorti chEsiMdi. iMTar dviteeya saMvatsaraM haidaraabaad^lO chadiviMchaalani tallidaMDrulu nirNayiMchaaru. iMduku gaanu prastutaM pravESaM kOsaM aayaa kaLaaSaalallO prayatnaalu chEstunnaaru.SukravaaraM udayaM 7.30 varaku tana gadilOMchi aame bayaTaku raakapOvaDaMtO talli sarita talupu taTTaaru. eMtakee palakakapOvaDaMtO anumaanaM vachchi taMDri lenin^baabu talupulu pagalagoTTi chooDagaa priyadarSini chunneetO phyaan^ku uri vEsukuni uMdi. veMTanE aasupatriki taraliMchagaa appaTikE mRti cheMdiMdani vaidyulu telipaaru. tana mRtiki evaroo kaaraNaM kaadani, taanu chaduvulO moddukaanani raasiMdi. tallidaMDrulaku namassaaraM aMToo aMdulO pErkoMdi. unna okkagaanokka kumaarte mRti cheMdaDaMtO aame tallidaMDrulu kanneeru munneerugaa vilapistunnaaru. aame kaLlanu prasaad kaMTi aasupatriki daanaM chESaaru. pOleesulu kEsu namOdu chEsukuni daryaaptu chEstunnaaru.

  eenaaDu aan^lain^lO haidaraabaad eDishanlO vachchina ee vaarta kaasta aalasyaMgaa aMdiMdi. chaduvulO moddunu kaanu tananu beMchipai ekkiMchi nilabeTTi avamaaniMchina aa ghOramaina kaalEjipai -nijaaMpETa-, Dal sTooDeMT ani vaTTipuNyaaniki vekkiriMchina vaaripai ee pasipaapa prakaTiMchina dhikkaara svaraM eMta nairmalyaMtO uMdO gamaniMchaMDi. ninna udayaM reMDumooDu saarlu tanu unna gadilOki paapa vachchiMdani, tanaku jarigina avamaanaMpai aame manasulO iMtagaa vEdana ragulutOMdani asalu oohiMchalEkapOyaanani lenin^baabu gaaru ee udayaM phOn^lO chebutuMTE guMDe paTTEsiMdi.

  rEpaTinuMchi ee chinnaari kaLlu ee prapaMchaanni sarikottagaa choostuMTaayi. maroka manishiki jeevanadaanaMgaa maarina kaLlu.. tanu moggalaa unnappuDu kooDaa evarinee dvEshiMchani aa kaLlu.. tanu moddunu kaanu ani maatramE chivarisaarigaa vinnaviMchukunna aa kaLlu baMDabaaripOyina mana mahaa vyavasthalanu praSnistunna aa kaLlu.

  Teechar^gaa panichEstunna naa mitruDu naagaraaju konni rOjula kritaM oka goppa nijaanni cheppaaru. dESaM mottaM meeda kaaMpiTeeshan pareekshalaku, pOTee chaduvulaku, kOchiMg chitrahiMsalaku aaMdhrapradES neMbar van prayOgaSaalagaa maariMdani, ikkaDa seeTu, ryaaMku saMpaadiMchukuMTE dESaMlO ekkaDainaa pOyi chadivEyavachchani, batikEyavachchani cheppaaDu. rijarvEshan kETagireelO kooDaa evarikee seeTu gyaaraMTee ani cheppalEnaMtagaa pOTee perigipOyiMdani ee raashTraMlO seeTlu saMpaadiMchukOvaDaM aMta sulabhaM kaadani tana anubhavaMtO cheppaaDu..

  chadavaTaM, batakaDaM tarvaati maaTa. eMta maMdi arthaaMtara maraNaalanu, asahaja maraNaalanu iMkaa manaM mana goppa raashTraMlO chooDaalsi uMdO ani ivvaaLa maLlee bhayamEstOMdi naaku.

 16. chandamama on July 16, 2011 5:52 AM

  chaMdamaama mitrulaMdarikee!

  guMDelu piMDEsE eevaarta ,Etallinaikaa Emanasunna maanavuDinainaa baadhiMchaka maanadu. maanava mRgaalu upaadhyaaya vRttilOki vastE parimaaNaM ilaagE uMTuMdi. pavitramaina upaadhyaaya vRttiki EmaatraM tagani vaaru nEDu guruvulu! ilaaMTi vidyaasaMsthalanu veMTanE moosEyaali.laayar nOTeesivvaali.aa saMsthanu moosEyaali .eMtamaMdi tallula kaDupulaku kOtapeDataarO veeru! ihamuMdu. evvaroo veerini kshamiMcharu. chaalaachaalaa baadhapaDutoo ..aadoori.haimavati.

  eenaaDuvaarta raadhESyaaM gaaru paMpagaa chooSaanu. eMta dayaneeyaM. annee paMchukuni praaNasamaanamaina ammanaannalaku tanabaadha cheppukOka svaMtanirvayaM teesukuni vaarini du@hkha saagaraMlOmuMchina aa chinnaari aatmaku manaSSaaMti kaligiMchaalani dEvuni praardhistoo..aadoori.haimavati.

 17. chandamama on July 16, 2011 9:48 AM

  mee blaag lOki vachchi chadivi jarigina vishaadaM guriMchi telusukunnaanu . telusukoni EM chEstaamu? baadha, samaajaM meeda kOpaM, pillalni manaM sarigaa peMchalEka pOtunnaaM ani chikaaku, manaM baagaa peMchutunnaa, vaaLLu sarigaa arthaM chEsukOlEkapOtunnaaru ani nissahaayata.

  ivannee baadhalu eduTivaarivi ayinappuDu…aa vishaadaM aa kuTuMbaanidE kaadu, mee sahaanubhooti tO ippuDu adi aMdaridee…

  mee meyil raakapOtE ee durvaarta telisEdi kaadu. annee jarigipOyaaka manaku telisinaa maatraM EM chEyagalamu?

  aaDapillala svaabhimaanaM ee dESaMlO iMkaa oka samasyagaa enni Sataabdaalu migili vuMTuMdO…arthaM kaavaTaM lEdu.

  kalpanaa reMTaala
  kalpana.rentala@gmail.com

 18. Advani on July 16, 2011 11:48 PM

  kshamiMchaMDi. Teecharlanu maatraM aaDipOsukOvaDaM, alaaMTi kOchiMg seMTarlani telisi aMdulOkE chachcheecheDee pillalanu chErpiMchE tallidaMDrulaku EmaatraM bhaadhyata lEdaMTaaraa? Teechcharlu vattiDi chEyakuMTE pillalu EdO paas ayyaamanipistE tallidaMDrulu alaaMTi skooLLalO pillalanu chErpistaaraa? EmiTO! saMdu dorikiMdi kadaa ani talaa O chEyi Teecharlameeda, kOchiMg seMTarla meeda vEyakapOtE maree aMta sunnitaMgaa, beMchee ekku annadaanikE ‘aaDapillala svaabhimaanaM’ debbatinnadi aMTE enni toDapaayasaalu, enni eeta bettaM debbalu, gODakurcheelu, aaDapillalatO mukku-cheMpalu vEyiMchukunna naa chinnatanaM EnaaDO … veerasvargaMlO gaDichEdi.
  aMta sunnitamaina manasthatvaM vunna pillala kaasta raaTudElElaa tarpheedu ivvaali. lEdaa maamoolu skooLLalO chErpiMchi nidhaanaMgaa chadavamanaali. padOklaasunuMchi sivil sarveesas kOchiMg ippiMchE skooLLalO dooripOyi EdO reMDu chEtulaa saMpaadichchEddaaM anE aaSalu koMta aalOchiMchi taggiMchukOvaali.
  nE cheppEdEmaMTE…. ilaaMTi vishayaallO 360 DigreellO vbhinna kONaallO chooDaali. errajeMDa paatutaaM ani chikennaarayaNalaa aavESa paDipOnavasaraM lEdu.

 19. ramachary bangaru on July 17, 2011 8:44 AM

  chinnari priyadarshini aatmahatya hrudayanni kalachivesindi.mare tallidandrulaku ilaanti kadupukotha kalagavaddu ani kanipinchani aadevuniki, kanipinche peddalaku vinnavinchu kuntunnanu.vyadartha hrudayamtho inthakanna maremi rayagalanu.priyadarshini tallidandrulanu vodarchatamtho batu aadukovalasina bhadyatha manaandaridi.

 20. chandamama on July 17, 2011 2:40 PM

  “maree aMta sunnitaMgaa, beMchee ekku annadaanikE aaDapillala svaabhimaanaM debbatinnadi aMTE enni toDapaayasaalu, enni eeta bettaM debbalu, gODakurcheelu, aaDapillalatO mukku-cheMpalu vEyiMchukunna naa chinnatanaM EnaaDO veerasvargaMlO gaDichEdi. aMta sunnitamaina manasthatvaM vunna pillalu kaasta raaTudElElaa tarpheedu ivvaali” aMToo ee kathanaMpai advaani -?- gaaru chEsina vyaakhyaku saanukoola kONaM kooDaa uMdi.

  maa chinnatanaMlOnoo ilaaMTi ghOraavamaanaalu ooribaLlallO aarEDELlapaaTu mEM kooDaa edurkoMToonE vachchaaM. chaduvu raakapOtE pallellO EdO oka vRtti choosukOvachchu.. sEdyaM chEsukuni batakavachchu anE bharOsaa aarOjullO uMDEdi kaabaTTE maa taraMlO pillalaku kuTuMbaalanuMchi, paaTHaSaalala nuMchi peddagaa ottiDi eduravvalEdu.

  kaani chaduvu, ryaaMkulu, udyOgaM anEvE jeevitaaniki gyaaraMTee kaarDulu anE dhOraNi prabalipOyina prastuta samaajaMlO tallidaMDruladee, samaajaanidee kooDaa okaTE baaTa. samasta vRttula paTla nammakaM saDalutunna paaDukaalaMlO chaduvu okkaTE batukunu nilipE Ekaika vRtti anE bhaavajaalaM aMdarilO ghaneebhaviMchipOyiMdi. kEvalaM aramaarku venakabaDitE vaMdala sthaanaala venakku neTTabaDutunna vaastavaM ee dESaMlO aMdarinee kaalchivEstOMdippuDu. chaduvE lakshyaMgaa tayaarainachOTa okavaipu pillalaku marokavaipu peddalaku, samaajaaniki kooDaa dooraM perigipOtunnaTluMdi.

  prEmaraahityaMtO kooDina ee asahaja maraNaalu mana samaajaaniki tappavu. kaani ee vishavalayaM nuMchi bayaTapaDaTaaniki, maarkulaku, ryaaMkulaku velupala jeevitaM chaalaa viSaalaMgaa uMdanna vaastavaanni pillalakaMTE, peddalaku telipEMduku elaaMTi saamaajika prayatnamoo jaragakapOvaDamE anniTikanna miMchina vishaadaM. chadivi ekkaDikO veLlipOvaalanE duraaSa, vyaktigata jeevita sukhaala praatipadikagaa puDutunna ee duraaSa annisthaayillO chaalaamaMdini kaalchivEstOMdi.

  kuTuMbaalaku bayaTi kaaraNaala valla jeevitaalu arthaaMtara mugiMpula baarina paDutunnappuDu aMduku tallidaMDrulanE kaarakulugaa choopaTaM anEdi, manaM elaaMTi vyavasthalO batukutunnaaM anE vaastavaanni pakkaku peTTEstuMdEmO aalOchiMchaali. ikkaDE aMdari aalOchanalu vEruvEravutunnaTlunnaayi.

  chaduvu lEkunnaa, kOTlamaMdi tama tama sthaayilalO batakagalugutunnappuDu unnata chaduvulu, unnata udyOgaalaku maatramE ee vElaM verri veMparlaaTaku nEpathyaM EmiTO aalOchistE baaguMTuMdi. ee vishayaM tappitE mee vyaakhyanu tiraskariMchavalasina kaaraNaM naakayitE kanipiMchaDaM lEdu.

  tana biDDanu chEpalabaMDa kEsi tOmaDaaniki aMgeekariMchamu ani prakaTiMchina kuTuMbaanikE ee ghOraM eduraiMdi. eekONaMlOMchE ee daMpatulaku saanubhooti prakaTiMchavalasina avasaramuMdi. paigaa veeLlu DonEshanlameeda DonEshanlu kaTTi tama paapanu ekkaDikO teesukeLlagaligEMta aarthika vanarulanu kaligi lEru kooDaa. tama nivaasa praaMtaaniki daggarlOni saadhaaraNa kOchiMg seMTar^lOnE paapanu chErpiMchaaru. ikkaDa kooDaa pillalaku ee ghOraM eduraitE.. ika vaariki rakshaNa ekkaDuMdi?

  kannatalli kOlukuni svayaMgaa EM jarigiMdani vivaristE tappa priyadarSini akaala maraNaM venuka poorvaaparaalu poortigaa teliyakapOvachchu.

 21. Chandamama on July 18, 2011 12:25 AM

  ippuDE choostunnaanu. chaalaa digbhraaMtikaramaina vaarta.
  aadilakshmi gaari blaagulu, kathalu chadivi nEnu eMta spoorti poMdaanO naakE teliyadu. alaaMTidi tana gaaraalapaTTiki alaaMTi kathala dvaaraa khachchitaMgaa eMtO dhairyaM nooripOsi uMTuMdi. aMtaTi dhairyaanni kooDaa kadiliMchETaTlugaa aa chinnaarini evaru baadhapeTTaarO! aMtaTi avamaanaM chEsina vaarini oorikE vadilipeTTakooDadu.

  ee du@hkhaM nuMchi aame toMdaragaa bayaTapaDEMduku aa daMpatulaku bhagavaMtuDu Saktini prasaadiMchaalani kOrukuMTunnaanu.

  iTlu
  ravichaMdra
  ravichandra.enaganti@gmail.com
  Mon, Jul 18, 2011 at 10:38 AM

 22. chandamama on July 18, 2011 5:40 AM

  Probably I don’t have enough words to express my heart felt condolences. I was dumbstruck after I read the news in Raju gari’s blog. Neither my words nor my messages can heal the pain that poor mother is crushed with, but still, Adi Lakshmi garu please make yourself strong and I damn condemn the education system in India and may God save all the kids who are undergoing so much torture in their lives in the name of studies. It’s a shame for all the parents who are responsible for pushing our education system into such a pathetic state and not sure how many more lives this education system is going to gulp like a monster.

  With deep condolences

  Sai laxmi
  sailaxmik@gmail.com
  Mon, Jul 18, 2011 at 3:48 PM

 23. chandamama on July 20, 2011 1:51 PM

  kalpanagaaroo,

  “aaDapillala svaabhimaanaM ee dESaM lO iMkaa oka samasya gaa enni Sataabdaalu migili vuMTuMdO…arthaM kaavaTaM lEdu.”

  sariggaa vaMdELla kritaM gurajaaDa appaaraavu gaaru tana asaMpoorNa navalalOnE anukuMTaanu.. kraaMtadarSanaM chEstoo oka merupuvaakyaM raaSaaru.

  “aadhunika mahiLalu bhaaratadESa charitranu tiraga raastaaru”

  magavaaLla aDugulaku naalugaDugula venukagaa maatramE naDavaDaM alavaaTugaa chEsukunna ee dESa mahiLalu gaDachina vaMdELlalO chaalaa dooraM naDichaaru. charitranu tiraga raastoonE naDustunnaaru.

  kaani aaDapillala svaabhimaanaM samasya iMkaa enni Sataabdaalugaa migili uMTuMdO arthaMkaavaDaM lEdanna mee vyaakhya priyadarSini vishaadamaraNaM saakshigaa iMkaa praSnalu rEputoonE uMdi.

  ottiLla jeevitaMlOnoo meeru prakaTiMchina sahaanubhootiki, spaMdanaku dhanyavaadaalu.

  priyadarSini vishaadaaMtaM paTla sahaanubhootini prakaTiMchina vaaraMdarikee pEru pErunaa kRtaj~natalu…

 24. Facebook Fans on December 23, 2011 10:34 AM

  Extra Reading…

  […]we like to honor other sites on the web, even if they aren’t related to us, by linking to them. Below are some sites worth checking out[…]…

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name

Email

Website

Speak your mind